S iep c Thanh Cha Beneito XVI

gi cho Cuoc Gap G Gii Tre Au Chau

do Cong oan Taize to chc tai Croat

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

S iep c Thanh Cha Beneito XVI gi cho Cuoc Gap G Gii Tre Au Chau do Cong oan Taize to chc tai Zagreb, ben Croat, t ngay 28 thang 12 nam 2006 cho en mung 1 thang Gieng nam 2007.

(Radio Veritas Asia 24/12/2006) - Quy v va cac ban than men, hang nam, c vao moi dp cuoi nam cu au nam mi, Cong oan ai Ket Taize eu co to chc cuoc Gap G Gii Tre Au Chau, tai mot thanh pho noi tieng Au Chau.

Nam nay, t ngay 29 thang 12 nam 2006 cho en mung 1 thang Gieng nam 2007, cuoc gap g gii tre au chau c Cong oan Taize to chc tai Zagreb, ben Croat.

e ghi dau bien co nay, c Thanh Cha Beneito XVI, qua c hong y Tarcisio Bertone, Quoc vu khanh Toa Thanh, a gi en Cong oan Taize mot s iep bang tieng Phap, vi noi dung nh sau:

 

Than gi cac ban tre quy tu vi nhau tai Zagreb,

c Thanh Cha cau chuc tat ca cac ban luon y thc moi ngay mot hn ve tam quan trong cua tnh huynh e gia tat ca moi ngi va ve thai o ci m can thiet oi vi tat ca moi ngi xung quanh.

Nh the, trong s chu y a c canh tan oi vi ke khac, chung con mang en phan ong gop cua mnh cho viec thiet lap nhng tng quan huynh e hn, ngo hau tren toan the trai at, ai gia nh nhan loai la mot thc tai cu the, trong o moi ngi c on tiep, c yeu thng v chnh ho, c nhn nhan va ton trong nh la con cai cua Thien Chua. Trong mien at Croat, c ghi dau trong nhng nam qua bi nhng cuoc xung ot, chung con la dau ch cho niem hy vong mi, va chung con chng to rang chung con, nhng ngi tre, chung con muon co mot nhan loai mi, c xay dng tren s nhn nhan tat ca moi ngi, bat luan ho thuoc ve quoc tch nao va ton giao nao. Vi t cach la nhng ngi kito, c ghi dau bi cung mot b tch Ra Toi lam cho chung con tat ca tr thanh con cai cua cung mot Cha, chung con c mi goi bieu lo rang s iep phuc am la s iep pho quat va en vi moi ngi tren con ng cuoc i cua ho. Bi cai nhn cua chung con hng en ke khac, bi s chu y cua chung con en tng ngi, c g chung con lam cho Chua Kito hien dien; Ngi la ang mi goi chung con hay yeu thng va hanh ong nh Ngi a neu gng. Chnh lam nh the ma chung con se that s c t do va song trach nhiem cua chung con, tren bnh dien nhan ban va kito.

Khi trao pho chung con cho li khan cau cua c N ong Trinh Maria, Me cua cac tn hu, c Thanh Cha Beneito XVI chan thanh ban phep lanh toa thanh cho chung con, cung nh cho cac S Huynh cua Cong oan Taize, cho tat ca moi ngi ng ra to chc cuoc hanh hng gap g nay, cho cac chu chan va cac tn hu on tiep chung con va cho gia nh cua chung con.

An ky

Hong Y Tarcisio Bertone, quoc vu khanh Toa Thanh.

 

Quy v va cac ban than men,

Theo nguon tin cua hang tin cong giao Thuy S, -- Apic, --- so phat hanh cho ngay 21 thang 12 nam 2006, th ban to chc d tru se co khoang 40 ngan ban tre Au Chau, tham d cuoc gap g. ay la cuoc gap g gii tre Au Chau lan th 29, do sang kien to chc cua Cong oan Taize.

c biet Cong oan Taize a c thay Roger Schutz thanh lap. Va chnh Thay Roger a b mot ngui n mac benh tam than am chet ngay 16 thang 8 nam 2005, trong khi Thay cau nguyen cung vi cong oan, trong Nha Nguyen cua Cong oan Taize. Thay Alois, ngi cong giao c, que Stuttgart, la ngi ke v lanh ao cong oan Taize, sau khi Thay Roger qua i.

 

(ang The Dung)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page