Nhng Suy T cua TC Beneito XVI

vao luc sap ket thuc Mua Vong 2006

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Nhng Suy T cua c Thanh Cha Beneito XVI vao luc sap ket thuc Mua Vong 2006.

(Radio Veritas Asia 21/12/2006) - Quy v va cac ban than men. Th T, ngay 20 thang 12 nam 2006, la th T cuoi cung cua Mua Vong nam 2006. c Thanh Cha Beneito XVI a danh tron bai huan c cua ngai trong Buoi Tiep Kien Chung, e chia se nhng suy t cua ngai vao luc sap ket thuc Mua Vong. Knh mi quy v va cac ban theo doi nhng suy t nay:

 

Anh ch em than men,


Cay Noel trc en Th Thanh Phero Roma a c bat en sang rc trong mot nghi thc n s vao chieu th T, ngay 20 thang 12 nam 2006, vi s hien dien cua c Tong Giam Muc Gioavanni Lajolo - chu tch quan tr thanh pho Vatican, va mot vai vien chc chnh quyen a phng Roma. Cay Noel nay cao 100 feet (khoang 35 met), nang 9 tan, va c bieu tang Toa Thanh bi nhng ngi dan Au Chau mien Calabria. Cay Noel nay a c di chuyen ti Vatican bang Xe Tai va Trc Thang, va a c dng len tai Quang Trng trc en Th Thanh Phero vao sang th T, ngay 13 thang 12 nam 2006.


Chua gan ben: anh ch em hay en, va chung ta cung nhau th lay Ngai! Vi li nay, Phung Vu mi goi chung ta, trong nhng ngay cuoi cung cua Mua Vong, hay tien lai gan ben hang a Belem, ni a c thc hien bien co phi thng thay oi dong lch s: o la bien co ang Cu The giang sinh. Trong em giang sinh, chung ta se dng lai, mot lan na, vi tam hon ay kham phuc trc mang co e chiem ngam Ngoi Li Thien Chua lam Ngi. Nhng tam tnh vui mng va biet n, nh moi nam, lai xuat hien trong chung ta, khi lang nghe nhng bai ca Giang Sinh bang biet bao ngon ng hat mng bien co la lung ngoai thng. ang Tao Dng vu tru a en v tnh thng e c ngu gia loai ngi. Trong th gi giao oan Philiphe, Thanh Phaolo qua quyet rang Chua Kito du la Thien Chua, nhng khong gi lay than phan ngang hang Thien Chua; ma ngc lai a ci bo chnh mnh, mac lay than phan toi t va tr nen giong vi con ngi chung ta (2,6). Thanh Phaolo con viet them rang Ngi xuat hien trong dung mao con ngi, trong s khiem ton t ha. Trong Le Giang Sinh thanh, chung ta se song lai bien co thc hien mau nhiem cao ca nay, mau nhiem cua an sung va cua long nhan t.

Thanh Phaolo con noi them nh sau: Khi thi vien man en, Thien Chua a sai en Con Mot Ngai, sinh ra di le luat, e chuoc lai nhng ai song di le luat, ngo hau chung ta c Thien Chua Cha nhan lam con cai Ngai. (Gal 4,4-5). That vay, t bao the ky, Dan c Thien Chua Tuyen chon ch i ang Thien Sai, nhng ho tng ngh ang Thien Sai o nh la ang quyen nang va la ke chien thang, u sc giai phong dan chung thoat khoi canh ap bc cua ngoai bang. Nhng ngc lai, ang Cu The giang sinh trong thinh lang va trong s ngheo cung tot o. Ngi en nh la anh sang e chieu soi moi ngi --- tac gia phuc am theo thanh Gioan a ghi nhan nh vay --- nhng nhng ngi than khong nhn nhan Ngi (Gn 1.9.11). Tuy nhien Tong o Gioan noi them: nhng ai chap nhan Ngi, th Ngi ban cho ho quyen tr nen nhng con cai cua Thien Chua (Gn 1, 12). Anh sang c ha trc, nay chieu toa trong tam hon cua nhng ai kien tr trong thai do ch i tnh thc va bang viec lam.

Phung vu Mua Vong khuyen khch chung ta song thanh am va tnh thc, e khong lam cho mnh tr nen nang ne v nhng toi loi va v nhng ban tam thai qua ve viec the tran. Chnh nh tnh thc va cau nguyen, ma chung ta co the nhn nhan va tiep on anh quang giang sinh cua Chua Kito. Thanh Massimo thanh Torino, giam muc song thi cuoi the ky th IV va au the ky V, trong mot trong so cac bai giang cua ngai, a noi nh sau: Thi gian canh bao cho chung ta rang le Giang Sinh cua Chua Kito a gan ben. The gian cung vi nhng lo au cua no, noi len rang co ieu g o sap xay ra e canh tan the gian; vi thai do non nong ch i, the gian c mong anh sang cua mat tri choi sang c chieu toa trong bong toi... S ch i cua tao vat thuyet phuc ca chung ta ay hay ch i mat tri mi, la Chua Kito, moc len (disc. 61a,1-3). Chnh tao vat hng dan chung ta en viec kham pha va nhn nhan ang phai en.

Nhng cau hoi c at ra la: nhan loai cua thi ai chung ta ay co con ch ang Cu The hay khong? Ngi ta co cam tng rang nhieu ngi nhn Thien Chua nh la ang xa la vi nhng quan tam rieng cua ho. Dng nh ho khong con can en Thien Chua na! Ho song dng nh the Ngai khong hien hu, hoac te hn, dng nh the Ngai la tr ngai can c cat bo i, e con ngi thc hien chnh mnh. Va ca gia nhng anh ch em tn hu --- chung ta biet chac chan iem nay --- co mot so ngi b thu hut bi nhng ao tng va b lo ra bi nhng giao ly ngoai lai, e ngh nhng con ng tat tam b e c hanh phuc. Nhng du vi nhng mau thuan, nhng lo au va nhng tham kch cua mnh, --- va ca nh qua nhng ieu o, --- ma nhan loai ngay nay i tm con ng canh tan, con ng cu roi, i tm ang Cu The va ch i, cho du khong y thc u, ang cu the ng en e canh tan the gii va i song chung ta, ch i Chua Kito, ang cu o duy nhat cua con ngi va cua tron ca con ngi.

Chac rang nhng tien tri gia tiep tuc e ngh s cu roi vi gia re, mot s cu roi cuoi cung dan en nhng that vong. Lch s cua 50 nam gan ay cho chung ta thay con ngi ang i tm ang Cu The vi gia re nay, va cho chung ta thay ro tat ca nhng that vong phat sinh t o. Bang chng ta i song, nhng ngi kito chung ta co trach vu pho bien s that cua le Giang Sinh ma Chua Kito mang en cho tng ngi thien ch nam n. Khi sinh ra trong s ngheo cung cua hang da, Chua Giesu en cong hien cho tat ca moi ngi niem vui va hoa bnh co the thoa man s ch i cua tam hon con ngi.

Nhng th hoi phai lam sao e chuan b chung ta biet m rong tam hon rc Chua ng en? Thai o thieng lieng cua viec ch i trong tnh thc va cau nguyen la ac iem can ban cua ngi kito trong Mua Vong. ay la thai o noi bat cua nhng nhan vat thi o: cua Ong Zaccaria va Ba Elisabeth, cua cac muc ong, cua cac ao S, cua ngi dan n s va khiem ton. Nhat la thai o ch i cua Me Maria va thanh Giuse. Hn moi ngi khac, Me Maria va thanh Giuse a ch than cam nghiem nhng tam tnh lo lang va run s oi vi Con Tre sap c sinh ra. That khong kho e ngh ra hai v a trai qua nhng ngay cuoi cung nh the nao, trong khi ch i c om con tre mi sinh vao long. c chi thai o cua hai ang cung la thai o cua chung ta, tha anh ch em than men! Ve iem nay, chung ta hay lang nghe li khuyen khch cua thanh Massimo, giam muc Torino, v thanh ma chung ta va nhac en tren ay. Ngai a khuyen khch nh sau: Trong khi chuan b on mng le Giang Sinh cua Chua, chung ta hay mac lai y phuc tinh sach, khong t o. Toi muon noi en y phuc cua linh hon, ch khong noi ve y phuc cua than xac. Chung ta hay mac lay khong phai nhng y phuc bang gam lua, nhng bang nhng viec lanh thanh! Nhng y phuc sang trong co the che phu cac phan than the, nhng khong lam ep lng tam (ibidem). Khi sinh ra gia chung ta, c g Chua Giesu Hai ong khong gap thay chung ta ang lo ra hoac thuan tuy lo lam ep nha bang nhng anh en. ung hn, chung ta hay don trong tam hon va trong gia nh mot cho xng ang, ni Chua Giesu Hai ong cam thay mnh c on tiep vi c tin va tnh thng!

Nguyen xin c N ong Trinh Maria va thanh Giuse giup chung ta song mau nhiem Giang Sinh vi s kham phuc mi va vi s an bnh. Vi nhng tam tnh va noi, toi muon noi len nhng li cau chuc nong nhiet nhat cho tat ca anh ch em, ang hien dien ni ay, va cho nhng ngui than cua anh ch em, nhat la cho nhng ai gap kho khan hay ang au kho trong the xac cung nh trong tinh than, c hng mot Le Giang Sinh thanh thien va hanh phuc. Cau chuc tat ca anh ch em Le Giang Sinh an lanh.

 

(ang The Dung)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page