Th Muc Vu Mua Giang Sinh 2006

cua c Cha Micae Hoang c Oanh

Giam Muc Giao Phan Kontum

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Th Muc Vu Mua Giang Sinh 2006 cua c Cha Micae Hoang c Oanh, Giam Muc Giao Phan Kontum.

 

Toa Giam Muc Kontum

56 Tran Hng ao - Kontum - abrahamvn@yahoo.ca

 

Knh gi: Anh em linh muc

Anh ch em tu s va toan the Gia nh Giao phan Kontum.

 

Anh ch em than men,

Chung ta ang song Mua Vong, Mua chuan b on mng Le Chua Giang Sinh. Nam nay Hoi ong Giam Muc Viet Nam a cong bo Th Muc Vu vi chu e Song ao hom nay nh mot tiep noi Nam Song Thanh The (Th muc vu nam 2004) va Song Li Chua (Th Muc vu nam 2005). Song ao ay c hieu la Yeu thng & Phuc Vu. Yeu thng nh Chua yeu thng can c the hien qua i song phuc vu cu the cua moi ngi.

Trong niem han hoan mng ai Le, toi gi ti gia nh giao phan li cau chuc Giang Sinh 2006 & Nam Mi 2007 - inh Hi Bnh An Cua Chua Hai ong cung vai gi y lien quan ti chu e song ao nay.

1. Giang sinh vi cong ong dan Chua.

Can chuan b that tot! Moi chuan b nh lam hang a, trang tr en nen, dien nguyen, nghi le, thanh ca... tat ca eu nham hng ti va lam noi bat y ngha Thanh Le Giang Sinh, giup moi ngi en gap Chua Hai ong. Gi canh thc, gi dien nguyen can nhe nhang, van gon, m bau kh cau nguyen, bang khong se tr thanh mot th le hoi mang tnh van nghe. ng lam lu m Thanh Le.

2. Giang sinh vi cac Hoc sinh sinh vien Cong giao.

Le Chua Giang Sinh la ngay cua tnh yeu, cua gap g, cua hoa bnh; la ngay phan chia lch s nhan loai thanh hai thi trc va sau cong nguyen. Vao ngay nay, khap ni tren the gii, cac cong s ngh viec, cac hoc sinh ngh hoc, ke ca cac chien trng cung ngng tieng sung. The ma, cac em sinh vien hoc sinh kito giao chung ta bao lau nay rat kho tam khong c hng niem vui Chua Giang Sinh tron ven, v phai i thi, i hoc hay i lao ong vao ngay nay! Nhieu phu huynh trach tai sao cac giao hoi khong len tieng? Tai sao lai khong thay mot nen giao duc coi nhe van e tam linh se la mot tham hoa cho con ngi, cho xa hoi? V quyen li va nhu cau tam linh cua ngi co ao, v gia tr cua mot nen giao duc toan dien, moi ngi co ao eu c mong chuyen thi c hay hoc tap vao ngay Chua Giang Sinh se khong con xay ra nh bay lau nay. Hay kien tam! Hay cau nguyen!

3. Giang sinh vi chu e Song ao: Yeu thng & Phuc Vu.

Toi e ngh tai moi nha th trong giao phan co the ghi cau Song ao: Yeu thng & Phuc vu nh mot nhac nh va quyet tam song triet e Th Muc vu cua Hoi ong Giam Muc Viet Nam. Cu the, chung ta mng le Giang Sinh nam nay vi 2 viec nho sau ay nh nhng chng ta song ong cua i song ao:

* Ve an mac: T nay, moi khi i tham d thanh le, chung ta, cach rieng cac ban tre, nh an mac that ep, nhng ng an, lch s va kn ao.

* Ve chuyen i lai: Nghiem tuc gi luat giao thong va nhac nh ngi khac hieu va tuan gi. V hanh phuc cua ban than, cua gia nh, cua xa hoi. V Tin Mng oi buoc.

Anh ch em than men,

Cau chuc cho nhau Mua Chua Giang Sinh va Nam Mi moi ngi eu c chuan b tr thanh nhng hang a song ong.

 

Kontum, ngay 12 thang 12 nam 2006

+ Micae Hoang c Oanh

Giam Muc Giao Phan Kontum

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page