S iep cua TC Beneito XVI

cho ngay Quoc Te Hoa Bnh mung 1/1/2007

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

S iep cua c Thanh Cha Beneito XVI e c hanh Ngay Quoc Te Hoa Bnh mung 1 thang Gieng nam 2007.

Vatican (Vat. Apic 12/12/2006) - Luc 11 gi 30 phut tra th Ba, ngay 12 thang 12 nam 2006, c Hong Y Martino, chu tch Hoi ong Toa Thanh Cong Ly va Hoa Bnh, a chu s cuoc hop bao e gii thieu S iep Hoa Bnh cua c Thanh Cha Beneito XVI cho ngay Quoc Te Hoa Bnh, mung 1 thang Gieng nam 2007. Chu e cua s iep la: Nhan V la Con Tim cua Hoa Bnh.

 

Nhan V, Con Tim cua Hoa Bnh

1. Vao au nam mi, toi muon gi en quy Nha Cam Quyen, quy V trach nhiem cac quoc gia, va en tat ca moi ngi thien ch nam n li cau chuc Hoa Bnh. Mot cach ac biet, Toi gi li cau chuc Hoa Bnh en nhng ai ang song trong au thng va trong canh kho, en nhng ai b ham doa bi bao lc va bi sc manh cua vu kh, hoac b cha ap trong pham gia lam ngi va ang mong ch c giai thoat tren bnh dien nhan ban cung nh xa hoi. Toi gi li chao chuc Hoa Bnh en cac thieu nhi; vi s trinh trong vo toi, cac thieu nhi lam cho nhan loai c giau co them s tot lanh va niem hy vong; vi nhng kho au ang chu, cac thieu nhi khuyen khch chung ta tat ca hay tr thanh nhng ke hoat ong cho cong bang va hoa bnh. Khi ngo li vi cac thieu nhi, nhat la vi nhng em thieu nhi co tng lai b h hai v s lam dung va v tnh xau cua ngi ln khong lng tam, toi muon rang nhan dp Ngay Quoc Te Hoa Bnh, tat ca moi ngi cung chu y en chu e: Nhan V, con tim cua Hoa Bnh. That vay, toi xac tn rang nh ton trong con ngi, ma hoa bnh c co vo; va khi xay dng hoa bnh, ngi ta at nhng nen tang cho mot nen nhan trien toan dien ch that. Va nh the, ngi ta chuan b mot tng lai an lanh cho nhng the he mi.

 

Sau nhng li nhap e nh tren, S iep Hoa Bnh 2007 c chia ra lam 8 phan, moi phan co hai ( 02) so.

1. Nhan v va hoa bnh: hong an va trach vu (so 2 va 3).

2. Quyen song va quyen t do ton giao (so 4 - 5).

3. Ban tnh cua tat ca moi ngi eu bang nhau (so 6 - 7).

4. Moi sinh cua hoa bnh (so 8 - 9).

5. Nhng cai nhn han hep ve con ngi (so 10 - 11).

6. Nhng nhan quyen va nhng to chc quoc te (so 12 - 13).

7. Cong phap quoc te ve nhan ao va luat phap noi bo cua cac quoc gia (so 14 - 15).

8. Giao Hoi bao ve ac tnh sieu viet cua nhan v (so 16 - 17).

Tng cung nen nhac rang TC a ky vao S iep Hoa Bnh nam 2007 t ien Vatican ngay 8 thang 12 nam 2006. Va tra ngay th Ba 12 thang 12 nam  2006, c Hong Y Martino a gii thieu S iep nay cho gii bao ch. Chung ta hay oc sang phan I cua S iep Hoa Bnh 1007, nh sau:

 

I. Nhan v va Hoa Bnh: hong an va trach vu

2. Kinh Thanh qua quyet rang: Thien Chua a dng nen con ngi giong hnh anh Ngai; giong hnh anh Ngai, Thien Chua a tao dng ho; Ngai tao dng ho co nam co n (Stk 1,27). Bi v c tao dng giong hnh anh Thien Chua, ca nhan moi ngi eu co pham v; con ngi khong phai ch la mot vat nao o, nhng la mot v co kha nang biet chnh mnh, lam chu mnh va t do trao hien chnh mnh va bc vao trong s hiep thong vi nhng con ngi khac. ong thi, ca nhan o c mi goi, nh an sung Chua, en ky giao c vi ang tao dng mnh, va dang len Ngai li ap tra c Tin va Tnh Yeu ma khong mot ai khac co the lam thay (1). Trong vien tng ang kham phuc nay, ngi ta hieu trach vu c trao pho cho con ngi la hay e cho mnh c trng thanh trong kha nang yeu thng va lam cho the gii tien bo bang cach canh tan no trong cong bang va trong hoa bnh. Vi mot tong hp co sc anh ong, thanh Augustino day rang: Thien Chua a tao dng chung ta ma khong can hoi y kien chung ta, nhng Ngai khong the cu chung ta neu chung ta khong muon (2) V the, tat ca moi ngi eu co bon phan vun trong y thc ve hai kha canh nay: Hong an va trach vu.

3. Hoa Bnh va la hong an va la trach vu. Neu qua that rang hoa bnh gia cac ca nhan va cac dan toc --- kha nang song chung ben canh nhau va det nen nhng tng quan trong cong bang va tnh lien i --- noi len mot dan than khong bao gi ngng, th cung ung that rang, --- va con hn the na --- hoa bnh la hong an cua Thien Chua. That vay, hoa bnh la mot ac iem cua hanh ong Thien Chua, ac iem nay c the hien trong tao vat vi mot vu tru co trat t va hoa hp, cung nh trong n cu chuoc cua mot nhan loai ang can dc cu thoat khoi s hon on cua toi loi. S tao dng va s cu chuoc cung cap cho chung ta cha khoa e oc hieu cac bien co, nham giup chung ta thau hieu ve y ngha cua cuoc i mnh tren tran gian. V tien nhiem ang knh cua toi, c Gioan Phaolo II, khi ngo li vi ai Hoi ong Lien Hiep Quoc ngay 5 thang 10 nam 1995, a noi rang chung ta khong song trong mot the gii phi ly hoac khong co y ngha... Trong the gii chung ta ay, co mot nen luan ly soi sang cho cuoc song con ngi va lam cho cuoc oi thoai gia moi ngi cung nh gia moi dan nc tr thanh co the c. Van Pham sieu viet, ngha la toan bo nhng quy luat hanh ong ca nhan cung nh nhng quy luat cho cac lien lac ho tng gia cac nhan v theo s cong bang va tnh lien i, (Van Pham o) a c khac ghi trong cac lng tam; va trong cac lng tam nay co phan chieu d an khon ngoan cua Thien Chua. Nh toi a muon qua quyet mi ay, chung ta tin tng rang t nguyen thuy co Ngoi Li hang hu, co cai Hu Ly, ch khong phai cai Vo Ly (4). Hoa Bnh do o la mot trach vu oi hoi s dan than cua moi ngi, e ch than ap lai mot cach an khp vi chng trnh cua Thien Chua. Tieu chuan can soi sang cho s ap tra nay khong the la ieu g khac hn s tuan gi quy nh a c Thien Chua Tao Hoa viet vao trong con tim con ngi.

Trong vien tng nay, nhng menh lenh cua quyen t nhien khong nen c nhn nh la nhng menh lenh c ap at t ben ngoai, dng nh chung ep buoc s t do cua con ngi. Ngc lai, nhng menh lenh o can c tiep nhan nh la li mi goi hay trung thanh thc hien d an pho quat cua Thien Chua, c khac ghi vao ban tnh cua con ngi. c hng dan bi nhng quy nh nay, cac dan toc --- ben trong nhng nen van hoa rieng --- co the tien en gan vi mau nhiem cao ca hn, tc mau nhiem Thien Chua. Viec nhn nhan va ton trong bo luat t nhien nh the ket thanh ca trong thi ai hom nay nen tang rong rai cho cuoc oi thoai gia nhng tn hu cua cac ton giao khac nhau, cung nh cho cuoc oi thoai gia cac tn hu va nhng ngi khong tin. ay la iem gap g ln lao, va do o, la nen tang can co cho nen hoa bnh ch thc.

 

II. Quyen song va quyen t do ton giao

4. Bon phan ton trong pham gia cua moi ngi, trong o co phan chieu hnh anh cua ang Tao Hoa, bao gom nh he luan c rut ra t o rang ngi ta khong the s dung con ngi theo nh y mnh thch. Ai co quyen hanh nhieu hn, tren bnh dien chnh tr, ky thuat, kinh te, khong the s dung quyen hanh o e xuc pham nhng quyen li cua nhng ke khac t may man hn. That vay, chnh da tren s ton trong nhng quyen li cua ke khac ma hoa bnh c thiet lap. Y thc ve ieu nay, Giao Hoi bien mnh tr thanh cot tru nang cho nhng quyen li can ban cua moi ngi. Mot cach ac biet, Giao Hoi yeu cau ton trong s song va ton trong s t do ton giao cua moi ngi. Viec ton trong quyen song cua tng ngi trong moi giai oan thiet lap mot iem vng chac co tam quan trong quyet nh: s song la mot hong an ma ng s khong co tron quyen s dung. Cung the, viec xac nh quyen t do ton giao at con ngi trong tng quan vi mot Nguyen Ly sieu viet giup ng s thoat ra khoi quyet nh t tien cua con ngi. Quyen song va quyen t do bieu lo c tin vao Thien Chua, khong nam trong quyen hanh cua con ngi. Hoa bnh can con ngi thiet lap mot ranh gii ro rang gia ieu g tuy thuoc vao con ngi va ieu g khong: nh the se tranh c nhng lan lon khong the chap nhan c trong phan gia tai cac gia tr rieng biet cua con ngi, xet nh la con ngi.

5. Rieng oi vi quyen song, th can phai len tieng to cao s tan cong vao quyen li nay trong xa hoi chung ta: ngoai nhng nan nhan cua nhng cuoc xung ot vu trang, cua nan khung bo va cua nhng hnh thc khac nhau cua bao lc, con co nhng cai chet am tham gay ra do bi nan oi, nan pha thai, nan th nghiem tren cac phoi thai va nan lam cho chet em du. Lam sao chung ta khong nhn thay trong tat ca nhng ieu va ke mot xuc pham en hoa bnh?

Nan pha thai va viec th nghiem tren cac phoi thai la trc tiep nghch lai thai o tiep nhan oi vi ke khac; thai o tiep nhan nay la can thiet e thiet lap nhng tng quan ben vng cua hoa bnh. Con oi vi nhng g co lien he en viec bieu lo t do c tin cua mnh, th mot hien tng ang lo ngai khac cho thay s thieu vang hoa bnh tren the gii, c the hien bi nhng kho khan ma biet bao ngi kito cung nh bao tn o cua cac ton giao khac thng gap phai, trong viec tuyen xng mot cach cong khai va t do nhng xac tn ton giao cua mnh. Rieng ve trng hp cua nhng ngi kito, toi au buon ghi nhan rang nhng ngi kito khong nhng thng b ngan can trong viec bieu lo cong khai va t do nhng xac tn ton giao cua ho; nhng tai vai quoc gia, ho ung la b bach hai; va ca mi ay ngi ta a ghi nhan nhng bien co bi tham do bao lc d dan gay ra. Co nhng che o ap at tren tat ca moi ngi mot ton giao duy nhat, trong khi o co nhng che o khac th lanh am, khong thc hien cuoc bach hai d dan, nhng thi hanh mot s lam nhuc co he thong tren bnh dien van hoa oi vi nhng niem tin ton giao. Trong moi trng hp, ngi ta khong ton trong nhan quyen can ban; s khong ton trong nay gay ra nhng he qua tram trong tren s chung song hoa bnh. Khong ton trong nhan quyen la co vo cho mot tam thc va mot nen van hoa tieu cc oi vi hoa bnh.

 

III. Tat ca moi ngi eu bnh ang trong ban tnh

6. Ni khi au cua mot so cang thang ham doa nen hoa bnh chac chan co biet bao bat bnh ang bat cong con ang hien dien cach bi tham trong the gii. Trong so nhng bat bnh ang that ang trach, mot ang la nhng bat bnh ang trong viec hng dung nhng cua cai thiet yeu, nh thc an, nc uong, nha ca, sc khoe; va ang khac, nhng bat bnh ang thng xuyen gia ngi nam va ngi n trong viec thc thi nhng nhan quyen can ban. ieu ket thanh yeu to co tam quan trong tien quyet trong viec xay dng hoa bnh la viec nhn nhan s bnh ang thiet yeu gia cac nhan v, mot s bnh ang phat sinh t pham gia sieu viet chung cua moi ngi. S bnh ang tren bnh dien nay la ieu thien hao cho tat ca, c khac ghi trong quy nh - van pham t nhien, co the rut ra t chng trnh cua Thien Chua ve tao vat; mot ieu thien hao khong the nao b bo i hoac b khinh th ma khong tao ra nhng am hng nang ne ma t o nen hoa bnh b at vao trong nguy hiem. Nhng thieu thon tram trong ma nhieu dan toc ang phai au kho ganh chu, nhat la tai ai luc phi chau, la nguon goc cho nhng oi hoi bao tn va do o ket thanh vet thng khung khiep gay ra cho hoa bnh.

7. Ca viec khong nhn nhan u oi vi than phan ngi n cung mang en nhng yeu to gay bat on trong xa hoi. Toi ngh en viec lam dung nhng ngi n b oi x nh nhng o vat va ngh en biet bao hnh thc thieu ton trong oi vi pham gia ngi n; toi cung ngh en --- trong khung canh khac --- (ngh en) nhng quan niem ve con ngi hien co trong vai nen van hoa, danh cho ngi n mot cho ng het sc tuy thuoc vao quyet nh oc oan cua ngi nam, vi nhng hau qua xuc pham en pham gia ngi n nh mot ngoi v va xuc pham en viec thi hanh nhng s t do can ban. Ngi ta khong the nao cho rang hoa bnh c bao am, bao lau cha c vt qua nhng hnh thc ky th, xuc pham en pham gia con ngi, mot pham gia a c ang Tao Hoa khac ghi vao tng ngi (5).

 

IV. Moi sinh cua Hoa Bnh

8. c Gioan Phaolo II a viet trong thong iep Nam Th 100, nh sau: Khong nhng trai at a c Thien Chua ban cho con ngi, va con ngi phai s dung trai at ung theo y nh nguyen thuy tot lanh ma theo o trai at c trao ban cho con ngi; nhng Thien Chua con trao ban con ngi cho con ngi na. Do o con ngi phai ton trong nhng c cau t nhien va luan ly, ma con ngi tiep nhan (6). Chnh khi ap lai trong trach a c ang Tao Hoa trao pho cho, ma nhng con ngi nam n co the cong tac vi nhau nham mang en mot the gii hoa bnh. Ben canh moi sinh t nhien, con co mot moi sinh ma chung ta co the goi la moi sinh nhan ban; moi sinh nhan ban nay oi hoi moi sinh xa hoi. Va ieu nay keo theo he luan rang nhan loai, neu biet that s quan tam en hoa bnh, th can phai luon ghi nh nhng lien he hien co gia moi sinh t nhien, --- tc viec ton trong thien nhien ---, va moi sinh nhan ban. Kinh nghiem chng minh rang moi thai o khong ton trong oi vi moi trng xung quanh, eu gay thiet hai cho s chung song nhan loai, va ngc lai. Va moi ngay mot luon ro rang hn rang co mot lien ket khong the nao bo i c gia s hai hoa vi tao vat va hoa bnh gia con ngi. S hai hoa vi thien nhien va hoa bnh gia moi ngi, ca hai eu gia thiet phai co hoa bnh vi Thien Chua. Bai th cau nguyen cua thanh Phanxico Assisi, c biet en nh la Bai Ca anh Mat Tri la mot th du ang phuc --- va luon ung luc --- cho moi sinh cua hoa bnh, di nhieu hnh thc cua no.

9. Van e moi ngay mot tram trong hn ve viec cung cap cac nguon nang lng, giup chung ta hieu moi lien ket gia hai moi sinh la chat che en nh the nao. Trong nhng nam qua, co chn quoc gia hang hai bc vao trong viec san xuat ky nghe, lam tang them nhng nhu cau ve nang lng. ieu nay ang khi day mot cuoc chay ua cha tng co trc ay, e tm nhng nguon tai nguyen cho viec san xuat ky nghe. Trong khi o, tai vai vung tren the gii, ngi ta con song trong nhng hoan canh het sc cham tien, trong o s phat trien thc ra a b chan ng lai, mot phan do bi viec tang gia nang lng. Vay th hoi nhng dan toc nay roi se tr nen nh the nao? Loai phat trien nao --- hoac loai khong phat trien nao --- se phai ap at len ho, do bi s khan hiem nhng nguon cung cap nang lng? Nhng s bat cong nao va nhng xung ot nao se c khi day bi cuoc chay ua e tm nhng nguon nang lng? Va nhng ke b loai ra khoi cuoc chay ua nay se phan ng nh the nao? o la nhng cau hoi noi bat cho ta thay viec ton trong thien nhien c lien ket chat che nh the nao vi s can thiet phai det nen gia moi ngi va gia cac quoc gia nhng tng quan biet chu trong en pham gia cua nhan v va co kha nang thoa man nhng nhu cau ch thc cua con ngi. Viec pha hoai moi sinh, viec s dung khong ung va ch ky, cung nh viec au c nhng tai nguyen cua trai at, se lam phat sinh nhng ran nt, nhng xung ot va chien tranh, bi v nhng ieu o la ket qua cua mot quan niem vo nhan ao ve phat trien. That vay, cong cuoc phat trien nao ch gii han vao kha canh ky thuat va kinh te, --- ma bo quen chieu kch luan ly ton giao, --- th cuoc phat trien o se khong phai la mot cong cuoc phat trien nhan ban toan dien, nhng ch la s meo mo mot chieu, va cuoi cung se dan en viec lam bng len nhng kha nang tan pha ni con ngi.

 

V. Nhng cai nhn rut gon con ngi

10. Trong khung canh cua nhng kho khan hien nay va nhng cang thang quoc te, ieu khan thiet la phai dan than e thiet lap mot moi sinh nhan ban, giup cho s tang trng cua cay hoa bnh. e thc hien mot cong cuoc nh the, th ieu can thiet la e cho mnh c hng dan bi mot cai nhn ve nhan v, mot cai nhn khong b lam h i bi nhng thanh kien co tnh cach y thc he va van hoa, hoac bi nhng li loc chnh tr va kinh te, va la nhng thanh kien khi day thu han va bao lc. ieu de hieu la nhng cai nhn ve con ngi thay oi khac nhau tuy theo nhng nen van hoa khac nhau. Nhng ieu khong the nao chap nhan, la ngi ta vun trong nhng quan niem ve con ngi co tch cha trong o nhng mam mong cua s oi nghch va bao lc. Cung the, ngi ta khong the nao chap nhan nhng quan niem ve Thien Chua nh ang khuyen khch s bat bao dung oi vi nhng ngi ong loai va khuyen khch s dung bao lc oi vi ke khac. ay la iem can c tai xac nhan mot cach ro rang: ngi ta khong bao gi c chap nhan cuoc chien nhan danh Thien Chua! Khi mot quan niem nao o ve Thien Chua nam goc re cua nhng hanh ong toi ac, th o la dau cho biet rang quan niem o a bien thanh y thc he roi!

11. Ngay nay, hoa bnh khong nhng b e doa bi s xung ot gia nhng cai nhn rut gon con ngi, hoac, noi cach khac, bi s xung ot gia cac y thc he. Hoa bnh con b e doa bi s lanh am oi vi nhng g ket thanh ban tnh ch that cua con ngi. Nhieu ngi ng thi choi bo s hien hu cua mot ban tnh con ngi va nh the m ca on nhan nhng giai thch la i nhat ve nhng g thiet yeu ket thanh nhan v. Va ay can noi ro rang: mot cai nhn giam yeu ve nhan v, chap nhan u th quan niem khac nhau, ke ca quan niem ky cuc nhat, ch co vo cho hoa bnh mot cach hi ht ben ngoai ma thoi. That ra cai nhn giam yeu nay ngan can cuoc oi thoai ch thc va m ng cho nhng ap at oc tai xen vao, va cuoi cung dan en he qua nay la lam cho nhan v khong c benh , va do o, de dang tr thanh moi cho s ap bc va bao lc.

 

VI. Nhng nhan quyen va nhng to chc quoc te

12. Mot nen hoa bnh ch that va vng ben oi hoi phai co s ton trong nhng quyen li cua con ngi. Tuy nhien, neu nhng nhan quyen nay c thiet lap tren mot quan niem giam yeu ve nhan v, th th hoi lam sao ma nhng nhan quyen nay khong b yeu i? Ni ay, ngi ta thay ro s yeu kem sau xa cua quan niem tng oi hoa ve nhan v, khi phai bien ho va bao ve cho nhan quyen. Trong trng hp nay, nhng kho khan gap phai a qua ro: nhng nhan quyen c trnh bay nh la ieu tuyet oi, nhng nen tang cua nhng nhan quyen c a ra, th lai ch co gia tr tng oi. Trc nhng oi hoi gay kho chu do bi nhan quyen nay hay nhan quyen no, th lieu ngi ta con ngac nhien na hay khong, khi ai o len tieng phan oi quyen li nay, hoac khi ho quyet nh dep quyen li o qua mot ben? Ch khi nao c an re trong nhng oi buoc khach quan cua ban tnh con ngi a c ang Tao Hoa ban cho, th nhng quyen li cua con ngi mi co the c xac nh ma khong s b choi bo. D nhien nhng quyen li cua con ngi keo theo nhng bon phan. Ve iem nay, bac v nhan Gandhi a qua quyet ung nh sau: Con Song Gange - nhan quyen - chay xuong t nui Himalaya - bon phan. Ch nh qua viec lam sang to nhng nen tang can ban, ma nhng nhan quyen, ang b tan cong lien tuc trong thi ai hom nay, mi co the c bao ve cach tng xng. Thieu s ro rang nay, ngi ta s dung cung mot t nhan quyen, nhng lai hieu ve nhng ieu kha khac nhau: trong vai trng hp, nhan v c ghi ro bi pham gia thng hang va co nhng quyen li luon co gia tr, tai bat c ni nao va oi vi bat c ai; va trong vai trng hp khac, th nhan v co pham gia hay thay oi va nhng quyen li luon co the b at thanh van e, xet ve noi dung, thi gian va ni chon.

13. Nhng C Quan Quoc Te thng nhac en viec bao ve nhan quyen; ac biet To Chc Lien Hiep Quoc, vi ban Tuyen Ngon Chung nam 1948, a at ra cho mnh trach vu chnh la co vo nhng quyen li cua con ngi. Ngi ta nhn ve ban Tuyen Ngon chung nay, nh la mot dan than luan ly cua toan the nhan loai. Co mot s that sau xa c xac nhan ni ay, neu nhng quyen li c mo ta trong Tuyen Ngon, c nhn nhan nh la co nen tang, khong phai mot cach n thuan do da tren quyet nh cua Hoi Ngh a chap nhan ban Tuyen ngon, nhng da tren chnh ban tnh cua con ngi va tren pham gia khong thay oi cua con ngi nh la nhan v, a c Thien Chua dng nen. Nh the, ieu that s quan trong la nhng to chc quoc te khong bo i nen tang t nhien cua nhan quyen. Nen tang t nhien nay lam cho nhan quyen khoi b nguy hiem thng xuyen ri vao trong loi giai thch co tnh cach duy thc nghiem. au xay ra trng hp cac nhan quyen b ri vao trong loi giai thch thc nghiem, th o nhng To Chc Quoc Te se khong co tham quyen can thiet e chu toan vai tro bao ve nhng quyen li can ban cua con ngi va cua cac dan toc, mot vai tro c xem nh la ly do bien ho chnh cho s hien hu va cho hanh ong cua cac To chc nay.

 

VII. Cong Phap Quoc Te ve Nhan ao va Luat Phap Noi Bo cac Quoc Gia

14. T y thc rang co nhng nhan quyen khong the nhng va c lien ket vi ban tnh chung cua con ngi, ngi ta a soan ra mot cong phap quoc te ve nhan ao, ma cac quoc gia a cam ket tuan gi, ca trong trung hp co chien tranh. Nhng buon thay, ieu nay a khong c ap dung mot cach an khp, trong cac trng hp chien tranh xay ra mi ay, tuy khong can nhac lai nhng g a xay ra trong qua kh. Nh the, chang han, chuyen a xay ra trong cuoc xung ot cach ay vai thang tai mien nam Liban, trong o bon phan phai bao ve va tr giup nhng nan nhan vo toi va bon phan khong loi cuon thanh phan dan s vao trong cuoc xung ot, phan ln a khong c lu tam en. Bien co au thng tai Liban va dung mao mi cua nhng xung ot, nhat la khi s ham doa khung bo a m ra nhng hanh ong bao lc cha tng co, (bien co au thng va dung mao mi cua nhng xung ot) oi buoc cong ong quoc te tai xac nhan cong phap quoc te ve nhan ao va ap dung cong phap nay cho tat ca moi hoan canh hien tai cua cuoc xung ot vu trang, ke ca nhng hoan canh khong c tien lieu bi cong phap quoc te ve nhan ao ang co. Ngoai ra, nan khung bo oi hoi mot suy t ao sau them ve nhng gii han luan ly trong viec s dung nhng phng tien hien ai, e bao ve an ninh quoc gia. That vay, cang ngay cang co thng hn nhng xung ot khong c tuyen bo cong khai, nhat la khi c thi hanh bi nhng nhom khung bo nhat quyet at en nhng muc tieu cua ho bang bat c gia nao. Trc nhng s viec lam ta ang quan tam trong nhng nam gan ay, cac Nha Nc khong the nao khong nhan thay s can thiet phai co nhng luat ro rang hn, co kha nang chong lai mot cach hu hieu hanh ong ien ro bi tham ma chung ta ang chng kien. Chien tranh luon la mot that bai cho cong ong quoc te va la mot s thiet thoi tram trong cho nhan loai. Sau khi a co gang het sc mnh roi, va khi bat buoc phai s dung bien phap chien tranh, th t ra can tuan gi nhng nguyen tac thiet yeu ve nhan ao va nhng gia tr nen tang cho moi cuoc chung song dan s, bang cach thiet lap nhng quy nh x the, nham gii han toi a co the, nhng thiet hai, va nham en viec lam nhe bt nhng au kho cua thanh phan dan s va cua tat ca moi nan nhan cua cuoc xung ot (7).

15. Mot yeu to khac khi day lo au to ln la vai Nha Nc muon co nhng vu kh hat nhan. Hau qua la bau kh pho bien ve s hoang mang va lo s, trc kha the cua mot tai hoa nguyen t. ieu nay a cac tam tr tr lui ve qua kh, tr ve vi nhng lo au cua thi chien tranh lanh. Sau o, khi cham dt thi chien tranh lanh, ngi ta hy vong rang nguy hiem nguyen t a hoan toan c vt qua va rang nhan loai cuoi cung co the th dai nhe nhom. Ve van e nay, li canh tnh cua Cong ong Vaticano II xem ra thi s biet la chng nao: Moi hanh ong chien tranh nham mot cach ba bai en viec huy diet toan bo cac thanh pho hoac nhng vung to ln cung vi dan c trong o, (moi hanh ong chien tranh nh the) la mot toi ac chong lai Thien Chua va chong lai con ngi, va phai b len an mot cach manh me nhat va khong chut do d (8). Buon thay nhng am may mu ay e doa van con ong day ac ni chan tri nhan loai. Con ng e bao am mot tng lai hoa bnh cho tat ca, c gap thay khong nhng trong nhng hiep c quoc te ve viec khong san xuat them cac vu kh nguyen t, nhng con trong dan than theo uoi mot cach nhat quyet viec giam bt va viec thao bo vnh vien nhng loai vu kh nay. c g qua thng thuyet ngi ta lam tat ca nhng g co the e at en nhng muc tieu tai giam vu kh nh va noi tren. So phan cua toan the gia nh nhan loai tuy thuoc vao ieu nay!

 

VIII. Giao Hoi bao ve tnh cach sieu viet cua nhan v

16. Cuoi cung, toi muon ngo li keu goi khan thiet en Dan Chua: xin moi ngi kito hay cam thay mnh dan than tr thanh ke hoat ong khong met moi cho hoa bnh va la ke kien tr benh vc pham gia cua nhan v va benh vc nhng quyen li khong the nhng c. Vi tam hon biet n Chua v a keu goi ta thuoc ve Giao Hoi cua Ngai, mot giao hoi la dau ch va la s bao ve tnh cach sieu viet cua nhan v (9) trong the gii, ngi kito se khong met moi cau xin Thien Chua ban cho ieu thien hao can ban la Hoa Bnh, mot ieu het sc quan trong trong cuoc song cua tng ngi. Ngoai ra, ngi kito se cam thay hanh dien v c phuc vu cach quang ai cho cong cuoc hoa bnh, va en gap nhng anh ch em, nhat la nhng ai, ngoai viec phai chu canh ngheo cung va thieu thon, con phai chu thieu ieu thien hao quy gia nay. Chua Giesu a mac khai cho chung ta biet rang Thien Chua la Tnh Yeu (1 Gn 4,8) va rang n goi cao ca nhat cua moi ngui la tnh yeu. Trong Chua Kito, chung ta co the gap c nhng ly do cuoi cung e bien mnh tr thanh nhng cot tru vng chac cho pham gia con ngi va tr thanh nhng ngui xay dng hoa bnh ay can am.

17. Do do, c g ng bao gi thieu s gop phan cua moi tn hu vao cong viec co vo mot thuyet nhan trien toan dien ch that, theo nhng giao huan cua cac thong iep Phat trien cac dan toc va Moi quan tam xa hoi, ma chung ta chuan b c hanh trong nam nay ky niem 40 nam va 20 nam ban hanh. Toi xin pho thac cho c N Vng Hoa Bnh, Me cua Chua Giesu Kito, Hoa bnh cua chung ta (Eph 2,14) li cau nguyen tha thiet cua toi cho toan the nhan loai vao khi au cua nam 2007. Du gia nhng nguy hiem va nhieu van e --- chung ta nhn ve nam mi nay vi tam hon tran ay hy vong. Xin Me Maria ch cho chung ta nhn thay trong ang la Con cua Me con ng hoa bnh: xin Me hay soi sang cho oi mat chung ta e nhn ra Dung Mao cua Chua trong dung mao cua moi nhan v, con tim cua hoa bnh!

T Vatican ngay 8 thang 12 nam 2006

Beneito XVI, giao hoang

 

Chu thch:

(1) x. Sach Giao Ly Cong Giao, so 357

(2) Bai giang 169, 11,13 : PL 38, 923.

(3) So 3.

(4) Bai giang tai Regensburg, ngay 12 thang 9 nam 2006.

(5) X. Bo Giao Ly c Tin, Th gi cho cac Giam Muc Cong Giao ve s cong tac gia ngi nam va ngi n trong Giao Hoi va trong the gii, 31 thang 5 nam 2004, 15-16.

(6) So 38.

(7) Xem tieu chuan c e ra trong Sach Giao Ly mi, cac so 2307-2317.

(8) Hien Che Muc Vu cua Cong ong Vaticano II, Vui Mng va Hy Vong, so 80.

(9) Cung ni va noi tren (Vui Mng va Hy Vong), so 76.

 

(Ban dch Viet ng cua ang The Dung)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page