Li cau nguyen

TC Beneito XVI dang len Me Maria

di chan tng Me Vo Nhiem

tai quang trng Tay Ban Nha, Roma

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Li cau nguyen c Thanh Cha Beneito XVI dang len Me Maria, khi en at vong hoa di chan tng Me Vo Nhiem tai quang trng Tay Ban Nha, Roma, chieu ngay 8 thang 12 nam 2006.

Tin Roma (Vat, va Apic 8/12/2006) - Luc 15 gi 40 phut chieu th Sau mung 8 thang 12 nam 2006, ngay le Me Maria Vo Nhiem, c Thanh Cha Beneito XVI ri ien Vatican, e en at Vong Hoa va Cau Nguyen di chan Tng Me Maria Vo Nhiem, tai quang trng Tay Ban Nha, nam Trung Tam Roma, va sat ben canh Tru S Bo Truyen Giao cua Toa Thanh Vatican. TC a c Ong Th Trng Roma on tiep, vi s hien dien cua c Hong Y Ivan Dias, Tong Trng Bo Truyen giao, va ong ao dan chung.


Tng ai c Me Maria Vo Nhiem, tai quang trng Tay Ban Nha, nam Trung Tam Roma.


TC lam phep vong hoa e c em at di chan tng Me Vo Nhiem, roi ngai dang len Me li nguyen, xin Me giup cac tn hu biet noi gng Me tha Vang tuan phuc Thanh Y Thien Chua, va biet can am noi khong trc nhng cam do cua quyen hanh, tien bac va thu vui, biet noi khong trc nhng cam do cua nhng li loc bat chnh, trc nhng tham nhung va gia hnh, trc s ch ky va bao lc. c Thanh Cha a cau nguyen nh sau:

 

Lay Me Maria, Me ong Trinh va Vo Nhiem Nguyen Toi,

Nam nay cung vay, vi tam tnh con thao, chung con lai en gap nhau di chan tng Me, e dang len Me li ton vinh cua cong oan kito va cua thanh pho Roma. Chung con dng lai cau nguyen ni ay, the theo truyen thong a c bat au bi cac v giao hoang tien nhiem, trong ngay long trong phung vu c hanh le Me Vo Nhiem Nguyen Toi, mau nhiem ma t o phat sinh niem vui va hy vong cho tat ca moi ngi c n cu roi. Chung con knh chao Me va khan cau Me bang nhng li cua S Than goi Me ang Tran ay n Phc (Lc 1,28); ang ay n phc la ten goi ep nhat ma chnh Thien Chua a goi Me t muon thu.

Lay Me Maria, Me la ang tran ay n phc, tran ay tnh thng Thien Chua ngay t giay phut au tien cua i, Me c Thien Chua quan phong tien nh lam Me cua ang Cu The va c lien ket mat thiet vi ang cu the trong mau nhiem cu chuoc. Trong hong an Me c au thai vo nhiem nguyen toi, c chieu sang n goi cua nhng mon e Chua Kito, nhng ke c goi tr nen thanh thien va vo t o trong tnh yeu (x. Eph 1,4) nh an sung Chua ban cho. Ni Me chieu sang pham gia cua moi con ngi, luon quy gia trc nhan ang Tao Hoa. Lay Me ch Thanh, ai nhn ve Me th khong anh mat s an bnh, cho du nhng th thach cuoc i co the gay gat en the nao i na. Cho du phai u buon v kinh nghiem toi loi lam van uc pham v nhng con cai Chua, nhng ai chay en vi Me eu kham pha lai net ep cua s that va tnh thng, va gap lai con ng dan ve nha Cha.

Lay Me Maria, Me la ang ay n phc, khi Me on nhan nhng d an cua ang Tao Hoa bang li tha Vang, Me a m ra cho chung con con ng cu roi. Ni trng hoc cua Me, xin Me hay day chung con biet noi len li tha vang cua chung con xin tuan phuc thanh y Chua. Li tha vang nay ket hiep chung con vi li tha Vang cua Me, mot li tha Vang khong chut de gi va khong vng bong toi, li tha Vang ma Thien Chua Cha tren tri a muon la Ngai can en, e sinh ra Con Ngi Mi, Chua Kito, ang cu the duy nhat cua the gii va cua lch s. Xin Me hay ban cho chung con long can am noi "khong" trc nhng cam do gat gam cua quyen hanh, tien bac, va thu vui; xin hay ban cho chung con long can am noi "khong" trc nhng li loc bat chnh, trc nhng tham nhung va gia hnh, trc ch ky va bao lc. Noi "khong" vi Than D, hoang t lng gat cua the gian nay. Tha "vang" vi Chua Kito, ang huy diet quyen lc cua s d bang sc manh cua tnh yeu. Chung con biet ro rang ch nhng tam hon a thong hoi tr ve vi Tnh Yeu, la Thien Chua, th mi co the xay dng mot tng lai tot ep hn cho tat ca moi ngi.

Lay Me Maria, Me la ang ay tran n phc! Danh Thanh Me la bao am an toan cho niem hy vong cua tat ca moi the he. ung vay, bi v, nh ai thi s Dante a viet, Me la nguon mach song ong mang en niem hy vong cho chung con, nhng con ngi mang than phan phai chet (Par. XXXIII,12). Ni nguon mach nay, ni nguon mach cua Thanh Tam Vo Nhiem Me, mot lan na, chung con chay en, nh ngi l hanh ay tin tng, e muc lay c tin va s an ui, niem vui va tnh thng, s an toan va hoa bnh.


c Thanh Cha Beneito XVI en at vong hoa va cau nguyen di chan tng Me Vo Nhiem tai quang trng Tay Ban Nha, Roma, chieu ngay 8 thang 12 nam 2006.


Lay c N ong Trinh ay n phc, xin hay to ra Me la Me du dang va thng cham soc cho tat ca nhng c dan cua thanh pho nay, ngo hau tinh than ch thc cua tin mng linh ong va hng dan nep song cua ho; xin hay to ra Me la Me va la ang tnh thc canh chng cho at nc Italia va cho Au Chau, ngo hau t nhng goc re kito ngan xa, cac dan toc biet muc lay nha song mi, e xay dng hien tai va tng lai cua ho. Xin hay to ra Me la Me ay tnh thng d phong va nhan t cho toan the gii, ngo hau, trong s ton trong pham gia con ngi va trong viec t choi moi hnh thc bao lc va boc lot, c xay len nhng nen tang vng chac cho nen van minh tnh thng. Xin hay to ra Me la ngi Me ac biet cho tat ca nhng ai can en Me nhieu nhat: nhng ngi khong c ai bao ve, nhng ke b loai ra ngoai le xa hoi, nhng con ngi b vt bo i, nhng nan nhan cua mot xa hoi rat thng hy sinh con ngi cho nhng muc tieu va nhng li loc khac.

Lay Me Maria, xin Me hay to ra la Me cua tat ca moi ngi; xin Me hay trao ban cho chung con Chua Kito, niem hy vong cua the gii! Lay c N ong Trinh Vo Nhiem Nguyen Toi, ang tran ay n phc, xin hay to ra Me la Me chung con. Amen.

 

(Ban dch Viet ng cua ang The Dung)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page