TC nhac lai chuyen vieng tham tai Tho Nh Ky

ong thi noi ve y ngha cua Mua Vong

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Nhng Li Huan c cua c Thanh Cha Beneito XVI trc gi Kinh Truyen Tin Tra Chua Nhat I Mua Vong (3/12/2006): TC nhac lai chuyen vieng tham tai Tho Nh Ky ong thi nhac cac tn hu ve y ngha cua Mua Vong.

(Radio Veritas Asia 4/12/2006) - Quy v va cac ban than men. Chua Nhat, mung 3 thang 12 nam 2006, la Chua Nhat I Mua Vong theo chu ky C. ay cung la Chua Nhat tiep lien sau chuyen vieng tham 4 ngay cua c Thanh Cha Beneito XVI tai Tho Nh Ky. V the, trc khi xng kinh truyen tin Tra Chua Nhat vi cac tn hu tai quang trng Thanh Phero, TC a noi vai li huan c, nhac lai chuyen vieng tham va qua tai Tho Nh Ky, ong thi nhac cac tn hu ve y ngha cua Mua Vong. TC a noi nh sau:

 

Anh ch em than men,

Mot lan na, toi muon cung vi anh ch em cam n Thien Chua v chuyen vieng tham tong o ma toi a thc hien trong nhng ngay qua tai Tho Nh Ky: trong chuyen vieng tham, Toi a cam nghiem c toan the cong oan kito ong hanh va nang Toi bang li cau nguyen. Toi xin chan thanh cam n tat ca! Th T ti nay (6/12/2006), trong buoi tiep kien chung, toi se noi nhieu hn ve kinh nghiem thieng lieng va muc vu khong the nao quen c nay ma t o toi hy vong nhieu hoa trai tot co the phat sinh, e co s cong tac cang ngay cang thanh that hn gia tat ca moi mon e cua Chua Kito va e oi thoai hu ch vi anh ch em tn o Hoi Giao.


c Thanh Cha Beneito XVI gi tay chao cac tn hu tai quang trng Thanh Phero, trc gi Kinh Truyen Tin Tra Chua Nhat I Mua Vong (3/12/2006).


Gi ay toi muon noi len mot lan na long biet n cua toi oi vi tat ca nhng ai a to chc chuyen vieng tham va a gop phan bang nhieu cach khac nhau lam cho chuyen vieng tham c dien ra trong bau kh an lanh va co ket qua. Toi ac biet nh en cac v Tham quyen Tho Nh Ky va ngh en dan toc Tho Nh Ky than thng, a danh cho toi s tiep on xng ang vi tinh than truyen thong hieu khach cua dan toc nay.

Nhat la vi tam tnh biet n, toi nh en cong oan cong giao than yeu sinh song tai at nc Tho Nh Ky. Toi ngh en cong oan nay, trong khi chung ta bc vao Mua Vong, vi Chua Nhat hom nay (3/12/2006). Toi a co the gap g va c hanh Thanh Le chung vi nhng anh ch em chung ta ang song trong nhng hoan canh thng khong de dang. That s ay la mot oan chien nho be, theo nhieu nghi thc khac nhau, tran ay hang say va c tin, ma chung ta co the noi la ang song --- mot cach lien tuc va manh me --- (song) kinh nghiem Mua Vong c niem hy vong nang . Trong mua Vong, phung vu thng lap lai cho chung ta va bao am vi chung ta, --- dng nh e thang vt s nghi ng t nhien cua chung ta --- (bao am vi chung ta) rang Thien Chua ang ng en: Thien Chua en e song vi chung ta, trong moi hoan canh; Thien Chua en c ngu gia chung ta, ngai en song vi chung ta va trong chung ta; ngai en lap ay nhng khoang cach ang chia re va ngan cach chung ta; ngai en e hoa giai chung ta lai vi ngai va hoa giai chung ta vi nhau. Thien Chua en trong lch s nhan loai, ngai en go ca tam hon moi ngi thien ch nam n, e mang en cho tng ngi, tng gia nh, tng dan toc, hong an tnh huynh e, s hoa hp va hoa bnh. V the, Mua Vong ung that la mua tot nhat cua niem hy vong, trong o nhng tn hu cua Chua Kito c mi goi song trong s ch i tnh thc va c the hien bang viec lam, mot s ch i c nuoi dng bang li cau nguyen va bang s dan than cu the thc hien tnh yeu thng. c chi le Giang Sinh sap en cua Chua Kito lam cho tam hon cua tat ca moi ngi kito c tran ay niem vui, s thanh than va bnh an!

e song mot cach ch that nhat va co ket qua nhat thi gian Mua Vong nay, phung vu khuyen khch chung ta hay nhn ve Me Maria rat thanh va hay ket hiep trong tinh than vi Me ma tien ve hang a Belem. Khi Thien Chua go ca ni tam hon tre trung cua Me, th Me Maria a on nhan ngai vi c tin va tnh yeu. Vai ngay na, chung ta se chiem ngam Me trong mau nhiem sang choi Vo Nhiem Nguyen Toi. Chung ta hay e cho s cao ep cua Me thu hut chung ta, --- mot s cao ep phan chieu vinh quang Thien Chua, ---- ngo hau Thien Chua, ang ang ng en, gap thay ni moi ngi chung ta, mot tam hon tot lanh va m rong, ma ngai co the o xuong tran ay hong an.

 

Sau nhng li huan c tren, TC xng kinh Truyen Tin va ban phep lanh cho tat ca moi tn hu hiep y cau nguyen vi ngai. Hen gap lai quy v va cac ban.

 

(ang The Dung)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page