TC vieng tham c Thng Phu Bartolomeo I

va mng le thanh Anre Tong o

vi Giao Hoi Chnh Thong Costantinopoli

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Tng thuat ngay th ba chuyen vieng tham cua c Thanh Cha tai Tho Nh Ky: c Thanh Cha vieng tham c Thng Phu Bartolomeo I va mng le thanh Anre Tong o vi Giao Hoi Chnh Thong Costantinopoli, th Nam, ngay 30 thang 11 nam 2006.

(Radio Veritas Asia 1/12/2006) - Th Sau mung 1 thang 12 nam 2006 la ngay vieng tham th t va cung la ngay vieng tham cuoi cung cua TC Beneito XVI tai Tho Nh Ky, thanh pho Istanbul, tc Costantinopoli ngay xa. TC a qua em tai Nha Roncalli -- (ten ho cua chan phc giao hoang Gioan 23). Nha Roncalli nay la C S Ngoai Giao cua Toa Thanh Vatican tai Istanbul.


TC Beneito XVI tham d Phung Vu Thanh, do c Bartolomeo I chu s, tai en Th Thanh Georges cua Toa Giao Chu Chnh Thong Costantinopoli, mng knh thanh Anre Tong o, thanh bon mang va la v thiet lap Giao Hoi tai Costantinopoli. 


Luc 9 gi sang th Sau mung 1 thang 12 nam 2006, TC Beneito XVI en Nha Th Chnh Toa Chua Thanh Than e c hanh thanh le theo nghi thc latinh, vi s hien dien tham d cua c Thng Phu Bartolomeo I, giao chu giao hoi chnh thong Costantinopoli, c Thng Phu Giao Chu giao hoi Armeni Tong Truyen, c Mesrob II, c Tong Giam Muc Filuksinos Yusuf Cetinet cua giao hoi chnh thong Syria, va nhng thanh vien cua giao hoi Tin Lanh. Trong thanh le, TC giang bang tieng Phap. ay la dien t cuoi cung cua TC trong chuyen vieng tham Tho Nh Ky.

c biet Nha Th Chnh Toa Chua Thanh Than a c m cho viec phung t vao nam 1846, va hien con lu gi thanh tch cua cac v thanh noi tieng tai Costantinopoli; chang han nh thanh giao hoang Lino, t ao vao the ky th I. Nam 1884, c Giao Hoang Leo XIII (1878-1903) a tra ve cho Nha Th Chnh Toa Chua Thanh Than, thanh tch cua thanh Gioan Kim Khau, thanh quan thay cua phu doan tong toa cong giao tai Costantinopoli. Trc thanh le, c Cha Louis Pelatre, ai dien tong toa Istanbul, noi vai li chao c Thanh Cha en tham va dang thanh le cho cong oan. ay la thanh le th hai cua chuyen vieng tham bon ngay tai Tho Nh Ky.

Sau Thanh Le, TC tr ve Nha Roncalli va chuan b ra phi trng Istanbul, cach o khoang 20 cay so, vao luc 12 gi 15, e len may bay Boeing 737-800 cua hang hang khong Tho Nh Ky ve lai Roma. TC khong oc bai dien van nao tai Phi Trng, ma ch bat tay chao quy v tham quyen ao i tai a phng. D tru TC se ve en phi trng quoc te Fiumicino Roma khoang 14 gi 45, ket thuc chuyen vieng tham 4 ngay tai Tho Nh Ky. Chung toi se ke nhng chi tiet cua ngay vieng tham hom th Sau mung 1 thang 12 nam 2006, trong chng trnh phat thanh lan ti.

Gi ay, chung toi xin tng thuat nhng bien co cua ngay vieng tham hom th Nam 30 thang 11 nam 2006, ngay cao iem cua chuyen vieng tham, ngay TC Beneito XVI tham d le mng knh Thanh Anre Tong o, bon mang cua Giao Hoi Chnh Thong Costantinopoli.

c Thanh Cha Beneito a t Epheso en Istanbul, vao chieu ngay th T 29 thang 11 nam 2006, ap le Thanh Anre Tong o. Viec gi gn an ninh tai Istanbul that la chu ao, nhieu hn ca tai thu o Ankara va tai Epheso, bi v, --- vi khoang 12 trieu dan, --- thanh pho Istanbul la ni co nhieu nhom hoi giao, va nhng nhom chnh tr cc ta, hoat ong, va co ca nhng nhom ly khai ngi Kurds na. Chnh quyen ia phng phai s dung mot lc lung canh sat ong en 12 ngan ngi e gn gi an ninh va trat t, doc theo lo trnh TC Beneito XVI i qua, va quanh nhng a iem c TC en vieng tham. Trong so nhng a iem c TC en vieng tham trong ngay th Nam 30 thang 11 nam 2006, co hai a iem rat te nh, o la Bao Tang Vien Sophia va en Th Hoi Giao Xanh. Goi la en Th Hoi Giao Xanh, la bi v mai nha cua en Th Hoi Giao nay mau xanh. Va ay la en Th Hoi Giao au tien c c Beneito XVI bc vao knh vieng, vi t cach la Giao Hoang. Nh the, c Beneito XVI la v giao hoang th hai trong lch s bc vao trong en Th Hoi Giao. V au tien la c Gioan Phaolo II, a bc vao ben trong en Th Hoi Giao tai Damas, ben Syri vao nam 2001. Va Bao Tang Vien Sophia la a iem vieng tham rat nhay cam, la bi v, ngay t au, vao thi cua Hoang e Costantino, th ay la Vng Cung Thanh ng cua giao hoi cong giao, c xay cat vao nam 360. Vao thi Hoi giao chiem c vung nay, Vng Cung Thanh ng Cong Giao nay b bien thanh en Th Hoi Giao, vao nam 1453. Cuoi cung, en nam 1935, bat au thi hien ai cua Tho Nh Ky, en Th cong giao nay tr thanh Bao Tang Vien cho en hom nay.

Khi c Thanh Cha Beneito XVI t Epheso en phi trung Istanbul, vao chieu th T 29 thang 11 nam 2006, th c Thng Phu Bartolomeo I a ch than ra phi trng chao on TC. Ngoai ra, con co ca c Thng Phu Giao Hoi Armeni Tong Truyen, c Mesrob II, cung co mat tai Phi Trng Istanbul e chao c Thanh Cha.


c Thanh Cha Beneito XVI va c Bartolomeo I om hon nhau sau khi a oc va an ky ban Tuyen Ngon Chung.


Trong giay phut gap g au tien nay, c Thanh Cha Beneito XVI noi len c mong chuyen vieng tham cua ngai cung co s dan than chung e kien tr i tren con ng dan en hoa giai va hoa bnh gia cac Giao Hoi. Ve phan mnh, c Thng Phu Bartolomeo I cung a nhan manh en s can thiet ap lai tien trnh hoa giai.

Sau o, trong giay phut cau nguyen chung c to chc tai en Th Thanh Georges cua Toa Giao Chu Costantinopoli, TC Beneito XVI boc lo tam tnh ngai se luon lu gi mai ky niem cuoc gap g nay vi c Giao Chu Bartolomeo I, mot cuoc gap g ay thien ch va ay y ngha giao hoi. TC bay to kham phuc oi vi quyet nh can am cua c Phaolo VI va c Giao Chu Athenagoras, vao nam 1965, a cung rut lai viec dt phep thong cong lan nhau cua nam 1054. c Thanh Cha Beneito XVI a noi tiep nh sau: c Phaolo VI va c Gioan Phaolo II a c on tiep that nong nhiet trong en Th nay; cac ngai a c lien ket vi hai v giao chu, c Athenagoras I va c Dimitrios I, e cung co con ng tien en s thong cam lan nhau va cong cuoc mu tm s hiep nhat tron ven. TC cung nhac en s kien manh at Tho Nh Ky nay a c lien ket that chat che vi c Tin kito giao, a la ni xa kia co rat nhieu cong oan giao hoi. Nhieu v thanh t ao, nhieu than hoc gia noi tieng, nhieu v muc t, nhieu an s, nhieu v thanh nam n a xuat than t nhng cong oan giao hoi nay qua cac the ky. Co Bay Cong ong Chung au tien cua Giao Hoi, c ca hai pha cong giao va chnh thong giao nhn nhan nh la quan trong cho c tin va cho ky luat cua giao hoi, a dien ra tai phan at nay cua the gii ong phng.

ap li c Thanh Cha, c Giao Chu Bartolomeo I nhan manh rang: Chung ta can phai lu y en nhng giai oan cua con ng a i qua, cung nh can y thc ve nhng sai lam a pham, trong khi chung ta co gang tuan phuc menh lenh cua Chua cho cac mon e cua ngai hay tr nen Mot. c Giao Chu Bartolomeo I cung noi len tam tnh ghi n c Beneito XVI a en tham. Sau o, ca hai v tham d nhng giay phut cau nguyen chung, c goi la Li Chuc Tung Hoa Bnh. Thanh tch cua hai v thanh than hoc gia noi tieng cua giao hoi thi co, thanh Gregorio Nazianze va thanh Gioan Kim Khau, a c trng bay e hai v knh vieng. Hai v thanh noi tieng nay c ton knh trong Giao Hoi cong giao Roma nh la thanh Tien S Giao Hoi. Cac ngai a la nhng v tien nhiem cua c Bartolomeo I, tren toa Giao chu Costantinopoli nay. Ket thuc nghi thc tiep on va nhng phut cau nguyen chung tai en Th Thanh Georges, thuoc ien Phanar cua Toa Giao Chu Costantinopoli, c Thanh Cha Beneito XVI va c Bartolomeo I, con danh them nhng giay phut trao oi rieng vi nhau na.

Ket thuc ngay th T 29 thang 11 nam 2006, c Thanh Cha va phai oan, ri Toa Giao Chu Chnh Thong Giao, e en Nha Roncalli, c s ngoai giao cua Toa Thanh Vatican tai Istambul, e dung cm toi va ngh em, chuan b cho ngay cao iem vieng tham, th Nam 30 thang 11 nam 2006, ngay le knh thanh Anre Tong o, bon mang cua Giao Hoi Chnh Thong Costantinopoli.

Sang th Nam 30 thang 11 nam 2006, TC Beneito XVI tr lai en Th Thanh Georges cua Toa Giao Chu Chnh Thong Costantinopoli, e tham d Phung Vu Thanh, do c Bartolomeo I chu s, e mng knh thanh Anre Tong o, thanh bon mang va la v thiet lap Giao Hoi tai Costantinopoli. Trong c hanh Phung Vu Thanh, hai v c Beneito XVI va c Bartolomeo I a trao oi cai hon bnh an, va cung nhau oc kinh Lay Cha bang tieng hy lap.


c Thanh Cha Beneito XVI va c Bartolomeo I vui mng bat tay nhau sau khi a oc va an ky ban Tuyen Ngon Chung.


Chia se trong Phung Vu Thanh, c Thanh Cha Beneito XVI a keu goi ngi cong giao va anh ch em chnh thong giao hay dan than gop phan canh tan y thc cua au chau ve nhng goc re rieng, canh tan y thc ve nhng truyen thong va nhng gia tr kito cua mnh. Trc s hien dien cua c Giao Chu Bartolomeo I, TC nhac lai trach vu phuc vu pho quat cua ngai, nh la ngi ke v thanh Phero, va a yeu cau nhng nha chnh tr tren the gii hay ton trong t do ton giao. Mot lan na, TC xac nhan muc ch cua s hien dien cua ngai la e canh tan s dan than chung tren con ng thiet lap lai -- cung vi n Chua -- s hiep thong hoan toan gia Giao Hoi Roma va Giao Hoi Costantinopoli. TC a noi nh sau: Toi co the bao am vi quy ch huynh rang Giao Hoi Cong giao san sang lam tat ca nhng g co the e vt qua tat ca nhng tr ngai va e i tm, cung vi anh ch em chnh thong giao, nhng phng the luon hu hieu hn cho s cong tac muc vu, e nham en muc tieu hiep thong tron ven. Ve phan mnh, c Giao Chu Bartolomeo I nhn nhan s hien dien cua c Thanh Cha nh la e the hien tnh huynh e oi vi giao hoi chnh thong giao Costantinopoli. c Giao Chu cung nhn nhan dau hieu hien nhien la hai ben a ro rang c muon kien tr tren con ng thiet lap lai s hiep thong tron ven. c Giao Chu noi tiep nh sau: Chung toi cong khai noi len niem au buon sau xa v cha c hiep nhat vi nhau e c hanh cac b tch thanh.

Ket thuc Phung Vu Thanh, c Thanh Cha Beneito XVI va c Bartolomeo I, a oc va sau o an ky ban Tuyen Ngon Chung, va cung ban phep lanh, bang tieng Hy Lap va tieng Latinh, cho cong oan tn hu hien dien.

Chung toi se gi en quy v va cac ban Tuyen Ngon Chung nay trong chng trnh phat thanh sau. Chieu ngay th Nam 30 thang 11 nam 2006, TC co hai cuoc vieng tham ay nhay cam, nh chung toi a nhac tren ay. o la Vieng Tham Bao Tang Vien Sophia va en Th Hoi Giao Xanh. Chung toi cung se tng thuat tiep trong chng trnh phat thanh  lan ti.

 

(ang The Dung)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page