c Ong Georg Gaenswein

th ky rieng cua TC Beneito XVI

mng sinh nhat th 50

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

c Ong Georg Gaenswein, th ky rieng cua c Thanh Cha Beneito XVI, mng sinh nhat th 50 vao ngay 30 thang 7 nam 2006 tai Castel Gandolfo.

Tin Roma (Apic 8/08/2006) - Chieu ngay 30 thang 7 nam 2006, c Ong Georg Gaenswein, th ky rieng cua c Thanh Cha Beneito XVI, a to chc tiec mng sinh nhat th 50, tai San Co Nha Ngh Mat Castel Gandolfo, vi khoang 50 khach mi, trong o d nhien co c Thanh Cha Beneito XVI.

c Ong Georg Ganswein sinh ngay 30 thang 7 nam 1956, va a trai qua thi tuoi tre tai vung thang canh noi tieng mien Nam c co ten goi la Rng en. Cuoc i tu hoc cua ngai a dien ra tai Fribourg, Roma va Munich, va ket thuc vi bang tien s giao luat, va c thu phong linh muc tai Roma vao nam 1984, luc c 28 tuoi. c Ong a bat au cuoc i phuc vu vi trach vu lam co van cho c Tong Giam Muc Freibourg, c Quoc, cho en nam 1995, la nam c Ong c goi ve phuc vu tai toa thanh Vatican, trong cong viec co lien quan en giao luat. Vi chc vu th ky cho c Ong Joseph Clemens, luc o th ky cua c Hong Y Joseph Ratzinger, c Ong Georg Ganswein lam viec tai Bo Giao Ly c Tin; Nam 2000, c Ong Georg Ganswein uc thng tc v c Ong. Khi c Ong Joseph Clemens c bo nhiem lam Tong Giam Muc, Tong Th Ky Hoi ong Toa Thanh ve Giao Dan, th c Ong Georg Ganswein c bo nhiem lam th ky cho c Hong Y Joseph Ratzinger, va t o tiep tuc cho en nay. Trong cuoc phong van do chng trnh tieng c cua ai phat thanh Vatican thc hien, nhan dp mng sinh nhat th 50 cua mnh, c Ong Georg Ganswein a cho biet vai net chnh mot ngay lam viec cua c Giao Hoang Beneito XVI nh sau:

Ngay song va lam viec cua c Beneito XVI bat au luc 7 gi sang vi thanh le. Trc Thanh Le la gi oc Kinh Phung Vu va nhng giay phut thinh lang chiem niem trc Thanh The. Sau o, chung toi dung iem tam chung vi nhau; sau o, toi bat au viec chuan b cac th t va kiem iem nhng th c gi en moi ngay, that nhieu th t. Toi co vai phut trao oi rieng vi c Thanh Cha, roi theo ngai len lau hai cua ien Tong Toa, ni c Thanh Cha co nhng tiep kien rieng. Chung toi dung cm tra chung. Sau cm tra chung toi i bach bo mot chut roi ngh tra. Buoi chieu, toi tr lai vi cac th t a nhan va trnh len TC nhng th quan trong nhat can c ngai ky ten, va phe vao nhng quyet nh.

 

(ang The Dung)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page