c Thanh Cha Beneito XVI

c hanh Le Me Hon Xac Len Tri

tai Castel Gandolfo

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

c Thanh Cha Beneito XVI c hanh Le Me Hon Xac Len Tri tai Castel Gandolfo.

Tin Vatican (Vat. 15/08/2006) - Luc 8 gi sang th ba, ngay 15 thang 8, le Me Maria Hon Xac Len Tri, c Thanh Cha Beneito XVI a en dang thanh le tai giao x Thanh Tomaso da Villanova, Castel Gandolfo, gan ben Nha Ngh Mat ngai ang c ngu trong mua he. Trong bai giang, giai thch oan trch t sach Khai Huyen, TC noi len niem xac tn rang: Cuoi cung, chnh Thien Chua la ke chien thang, ch khong phai la Con Rong d, tng trng cho moi bao lc tran gian ma gi ay xem ra nh khong g co the thang c. TC khuyen khch hay gi vng niem hy vong, bi v vao luc ket thuc, tnh thng se chien thang, ch khong phai han thu, va rang hoa bnh cuoi cung se chien thang.

Sau o, vao luc 12 gi tra, c Thanh Cha Beneito, a xuat hien ni Bao Ln Nha Ngh Mat, e oc kinh Truyen Tin, vi cong oan tn hu va khach hanh hng hien dien. Ngo li trc khi xng kinh, TC a noi nh sau:

Anh ch em than men, truyen thong kito a at vao trung tam cua mua he mot trong nhng le lau i nhat va nhieu y ngha nhat, tc le trong knh c Trinh N Maria Hon Xac Len Tri. Nh Chua Giesu a phuc sinh va a len tri ng ben hu Thien Chua Cha, th cung vay Me Maria, sau khi ket thuc cuoc i tren tran gian nay, Me c a len tri. Phung vu hom nay nhac chung ta nh lai s that c tin nay, mot s that ay sc ui an, khi hat len nhng li chuc tung cua ang a c vinh quang khong tao vat nao co the sanh bang. Chung ta oc ni oan sach Khai Huyen c trch lai cho chung ta suy niem hom nay nh sau: tren tri xuat hien mot dau la ca the: mot ngi n mac ao choi sang nh mat tri, chan ap mat trang, au oi trieu thien 12 ngoi sao (KH 12,1). Ni ngi n chieu toa anh sang nay, cac Giao Phu a nhan ra o la Me Maria. Trong chien thang khai hoan cua Me, dan kito ang hanh trnh trong dong lch s, nhn thay trc s thanh toan cua nhng ieu ma ho i ch va la dau ch chac chan cho niem hy vong cua ho.

Me Maria la mau gng va la s nang cho tat ca moi tn hu: Me khuyen khch chung ta ng mat tin tng trc nhng kho khan va nhng van e khong the tranh khoi cua cuoc song hang ngay. Me bao am s tr giup cho chung ta va nhac chung ta nh rang ieu thiet yeu la i tm va ngh en nhng g tren tri cao, ch khong phai nhng g di at (x. Col 3,2)...

Ket thuc nhng li huan c trc khi xng kinh truyen tin, TC mi goi moi ngi hay hng ve Trung ong hiep y cau nguyen cho hoa bnh, vi nhng li nh sau: Mot lan na Toi muon pho dang cho N Vng Hoa Bnh ma chung ta chiem ngam trong vinh quang thien quoc, nhng lo au cua nhan loai, tai moi ni tren the gii b anh pha bi bao lc. Chung ta hay hiep y vi nhng anh ch em chung ta cung vao gi nay ang quy tu nhau tai en Thanh c Me Liban tai Harissa, ben Liban e c hanh Thanh Le do c Hong Y Roger Eychegaray chu te. c Hong Y a en Liban nh la v s gia rieng cua toi, e mang en s ui an va tnh lien i cu the cho tat ca moi nan nhan cua cuoc xung ot va e cau nguyen cho Hoa Bnh. Chung ta cung hay hiep thong vi nhng v chu chan va cac tn hu cua Giao Hoi tai Thanh a, ang hop nhau tai Vng Cung Thanh ng Truyen Tin Nazareth, quanh v ai Dien Toa Thanh tai Israel va Palestine, c Tong Giam Muc Antonio Franco, e cau nguyen cho cung y ch. Toi cung ngh en quoc gia Sri Lanka than yeu, ang b ham doa bi tnh hnh tr nen toi te cua cuoc xung ot chung toc; Toi ngh en Iraq, ni ma cuoc o mau hang ngay ang ghe s a ay xa i vien tng cua mot s hoa giai va tai thiet. Xin Me Maria cau cung Chua ban cho tat ca moi ngi nhng tam tnh cam thong, y muon hieu nhau va c mong song hoa hp!

 

(ang The Dung)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page