Huan c cua TC trc gi Kinh Truyen Tin

Tra Chua Nhat ngay 30/07/2006

tai San Nha Ngh Mat Castel Gandolfo

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Huan c cua TC Beneito XVI trc gi Kinh Truyen Tin Tra Chua Nhat ngay 30 thang 7 nam 2006, tai San Nha Ngh Mat Castel Gandolfo.

(Radio Veritas Asia 31/07/2006) - Trong bai Huan c trc gi Kinh Truyen Tin Tra Chua Nhat ngay 30 thang 7 nam 2006, tai San Nha Ngh Mat Castel Gandolfo,.TC Beneito XVI quan tam en tnh hnh tai Trung ong va keu goi cac v co trach nhiem hay lam sao e co cuoc ngng ban ngay tc khac. Nhng trc het, TC a chao chuc moi thanh phan cong ong giao hoi va dan s tai Castel Gandolfo, nh sau:

 

Anh ch em than men,

Cach ay hai ngay --- (tc hom th Sau 28 thang 7 nam 2006) ---, ket thuc nhng ngay ngh tai Valle d'Aosta, toi thang en Castel Gandolfo nay, vi chng trnh lai ay cho en cuoi mua he, nhng vi mot khoang vang mat vao thang 9, e i tham mien Baviera, c Quoc. Trc het toi muon gi li chao than tnh en cong oan giao hoi va dan s tai thanh pho ep e nay, ni ma toi luon luon san sang tm en. Toi chan thanh cam n c giam muc giao phan Albano, Cha s va cac linh muc, cung nh cam n ong th trng va gii chc hanh chanh cua vung va nhng tham quyen dan s khac na. Toi ac biet ngh en ban giam oc va nhan vien cua Nha Ngh Mat nay, va ngh en nhng lc lng gn gi an ninh trat t, ma toi het long cam n v cong viec phuc vu quy bau cua ho. Toi cung chao anh ch em hanh hng; qua s hien dien nong am, nhng anh ch em hanh hng nay gop phan lam noi bat, ca trong moi trng co tnh cach gia nh hn cua ni ngh he, (lam noi bat) chieu kch giao hoi pho quat cua cuoc gap g cua chung ta ni ay e nguyen kinh dang knh c Maria.

Trong giay phut nay, toi khong the khong ngh en hoan canh, cang ngay cang tram trong va bi tham hn ma Trung ong ang trai qua: hang tram ngi b thiet mang, rat nhieu ngi b thng, khoi ngi khong nha ca va t nan, nhieu nha ca, thanh pho, va nhng c cau ha tang b tan pha; trong khi o, trong tam hon cua nhieu ngi, xem ra nh co tang them s han thu va y muon tra thu. Nhng s kien tren chng minh ro rang rang ngi ta khong the nao tai thiet lap s cong bang, khong the nao tao ra mot trat t mi va xay dng mot nen hoa bnh ch that, khi ngi ta x dung phng tien cua bao lc. Hn bao gi het, chung ta nhn thay tieng noi cua giao hoi co tnh cach tien tri va thc te nh the nao, khi, oi dien vi nhng chien tranh va nhng xung ot u loai, giao hoi noi len con ng cua s that, cong bang, tnh thng va s t do (x. T Hoa Bnh di the, Pacem in Terris). Con ng nay, nhan loai ngay nay phai i qua, e at c ieu thien hao mong c cua hoa bnh ch that.

Nhan danh Thien Chua, toi ngo li vi tat ca nhng ai co trach nhiem ve vong bao lc nay, ngo hau c ha xuong ngay cac vu kh t moi pha! Vi cac Chnh Phu va nhng c quan quoc te, toi yeu cau ng tiet kiem bat c co gang nao, e cham dt s thu nghch, va e co the bat au viec xay dng, nh qua oi thoai, (xay dng) mot s chung song on nh va lau ben gia tat ca moi dan toc tai Trung ong. Vi nhng ngi thien ch, toi yeu cau tiep tuc va gia tang viec gi en nhng tr giup nhan ao cho dan chung het sc b th thach va can c tr giup. Nhng nhat la hay tiep tuc vang len t moi con tim li cau nguyen ay tin tng dang len Thien Chua tot lanh va nhan t, xin ngai ban cho vung nay va cho toan the gii s bnh an cua ngai. Chung ta hay pho thac li khan cau ay u buon nay cho s bau c cua Me Maria, Me cua Hoang T Hoa Bnh va la N Vng cua Hoa Bnh, ang c sung knh tai cac quoc gia Trung ong, ni ma chung ta hy vong se mau en cong cuoc hoa giai, ma Chua Giesu a hien dang Mau quy bau cua ngai e thc hien.

 

Sau nhng li tren, TC xng kinh truyen tin vi moi ngi hien dien va ban phep lanh cho ho. Sau Phep Lanh, TC con lai tren bao ln e chao chuc cac nhom.

Bang tieng Phap, TC a noi nh sau: Nh li cau bau cua c N ong Trinh Maria, c g Chua Kito, ang a tr nen cua an nuoi song chung ta, at vao trong tam hon cua tat ca moi ngi nhng c muon hoa bnh va hoa hp huynh e. Chung ta hay lien l cau xin Chua ban hong an hoa bnh cho tat ca moi ngi sinh song tai vung at ma ngay xa Chua a song va tai tron ca vung Trung ong. Nguyen xin Chua chuc lanh cho anh ch em va cho gia nh cua anh ch em.

Bang tieng Anh, TC a chao ac biet nhom ngui tre cua phong trao Regnum Christi Nc Chua Kito. TC a noi tiep nh sau: Trong Phuc am cua Chua Nhat hom nay, chung ta thay Chua Giesu nuoi song oan ngi b oi. Vi cung mot tnh yeu quang ai nh vay, Chua tiep tuc cong hien cho chung ta hang ngay Banh Hang Song. c g b tch Thanh The luon nang chung ta trong tnh yeu thng cua chung ta oi vi Thien Chua, va m rong con tim chung ta on nhan anh ch em xung quanh, nhat la nhng ai can en. Toi cau chuc anh ch em ngay Chua Nhat an lanh!

Bang tieng BaLan, TC a noi nh sau: Phung Vu tuan nay nhac en c N ong Trinh Maria vi tc hieu c Ba xuong Tuyet. Va nhac en vai v thanh v ai khac na Thanh Ignaxio Loyola, Thanh Alphongso Maria de Liguori va thanh Gioan Maria Vianney. Chung ta hay xin cac ngai khan cau e c ieu thien can ban cua hoa bnh trong the gii. Mot cach ac biet, chung ta khan cau cung Thien Chua lam cho cac vu kh c ha xuong tai Trung ong. Toi cau chuc moi ngi ngay Chua Nhat an lanh. Xin Thien Chua chuc lanh cho anh ch em!

 

(ang The Dung)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page