Huan c cua TC Beneito XVI

trc gi Kinh Truyen Tin

Tra Chua Nhat 16 thang 7 nam 2006

tai Les Combes, Introd, Valle d'Aosta

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Huan c cua TC Beneito XVI trc gi Kinh Truyen  Tin Tra Chua Nhat 16 thang 7 nam 2006 tai Les Combes, Introd, Valle d'Aosta.

(Radio Veritas Asia 17/06/2006) - Quy v va cac ban than men. Tra Chua Nhat, ngay 16 thang 7 nam 2006, TC a oc kinh Truyen Tin vi cong oan tn hu tai ni ngai ang ngh he, mien nui Valle d'Aosta, Bac Italia. TC chao chuc moi ngi va nhac lai y ngha cua Le Me Carmelo ngay 16 thang 7, va cuoi cung la muc ch cua thi gian ngh he. TC a noi nh sau:

 

Anh ch em than men,

Nam nay na, toi vui mng co c thi gian dng ngh tai ay mot lan na, tai Valle d'Aosta, trong ngoi nha a tng tiep rc c Gioan Phaolo II ang men. Toi nh c hoa nhap ngay vao trong canh ep nui oi, giup kien cng the xac va tinh than. Va hom nay toi sung sng c song cuoc gap g co tnh cach gia nh nay. Vi moi ngi trong anh ch em, nhng ngi sinh song tai lang nay va nhng anh ch em en ay ngh he, toi xin gi li chao than tnh. Trc het, toi xin chao va cam n v chu chan cua giao hoi tai vung Valle nay, c Giam Muc Giao Phan Aosta, c Cha Giuseppe Anfossi, va chao tat ca cac linh muc, tu s nam n va anh ch em giao dan thuoc cong oan giao phan. Toi bao am nh en tat ca moi ngi trong li cau nguyen, ac biet la nhng anh ch em benh nhan va nhng ngi au kho. Tam tnh biet n cua toi hng ve cac tu s Salesieng, a cho c Giao Hoang s dung ngoi nha nay. Toi gi li chao ay tam tnh ton trong en quy Tham Quyen Quoc Gia va tai Vung, en quy v trach nhiem hanh chanh tai lang Introd ay, en cac Lc Lng gi gn an ninh trat t va en tat ca nhng ai bang nhieu cach khac nhau a cong tac lam cho nhng ngay ngh cua toi c dien ra trong an bnh. Xin Thien Chua tra cong cho tat ca!

Do s trung hp, Chua nhat hom nay la ngay 16 thang 7, ngay ma Phung Vu nhac nh en c N ong Trinh cua Mui Carmelo. Nui Carmelo nam doc theo b bien pha ong cua ia Trung Hai, ngang tam mien Galilea, va co nhieu hang ong t nhien tai cac trien nui, c cac an s a thch. V noi tieng nhat trong so nhng ngi cua Thien Chua ngay xa la ai ngon s Elia, ang ma vao the ky th IX trc Chua Kito a benh vc manh me cho c tin tinh tuyen vao Thien Chua chan that va duy nhat, khoi b lay nhiem nhng viec th ngau tng. Chnh nh vao s gi hng cua dung mao ngon s Elia, ma phat sinh mot Dong Tu Chiem Niem Carmelo, mot ai gia nh dong tu co nhng v thanh thanh vien noi tieng, nh thanh Teresa Avila, Thanh Gioan Thanh Gia, Thanh Teresa hai ong Giesu, Thanh Teresa Benedetta cua Thap Gia (tc thanh n Edith Stein). Cac tu s Carmelo a pho bien trong dan kito long sung knh c N ong Trinh cua Nui Carmelo, va nhn len Me nh la mau gng cua viec cau nguyen, cua s chiem niem va cua s dan than tan hien cho Thien Chua.

That vay, trc tien va mot cach khong ai sanh v bang, Me Maria a tin va a cam nghiem rang Chua Giesu, Ngoi Li Nhap The, la chop nh cua cuoc gap g cua con ngi vi Thien Chua. Qua viec on nhan tron ven Li cua Chua, Me a c diem phuc at ti nui thanh -- (li cau nguyen au le knh Me Carmelo), --- va c luon song ket hiep vi Chua trong linh hon va ni the xac. Ngay hom nay, toi muon pho dang cho Me Maria, N Vng Nui Carmelo, tat ca moi cong oan song i chiem niem tren the gii, mot cach ac biet tat ca moi cong oan dong Carmelo; trong so cac cong oan nay, toi nh en n an vien Quart, nam khong xa ay bao nhieu. Nguyen xin Me Maria giup cho moi ngi kito c gap Thien Chua trong thinh lang cua li cau nguyen.

Sau kinh truyen tin va phep lanh toa thanh, TC noi tiep ve tnh hnh Trung ong nh sau:

Trong nhng ngay qua, nhng tin tc t Thanh a lam cho tat ca moi ngi that quan tam, nhat la trc s viec lan rong them nhng hanh ong chien tranh vao at nc Liban, va trc con so ong nhng nan nhan ni cac thng dan. Khi au cua nhng oi nghch d dan nh the, la nhng hoan canh khach quan loi pham s cong bang va xuc pham cac quyen li chnh ang. Nhng nhng hanh ong khung bo cung nh nhng an ap tra ua, --- nhat la khi nhng hanh ong tra ua nay gay ra nhng hau qua bi tham ni thng dan --- khong co hanh ong nao c bien minh ca. Tren nhng con ng nh the (-- khung bo va tra ua --), nh kinh nghiem chua cay chng minh - ngi ta khong the nao at ti nhng ket qua tch cc. Ngay hom nay - tc ngay 16 thang 7 - c danh cho c Me Nui Carmelo, mot ngon nui tai Thanh a, nam cach Liban vai cay so va nhn xuong thanh pho Haifa cua Israel; ngon nui nay cung b xuc pham. Chung ta hay cau nguyen cung Me Maria, N Vng Hoa Bnh, xin Me khan xin cung Thien Chua ban cho hong an can ban la s Hoa Hp, va hng dan nhng ke co trach nhiem chnh tr tr ve vi con ng cua ly tr va m ra nhng kha the mi cho cuoc oi thoai va hieu nhau. Trong vien tng nay, toi mi goi cac giao hoi a phng hay dang len nhng li cau nguyen ac biet cho Hoa Bnh tai Thanh a va tren toan vung Trung ong.

Sau o bang tieng Phap, TC chao dan chung sinh song tai Valle d'Aosta a on tiep ngai en ngh he, va chao tat ca moi anh ch em noi tieng Phap en ngh trong vung, chao tat ca moi ngi en oc kinh Truyen Tin Tra Chua Nhat vi ngai. TC cau chuc cho thi gian ngh he tr thanh thi gian canh tan thieng lieng va la thi gian song manh me hn tnh gia nh, nh vao s gan gui nhau nhieu hn gia cac the he.

Bang tieng Anh, TC cau chuc thi gian ngh he mang en cho tat ca moi ngi s ti mat trong tinh than va the xac, va ong thi mang en dp thuan tien e song gan gui hn vi Chua trong li cau nguyen va cam ta. Xin Thien Chua ban cho tat ca niem vui va s bnh an.

Cuoi cung bang tieng Y, TC a chao cach ac biet nhng tham d vien khoa huan luyen o Hoi ong Giam Muc Italia to chc cho nhng linh hoat vien cua viec muc vu gia nh. TC a noi nh sau: Trong khi toi con nh ro cuoc Gap G Quoc te cac Gia nh va c to chc tai Valencia, Tay Ban Nha, toi lap lai li khuyen khch cac gia nh kito biet song that va thong truyen cach vui ti c Tin cho nhng the he mi.

Ket thuc, TC cau chuc cho tat ca moi ngi mot ngay Chua Nhat an lanh va mot ky ngh he tot ep.

 

(ang The Dung)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page