c Thanh Cha Beneito XVI keu goi

danh ngay Chua Nhat 23 thang 7 nam 2006

lam ngay Cau Nguyen va en Toi

e cau nguyen cho Hoa Bnh tai Liban

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

c Thanh Cha Beneito XVI keu goi danh ngay Chua Nhat 23 thang 7 nam 2006 lam ngay Cau Nguyen va en Toi e cau nguyen cho Hoa Bnh tai Liban.

Tin Vatican (Vat 20/07/2006) - Th Nam 20 thang 7 nam 2006, trc tnh hnh Trung ong cang ngay cang tr nen toi te hn, Phong Bao Ch Toa Thanh a pho bien cho gii bao ch thong cao gom co bon iem nh sau:

1. c Thanh Cha rat quan tam theo doi so phan cua tat ca cac dan toc lien he va ch nh Chua Nhat, ngay 23 thang 7 nam 2006, lam Ngay ac Biet e cau nguyen va en toi, va ong thi mi goi cac chu chan va cac tn hu tai tat ca cac giao hoi a phng cung nh mi goi tat ca nhng anh ch em co niem tin ton giao tren the gii hay khan cau Thien Chua ban cho hong an quy gia Hoa Bnh.

2. Mot cach ac biet, c Thanh Cha c mong dang li cau nguyen len Thien Chua, ngo hau ngng ngay cuoc chien gia cac phe, va thiet lap ngay nhng hanh lang nhan ao e co the mang tr giup en cho dan chung lam canh kho au; c Thanh Cha c mong c bat au nhng thng thuyet hp ly va co trach nhiem, nham giai quyet nhng hoan canh that s bat cong hien co trong vung nay, nh ngai a noi en trong buoi oc kinh Truyen Tin Tra Chua Nhat, ngay 16 thang 7 (nam 2006).

3. Qua that, ngi dan Liban co quyen nhn thay chu quyen va s toan ven lanh tho cua at nc mnh c ton trong; nhng ngi Israel co quyen song an bnh trong Quoc Gia cua ho; va nhng Ngui Palestin co quyen co mot Que Hng t do va co chu quyen.

4. Trong giay phut au kho nay, c Thanh Cha keu goi cac to chc bac ai hay tr giup cho tat ca moi dan toc b thiet hai do bi cuoc xung ot ay ap bc nay.

 

(ang The Dung chuyen dch Viet ng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page