c Thanh Cha ket thuc

chuyen vieng tham Valencia, Tay Ban Nha

va tr ve Roma

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

c Thanh Cha Beneito XVI ket thuc chuyen vieng tham Valencia, Tay Ban Nha, va tr ve Roma.

(Radio Veritas Asia 10/07/2006) - Quy v va cac ban than men. c Thanh Cha Beneito XVI a ve en Roma bang yen, luc 03 gi chieu Chua Nhat, mung 9 thang 7 nam 2006, sau 30 tieng ong ho vieng tham Thanh Pho Valencia, Tay Ban Nha, e tham d va be mac Cuoc Gap G Quoc Te Cac Gia nh lan th V. Trong so nhng nhan vat quan trong ao i ra tien a TC tai Phi Trng Quoc Te Valencia, ngi ta lu y en Vua Juan Carlos va Hoang Hau Sofia. Chnh hai v nay, vao luc 11 gi 30 phut tra th Bay, mung 8 thang 7 nam 2006, a co mat tai phi trng e tiep on TC en vi chuyen bay cua hang hang khong Alitalia. Gi ay, TC tr ve lai Roma, vi may bay cua hang hang khong Iberia, Tay Ban Nha.

Trong vai li chao t biet tai Phi Trng, TC c mong rang cuoc Gap G tai Valencia tiep tuc vang len nh mot bai Ca vui ti chuc tung tnh yeu, s song, va c tin c song that trong cac gia nh, va giup cho the gii ngay nay hieu c rang giao c hon nhan, --- ma bi o ngi nam va ngi n thiet lap moi giay lien ket ton tai mai, --- la mot ieu thien hao to ln cho nhan loai. TC cung a cong bo cho moi ngi biet rang cuoc Gap G Quoc Te cac Gia nh lan th VI se dien ra tai thanh pho Mehico, vao nam 2009, tc 3 nam na. Hien nay, c Thanh Cha a 79 tuoi, va ba nam na, tc en thang 4 nam 2009, ngai se en mc 82 tuoi!

Trc o, trong li huan c ngan trc khi oc Kinh Truyen Tin Tra Chua Nhat tiep lien sau Thanh Le Be Mac Cuoc Gap G Quoc Te Cac Gia nh, TC a noi len c mong tha thiet sao cho gia nh, --- phan gia tai thieng lieng, luan ly va xa hoi, --- co the c bao ve trc nhng thach thc cua thi ai hom nay. Ngo li bang tieng Phap vi nhng anh ch em noi tieng Phap, TC Beneito XVI a mi goi cac gia nh hay lam cho i song va tnh yeu hon nhan cua ho c an re trong b tch hon phoi ma ho a lanh nhan trong ngay thanh hon vi nhau. TC a khuyen khch them nh sau: ay la tnh yeu phai tien khong ngng en s tha th cho nhau trong cuoc i oi ban; ay la con ng m ra mot tng lai cho nhng tng quan hon nhan va gia nh. Ngo li vi cac gia nh noi tieng Anh, TC noi len niem tin tng chac chan rang cac gia nh se dan than co vo cho s toan ven cua i song gia nh.

Sau kinh Truyen Tin vao cuoi Thanh Le Be Mac, bien co cao iem cua chuyen vieng tham tai Valencia, TC a tiep rieng V Lanh ao ang oi Lap, Ong Mariano Rajoy Brey.

Tng cung nen nhac lai ay rang vao chieu th Bay, mung 8 thang 7 nam 2006, tai Toa Tong Giam Muc Valencia, TC a tiep rieng Thu Tng Tay Ban Nha, Ong Jose Luis Zapatero, v lanh ao chnh phu theo ng loi xa hoi chu ngha, trong bau kh ma cac quan sat vien cho la than thien va te nh. Theo nguon tin t pha chnh phu cho gii bao ch Tay Ban Nha biet, th c Thanh Cha Beneito a khong noi li than phien hay trach moc nao oi vi nhng quyet nh cua Chnh Phu Xa Hoi do Ong Zapatero lanh ao, chang han nh oi vi viec hp thc hoa hon nhan ong phai tnh, viec chap thuan cho ly d cach nhanh chong, viec khong bat buoc phai day giao ly tai cac trng hoc, la nhng ieu nghch lai giao huan cua giao hoi cong giao. Cung c tiep vi thu tng Zapatero cua Tay BanNha, co ba pho thu tng, ba Maria Teresa Fernandez de la Vega, v ac trach ve nhng lien lac gia Nha Nc Tay Ban Nha va Giao Hoi Cong Giao. Gii bao ch ke lai li TC noi vi Ba Pho Thu Tng nh sau: Chnh Ba la ngi ac trach ve nhng lien lac gia Toa Thanh va Chnh Phu Tay Ban Nha, phai khong? Chung ta hay cong tac vi nhau. Hy vong rang chung ta se thanh cong tm c mot giai ap cong bang!

c biet tren chuyen bay t Roma i Valencia, vao sang th Bay mung 8 thang 7 nam 2006, tra li cho koang 64 phong vien cung i tren chuyen bay, muon biet TC co thai o nh the nao oi vi Thu Tng va Chnh phu Tay Ban Nha hien nay, ang theo ng loi xa hoi chu ngha va nghch lai vi giao huan cua Giao Hoi Cong Giao, th TC tra li rang ngai muon noi len nhng g tch cc ve gia nh va nhng gia tr luan ly tot ep, ma khong can phe phan nhng iem tieu cc. Ngai muon mang en s khuyen khch cho cac gia nh, va nhan manh en vai tro trung tam cua gia nh, va khong muon nhac en nhng van e gay tranh cai vi chnh quyen hien nay tai Tay Ban Nha. TC a noi nh sau: Toi khong muon bat au vi nhng kha canh tieu cc, bi v toi ngh en mau gia nh hanh phuc, ngh en gia nh trong o moi thanh phan yeu thng nhau. Giao Hoi muon khch le mau gia nh nay, la mau gia nh that s mang lai niem hy vong cho tng lai... Qua that, co nhng van e, nhng iem, trong o c Tin Kito noi khong; va chung toi muon moi ngi hieu rang: chnh tuy theo ban tnh cua con ngi, ma ngi nam va ngui n c an bai hng ve nhau, va rang ngi nam va ngui n c an bai e mang en tng lai cho nhan loai... V the chung toi nhan manh en nhng ieu tch cc, va nh the, chung toi lam cho ngi ta hieu tai sao Giao Hoi khong the chap nhan mot vai ieu. Cung tren chuyen bay t Roma sang Valencia, co mot ky gia hoi c Thanh Cha chuan b nh the nao cho chuyen ve tham que hng mien Bavaria, c Quoc, vao thang 9 nam 2006. TC a tra li nh sau: Toi va chuan b cac bai dien van , va cung chuan b tam hon mnh. Ve iem nay, toi can xac nh rang con tim toi luon m rong hng ve c Quoc, cung nh ang m rong hng ve Tay Ban Nha.

c biet Thu Tung Zapatero a khong tham d Thanh Le cua TC vao Sang Chua Nhat, mung 9 thang 7 nam 2006, nhng a c hai v bo trng ai dien tham d Thanh Le.

Ve con so cac tn hu tham d Thanh Le Be mac Cuoc Gap G Quoc Te Cac Gia nh lan th V, vao sang Chua, mung 9 thang 7 nam 2006, th cac quan sat vien eu ong y cho rang co hn mot trieu ngi tham d thanh le nay. Trong bai giang le, sau Phuc am, TC a e cao thc tai ky dieu cua hon nhan kito va gia nh, va ong thi nhan manh en nhieu sang kien hp phap e bao ve gia nh. TC canh tnh trc khuynh hng to chc i song xa hoi, ch tuy theo nhng c muon chu quan va hay thay oi. TC nhan manh en nhng gia tr cua hon nhan, mot hon nhan khong bao gi c phan re gia ngi nam va ngi n, va nhan manh en bon phan khong the nhng c cua nhng bac lam cha lam me, phai thong truyen cho cac con cai cua ho kho tang nhng kinh nghiem en t cac the he trc, nhat la thong truyen c tin cua chnh mnh cho con chau.

Quy v va cac ban than men,

Bai giang quan trong cua c Thanh Cha trong thanh le Be Mac se c chuyen dch sang tieng Viet ng va se gi en quy v va cac ban, trong muc thi s lan ti. Knh chao quy v va cac ban.

 

(ang The Dung)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page