Th Cua Ch Tan Tong Phu Trach

Hoi Dong Men Thanh Gia Hue

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Nhan danh Chua Gie su Kito Chu ong inh

La oi Tng Duy Nhat cua long tr con. Amen

 

Th Cua Ch Tan Tong Phu Trach Hoi Dong Men Thanh Gia Hue

Knh gi : Toan the Ch em Men Thanh Gia Hue

trong nc cung nh Hai ngoai.

 

Ch em than men,

Hoi Dong chung ta va trai qua mot bien co het sc quan trong va kho khan, nhng cung tran ay an sung va tnh thng cua Thien Chua. o la Tong Tu Ngh lan th 13 c dien ra mot cach tot ep va ket thuc mot cach bnh an, ngoai sc tng tng cua con ngi. Vi bc th au tay nay, trc tien em xin gi en tng Ch em li chao tham sc khoe va cau mong s bnh an cua Chua en tren moi ngi cung nh toan Hoi Dong chung ta. ong thi em xin gi en Ch em nhng thong tin va quyet nh cua Tong Tu Ngh va qua.

Tong Tu Ngh lan nay gom 2 giai oan :

- Giai oan au tien c to chc t ngay 18 en 22 thang 4 nam 2006 gom 54 Thanh vien, trong o co 37 thanh vien thuoc Nha Me Hue va 17 thanh vien en t Mien Xuan Loc. S kien quan trong chnh yeu trong giai oan nay la au phieu quyet nh cho Mien Dong Men Thanh Gia Hue - Xuan Loc c tach khoi Nha Me Hue e tr thanh Hoi Dong Men Thanh Gia Ba Ra.

Sau 2 ngay tnh tam sot sang di tac ong cua Chua Thanh Than va s phan tch sau sac cua c Cha Phero Nguyen Van e SDB, Giam Muc Phu Ta Giao Phan Bui Chu, cac thanh vien Tong Tu Ngh a i en quyet nh chap thuan cho cac Ch Em Men Thanh Gia Hue - Mien Xuan Loc tr thanh mot Hoi Dong Men Thanh Gia mi cua a phan mi Ba Ra.

Tuy ve pha Hoi Dong, Ch em cung a t nhieu hy sinh, nhng van cam thay bnh an va thanh than.

Qua bien co nay, chung ta ac biet cam n c Tong Giam Muc Tephano Nguyen Nh The cua chung ta a khon ngoan, kheo leo va am tham dan a Hoi Dong chung ta i qua khuc quanh lch s ay kho khan mot cach an toan va vng tin.

Tiep lien sau quyet nh ve Mien Xuan Loc, cac thanh vien Tong Tu Ngh a au phieu bau c ch Tong Phu Trach va cac ch Tong Co Van cho nhiem ky 2006-2010. Nh n Chua, Em c ch em tn nhiem va giao cho nhiem vu lam Tong Phu Trach e phuc vu Hoi Dong cung vi s cong tac cua ch Pho Tong Phu Trach Matta Tran Th Hao va cac ch Tong Co Van: Maria Nguyen Th Tuyet, Anna Tran Th Hien, Anna Le Th Hng vaTerexa Tran Th Tuy.

Chung em a cung nhau quyet tam dan than phuc vu ch em trong knh trong va yeu thng. Chung em nguyen se cung nhau hiep nhat va oan ket e a Hoi Dong tien len tng bc trong Thanh y Chua, ong thi co gang het mnh e ong hanh vi ch em e giup moi mot ch em, moi ngay mot tien len trong n goi Men Thanh Gia theo ung tinh than cua c Cha Phero Lambert de la Motte, ang Sang Lap Dong Men Thanh Gia. Xin Ch em hy sinh, cau nguyen va ho tr chung em e c luon kien tr trong ng loi va quyet tam cua mnh.

- Giai oan th 2 c tiep noi bang viec canh tan va thch nghi i song tu dong cua chung ta bang nhng quyet nh lien quan en 4 e tai chnh yeu: Cong oan, Truyen giao, Huan luyen va sa oi Noi Quy, lam sao cho phu hp vi moi trng, xa hoi, Giao hoi va con ngi hom nay.

Ch em than men,

That la mot phuc lanh cua Chua tuon o tren Hoi Dong chung ta trong luc nay. Di s hng dan cua c Giam muc Phu ta Giao phan Bui Chu, cac thanh vien Tong Tu Ngh a hang say lam viec theo nhom nho, roi nhom ln. Ch em a ban luan, soan thao, thuyet trnh, gop y, roi sa oi va cuoi cung hoan thanh ban van... nh la nhng chuyen vien cua bat c mot Hoi ngh cao cap nao o. That la cam ong khi biet ch em san sang hy sinh th gi cua rieng mnh hay cua cong oan ni mnh , e chung tay lo viec ln cua Tong Tu Ngh Hoi Dong. That la phan khi khi nhn thay ch em, tuy vat va, met nhoc nhng van hang say, vui ve va quyet tam i en cung ch cua van e. ieu nay a khien c cha hng dan ong long thng, nen a bt thi gi ngh ngi, lam viec them len e ch dan cho kp thi gian quy nh, hay e tiep sc cho nhng ai sap nga long. Va cuoi cung th moi nhom eu at en cung ch la hoan thanh ay u cac Van Kien kem theo ng Hng va Ngh Quyet cua Tong Tu Ngh th 13.

Va hom nay, vi t cach la Tong phu Trach, em xin thong bao va gi en toan the ch em thuoc Hoi Dong Men Thanh Gia Hue trong nc cung nh Hai ngoai, nhng quyet nh cua Tong Tu Ngh nh la hoa trai cua s no lc lam viec cua cac thanh vien Tong Tu Ngh khoa 13 trong yeu thng va hiep nhat. Em c mong moi ch em san sang on nhan, lu tam hoc hoi, roi em ra thc hanh nhng quyet nh nay, nh la phng tien Chua dung e dan a Hoi Dong chung ta bc i trong giai oan mi nay.

Sau het, nh li chuyen cau cua c Maria, Me chung ta, Thanh Giuse Quan Thay Hoi Dong, cac Thanh T ao Viet Nam, cung ang Sang Lap Dong. Xin Chua thng chuc lanh, thanh hoa va ban cho Hoi Dong chung ta c nhieu n lanh cua Chua e moi ch em luon song bac ai, yeu thng, hiep nhat, va giup nhau tien bc trong linh ao Men Thanh Gia.

Than ai knh chao toan the Quy Ch Em.

 

Lam tai Nha Me, ngay 14 thang 5 nam 2006

N tu Anna Tran th Hong Tuy

Tong Phu Trach Hoi Dong Men Thanh Gia Hue

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page