Nhng Li Huan c cua TC Beneito XVI

vao Tra Chua Nhat 23/04/2006

Le Chua Nhan T

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

S iep Phuc Sinh cua c Thng Phu Giao Chu Gierusalem cua nghi thc Latinh.

(Radio Veritas Asia 28/04/2006) - Quy v va cac ban than men. Giao Hoi Cong Giao a mng le Phuc Sinh. Va chung ta a co dp theo doi s iep Phuc Sinh cua c Thanh Cha Beneito XVI gi toan the giao hoi va moi ngi thien ch tren the gii. Muc thi s hom nay knh mi quy v va cac ban theo doi s iep Phuc Sinh cua c Thng Phu Giao Chu Gierusalem cua nghi thc Latinh, la c Thng Phu Michel Sabbah. c Thng Phu a viet nh sau:

 

Chua Kito a song lai. ung vay, Chua a song lai that.

Xin knh chuc tat ca quy v Le Phuc Sinh thanh thien va hanh phuc.

Moi le mng eu dan a chung ta en viec suy ngh ve y ngha cua c Tin chung ta. Moi le mng eu canh tan long can am chung ta e ng au vi nhng thach thc cua i song, ca nhan va cong khai, cung nh oi dien vi tat ca moi kho khan ma chung ta nhn thay c ni nhng quoc gia nam trong lanh tho cua giao phan chung ta nh: Giordani, Palestina, Israel va ao Cipro. Moi le mng eu mi goi chung ta canh tan c tin cua mnh vao Thien Chua va canh tan niem tin tng vao chnh mnh, e gop phan tot hn vao viec xay dng xa hoi, trong o chung ta c mi goi mang tnh thng en cho tat ca moi ngi, khong phan biet va vt ra ben ngoai moi hang rao niem tin ton giao, ben ngoai moi ranh gii quoc gia.

Chua Kito Phuc Sinh, s chien thang tren s chet, s phuc hoi s song; tat ca nhng ieu nay noi vi chung ta truc het rang Thien Chua hien dien gia con ngi. Phuc am theo thanh Gioan, chng 1 cau 14, a ghi nh sau: Ngoi Li Thien Chua a en dng leu gia chung ta (Gn 1,14), va rang: Thien Chua la tnh yeu (1 Gn 4,8), va rang Thien Chua a lam cho chung ta co kha nang yeu thng nh Ngai. Thanh Gioan a viet nh sau ni th I Thanh Gioan, chng 4, cau 12 va 13: Thien Chua a ban cho chung ta Thanh Than cua Ngai. Va neu chung ta yeu thng nhau, th Thien Chua trong chung ta, va tnh yeu cua Ngai c tron ven ni chung ta. (I Gioan 4, 12 va 13). Nh cai chet va s Phuc Sinh cua Ngi, Chua Giesu a lam cho chung ta tr nen mot tao vat mi va mot con ngi mi trong s cong chnh, trong s thanh thien va trong s that (Th Epheso 4, 23-24). Chua Giesu a o xuong tran ay Thanh Than cua Ngi tren chung ta; va hoa trai cua Thanh Than, --- theo li day cua Thanh Phaolo tong o --- la tnh thng, niem vui, hoa bnh, kien nhan, thien cam, long tot, s trung tn, s du dang, va s t chu (Th Galata 5,22).

Cuoc song hang ngay chung ta xem ra nh xa vi vi cai nhn cua Thien-Chua-ang-cung-chung-ta, xa vi vi ly tng tnh yeu cua Chua oi vi tat ca moi ngi va xa vi vi nhng hoa trai cua Chua Thanh Than trong chung ta. Trong cuoc song thng ngay, co the xay ra la i song theo Thanh Than, --- mot i song phat sinh tnh thng, niem vui va hoa bnh, --- xem ra nh la mot d an khong the nao thc hien c, nhat la tai Thanh a cua chung ta ay, t bao nam qua lam moi ngon cho han thu, cho s khc t lan nhau va cho s chet choc. Nhng hoat ong cua cac lanh tu cung nh i song cua nhng ca nhan va nhng nhom ngi, ch c khai trien theo chieu hng va noi. Can phai giet ngi e song con. Can phai giet ngi, bi v ngi ta a giet hai mnh. Can phai thu ghet, bi v ngui ta lo s, hoac bi v b ap bc. o la nhng tieu chuan e cai tr va la tieu chuan cho cuoc song tai Thanh a nay, vung at cua Chua Phuc Sinh, trong o Thien Chua a noi vi con ngi, va trong o ca ba ton giao eu qua quyet mnh tin vao Thien Chua va a lang nghe Li Ngai!

Mac cho thc tai kho au nay, chung ta can phai cong bo va lap lai rang Vung at nay, --- ni Thien Chua a noi chuyen vi con ngi, va a lam cho con ngi biet ro tnh yeu cua Ngai oi vi tat ca moi ngi, --- (rang Vung at nay) co the duy tr thc the mnh la at cua Li Chua, ch khong phai ch la at cua li noi con ngi, li pham tran dam thay the cho Li Noi cua Thien Chua, bang nhng thai o gay chet choc va han thu. Can phai tin tng vao kha nang cua chung ta co sc yeu thng; phai, tat ca chung ta, ngi Palestine va ngi Do Thai. Chung ta eu co kha nang yeu thng, co kha nang thc hien s cong bang cho chung ta va cho ke khac. Can phai khi s t nhng nguyen tac mi, t mot cai nhn mi ve s song tai Thanh a nay. Chung ta co kha nang giai thoat chnh mnh ra khoi canh chet choc ma cho en nay van e xuong tren chung ta. Chung ta, nhng ngi Do Thai va nhng ngi Palestine, chung ta co kha nang giai thoat chnh mnh ra khoi s lo s, mot s lo s nay sinh trong bao lc va trong nan khung bo; chung ta co kha nang giai thoat mnh ra khoi s xam lang c ap at do bi luat cua ke manh; chung ta co kha nang e giai thoat mnh ra khoi ng loi cua chet choc va han thu.

Hi nhng ai ra tay giet hai, xin ng giet hai na; hi nhng ai song han thu, xin ng thu han na. Hi nhng ai chiem lay at cua ke khac, xin hay tra lai cho nguyen chu. Tnh thng va s tin tng, ca hai co sc hieu nghiem hn, e lay lai s t do a b mat, lay lai s an ninh a b pha tan va s oc lap ang mong uc. Chac rang ngon ng nay la ieu xa la oi vi tat ca nhng ai ang nam quyen trong tay. Nhng, tha quy v, chung toi xin noi vi quy v cam quyen rang: Quy V tuy khong tin vao ngon ng chung toi va noi tren, nhng quy v co kha nang yeu thng, song va bien oi nhng tng quan cua hai dan toc tai Thanh a nay, thanh nhng tng quan cua s song va hoa bnh.

Tha anh ch em, nhng ngi c hanh le Phuc Sinh cua Chua trong giao phan chung toi va tren toan the gii, chung toi cau chuc anh ch em mot Le Phuc Sinh thanh thien va hanh phuc. Vi tat ca moi ngi sinh song tai Thanh a, ngi kito, ngi do thai, ngi hoi giao, ngi thuoc sac toc drus, chung toi cau chuc cho tat ca c Thien Chua chuc lanh. Va vi nhng anh ch em do thai, ang c hanh Le Vt Qua trong nhng ngay nay, chung toi cau chuc Le Vt Qua cua anh ch em tr thanh nguon mach phuc lanh, tnh thng va s cong bang cho anh ch em va cho tat ca moi ngi sinh song tai Thanh a nay.

Ngon s Isaia a noi nh sau: ay, mot V Vua se cai tr theo s cong bang va nhng hoang t se tr nc theo phap quyen (Is 32,1). Chung ta hay cau chuc cho li tien tri nay c thc hien tai at nc chung ta. Vao giay phut nhng s gia cua hoa bnh ang khoc nc n, -- theo nh li tien tri Isaia (IS 33,7), -- th chung ta hay cau nguyen va hy vong rang nhng v lanh ao cua chung ta c hng dan bi nhng cai nhn mi va bi long can am mi, e co the thay oi bo mat cua trai at va co the lam cho cac tam tr c tran ay s an ninh, s cong bang va yen han.

Xin knh chuc le Phuc Sinh Thanh Thien va Hanh Phuc.

Gierusalem ngay 11 thang 4 nam 2006

Thng Phu Michel Sabbah.

 

Quy v va cac ban than men,

Va roi la S iep Phuc Sinh cua c Thng Phu Michel Sabbah, giao chu Gierusalem cua nghi thc Latinh. S iep cua ngai cho chung ta thay thc tai kho au tai Thanh a hien nay, nhng ong thi cung noi len niem hy vong ve mot tng lai cong bang, hoa bnh va ay tnh thng gia moi dan toc sinh song tai Thanh a.

Hen gap lai quy v va cac ban.

 

(ang The Dung)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page