Nhng Li Nhan Nhu cua

c Thanh Cha Beneito XVI

cho cac Tu S Dong Ten

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Nhng Li Nhan Nhu cua c Thanh Cha Beneito XVI cho cac Tu S Dong Ten.

(Radio Veritas Asia 24/04/2006) - Quy v va cac ban than men. Nh tin a loan, sang th Bay, ngay 22 thang 4 nam 2006, Dong Ten a a to chc cuoc Hanh Hng ve Ben Mo cua Thanh Tong o Phero, cho cac tu s cua dong cung nh cho nhng ngi ban va nhng cong tac vien cua Dong, nhan dp nhieu le Ky Niem Quan Trong cua Dong trong nam 2006, chang han nh ky niem 450 Nam Qua i cua Thanh Ignaxio Loyola, ang Sang Lap Dong Ten, ky niem 500 nam Thanh Phanxico Xavie sinh ra. Tr lai bien co sang th Bay, ngay 22 thang 4 nam 2006, trc het, la thanh le do c Hong Y Sodano, c hanh ben trong en Th Thanh Phero, cho khoang 4,000 tham d vien, gom Tu S dong Ten va nhng ngi ban hay cong tac vien cua dong Ten. Lien sau Thanh Le, luc 12 gi 15 phut tra, c Thanh Cha Beneito XVI, en gap va oc bai dien van quan trong, nhac lai n oan sung ac biet cua Dong Ten trong giao hoi va tren the gii. Muc thi s hom nay knh mi quy v va cac ban theo doi bai dien van nay. M au bai dien van, c Thanh Cha Beneito XVI a noi nh sau:

 

Tha quy Linh Muc va Tu S than men cua dong Ten,

Toi rat vui mng c gap quy anh em trong en Th Thanh Phero lch s nay, sau Thanh Le do c Hong Y Quoc Vu Khanh cua toi, --- c Hong Y Angelo Sodano, --- c hanh, nhan dp nhieu le ky niem cua ai gia nh Ignaxio. Toi xin gi li chao than tnh en tat ca moi tham d vien. Trc het toi xin chao Cha Be Tren Tong Quyen, Cha Peter-Hans Kolvenbach; toi cam n ngai v nhng li ngai bay to nhng tam tnh chung cua anh em oi vi toi. Toi xin chao quy ch huynh hong y, quy giam muc, quy linh muc, va tat ca nhng tham d vien cua bien co hom nay. Cung vi cac Linh Muc va Tu s cua Dong Ten, toi cung gi li chao en nhng ngi ban cua Dong hien dien ni ay; trong so nhng ngui ban nay, co nhieu tu s nam n, nhng thanh vien cua nhng Cong oan song i Kito, nhng thanh vien cua phong trao Tong o bang Li Cau Nguyen, nhng Hoc Tro va cu Hoc Tro cung vi gia nh ho, en t Roma, t toan quoc Italia, va t Stonyhurst ben Anh Quoc, quy giao s va sinh vien cua nhng Hoc Vien, nhng cong tac vien nam n cua Dong. Cuoc vieng tham cua quy anh em hom nay cho toi dp thuan tien e cung cam ta Chua vi anh em, v a ban cho Dong Ten co c nhng con ngi noi bat thanh thien va ac biet hang say lam viec tong o, nh Thanh Ignaxio Loyola, thanh Phanxico Xavie va Chan Phc Pietro Favre. Cac V nay la nhng ngui cha va la nhng sang lap vien cua cong oan anh em; va qua that la ung, viec anh em nh en cac V trong Nam Ky Niem nay vi tam tnh biet n; anh em nhn ve Cac V nh la nhng hng dan vien c soi sang va co bao am cho con ng thieng lieng cua anh em cung nh cho cong viec tong o ma anh em ang thi hanh.

Thanh Ignaxio Loyola trc het la con ngi cua Thien Chua, at Thien Chua, vinh quang cao ca hn cua Thien Chua, va viec phuc vu Thien Chua nhieu hn, vao cho ng th nhat trong i song ngai. Thanh nhan la con ngi cua viec cau nguyen sau xa, ma trung tam va chop nh cua no la viec c hanh thanh the hang ngay. Nh the thanh Ignaxio Loyola a e lai cho nhng ai dan bc theo ngai phan gia tai thieng lieng quy gia, ma chung ta khong nen lam mat hoac lang quen. Chnh v la ngi cua Thien Chua, nen Thanh Ignaxio la ke trung thanh phuc vu Giao Hoi; Thanh Nhan nhn thay va ton trong Giao Hoi nh la v hien the cua Chua va nh la ngui Me cua cac ngi kito. Va t ao c phuc vu Giao Hoi trong cach thc hu ch hn va hu hieu hn, ma c phat sinh li khan vang li ac biet c Giao Hoang, ang c chnh thanh nhan xac nh nh la nguyen ly va la nen tang chnh cua cong oan dong Ten chung ta (trch Hien Phap cua Dong Ten, p. I, 162). c chi ac tnh giao hoi nay, mot ac tnh rieng biet cua dong Ten, tiep tuc hien dien ni chnh ban than va trong nhng hoat ong tong o cua anh em, ngo hau anh em co the ap ng cach trung thanh nhng nhu cau khan thiet hien nay cua Giao Hoi. Trong so nhng nhu cau nay, toi thay quan trong can nhac en ni ay s dan than van hoa trong cac lanh vc than hoc va triet hoc, nhng moi trng truyen thong lam viec tong o cua Dong Ten, cung nh cong cuoc oi thoai vi nen van hoa hien ai, ma t mot phng dien nao o ang co nhng tien bo ang kham phuc trong lanh vc khoa hoc, nhng ang khac b ghi dau sau am bi chu ngha thc dung duy khoa hoc va duy vat. Chac chan rang, trong s cong tac than thien vi nhng thc tai giao hoi khac na, nhng co gang cua anh em e co vo mot nen van hoa c soi sang bi nhng gia tr Phuc am, (nhng co gang o) oi hoi mot chuan b that nhieu tren bnh dien thieng lieng va van hoa. Chnh v the ma Thanh Ignaxio a muon cho cac tu s tre cua dong c huan luyen lau dai nhieu nam, trong i song thieng lieng va trong viec hoc hoi. That la tot ep viec duy tr va cung co truyen thong nay, xet v tnh cach phc tap va bao la cang ngay cang gia tang cua nen van hoa hien ai.

Mot quan tam ln khac na cua Thanh Ignazio la cong viec giao duc kito va viec huan luyen van hoa danh cho cac ban tre: t ay phat sinh s thuc ay ma thanh nhan danh cho c che c goi la hoc vien; sau khi thanh nhan qua i, nhng hoc vien nham muc tieu va noi tren, c pho bien khap au chau va tren the gii.

Tha cac tu s Dong Ten than men, anh em hay tiep tuc cong viec tong o quan trong nay, va duy tr nguyen ven tinh than cua V Sang Lap Dong anh em.

Noi ve Thanh Ignaxio, Toi khong the nao khong nhac en Thanh Phanxico Xavie, ma hom ngay 7 thang 4 (nam 2006), a mng ky niem 500 nam sinh nhat cua ngai; cuoc i cua hai v Thanh nay khong nhng a c ket lien vi nhau trong nhieu nam t Paris, roi en Roma, nhng con mot c nguyen duy nhat --- va ngui ta co the noi: mot s me say duy nhat --- a thoi thuc hai v va nang hai V trong nhng giay phut thang tram khac nhau cua cuoc i; o la say me lam cho Thien Chua-Ba Ngoi c vinh quang moi ngay mot nhieu hn va co cong rao giang Phuc Am Chua Kito cho nhng dan toc con cha biet Ngi. Thanh Phanxico Xavie a c v tien nhiem toi, c Pio XI muon i ang ghi nh, tuyen bo lam Thanh Bon Mang cua Nhng X Truyen Giao; Thanh nhan a y thc ro s mang cua mnh nh la s mang m ra nhng con ng mi cho Phuc Am trong ai luc A Chau menh mong. Cong viec tong o cua Thanh Phanxico Xavie tai mien Vien ong ch keo dai khoang 10 nam; nhng ket qua phong phu cho thay that ky dieu trong 450 nam lch s cua Dong, bi v mau gng cua ngai a khi day ni nhng tu s tre cua Dong rat nhieu n goi truyen giao, va gi ay ngai con la li nhac nh e tiep tuc cong viec truyen giao tai nhng quoc gia rong ln cua ai luc A Chau.

Neu thanh Phanxico Xavie a hoat ong tai cac quoc gia Vien ong, th mot v cung dong khac na va la ngi ban ngay t nhng nam thang sinh song tai Paris, chan phc Pietro Favre, ngi mien Savoie, sinh ngay 13 thang 4 nam 1506, a lam viec truyen giao tai nhng quoc gia au chau, ni ma cac tn hu kito luc o ang ao c mot cong cuoc canh tan ch thc trong giao hoi. La mot con ngi khiem ton, nhay cam, co i song noi tam sau xa va co nang khieu thiet lap nhng tng quan tnh ban vi u moi hang ngi, va nh the loi keo nhieu ngui tre vao tu dong Ten, chan phc Favre song cuoc i ngan ngui tai nhng quoc gia au chau khac nhau, nhat la tai c Quoc, ni ma theo lenh cua c Giao Hoang Phaolo III, a c to chc nhng oi thoai vi nhng v lanh ao cua Phong Trao Cai Cach, tai cac ni, nh tai Worms, tai Ratisbona, va tai Spira. Nh the, chan phc Favre co dp e thc hanh mot cach ac biet li khan vang li c Giao Hoang trong nhng g co lien quan en nhng ni truyen giao, va tr thanh mot mau gng cho tat ca cac tu s tre cua Dong Ten trong tng lai.

Tha cac Linh Muc va Tu s Dong Ten than men, ngay hom nay, anh em hay at biet nhn len c N ong Trinh Maria, va nh lai rang vao ngay 22 thang 4 nam 1541, thanh Ignaxio cung vi nhng ngi ban au tien, a long trong khan trc bc anh Me Maria trong en Th Thanh Phaolo Ngoai Thanh. Nguyen xin Me Maria tiep tuc canh phong gn gi Dong Ten, sao cho moi thanh phan cua Dong mang lay ni chnh mnh hnh anh Chua Kito Chu ong inh, e c tham d vao s Phuc Sinh cua Ngi. V the, toi ha nh en anh em tat ca trong li cau nguyen, va san sang ban phep lanh Toa Thanh cho moi anh em hien dien ni ay va cho toan the gia nh thieng lieng cua anh em. Toi cung ban phep lanh Toa Thanh cho tat ca nhng tu s nam n va nhng anh ch em tan hien khac cung en tham d buoi tiep kien nay.

 

(ang The Dung)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page