Nhng tam tnh cua TC Beneito XVI

trong ngay ky niem Mot Nam thi hanh

tha tac vu Phero tren ngai toa Roma

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Nhng tam tnh cua c Thanh Cha Beneito XVI trong ngay ky niem Mot Nam thi hanh tha tac vu Phero tren ngai toa Roma.

(Radio Veritas Asia 20/04/2006) - Quy v va cac ban than men. Buoi tiep kien chung lan th 47, vao sang th T, ngay 19 thang 4 nam 2006, la buoi tiep kien chung that ac biet, v hai ly do sau ay:

- Th nhat, v ay la buoi tiep kien chung ung vao ngay th T trong tuan Bat Nhat Phuc Sinh.

- Va ly do th hai la v Buoi Tiep Kien xay ra ung ngay ky niem giap Mot Nam c Beneito XVI c chon len ke v thanh Phero, tai ngai toa Roma.

Hai ly do ac biet nay a c TC nhac en trong bai huan c danh cho cac tn hu, tham d that ong, tai quang trng thanh Phero. Buoi tiep kien a bat au luc 10 gi 30 phut sang. Va c Thanh Cha Beneito XVI a dung trc thang, e di chuyen t nha Ngh Mat Castel Gandolfo, ve lai Vatican, e co buoi tiep kien nay. Sau buoi tiep kien, c Thanh Cha tr lai Castel Gandolfo, e ngh them vai ngay na.

Gi ay, knh mi quy v va cac ban theo doi bai huan c cua c Thanh Cha, e cam thong vi nhng tam tnh cua ngai trong ngay ky niem Mot Nam thi hanh tha tac vu Phero tren ngai toa Roma. TC a noi nh sau:

 

Anh ch em than men,

Vao khi au cua buoi Tiep Kien Chung hom nay, dien ra trong bau kh vui ti cua Le Phuc Sinh, toi muon cung vi anh ch em dang li cam ta Thien Chua, ang a goi toi, cach ay ung Mot Nam, e phuc vu Giao Hoi, nh ngi ke v thanh Tong o Phero, va sau o Ngai khong ngng tr giup toi vi s ho tr can thiet. Xin cam n anh ch em v a bay to niem vui e mng bien co nay; xin cam n anh ch em v a hoan ho ung ho toi! Thi gian qua i that la mau! Mot nam a qua roi, ke t khi, --- mot cach tuyet oi khong ng trc c va lam toi kinh ngac, --- (ke t khi) quy v hong y hop nhau trong Mat Vien, a quyet nh chon toi, e ke nhiem c Gioan Phaolo II, v giao hoang v ai, va ngi Toi T ang men cua Chua. Toi cam ong nh lai phan ng au tien cua mnh, khi ng tren Bao Ln Mat Tien en Th Thanh Phero, lien sau khi c chon, e tiep xuc vi cac tn hu tu hop tai quang trng. Toi khac ghi ro trong tam tr cuoc gap g au tien nay va nhng gap g tiep theo o; ay la nhng gap g a lam cho toi cam nghiem that s nh the nao ieu ma toi a noi len trong trong buoi le long trong khai mac tha tac vu Phero. Toi a noi nh sau: Toi y thc manh me rang toi khong mot mnh vac lay ieu ma trong thc te toi khong bao gi co the vac lay mot mnh! Va cang ngay toi cang cam nghiem sau xa hn rang: t mot mnh, toi khong the vac lay trach vu nay, khong the vac lay s mang nay. Toi cam thay anh ch em cung vac vi toi: nh the toi song trong s hiep thong to ln va cung nhau chung ta co the chu toan s mang cua Chua. S tr giup cua Thien Chua va cua cac thanh t tri cao la mot s nang khong the nao thay the c; va tha anh ch em, nhng ngi ban than men cua toi, s hien dien cua anh ch em ben canh, la ieu lam cho toi c an ui va them sc manh. Toi het long cam n tat ca nhng ai, bang nhieu cach khac nhau, hien dien ben canh toi, hoac t xa trong tinh than ong hanh vi toi qua li cau nguyen va tam tnh mo men danh cho toi. Toi xin moi ngi hay tiep tuc nang toi, bang li cau nguyen, xin Thien Chua ban cho toi n c lam v chu chan hien lanh va kien vng cua Giao Hoi Chua.

Thanh s Gioan ke lai rang Chua Giesu, lien sau khi phuc sinh, a ra lenh cho Phero hay cham soc oan chien Chua (x. Gn 21,15 va 23). Th hoi ai co the tng tng c s phat trien, trong dong cac the ky, a ghi dau nhom nho cac mon e cua Chua? Thanh Phero, cung vi cac tong o, va nhng ke ke v cac ngai, trc het tai Gierusalem va sau o cho en tan cung trai at, a can am pho bien s iep phuc am, ma iem cot yeu can ban va khong the nao bo qua c, la iem do Mau Nhiem Vt Qua quyet nh: o la cuoc thng kho, cai chet va s song lai cua Chua Kito. Giao Hoi c hanh Mau Nhiem nay vao le Phuc Sinh, va keo dai them d am vui ti trong nhng ngay ke tiep; Giao Hoi hat len bai ca Alleluia, v Chua Kito a chien thang s d va cai chet. c Giao Hoang Leo Ca ghi nhan nh sau: Viec c hanh le Phuc Sinh, theo mot ngay lch nhat nh, nhac chung ta nh en Ngay Le Vnh Cu, vt qua moi thi gian cua con ngi. c Leo Ca con noi them nh sau: Le Phuc Sinh hien tai la hnh bong cho Le Vt Qua tng lai. Chnh v the ma chung ta c hanh le Phuc Sinh, e i t le mng hang nam en le mng vnh cu. Niem vui cua nhng ngay nay keo dai bao trum toan the nam Phung Vu va c c hanh cach ac biet vao ngay Chua Nhat, ngay c danh rieng e ghi nh s Phuc Sinh cua Chua. Trong ngay o, giong nh ngay Le Phuc Sinh nho cho moi tuan le, cong oan phung vu hop nhau c hanh Thanh Le va tuyen xng trong kinh Tin Knh rang Chua Giesu a song lai vao ngay th ba, va them rang chung toi mong i ke chet song lai va s song i sau. Nh the, ngi ta muon noi len rang: bien co chet va song lai cua Chua Giesu la bien co trung tam cua c Tin chung ta; va chnh da tren li rao giang nay ma Giao Hoi c thanh lap va phat trien. Thanh Augustino a nhac lai mot cach manh me rang: anh ch em rat than men, chung ta hay chiem ngam s phuc sinh cua Chua Kito; cung nh cuoc Thng Kho cua Chua co y ngha oi vi cuoc song cu cua chung ta, th cung the s Phuc Sinh cua Chua la b tch cua s song mi... Con a tin nh the, va con a lanh nhan b tch Ra Toi. i song cu a chet roi, a b giet chet tren Thap Gia, va c chon trong b tch Ra Toi. S song cu cua con a c mai tang trong Mo: s song mi c bat au. Con hay song tot: hay song nh con ang c song, ngo hau khi con chet, con lai khong phai chet (trch Bai Giang, 9,3).

Nhng bai tng thuat phuc am ve nhng lan Chua Phuc sinh hien ra, thng ket thuc bang li mi goi hay vt qua moi nghi ng, hay oi chieu bien co vi Kinh Thanh, hay rao giang rang Chua Giesu a vt qua s chet, la ang hang song, la nguon mach s song mi cho tat ca nhng ai tin Chua. o la ieu xay ra chang han nh trong trng hp cua ba Maria Madalena (x. Gn 20,11-18); Ba kham pha ngoi Mo a c m ra va trong khong, va lo s xac Chua a b em i ni khac. Nhng Chua en goi ch danh ba; va trong giay phut o, a co mot thay oi sau xa ni con ngi ba: s that vong va mat nh hng c bien oi thanh niem vui va s hang say. Ba mau man en vi cac tong o va loan bao rang: Toi a thay Chua (Gn 20,18). ay la bai hoc c rut ra: Ai gap c Chua Kito phuc sinh, th ngi o c bien oi t noi tam; ngi ta khong the nao thay Chua Phuc Sinh, ma khong tin vao Chua. Chung ta hay cau nguyen xin Chua goi ch danh moi ngi chung ta va nh the bien oi chung ta, m rong tam tr chung ta chap nhan cai nhn c Tin. c Tin phat sinh t cuoc gap g ch than vi Chua Kito Phuc Sinh va tr thanh sc manh phat sinh long can am va s t do, lam ta cao rao cho the gii biet rang: Chua Giesu a phuc sinh va Ngai luon song mai. Va o la s mang cua nhng mon e Chua thuoc moi thi ai va ca thi ai chung ta. Thanh Phaolo a khuyen nh sau: Neu anh em phuc sinh cung vi Chua Kito, anh em hay tm nhng ieu tren tri... anh em hay ngh en nhng ieu tren tri, ch ng ngh en nhng s tren tran gian nay (Col 3,1-2). ieu nay khoong co ngha la song xa la vi nhng thc tai tran the; ung hn, no co ngha la linh ong moi hoat ong cua con ngi nh hi th sieu nhien thoi vao o, co ngha la lam cho mnh tr thanh nhng ke vui ti rao giang va lam chng cho Chua Kito Phuc Sinh, ang hang song muon i (x. Gn 20,25; Lc 24, 33-34).

Anh ch em than men,

Trong s Phuc Sinh cua Con Mot Ngai, Thien Chua Cha mac khai tron ven chnh mnh Ngai, mac khai sc manh cua Ngai chien thang tren nhng quyen lc cua s chet, mac khai sc manh cua Tnh Yeu Ba Ngoi. Nguyen xin c N ong Trinh Maria, ang c ket hiep mat thiet vi cuoc thng kho, cai chet, va s song lai cua Con Thien Chua, va la ang, di chan thap gia, a tr nen Me cua tat ca moi ke tin, nguyen xin Me giup chung ta hieu mau nhiem tnh yeu nay, mau nhiem co sc thay oi moi con tim va lam cho chung ta nem hng tron ven niem vui phuc sinh, e roi, en phien mnh, chung ta co the thong truyen niem vui o cho nhng con ngui nam n cua ngan nam th ba.

 

Quy v va cac ban than men, va roi la bai huan c cua TC Beneito XVI, trong buoi tiep kien sang th T, ngay 19 thang 4 nam 2006, ngay ky niem giap mot nam ngai lam giao hoang. TC a chia se nhng tam tnh cua ngai trong dp ky niem nay, va chia se nhng suy niem ve mau nhiem Chua Phuc Sinh. Ket thuc buoi tiep kien, TC a len tieng keu goi hay bat au lai nhng bc dan en cuoc song hoa bnh va an ninh, sau khi hay tin ve cuoc no bom t sat tai thu o Tel Aviv cua Israel:

Toi het sc au buon khi hay tin ve cuoc mu sat khung khiep a xay ra tai Tel Aviv, Israel, hom th Hai va qua (17/04/2006). Va toi cam thay bon phan noi len li ket an manh me nhat oi vi hanh ong khung bo nh the. Ngi ta khong the bao ve nhng quyen li chnh ang cua mot dan toc, bang nhng hanh ong ang ghe tm nh the. Nguyen Xin Chua Phuc Sinh, Hoang t cua Hoa Bnh, hien dien gan ben canh nhng anh ch em Do Thai va Palestine, ngo hau ho ng i en nhng hanh ong tra thu bi tham, nhng bat au i lai nhng bc dan en cuoc song trong hoa bnh va an ninh, ben canh nhau, nh nhng ngi con cua cung mot Cha tren tri.

Xin hen gap lai quy v va cac ban.

 

(ang The Dung)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page