S iep Phuc Sinh nam 2006

cua TC Beneito XVI

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

S iep Phuc Sinh nam 2006 cua c Thanh Cha Beneito XVI.

(Radio Veritas Asia 17/04/2006) Quy v va cac ban than men. Ngay 16 thang 4 nam 2006, Chua Nhat Phuc Sinh, la ngay mng Sinh Nhat th 79 cua c Thanh Cha Beneito XVI. Luc 10 gi 30 phut sang, TC a c hanh Thanh Le Phuc Sinh tai Quang Trng Thanh Phero, vi s tham d cua khoang 100 ngan tn hu. o la cha ke en hang tram trieu tn hu khac tren the gii theo doi bien co qua cac phng tien truyen thanh, truyen hnh, va internet. Sau thanh le va vao luc 12 gi Tra, TC a xuat hien ni Bao Ln Mat Tien en Th Thanh Phero, e oc S iep Phuc Sinh gi toan the gii, va ban phep lanh trong the (Urbi et Orbi) cho thanh Roma va cho toan the gii, cung vi n toan xa, vi ieu kien thong thng e lanh nhan n toan xa la: xng toi, rc le va cau nguyen theo y cua c Thanh Cha. Trong s iep, sau khi cong bo Tin Vui Mng Chua a Phuc Sinh, TC cau chuc sc manh cua Chua Phuc Sinh mang hoa bnh va hoa giai en cho nhieu dan toc nhieu vung tren the gii, tai Phi Chau, Trung ong, tai Thanh a va Chau My Latinh. c Thanh Cha a noi nh sau:

 

Anh ch em than men,

Christus Resurrexit! Chua Kito a song lai!

Le nghi Canh Thc long trong cua em qua a lam cho chung ta song lai bien co Chua Phuc Sinh, mot bien co co tnh cach quyet nh va luon thi s, mau nhiem trung tam cua c tin kito. Vo so nhng cay nen phuc sinh a c ot len trong cac nha th e bieu trng anh sang Chua Kito a va con ang soi sang cho nhan loai, anh sang luon chien thang nhng bong toi cua toi loi va s d. Va hom nay vang len lai nhng li quyen nang a gay kinh ngac cho nhng ngi n, vao sang sm cua ngay th nhat sau ngay ngh Sabbat, en Mo Chua, ni than xac Chua Kito c at vao, sau khi a c voi va em xuong khoi thap gia. u buon va that vong v a mat Thay, cac ngi n a thay tang a ln ni ca Mo c lan qua mot ben, va khi tien vao ben trong ho thay than xac Chua khong con o na. Trong khi cac ngi n con ng o vo nh va ng ngang, th co hai ngi mac ao choi sang len tieng lam cac ba giat mnh: Tai sao cac ngi i tm ang hang song ni nhng ke chet? Chua khong con ay. Ngi a song lai roi (Lc 24, 5-6). Non est hic, sed resurrexit (Lc 24,6). T buoi sang hom o, nhng li nay khong ngng vang len trong vu tru nh li loan bao vui mng, khong bao gi oi thay qua cac the ky va ong thi mang theo nhng y ngha vo cung tan va luon mi me.

Chua khong con ay... Ngi a song lai. Nhng s gia t tri cao thong truyen trc het rang Chua Giesu khong co ay: Con Thien Chua khong con trong Mo, bi v Ngai khong the nao la ngi tu cua s chet (x. TCV 2,24) va ngoi mo khong the nao gi lai ang hang song (Kh 1,8), ang la chnh nguon mach cua s song. Nh ong Giona nam trong bung con ca, th cung the Chua Kito chu ong inh a phai chu chon trong long at (x. Mt 12,40) trong khoang thi gian bang ngay ngh Sabbat. Ngay ngh Sabbat nay qua that la ngay quan trong, nh thanh s Gioan a viet ni phuc am cua ngai (19,31): ay la ngay long trong nhat cua lch s, bi v trong ngay nay ang la chu cua ngay Sabbat (Mt 12,8) a lam cho cong cuoc tao dng at en mc tron ven (x. Stk 2,1-4a), bang cach nang cao con ngi va toan the vu tru e hng s t do cua vinh quang cac con cai Thien Chua (x. Roma 8,21). Sau khi cong cuoc ky dieu noi tren c hoan tat, than xac a chet a c lan hi song cua Thien Chua chuyen vao va a song lai hien vinh, sau khi be gay moi rang buoc cua ngoi mo. Chnh v the ma cac thien s a tuyen bo: Ngi khong con ay, Ngi khong con co the lai trong Mo na. Ngi a hanh trnh tren at song cua con ngi, a ket thuc cuoc hanh trnh ni ngoi mo nh tat ca moi ngi, nhng a chien thang s chet va, mot cach hoan toan mi me, do bi mot hanh ong cua tnh yeu tinh tuyen, Ngi a m long at va m ra that rong e hng ve Tri.

Nh b tch Ra Toi thap nhap chung ta vao Ngi, s Phuc Sinh cua Chua tr thanh s phuc sinh cua chung ta. Tien Tri Ezechiel a loan bao trc ieu nay nh sau: ay, Ta m ra cac mo ma cua cac ngi; Ta phuc sinh cac ngi t cac mo ma, hi dan ta i, va ta se dan cac ngi tr lai x s cua Israel (Ezechiel 37,12). Nhng li tien tri tren co mot gia tr ac biet trong ngay Phuc Sinh, bi v hom nay c nen tron li ha cua ang tao hoa; ngay hom nay, trong thi ai chung ta ay, thi ai b ghi dau bi s lo au va khong chac chan, chung ta c song bien co Phuc Sinh, mot bien co a thay oi dung mao cuoc i chung ta, a thay oi lch s nhan loai. Tat ca nhng ai ang b ap bc bi nhng moi day rang buoc cua au kho va s chet, ang ch i niem hy vong t Chua Kito Phuc Sinh, ca oi khi ho ch i mot cach vo y thc.

c g Thanh Than cua ang Phuc Sinh mot cach ac biet mang niem an ui va an ninh en Phi Chau cho cac dan toc tai Darfur, ang lam vao canh song bi tham, ma tren bnh dien nhan ao khong con co the chu ng c na; c g Thanh Than cua ang Phuc Sinh mang niem an ui va an ninh cho nhng dan toc Phi Chau tai vung ai Ho, ni nhieu vet thng cha c cha lanh; mang an ui va an ninh cho nhieu dan toc tai Phi Chau ang khao khat s hoa giai, s cong bang va s phat trien. Tai Iraq, c g cuoi cung hoa bnh c thang the tren bao lc bi tham, mot bao lc van con tiep tuc gay them nhng nan nhan ma khong chut thng tam. Toi het sc cau chuc hoa bnh cho nhng ai co lien he vao cuoc xung ot tai Thanh a, va mi goi tat ca hay kien tr oi thoai e cat i nhng tr ngai cu va mi, va tranh i nhng cam do muon an ap tra ua, va giao duc nhng the he mi biet ton trong lan nhau. c g cong ong quoc te, mot cong ong tai xac nhan quyen chnh ang cua dan toc Israel c hien hu trong hoa bnh, hay tr giup dan toc Palestine vt qua c nhng hoan canh song tam b va giup ho xay dng tng lai, bang cach tien ti viec thiet lap mot Quoc Gia ch that va rieng biet cho ho. Nguyen xin Thanh Than cua ang Phuc Sinh khi day sc nang ong mi trong dan than cua cac quoc gia tai Chau my la tinh, ngo hau c tr nen tot hn nhng canh song cua hang trieu ngi dan, va c cung co nhng the che dan chu, trong tinh than hoa hp va lien i hu hieu. Con oi vi nhng g lien he en cuoc khung hoang quoc te ve nguyen t, c chi ngi ta at en mot giai phap danh d cho tat ca moi thanh phan, nh qua nhng thng thuyet nghiem chnh va chan thanh; va c g c cung co, ni nhng V co trach nhiem cac Quoc Gia va Cac To Chc Quoc te, y ch thc hien mot cuoc chung song hoa bnh gia cac sac dan, cac nen van hoa va cac ton giao, mot cuoc chung song co the ay xa i s ham doa cua nan khung bo.

Nguyen Xin Chua Phuc Sinh lam cho moi ngi khap ni cam nghiem c sc manh cua Ngai, sc manh cua s song, hoa bnh va t do. c g ngay hom nay c ngo vi tat ca moi ngi nhng li ma vao sang ngay Phuc Sinh s than a noi e tran an nhng tam hon ang con lo s cua nhng ngi n: Cac ngi ng s!... Chua khong con ay. Chua a song lai roi (Mt 28,5-6). Chua Giesu a song lai va ban cho chung ta bnh an. Chnh Ngi la s Bnh An. V the, mot cach manh me, giao hoi lap lai: Chua Kito a song lai! Christos anesti. c g nhan loai cua ngan nam th ba khong s m rong tam hon on nhan Chua. c g Tin Mng cua Chua thoa man hoan toan niem khao khat hoa bnh va hanh phut hien dien ni con tim moi ngi. Chua Kito van song va ong hanh vi chung ta. ay la mau nhiem vo cung cua tnh yeu! Chua Kito a song lai, bi v Thien Chua la Tnh Yeu! Alleluia! Christus resurrexit, quia Deus caritas est! Alleluia.

 

Quy v va cac ban than men. Sau nhng li tren, c Thanh Cha a chao chuc Phuc Sinh bang 62 th tieng, trong o co tieng Viet Nam nh sau (Mng Le Phuc Sinh). Cuoi cung en phan ban Phep Lanh Trong The, goi la Phep Lanh Urbi et Orbi, cho thanh Roma va cho toan the gii, la phep lanh c ban vi n Toan Xa, theo nhng ieu kien thong thng e lanh nhan n toan xa, la xng toi, rc le, va cau nguyen theo y cua c Thanh Cha.

c Hong Y giup ben canh c Thanh Cha bat au loan bao cho moi ngi biet TC ban phep lanh toan xa cho moi ngi hien dien cung nh cho tat ca nhng ai theo doi S iep Phuc Sinh qua truyen thanh va truyen hnh. Ngai xin moi ngi cau nguyen cho c Thanh Cha c sc khoe, cho Giao Hoi c song trong hoan canh an bnh... Sau o c Thanh Cha oc li "xin v cong nghiep cua cac Thanh Tong o Phero va Phaolo, cua c Me va cac Thanh, xin Thien Chua thng tha th moi toi loi..." Roi c Thanh Cha oc li ban n Xa Giai... Va cong thc ban phep lanh.

 

(ang The Dung)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page