c Thanh Cha Beneito XVI

giai thch ve y ngha cua Tam Nhat Thanh

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

c Thanh Cha Beneito XVI giai thch ve y ngha cua Tam Nhat Thanh.

Tin Vatican (Vat 12/04/2006) - Luc 10 gi 30 phut sang th T, ngay 12 thang 4 nam 2006, c Thanh Cha Beneito XVI a tiep kien chung khoang 20 ngan tn hu, tai quang trng Thanh Phero, Roma, va a mi goi moi ngi hay dan than xay dng mot the gii cong bang hn.

Cuoc tiep kien chung sang th T, ngay 12 thang 4 nam 2006, la cuoc tiep kien chung th 46 cua c Beneito XVI, ke t khi c chon len ke v thanh Phero tai ngai toa Roma, cach ay gan tron mot nam. Va tong cong con so tn hu c c Thanh Cha tiep kien trong vong mot nam qua, a vt qua con so 1 trieu ngi. Tng cung nen nhac lai ay rang c Beneito XVI a c chon len ke v thanh Phero tai ngai toa Roma ngay 19 thang 4 nam 2005.

V la cuoc tiep kien chung trong ngay th T Tuan Thanh, nen c Thanh Cha a nhac en y ngha cua Tam Nhat Thanh (tc Th Nam, Th Sau va Th Bay Tuan Thanh). TC a noi nh sau: Chieu mai, tc chieu th Nam Tuan Thanh, chung ta bat au Tam Nhat Thanh, cao iem cua toan nam Phung Vu. Qua nhng nghi thc thanh, chung ta song lai cuoc thng kho, cai chet va s song lai cua Chua chung ta, va khi day c muon theo Chua Giesu cach gan gui hn. Th Nam Tuan Thanh tng niem viec Chua Kito trao ban hoan toan chnh mnh cho nhan loai trong b tch Thanh The. Qua viec ra chan, chung ta nh lai menh lenh mi cua Chua hay yeu thng nhau. Trong ngay th Sau Tuan Thanh, chung ta lang nghe bai tng thuat ve cuoc Thng Kho va chiem ngam Chua Kito tren thap gia. ay la tnh yeu c the hien trong hnh thc tan cung nhat cua no: Thien Chua trao ban chnh Ngai, e nang chung ta len va cu roi chung ta. Trong ngay th Bay Tuan Thanh, giao hoi c ket hiep vi Me Maria, cau nguyen ben canh mo cua Con Thien Chua, ang yen ngh sau khi a hoan tat cong viec cu roi. Roi, trong nghi thc long trong Vong Phuc Sinh, niem vui cua Kinh Vinh Danh va cua li Ca Mng Alleluia phat xuat t cac tam hon cua toan the cong oan kito, bi v Chua Kito a song lai va a chien thang s chet.

TC a qua quyet rang nhng c hanh cua Tam Nhat Thanh hng en Le Phuc Sinh, cho chung ta xac tn rang s d khong noi c li cuoi cung, khong nam quyen quyet nh cuoi cung. Vi xac tn manh me nh the, chung ta co the dan than lam viec mot cach can am hn va hang say hn, ngo hau mot the gii cong bang hn c khai sinh. Y thc mnh la nhng ke toi loi, va vi long tin tng vao long nhan t cua Thien Chua, chung ta hay e cho Chua Kito giai hoa chung ta, ngo hau chung ta co the nem hng nhieu hn niem vui ma s Phuc Sinh cua Chua mang en cho chung ta. c Thanh Cha a mi goi cac tn hu hay en vi b tch Hoa Giai, e c hanh le Phuc Sinh cach hu ch hn. TC a noi nh sau: Anh ch em than men, e c hanh le Phuc Sinh mot cach hu ch hn, Giao Hoi xin cac tn hu trong nhng ngay nay hay en vi b tch Giai Toi; ay nh the la mot cai chet va song lai cho moi tn hu chung ta. Trong cong oan kito ngay xa, vao Ngay Th Nam Tuan Thanh, co nghi thc hoa giai do c Giam Muc chu s. Chac rang nhng hoan canh lch s a thay oi, nhng chuan b mng le Phuc Sinh bang viec i xng toi la mot thc hanh tot can c duy tr, bi v viec thc hanh nay cho chung ta kha the bat au lai i song mnh va that s nem hng lai niem vui cua ang Phuc Sinh va lanh nhan lai s tha th ma ang Phuc Sinh mang en cho chung ta... S tha th ma Chua Kito ban cho chung ta trong b tch Hoa Giai, la nguon mach cho s bnh an noi tam va s yen lanh ben ngoai, va bien chung ta thanh nhng tong o cua hoa bnh trong mot the gii ma trong o buon thay van con co nhng chia re, nhng au kho va nhng tham canh cua s bat cong, han thu va bao lc, nhng tham canh cua s bat lc e hoa giai vi nhau va e bat au lai bang mot s tha th chan thanh. Chung ta biet ro rang s d khong co c li cuoi cung, bi v ke chien thang la Chua Kito chu ong inh va a phuc sinh; va chien thang cua Chua c the hien vi sc manh cua tnh thng nhan t. S Phuc Sinh cua Chua lam cho chung ta xac tn rang: mac cho moi s toi tam co mat trong the gii, s d khong co li cuoi cung. c nang bi niem xac tn nay, chung ta co the dan than mot cach can am hn va hang say hn, ngo hau mot the gii cong bang hn c khai sinh.

V ngay 16 thang 4 la sinh nhat cua c Thanh Cha Beneito XVI, nen khi c Thanh chao chuc bang tieng Anh, th co nhom tn hu cat hat bai Chuc Mng Sinh Nhat (Happy Birthday to you!) lam cho bau kh vui han len. Buoi tiep kien a ket thuc luc 12 gi 15 phut tra.

 

(ang The Dung)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page