Bai Giang cua TC Beneito XVI

trong Thanh Le Chua Nhat Le La

vi cac ban tre

tai Quang Trng Thanh Phero

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

c Thanh Cha Beneito XVI c hanh Chua Nhat Le La va Ngay Quoc Te Gii Tre lan th XXI vi cac ban tre tai Quang Trng Thanh Phero Roma.

(Radio Veritas Asia 10/04/2006) - Quy v va cac ban than men. Luc 9 gi 30 phut sang Chua Nhat Le La, mung 9 thang 4 nam 2006, tai quang trng thanh Phero Roma, c Thanh Cha Beneito XVI a chu s viec c hanh long trong Phung Vu Chua Nhat Le La. Trc het, TC a lam phep La va c hanh nghi thc kieu la e ky niem bien co Chua Giesu long trong tien vao Thanh Gierusalem. Tham d cuoc c hanh nay co that ong cac ban tre Roma va cac ban tre en t nhng giao phan khac tai Italia va t nhieu quoc gia khac tren the gii, nhat la nhom ban tre en t thanh pho Colonia ben c, va t thanh pho Sydney ,Uc Chau, e roi sau Thanh Le, ho lanh nhan Thanh Gia Ngay Quoc Te Gii Tre t cac ban tre Colonia, c Quoc, ni a c hanh Ngay Quoc Te Gii Tre lan th XX hoi thang 8 nam 2005. Vao nam 2008, ngay Quoc Te Gii Tre se c c hanh cach long trong tai Sydney, Uc Chau. Ngay Quoc Te Gii Tre nam nay (2006) la ngay Quoc Te Gii Tre lan th XXI, c c hanh cap a phng, tai cac giao phan tren the gii, theo chu e: Li Chua la en soi bc con i, la anh sang chieu soi con tren ng! (TV 118, 105).

Trong thanh le, lien sau Bai Thng Kho trch t Phuc am theo thanh Marco, TC a ngo li cach ac biet vi cac ban tre nh sau:

 

Anh ch em than men,

T hai mi nam qua, nh c Gioan Phaolo II, Chua Nhat Le La a tr thanh mot cach ac biet ngay cua gii tre - ngay ma cac ban tre tren khap the gii en gap Chua Kito, va muon ong hanh vi Chua tai cac thanh pho cua ho, tai que hng at nc cua ho, ngo hau Chua c hien dien gia ho va co the thiet lap hoa bnh cua Ngi tren the gii. Neu chung ta muon en gap Chua Giesu va sau o cung bc i vi Ngi tren con ng Ngi muon, th chung ta can phai hoi: Con ng ma Chua muon hng dan chung ta i la con ng nao? Chung ta ang ch i ieu g t Chua? Va Chua ch i ieu g t ni chung ta?

e hieu ieu a xay ra trong ngay Chua Nhat Le La va e biet ieu xay ra o co y ngha g, khong nhng vao luc o, ma con cho moi thi ai, th ta can lu y ac biet en mot chi tiet, va la chi tiet cha khoa giup cac mon e ngay xa hieu c bien co, khi cac ngai, sau bien co Chua Phuc Sinh, nhn lai nhng ngay ay rung ong va trai qua vi mot cai nhn mi.

Chua Giesu tien vao thanh Gierusalem ngoi tren lng mot con la con; ay la con vat thong dung cua ngi dan thon que, va la con la khong thuoc ve Chua, nhng c Chua mn dung trong dp nay. Chua khong en tren chiec xe long lay cua hoang gia, cung khong ci nga nh nhng bac quyen quy the gian, nhng tren lng con la c ngi ta cho mn. Thanh s Gioan ke lai cho chung ta biet rang luc au cac mon e khong hieu g ve bien co nay. Ch sau bien co Chua Phuc Sinh, cac ngai hieu rang khi lam nh vay, Chua Giesu a lam tron nhng li cac tien tri a loan bao trc; cac mon e hieu rang hanh ong cua Chua phat xuat t Li Chua va lam cho Li Chua c nen tron. Thanh Gioan cho biet rang cac tong o nh lai sach tien tri Zaccaria co oan viet nh sau: Hi thieu n Sion, ng s! Nay ay, Vua cua ngi ng en ngoi tren lng la (Gn 12,15; x. Zaccaria 9,9). e hieu li tien tri va nh the hieu hanh ong cua Chua Giesu, chung ta can lang nghe nhng li tiep sau cua tien tri Zaccaria: Ngai se lam cho bien mat nhng chien xa khoi Ephrain; ngai se cat i nhng nga chien khoi Gierusalem; cung tien chien tranh se c be gay; ngai se loan bao hoa bnh cho muon dan. Quyen thong tr cua ngai se trai rong t bien nay en bien kia, va t con song cho en tan cung trai at (Zaccaria 9,10). Vi nhng li tren, tien tri Zaccaria qua quyet ba ac iem ve v Vua sap en.

Trc het tien tri Zaccaria noi rang v Vua tng lai se la Vua cua nhng ke ngheo hen, la mot ngi ngheo hen gia bao ngi ngheo va e phuc vu cho ngi ngheo. Trong trng hp nay, s ngheo hen c hieu theo ngha cua nhng anawim , nhng ngi ngheo cua Thien Chua, nhng tam hon tin tng va khiem ton ma chung ta gap thay quanh Chua Giesu, - trong vien tng cua moi Phuc That th nhat cua bai giang tren nui. Mot ngi co the ngheo tren bnh dien vat chat, nhng lai co tam hon ay nhng lo toan muon co nhng cua cai vat chat va quyen hanh phat sinh t s giau sang. Chnh s kien ngi o song trong ham muon va keo kiet nh vay, chng minh rang trong tham tam, ngi o thuoc ve so nhng ke giau co. Ngi o muon ao ngc lai viec phan phoi nhng cua cai, sao cho chnh mnh at c tnh trang cua nhng ke giau co trc. Nhng s kho ngheo theo ngha cua Chua Giesu - theo ngha cua nhng tien tri - gia thiet phai co trc het s t do noi tam, mot noi tam a c giai thoat khoi moi tham lam cua cai va khoi moi say me quyen hanh. ay la mot thc tai cao hn viec n thuan phan chia cua cai theo cach khac; viec phan chia cua cai theo cach khac, van con dng lai trong lanh vc vat chat, va lam cho con tim tr nen chay cng hn. Vay, trc het moi s, can phai co s thanh luyen con tim, ma nh o con ngi xem viec co cua cai nh la mot trach nhiem, nh la mot trach vu oi vi ke khac, va at mnh trc nhan Thien Chua va e cho Chua Kito hng dan; Chua Kito, ang giau co, a tr nen ngheo kho v chung ta (x. 2Co 8,9). S t do noi tam la ieu kien e vt qua s tham nhung va keo kiet; ay la nhng g ang tan pha the gii. S t do nh the ch co the gap c, neu Thien Chua la s giau co cua chung ta; s t do nh the ch co the gap c trong viec kien tr thc hien nhng t bo hang ngay, trong o s t do c phat tien nh la s t do ch thc. Trong Chua Nhat Le La, chung ta chuc tung V Vua en ch cho chung ta biet con ng tien en cung ch, la Chua Giesu. Chung ta khan xin Chua em chung ta theo vi ngai tren con ng ngai i.

Ni ac iem th hai, tien tri Zaccaria ch cho chung ta biet rang V Vua tng lai se la Vua Hoa Bnh: ngai lam cho bien mat nhng chien xa va chien ma; ngai se be gay nhng cung tien va tuyen bo hoa bnh. V Vua tng lai nay c cu the hoa trong dung mao Chua Giesu, qua dau ch Thap Gia. Thap Gia la cay cung b be gay; theo mot ngha nao o, thap gia la nh chiec cau vong mi va ch thc, noi lien tri va at, bat len chiec cau qua cac vc tham, va gia cac ai luc. Vu kh mi, ma Chua Giesu at vao oi tay chung ta, la Thap gia, dau ch cho s hoa giai, tha th, va la dau ch cho tnh yeu manh hn s chet. Moi lan chung ta lam dau Thanh Gia, chung ta can nh rang mnh khong nen oi lai s bat cong bang mot bat cong khac, khong nen oi lai bao lc bang mot bao lc khac; chung ta can nh rang chung ta co the thang s d ch bang s thien, va khong bao gi dung s d e tra thu s d.

ac iem th ba ma tien tri Zaccaria muon noi en la li loan bao trc cho ac tnh pho quat cua Nc Chua. Tien Tri Zaccaria noi rang vng quoc cua nha Vua hoa bnh trai dai t bien nay sang bien kia... cho en tan cung trai at. Li ha xa ban at ha cho To Phu Abraham va cho cac to phu, en ay c thay the bi mot vien quan mi: Nc cua v Vua thien sai khong con la mot quoc gia co nh, c tach ri ra khoi nhng quoc gia khac, va do o khong the nao tranh c viec co lap trng oi nghch vi nhng quoc gia khac. Vng quoc cua v Vua hoa bnh la toan the trai at, la toan the gii. Vt qua moi gii han, V Vua Thien Sai se tao ra s hiep nhat gia nhng nen van hoa khac biet nhau. Nhn sau vao lch s keo dai t tien tri Zaccaria en Chua Giesu, chung ta nhn thay trong Li Tien Tri nay nh ang xuat hien t xa xa mot mang li nhng cong ong thanh the bao tron ca trai at, -- mot mang li nhng cong oan ket thanh Vng Quoc Hoa Bnh cua Chua Giesu, t bien nay en bien kia, cho en tan cung trai at. V Vua Hoa Bnh nay en trong tat ca moi nen van hoa va tai khap ni tren the gii, bat c au, trong nhng can leu cung kho, tai nhng mien que ngheo, cung nh trong nhng ngoi nha th chnh toa long lay. Khap moi ni, Ngai van la Ngai, la ang Duy Nhat; va nh the, tat ca nhng ai quy tu lai trong cau nguyen, trong s hiep thong vi Ngai, th cung c hiep nhat vi nhau trong mot than the duy nhat. Chua Kito ng tr bang viec lam cho chnh Ngai tr nen banh nuoi song chung ta va hien dang chnh mnh Ngai cho chung ta. Chnh bang cach nay ma V Vua tng lai xay dng Vng Quoc cua Ngai.

Lien ket gia Chua Giesu va V Vua Thien Sai, tr nen that ro rang trong mot li kinh thanh cu c khac na; li kinh thanh nay ac iem giai thch phung vu Chua Nhat Le La va noi len bau kh rieng biet cua ngay nay, o la li dan chung tung ho Chua Giesu nh sau: Hosanna, Chuc Tung ang nhan danh Chua ma en (Mc 11,9; TV 117 (118) cau 25 tt). Li tung ho nay la thanh phan cua nghi thc c hanh Le Leu cua ngi do thai, trong o cac tn hu cam nhng nhanh la i vong quanh ban th. Gi ay, -- trong bien co Chua ci la tien vao thanh Gierusalem, -- dan chung cam cac nhanh la hoan ho Chua Giesu, ma ho nhn nhan nh la ang ng en nhan danh Chua. Cach noi ang ng en nhan danh Chua, t lau, a tr thanh li noi ve ang Thien Sai. Ni Chua Giesu, dan chung nhn thay ang that s en nhan danh Chua, va la ang mang s hien dien cua Thien Chua en gia ho. Li tung ho noi len niem hy vong cua dan Israel, li tung ho Chua Giesu khi Chua tien vao thanh Gierusalem, qua that a tr thanh, -- trong giao hoi, -- (tr thanh) li tung ho ang, trong b tch Thanh The, en gap chung ta trong cach thc mi. Vi li tung ho Hosanna!, chung ta chao ang, bang than the va bang mau mnh, a mang vinh quang cua Thien Chua en tren tran gian. Chung ta chao ang a ng en, nhng van con luon la ang se phai en trong tng lai. Chung ta chao ang, -- trong b tch Thanh The, -- luon ng en vi chung ta nhan danh Chua, va lien ket moi ni tren the gii lai, trong hoa bnh cua Thien Chua. Kinh nghiem ve ac tnh pho quat nay ket thanh phan thiet yeu cua b tch Thanh The. V Chua ng en, chung ta hay bc ra khoi nhng tinh than rieng biet loai tr, va hay bc vao trong cong oan to ln cua tat ca nhng ai c hanh b tch Thanh The. Chung ta hay bc vao trong Vng Quoc Hoa Bnh cua Chua, va mot cach nao o, trong Chua, chung ta hay chao tat ca anh ch em chung ta, nhng ke ma Chua ng en e phuc vu cho, va nham thiet lap mot Vng Quoc hoa bnh gia mot the gii ang b phan re.

Tat ca ba ac iem tren, nh c tien tri Zaccaria loan bao - s ngheo cung, hoa bnh va tnh cach pho quat-eu uc tom lai trong dau Thanh Gia. V the, that la co ly, viec Thanh Gia tr thanh trung tam cua Ngay Quoc Te Gii Tre. a co mot thi --- va hien nay cha hoan toan ket thuc --- trong o ngi ta choi t kito giao, bi v ngi ta choi t Thap Gia. Ngi ta cho rang Thap Gia noi en hy sinh; rang Thap gia la dau ch cho viec choi bo s song. Con phan chung ta, th chung ta lai muon mot cuoc song tron ay, khong b gii han, khong phai t bo. Chung ta muon song, chung ta khong muon g khac hn la song. Chung ta khong chap nhan mnh b gii han bi nhng menh lenh va nhng ieu cam oan. Chung ta muon s phong phu va s tron ay. Ngi ta a tng noi va hien van con noi nh the. Tat ca nhng li tren xem ra co sc thuyet phuc va hap dan; ay la ngon ng cua con ran noi vi chung ta rang: ng lo s! Hay an tam an het moi cay trai trong vn! Tuy nhien, Chua Nhat le la noi vi chung ta rang li tha Vang ch thc, la chnh Thap Gia; va rang Thap Gia la cay that s ban cho chung ta s song. Chung ta khong gap c s song bang cach chiem gi s song, nhng bang cach cho i s song. Tnh Yeu la cho i chnh mnh; chnh v the ma tnh yeu la con ng cua s song ch that, c bieu tng bi Thap Gia. Ngay hom nay, Thap Gia, trung tam cua ngay Quoc Te Gii Tre a c to chc tai Colonia, gi c trao cho phai oan khac, e bat au cuoc hanh trnh en Sydney, Uc Chau, ni ma vao nam 2008 gii tre the gii se quy tu lai vi nhau lan na quanh Chua Kito, e cung vi Chua xay dng vng quoc hoa bnh. T Colonia en Sydney, ay la mot cuoc hanh trnh qua cac ai luc va cac nen van hoa, mot cuoc hanh trnh xuyen qua mot the gii b ran nt va b bao lc hanh kho! ay la cuoc hanh trnh c dien ta bang bieu tng i t bien nay en bien khac, t con song nay cho en tan cung trai at. ay la cuoc hanh trnh cua ang, trong dau ch cua Thap Gia, ban cho chung ta s bnh an, va bien oi chung ta thanh nhng ke mang i khap ni s hoa giai va bnh an cua Chua.

Toi cam n cac ban tre, nhng ke ma gi ay se mang Thap Gia nay qua cac neo ng the gii; trong Thap Gia nay, chung ta co the cham en mau nhiem Chua Giesu. Chung ta hay cau xin Chua, ngo hau Chua cung ong thi cham en chung ta va m rong con tim chung ta ra, e roi, nh song theo Thap Gia Chua, chung ta tr thanh nhng s gia cua tnh yeu va hoa bnh cua Ngi. Amen.

Quy v va cac ban than men,

Va roi la bai giang cua c Thanh Cha, trong thanh le Chua Nhat Le La va qua, tai quang trng thanh Phero. Sau thanh le, la nghi thc phai oan cac ban tre c, do c Hong Y Meisner, Tong Giam Muc Colonia, hng dan, trao Thanh Gia Ngay Quoc Te Gii Tre cho phai oan 70 ban tre en t Sydney, Uc Chau, do c Hong Y George Pell hng dan. Theo chng trnh, th trc het Thanh Gia Ngay Quoc Te Gii Tre se c rc qua cac quoc gia Phi Chau, t bay gi cho en thang 2 nam 2007.

Thang 2 nam 2007, Thanh Gia se en Chau ai Dng, roi en 28 giao phan tai Uc Chau, cho en ngay 15 thang 7 nam 2008, th se c rc en Sydney, Uc Chau, a iem c hanh Ngay Quoc Te gii tre lan th XXII, t ngay 15 en 20 thang 7 nam 2008, vi c lng se co mot trieu ban tre tham d bien co nay. Hen gap lai quy v va cac ban.

 

(ang The Dung)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page