c Thanh Cha Beneito XVI

c hanh nghi le Phong Tc Hong Y

cho 15 v tan Hong Y

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia

 

c Thanh Cha Beneito XVI c hanh nghi le Phong Tc Hong Y cho 15 v tan Hong Y.

Tin Vatican  (Vat 25/03/2006) - Vao luc 10 gi 30 phut sang th Sau, ngay 24 thang 3 nam 2006, c Thanh Cha Beneito XVI a c hanh Nghi Le phong tc Hong Y cho 15 v tan Hong Y tai quang trng Thanh Phero. Trong nghi le, c Thanh Cha a trao Mu Hong Y (mu o) cho cac v Tan Hong Y. ay la lan au tien c Thanh Cha Beneito XVI c hanh Nghi Le Phong Tc Hong Y trong trieu giao hoang cua ngai.


c Thanh Cha Beneito XVI a c hanh Nghi Le phong tc Hong Y cho 15 v tan Hong Y tai quang trng Thanh Phero.


Nghi thc c c hanh trong khung canh that tuyet ep, di bau tri co may che nang. Khoang 15,000 ngi en t khap ni tren the gii, ai dien cho u moi thanh phan, oan the, tu hop tai quang trng thanh Phero, tham d Nghi Thc Phong Tc Hong Y.

Nghi le Phong Tc Hong Y c c hanh bang nghi thc Phung Vu Li Chua. Trong bai giang, c Thanh Cha nhac nh rang, quy v tan Hong Y co trach nhiem hp tac chat che vi c Thanh Cha. Ho la nhng ngi luon dung cam lam chng cho Phuc Am cua Chua Kito mot cach vo ieu kien, cho giao hoi va cho toan dan Chua, tai Roma va bat c ni nao tren toan the gii. Trong nghi thc, cac v tan Hong Y cung cong khai tuyen the luon trung thanh vi Chua Kito va vi c Thanh Cha.

c Thanh Cha cung giai thch rang: vi chiec ao mau o ma quy v Hong Y mac tren ngi, se tr thanh nhng dau ch mau mc noi len tnh yeu cua c Kito, va se tr thanh nhng ngi hp tac chat che vi c Thanh Cha. Mau o nay gi len y ngha hy sinh chu chet cua c Kito. Quy v Hong Y hp tac vi c Thanh Cha, lap nen Vien Hong Y, mot pham trat cao cap nhat trong giao hoi.

c Thanh Cha ngo li tiep vi cac v tan Hong Y rang: "Cha xin dung danh t ma cha a s dung trong Thong iep au tien cua cha e noi len y ngha cua n goi mi ma quy ch huynh ang nhan lanh. o la "Yeu thng". Yeu thng, vi danh t nay, rat ung vi mau sac cua quy tan Hong Y ang mac. c mong quy ch huynh, khi mac tren ngi nhng chiec ao va mu mau o nay cung se to hien ro cho moi ngi nhan ra tnh yeu cua c Kito, ong thi bieu lo ro tnh yeu cua quy ch huynh oi vi c Kito, oi vi giao hoi, va oi vi nhan loai."

Trong 15 v tan Hong Y, v Hong Y c c Thanh Cha phong tc Hong Y trc nhat la c tan Hong Y William Levada, Tong Trng Thanh Bo Giao Ly c Tin, nguyen Tong Giam Muc giao phan San Francisco, Hoa Ky. Ngai cung la ngi ai dien cho 15 v tan Hong Y phat bieu nhng li cam n c Thanh Cha a yeu thng va tn nhiem. ong thi ngai cung bay to long trung thanh cua cac v Hong Y, e luon xng ang vi y ngha mau sac o cua chiec ao va chiec mu ma quy Hong Y mac tren ngi. c Hong Y Levada noi tiep: Chung con cam thay trach nhiem nay that trong ai, vi trach nhiem nay, oi hoi chung con phai can am tien bc hy sinh nhieu hn, t o chung con cung phai khong ngng tan hien, hy sinh nhieu hn cho Chua Kito va yeu thng nhan loai nhieu hn.


Sau bai oc Phuc Am, c Thanh Cha ngo li vi quy v tan Hong Y va giai thch nhiem vu cua Hong  oan.


Trong nghi thc phong tc Hong Y, co hai bai oc Thanh Kinh, bai oc 1 trch t th th nhat cua Thanh Phero, chng 5 t cau 1 en cau 15. Noi dung th nay noi ve moi quan he mat thiet gia t te va tn hu. La nhng ngi t te, ho can phai tan tnh chan dat oan chien ma Thien Chua a giao pho, hay lo lang cho oan chien khong phai v mien cng, nhng hoan toan t nguyen, khong phai v ham ho li loc thap hen, nhng v long nhiet thanh. La nhng ngi tn hu, ho can phai vang phuc cac t te, hay lay c khiem nhng ma oi x vi nhau. Trong th, Thanh Phero keu goi nhng ngi t te can phai song tiet o va tnh thc, bi v cac ke thu la ma quy ta nh nhng s t gam thet rao quanh tm moi can xe. Thanh Phero cung keu goi cac tn hu phai co c tin vng ben kien co e oi khang vi nhng cam do cua ma quy. Ngai bao trc cho cac tn hu rang, roi ay ho cung se gap nhng la th thach, nhng ng ngac nhien ma coi o nh mot cai g khac thng xay en e chia se vi nhng au kho cua c Kito.

Bai oc 2 trch t Phuc Am thanh Marco, chng 10 t cau 32 en cau 45. Noi dung oan Phuc Am nay ghi lai s viec c Giesu tien bao cho cac mon e biet trc cuoc thng kho va s song lai cua Ngai. ong thi c Kito cung nhac nh cac ngai: Ai muon lam thu lanh gia anh em th phai lam ay t moi ngi, bi v Con Ngi en khong phai e c ngi ta phuc vu, nhng la e phuc vu, va hien dang mang song lam gia chuoc muon ngi.

Giai thch y ngha cua hai bai oc, c Thanh Cha phat bieu trong bai giang rang: "Cho du trong lch s a qua, a tng co nhng bien oi trong Hong Y oan, nhng du sao nhng trach nhiem can ban chnh yeu cua Hong Y oan van khong thay oi. Hong Y oan trong thi ai khi au, trong suot qua trnh cua lch s, va mai en ngay hom nay, ket thanh mot to chc cua Vien Hong Y, van luon la nhng ngi luon hp tac chat che vi ang ke v Thanh Phero, e ke vai ganh vac nhng trong trach cua giao hoi hoan vu.

c Thanh Cha nhac en nhng ngi ke v cac thanh Tong o, la nhng v Giam Muc, ho la nhng mon e mau mc cua c Kito, la nhng toi t trung thanh. c Thanh Cha nhac lai th cua Thanh Phero va noi rang: "Nhng li nay se la nhng khch le hu ch giup quy ch huynh can am tien them mot bc mi, mot khi quy ch huynh nhan lanh nhng trong trach mi nay. V quy ch huynh co nhng lien quan mat thiet vi ang ke v Thanh Phero, bi vay quy ch huynh can phai hp tac chat che vi ngai, cung ngai phuc vu giao hoi. ay cung la y ngha cua mau nhiem Thap Gia, cung chia se nhng noi thng kho cua c Kito."


c Thanh Cha ch than ng len va bc xuong khoi khan ai en gan tan Hong Y Peter Poreku Dery, ngoi tren chiec xe lan, va oi mu Hong Y len au v tan Hong Y nay va cui mnh xuong om hon bnh an v tan Hong Y nay.


Sau khi ket thuc bai giang, c Thanh Cha mi goi cac v tan Hong Y cong khai oc Kinh Tin Knh trc s hien dien cua cac tn hu, e bieu lo c tin cua mnh. Sau o cac v tan Hong Y ng pha trc c Thanh Cha va oc li tuyen the: T nay va vnh vien se trung thanh vi c Kito, trung thanh vi Phuc Am cua c Kito, se khong ngng phuc vu Giao Hoi Cong Giao Roma do cac Thanh Tong o a truyen lai, phuc tung c Thanh Cha Beneito XVI la ang ke v Thanh Phero va nhng ang c tuyen chon theo giao luat e ke nhiem ngai, bang li noi va bang viec lam se luon hiep thong vi giao hoi, se khong bao gi tho lo ra ngoai nhng ieu ma c Thanh Cha ang can gi kn, e khoi phng hai en giao hoi, se tan tam tan lc phuc vu giao hoi va hoan thanh nhng trach nhiem c trao pho theo giao luat.

Sau khi tuyen the, cac Hong Y tng ngi mot en quy trc c Thanh Cha e c c Thanh Cha trao oi mu Hong Y. Khi v cuoi cung la tan Hong Y Peter Poreku Dery, ngi Cong Hoa Ghana, Phi Chau, cu Tong Giam Muc giao phan Tamale, ngoi tren chiec xe lan tien en, c Thanh Cha ch than ng len va bc xuong khoi khan ai en gan ngai va oi mu Hong Y len au v tan Hong Y nay va cui mnh xuong om hon bnh an v tan Hong Y nay.

Trc khi ket thuc nghi le, la Li Nguyen Giao Dan vi  6 ngon ng khac nhau. Bang tieng Trung Hoa, li nguyen c oc nh sau: "Chung ta hay cau nguyen cho nhng ai ang v c Tin cua c Kito ma b bach hai. Nguyen xin Thien Chua ban nhieu n lanh cho ho, e qua li cau nguyen, ho luon c hiep thong vi giao hoi, va trong tng lai ho cung se gat hai c nhieu thanh qua vinh quang ma ho a nhieu nam gieo trong trong nc mat."

Trong nghi thc Phong Tc Hong Y, c Thanh Cha cung ban cho moi mot v tan Hong Y mot ngoi thanh ng vi ngai toa Hong Y cua cac ngai. Ngoi Thanh ng ngai toa cua c Tan Hong Y Tran Nhat Quan (Joseph Zen Ze Kiun) cua Hong Kong nam pha ong trong thanh pho Roma: Nha Th c Maria Me ang Cu Chuoc.

Trong thanh le ngay th Bay 25 thang 3 nam 2006, Cac v Tan Hong Y se ong te thanh le vi c Thanh Cha, va se c c Thanh Cha trao Nhan Hong Y.

 

(Joseph Trng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page