Huan c cua TC Beneito XVI

vao tra Chua Nhat 12/03/2006

y ngha bien co Chua Bien Hnh

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Huan c cua c Thanh Cha Beneito XVI vao tra Chua Nhat 12 thang 3 nam 2006: TC giai thch ve y ngha bien co Chua Bien Hnh.

(Radio Veritas Asia 13/03/2006) - Quy v va cac ban than men. tra Chua Nhat 12 thang 3 nam 2006, trc khi xng kinh truyen tin vi cac tn hu hien dien tai Quang Trng Thanh Phero, TC Beneito XVI a noi vai li huan c, giai thch ve y ngha bien co Chua Bien Hnh. c Thanh Cha a noi nh sau:

 

Anh ch em than men,

Sang th Bay va qua (11/03/2006), a ket thuc tuan le Cam Phong ma c Hong Y Marco Ce, nguyen giao chu Venezia, a thuyet giang tai ien Tong Toa nay. o la nhng ngay c hoan toan danh cho viec lang nghe Chua, ang van luon noi vi chung ta, nhng trong mua chay Ngai ch i chung ta chu y lang nghe nhieu hn. c Hong Y a nhac lai cho chung toi trang Phuc am cua Chua Nhat hom nay (12/03/2006), ke lai bien co Chua Kito bien hnh tren nui Tabor. Trong khi cac ong kinh ngac trc Chua bien hnh am ao vi Ong MoiSen va tien tri Elia, cac tong o Phero, Giacobe va Gioan, b bao phu trong am may, ma t o co li tuyen bo: ay la Con Ta yeu dau, hay lang nghe Li Ngui! (Mc 9,7).

Khi con ngi nhan an sung c cam nghiem cach manh me ve Thien Chua, th luc o con ngi uc song kinh nghiem giong nh ieu a xay ra cho cac mon e trong bien co Chua Bien Hnh: trong giay phut ngan ngui, con ngi nem c mot chut g cua ieu ket thanh hanh phuc thien ang. Cach chung, ay la nhng kinh nghiem ngan ngui, ma Thien Chua oi khi ban cho, nhat la v nhng th thach nang ne gap phai. Tuy nhien, khong mot ai c n song mai tren nui Tabor, trong khi ngi o con song tren tran gian nay. That vay, cuoc song con ngi nh la mot cuoc hanh hng c tin, va nh the, tien ti trong canh map m hn la trong anh sang; va khong phai la khong co nhng luc toi tam va ca that mt mu toi en na. Bao lau chung ta con song tren tran gian nay, tng quan cua chung ta vi Thien Chua c thc hien trong s lang nghe hn la trong s nhn thay; va chnh s chiem ngam c thc hien , -- co the noi la -- vi oi mat nham lai, va nh anh sang noi tam c Li Chua thap len trong chung ta.

Chnh c N ong Trinh Maria, cho du Me la tao vat c gan Thien Chua nhat, hn moi tao vat khac, nhng Me a tien bc ngay qua ngay trong cuoc hanh hng c tin (x. Lumen Gentium, 58), va lu gi va suy niem lien l trong tam hon Li c Thien Chua noi vi Me, hoac qua Kinh Thanh hoac qua nhng bien co xay ra trong i song cua Con Me, trong o Me nhn thay va on nhan tieng noi nhiem mau cua Thien Chua. Vay ay la hong an va la s dan than cua moi ngi chung ta trong Mua Chay: o la lang nghe Chua Kito nh Me Maria. Lang nghe Chua noi trong Li Ngai, c lu gi trong Kinh Thanh. Lang nghe Chua noi trong chnh nhng bien co cua i song chung ta, va co gang oc thay trong o nhng s iep cua Chua Quan Phong. Cuoi cung lang nghe Chua noi trong anh ch em, nhat la ni nhng ke be nho va ngheo hen, trong o chnh Chua Giesu yeu cau chung ta yeu thng cach cu the. Lang nghe Chua Kito va vang theo Li Chua day: o la con ng chnh, con ng duy nhat, dan en niem vui vien man va tnh thng tron ay.

 

Sau nhng li tren, TC xng kinh Truyen Tin vi cac tn hu hien dien.

Sau li kinh Truyen Tin va phep lanh, TC chao chuc cac nhom bang cac th tieng. Bang tieng Phap, TC cau chuc cho cac tn hu c ch than gap Chua trong Mua Chay, e c Chua soi sang. TC noi: c g nh lang nghe Li Con Mot Thien Chua ma anh ch em gap c niem vui va hanh phuc c lam mon e cua Chua gia bao anh ch em cua thi ai hom nay!

Bang tieng Anh, TC chao chuc ac biet nhng anh ch em en t xa, t at nc Canada, va nhac lai bai phuc am cua Chua Nhat II Mua Chay, trch t phuc am theo thanh Marco, ke lai bien co Chua Bien Hnh, trong o Thien Chua Cha truyen cho con ngi hay lang nghe Chua Giesu. TC noi them nh sau: Chung ta hay cau nguyen sao cho cuoc hanh trnh mua chay nay m rong tam hon chung ta on nhan Chua Kito va lang nghe s iep cu roi cua Ngui. Qua nhng au kho va cai chet cua Ngi, Chua Kito dan chung ta en viec tham d vao s phuc sinh vinh quang cua Ngi.

Sau khi a chao chuc bang cac th tieng c, Tay Ban Nha, BaLan, TC chao chuc nhng anh ch em hanh hng t Ucrain en Roma, nhat la cac linh muc mng ky niem 15 nam thu phong linh muc. TC a cau chuc cho cac linh muc nh sau: Anh em hay vng manh trong viec lam chng cho tnh yeu thng cua Chua Giesu Kito va trong viec rao giang Tin Mng cua Chua.

Cuoi cung bang tieng Y, TC cau chuc moi ngi ngay Chua Nhat an lanh.

 

(ban dch Viet ng cua ang The Dung)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page