Bai Huan c cua TC Beneito XVI

ve Y Ngha cua Mua Chay

trong buoi tiep kien chung

sang th T Le Tro 1/03/2006

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Bai Huan c cua TC Beneito XVI ve Y Ngha cua Mua Chay trong buoi tiep kien chung sang th T Le Tro 1/03/2006.

(Radio Veritas Asia 4/03/2006) - Quy v va cac ban than men. Nh chung toi a loan tin, sang th T, ngay 1 thang 3 nam 2006, ung Th T Le Tro, bat au Mua Chay nam 2006, TC Beneito XVI a tiep khoang 12 ngan tn hu tai quang trng thanh Phero, luc 10 gi 30 phut sang. Trong bai huan c, TC a noi ve y ngha cua Mua Chay nh la thi gian ac biet e tr ve vi Thien Chua Tnh Thng. Ngoai viec ao c truyen thong trong mua chay nh an chay, bo th va cau nguyen, TC keu goi moi tn hu hay lang nghe, suy niem va song Li Chua, e moi ngay mot tr nen giong Chua hn, co nhng tam tnh nhan t oi vi anh ch em, nh Chua neu gng. ay chung ta hay theo doi bai huan c cua c Thanh Cha, trong buoi tiep kien chung Sang Th T, mung 1 thang 3 nam 2006, ung Ngay Th T Le Tro, bat au Mua Chay:

 

Anh ch em than men,

Vi Phung Vu Th T Le Tro, hom nay bat au cuoc hanh trnh mua chay trong vong 40 ngay; cuoc hanh trnh nay se dan a chung ta en Tam Nhat Vt Qua, tng niem cuoc Thng Kho, cai chet va s song lai cua Chua, trung tam cua mau nhiem cu roi chung ta. ay la thi gian thuan tien trong o Giao Hoi mi goi nhng ngi kito hay y thc hn ve cong cuoc cu chuoc cua Chua Kito va hay song sau xa hn b tch Ra Toi a lanh nhan. That vay, trong thi gian phung vu nay, ngay t thi giao hoi s khai, Dan Chua nuoi dng mnh mot cach phong phu bang Li Chua, e c vng manh trong c Tin, va suy niem lai toan bo lch s tao dng va cu roi.

Trong thi gian 40 ngay, Mua Chay co sc manh keu mi khong the cng lai c. Mua Chay muon nhac lai vai bien co trong so nhng bien co a xay ra trong sinh hoat va lch s cua dan Israel thi Cu Uc, va e ngh lai, -- ca cho chung ta na -- gia tr neu gng cua nhng bien co o: th du chung ta ngh en 40 ngay Lut ai Hong Thuy dan en giao c c ky ket gia Thien Chua va Ong Noe va nh the vi nhan loai; 40 ngay Ong Moisen lu lai tren nui Sinai va tiep theo o la hong an cac Bia Ghi Ban Luat Chua. Thi gian 40 ngay muon mi goi chung ta trc het hay cung vi Chua Giesu song kinh nghiem 40 ngay ma Chua a trai qua trong sa mac, va cau nguyen va an chay, trc khi thc hien s mang cong khai. Ca chung ta ngay hom nay na, chung ta thc hien cuoc hanh trnh suy ngh va cau nguyen cung vi tat ca nhng ngi kito tren the gii, e cho tinh than mnh hng en oi Calvario, va suy niem nhng mau nhiem trung tam cua c tin. Nh the , chung ta chuan b cam nghiem, sau mau nhiem thap gia, (cam nghiem) niem vui cua cuoc Vt Qua Phuc Sinh.

c thi hanh trong ngay hom nay, trong tat ca cong oan giao x, mot c ch khac kho va tng trng: o la viec xc tro tren tran; c ch nay c i kem vi hai cong thc ay y ngha, ket thanh mot li mi goi khan thiet hay nhn nhan mnh la ke co toi va hay tr ve vi Thien Chua. Cong thc th nhat noi rang: Hay nh con la bui tro va se tr ve bui tro (x. Stk 3,19). Nhng li nay t sach Sang The Ky gi len than phan con ngi c dat di dau ch cua s mong don va gii han va nham thoi thuc chung ta hay hy vong vao mot mnh Chua ma thoi. Cong thc th hai nhac lai nhng li cua Chua Giesu vao luc bat au tha tac vu rao giang cong khai ay o nh sau: Hay an nan thong hoi va tin vao Tin Mng (Mc 1,15). ay la li mi goi hay at nen tang cua viec canh tan ca nhan va cong oan tren s gan bo vng chac va ay tin tng vao Tin Mng. i song cua ngi kito la i song c tin, c thiet lap tren Li Chua va c Li Chua nuoi dng. Trong nhng th thach cua cuoc i va trong moi cam do, b quyet chien thang he tai trong viec lang nghe Li Chan Ly va cng quyet choi t s doi tra va s d. ay la chng trnh ch thc va trung tam cua Mua Chay: lang nghe Li s that, song, noi va thc hien s that, choi t s doi tra ang au oc nhan loai va la ca ngo m vao moi s d. Mua Chay thoi thuc chung ta lang nghe lai, trong thi gian 40 ngay, Tin Mng, Li day cua Chua, li s that, ngo hau trong moi ngi kito, -- trong moi ngi chung ta, -- c cung co y thc ve s that a c trao ban cho ngi kito, -- c ban cho chung ta, -- ngo hau chung ta song va lam chng cho s that. Mua Chay thuc ay chung ta en viec e cho Li Chua tham nhap vao trong i song va nh the nhn nhan s that can ban: chung ta la ai, chung ta t au en, chung ta se i ve au, va au la con ng chung ta can i theo trong cuoc i. Va nh the, thi gian Mua Chay cong hien cho chung ta cuoc hanh trnh kho che va phung vu; cuoc hanh trnh nay giup chung ta m mat nhn thay s yeu uoi cua mnh, va lam cho chung ta m rong con tim on nhan tnh yeu thng nhan t cua Chua Kito.

Con ng Mua Chay, khi tien gan Thien Chua, cho phep chung ta nhn vi oi mat mi ve anh ch em va nhng nhu cau cua ho. Ai bat au nhn thay Thien Chua, bat au nhn thay dung mao Chua Kito, th nhn thay vi oi mat khac ngi anh em, kham pha ngi anh em, kham pha ieu tot va ieu xau ni ngi anh em, kham pha nhng nhu cau cua ngi anh em. V the, Mua Chay, xet nh la thi gian lang nghe s that, la giay phut thuan tien e tr ve lai vi tnh thng, bi v s that sau xa, -- s that cua Thien Chua, -- ong thi cung la tnh yeu.

Khi chung ta tr ve lai vi s that cua Thien Chua, th chung ta cung can tr lai vi tnh yeu. Mot tnh yeu biet lay lam cua mnh thai o cam thong va nhan t cua Thien Chua, nh Toi a nhac lai trong S iep Mua Chay vi chu e la nhng li Phuc am nh sau: Nhn thay dan chung, Chua cam thng ho (Mt 9,36). Y thc ve s mang rieng cua mnh trong the gii, Giao Hoi khong ngng rao giang tnh thng nhan t cua Chua Kito, ang tiep tuc cam thong nhn ve con ngi, nhn ve cac dan toc moi thi ai. Toi a viet trong S iep Mua Chay nam nay (2006) nh sau: Truc nhng th thach khung khiep cua nan ngheo cung cua phan ln nhan loai, th s lanh am va s ong kn trong ch ky cua mnh la ieu oi nghch khong the chap nhan c vi cai nhn cua Chua Kito. Viec an chay, viec bo th ma Giao Hoi, cung vi viec cau nguyen, e ngh mot cach ac biet trong thi gian mua chay, la dp thuan tien e lam cho ta c tr nen phu hp vi cai nhn cua Chua Kito (trch bao QSV Roma, 1 thang 2, 2006, trg 5), va nhn thay chnh mnh, nhn thay nhan loai, nhn thay ke khac, vi cai nhn cua Chua. Vi tinh than nh va noi, chung ta bc vao trong bau kh khac kho va ay tinh than cau nguyen cua Mua Chay, bau kh cua tnh yeu oi vi anh ch em.

c chi nhng ngay Mua Chay la nhng ngay suy t va cau nguyen sot sang, trong o chung ta e cho Li Chua hng dan, Li Chua c phung vu e ngh cho chung ta mot cach phong phu. Ngoai ra, c g Mua Chay la thi gian chay tnh, en toi va canh phong ve chnh chung ta, vi niem xac tn rang cuoc chien chong lai toi loi khong bao gi cham dt, bi v s cam do la thc tai hang ngay va tat ca moi ngi chung ta eu mong don va de co ao tng. Cuoi cung, c chi Mua Chay, qua viec bo th, tr nen la mua thi an cho ke khac, la dp e thanh that chia se vi anh ch em nhng hong an a lanh nhan, la dp e chu y en nhng nhu cau cua nhng ke ngheo cung nhat va b bo ri.

Nguyen xin Me Maria, Me cua ang cu the, ong hanh vi chung ta tren con ng thong hoi en toi. Me la v thay day ta lang nghe va trung thanh gan bo vi Thien Chua. Nguyen xin c N ong Trinh rat thanh giup chung ta en vi viec c hanh Mau Nhiem cao ca cua cuoc Vt Qua cua Chua Kito, vi mot con ngui a c thanh luyen va canh tan trong tam tr va trong tinh than.

Vi nhng tam tnh nay, Toi cau chuc tat ca mot Mua Chay an lanh va nhieu thanh qua.

 

(ban dch Viet ng cua ang The Dung)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page