Nhng Li Huan c cua

c Thanh Cha Beneito XVI

vao Tra Chua Nhat, ngay 26/02/2006

ve Y Ngha Mua Chay

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Nhng Li Huan c cua c Thanh Cha Beneito XVI vao Tra Chua Nhat, ngay 26 thang 2 nam 2006, ve Y Ngha Mua Chay.

(Radio Veritas Asia 27/02/2006) - Quy v va cac ban than men. Chua Nhat, ngay 26 thang 2 nam 2006, la Chua Nhat th VIII Mua Thng, tc la Chua Nhat cuoi cung cua Mua Thng trc khi bat au Mua Chay, vao th T le Tro mung 1 thang 3 nam 2006. V the, trong bai huan c trc khi oc kinh truyen tin Tra Chua Nhat, ngay 26 thang 2 nam 2006, TC a noi ve y ngha cua Mua Chay sap en. Chung ta hay lang nghe nhng li cua c Thanh Cha nh sau:

 

Anh ch em than men,

Phuc am theo thanh Marco c dung lien tuc nh moi day lien ket nhng c hanh Thanh Le Chua Nhat cua nam phung vu nay (theo chu ky B) va cong hien cho chung ta con ng hoc song ao, -- con ng d tong -- con ng hng dan ngi o e en viec nhn nhan Chua Giesu la Con Mot Thien Chua. Do mot s trung hp hay ho, oan Phuc Am c dung trong Thanh Le Chua Nhat hom nay, (ngay 26 thang 2 nam 2006) noi en chu e viec an chay: nh anh ch em a biet, th T ti ay, se bat au Mua Chay, vi nghi thc xc tro va viec an chay en toi. Nh the, bai Phuc am cua Thanh Le Chua nhat nay la rat ung luc. Bai phuc am thuat lai rang, trong khi Chua Giesu ngoi an ni nha Ong Levi, ngi thu thue thuoc nhom publicano, th nhng ngi Phariseu va cac mon e cua Gioan Tay Gia chat van Chua tai sao cac mon e cua Chua khong an chay nh ho. Chua Giesu tra li rang nhng khach c mi en d tiec ci, khong the nao an chay, trong khi chang re con vi ho; nhng roi ho se an chay khi chang re b cat i khoi ho (x. Mc 2,18020). Khi noi nh the, Chua Kito mac khai can cc cua Ngai la ang Thien Sai, la v Hon Phu cua Dan Israel, la ang en m tiec ci vi Dan Ngai. Tat ca nhng ai nhan ra Ngi va tiep on Ngi vi c tin, th vui mng. Tuy nhien, Ngi se phai chu chnh nhng ngi nha mnh khc t va giet chet: trong gi phut o, trong cuoc thng kho va cai chet cua ngi, th se en gi cua tang che va chay tnh.

Nh toi a noi, oan Phuc Am cua Thanh Le Chua Nhat hom nay (tc Chua Nhat ngay 26 thang 2 nam 2006), loan bao trc y ngha cua Mua Chay. That vay, noi mot cach chung, Mua Chay la mot Tng Nh V ai ve cuoc Thng Kho cua Chua, chuan b cho Cuoc Vt Qua Phuc Sinh cua Chua. Trong thi gian Mua Chay, tn hu se khong hat li ca Alleluia va c mi goi thc thi nhng hnh thc thch hp cua viec hy sinh en toi. Cac tn hu khong trai qua Mua Chay vi tinh than cu, dng nh the ay la mot viec nang ne va nham chan, nhng vi tinh than mi cua ngi a gap c ni Chua Giesu va ni mau nhiem Vt Qua cua Ngi, (gap c) y ngha cho cuoc i, va t o y thc ro rang rang tat ca moi s eu quy hng ve Chua. ay la thai o song cua Thanh Phaolo tong o, ang a qua quyet rang mnh bo lai sau lng tat ca moi s, e co the hieu biet Chua Kito, e co the biet c sc manh cua s phuc sinh Chua, c tham d vao nhng s au kho cua Chua, tr nen giong nh Chua trong cai chet, vi niem hy vong at en s song lai t coi chet (th Philiphe chung 3 , cau 10-11).

Xin Me Maria rat thanh hay la v thay va la ngi hng dan chung ta tren con ng song Mua Chay. Khi Chua Giesu quyet nh tien ve Gierusalem e chu Kho Nan, Me a theo Chua vi c Tin hoan toan. Nh chiec bnh mi, Me lanh nhan ru mi, ma Con Me mang en cho Le Ci cua ang Thien Sai (x. Mc 2,22). Va nh the, an sung ma chnh Me, vi ban nang cua mot ngi Me, a khan xin cho oi tan hon tai Cana, th Me la ngui au tien lanh nhan an sung o t di chan thap gia, mot an sung c o ra t canh sn cua Con Me, ang la s nhap the cua Tnh Yeu Thien Chua cho nhan loai (x, Thong iep Thien Chua la Tnh Yeu, cac so 13-15).

 

Quy v va cac ban than men,

o la nhng li huan c cua TC Beneito XVI vao Tra Chua Nhat, ngay 26 thang 2 nam 2006, ve y ngha Mua Chay. Hen gap lai quy v va cac ban.

 

(ang The Dung)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page