Huan c cua TC Beneito XVI

trc gi Kinh Truyen Tin

tra Chua Nhat 12 thang 2 nam 2006

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Huan c cua TC Beneito XVI trc gi Kinh Truyen Tin tra Chua Nhat 12 thang 2 nam 2006.

(Radio Veritas Asia 14/02/2006) - Quy v va cac ban than men Chua Nhat ngay 12 thang 2 nam 2006, tiep lien sau le knh c Me Lo c vao ngay11 thang 2 nam 2006, ngay Quoc Te Cac Benh Nhan, nen trong bai huan c trc khi oc kinh truyen tin tra Chua Nhat, TC a noi ve y ngha cua Ngay Quoc Te Cac Benh Nhan, va keu goi hay oi x vi cac benh nhan vi tnh bac ai. TC a noi nh sau:

 

Anh ch em than men,

Hom qua, th Bay 11 thang 2 (nam 2006), ngay le phung vu knh c N ong Trinh Lo c, chung ta a c hanh ngay Quoc Te cac Benh Nhan, nam nay (2006) c to chc thanh pho Adelaide ben Uc Chau, vi nhng sinh hoat quan trong hn, gom ca mot Hoi Ngh Quoc Te theo e tai luon khan thiet ban ve sc khoe tam than. Benh hoan la ieu thuoc ve than phan con ngi, en o co the tr thanh mot bieu tng cu the cua than phan con ngi, nh Thanh Augustino dien ta cach hay ho trong mot li nguyen nh sau: Lay Chua, xin thng xot con! Xin Chua hay nhn en than phan con: con khong che dau nhng thng tch con chu. Chua la thay thuoc, con la benh nhan; Chua nhan t, con mang than phan khon cung (Confessions, X,39). Chua Kito la v thay thuoc ch that cua nhan loai, ma Cha tren tri a sai xuong tran gian, e cha lanh con ngi, b thng tch ni than xac va trong tinh than do bi toi loi va nhng hau qua cua toi. Trong nhng Chua Nhat thi gian nay, Phuc am theo thanh Marco trnh bay cho chung ta mot Chua Giesu hoan toan dan than ngay t khi au tac vu cong khai cua Ngi, cho viec rao giang va cha lanh cac benh nhan ni cac lang mac mien Galile. Vo so nhng dau la, ma Chua a thc hien ni cac benh nhan, xac nhan cho Tin Mng cua Nc Thien Chua. Chua Nhat hom nay (12/02/2006), oan phuc am tng thuat viec cha lanh ngi phong cui va dien ta mot cach hu hieu cng o moi tng quan gia Thien Chua va con ngi, c the hien trong cuoc oi thoai ky dieu nh sau: Lay Chua, neu muon, Chua co the cha lanh con! ngi b benh phong cui a noi vi Chua Giesu nh vay. Va Chua Giesu tra li: Ta muon, con hay nen lanh sach! Va noi Chua va cham en ngi phong cui va giai thoat anh khoi can benh (Mc 1,40-42). Chung ta thay uc ni ay tron ca lch s cu roi nh c thu gon lai. C ch cua Chua Giesu a tay ra va cham en than the b phong cui cua ngi en khan cau ngai cha lanh, (c ch do) dien ta tron ven y muon cua Thien Chua cha lanh tao vat b sa nga, bang viec trao tra lai cho ngui o s song tran ay (Gn 10,10), s song i i, tron ven, hanh phuc. Chua Kito la canh tay cua Thien Chua a ra cham en nhan loai, ngo hau nhan loai co the thoat ra khoi benh hoan va s chet, va co the ng thang tren tang a vng chac Tnh Yeu Thien Chua (x. TV 38,2-3). Ngay hom nay toi muon pho thac cho Me Maria, sc khoe cua ke au yeu, tat ca moi benh nhan, nhat la nhng ai, khap ni tren the gii, ngoai viec b thieu sc khoe, con phai au kho v co n, v ngheo cung va v b loai ra ben le xa hoi. Toi ngh ac biet en nhng ai trong cac nha thng va trong moi trung tam tr lieu khac, ang cham soc cho cac benh nhan va tm cach cha tr cho ho. Nguyen xin c N ong Trinh giup moi ngi gap c s an lanh trong than xac cung nh trong tinh than, nh vao s tr giup y te tng xng va nh vao tnh bac ai huynh e c dien ta bang mot chu tam cu the va ay tnh lien i.

 

Sau nhng li tren, TC xng kinh truyen tin vi moi ngi hien dien. Sau o, sau khi ban phep lanh toa thanh, TC con lai ben ca so nhac en bien co The Van Hoi The Thao Mua ong, lan th XX, a c khai mac tai thanh pho Torino, bac Italia, cach o hai ngay. TC chao chuc tat ca cac nha to chc, nhng v trach nhiem trong Uy Ban The Van Hoi Quoc Te, tat ca cac lc s en t khap ni tren the gii. Ngai noi tiep nh sau: Toi cau chuc cho cuoc tranh tai the thao nay c dien ra di huy hieu cua nhng gia tr tot cua the van hoi the thao, tc nhng gia tr cua s chan thanh, niem vui va tnh huynh e, va nh the gop phan xay dng hoa bnh gia cac dan toc.

Sau o c Thanh Cha nhac en ngay 12 thang 2 (nam 2006), ngay ky niem 75 nam khai mac ai Phat Thanh Vatican va s iep truyen thanh gi toan the gii cua c Thanh Cha Pio XI, V a trao cho nha bac hoc Guglielmo Marconi trach vu thiet lap ai phat thanh Vatican. TC ghi nhan rang: Vi phng tien truyen thanh, va sau o bang truyen hnh, s iep cua Phuc am va nhng giao huan cua cac v giao hoang a co the en vi tat ca moi dan nc mot cach mau le va de dang.

Sau o, bang tieng Phap, TC a chao chuc khach hanh hung vi nhng li nh sau: Nh Thanh Phaolo tong o noi vi chung ta trong bai oc thanh le hom nay (12/02/2006), tat ca nhng g anh ch em lam, th hay lam e ton vinh Thien Chua, va y thc rang nhng hanh ong cua anh ch em, gia moi ngi, la nhng chng ta cho s that Phuc am va cho s t do ma Chua Kito ban cho chung ta.

Bang tieng Anh, TC nhac en ngay Quoc te Benh Nhan lan th XIV, c to chc tai Adelaide ben Uc Chau, va keu goi cau nguyen cho cac benh nhan. Xin Chua ban cho nhng anh ch em benh nhan c sc manh, long can am va an sung.

Bang tieng BaLan, TC noi: Toi xin pho thac tat ca nhng ai mang lay ganh nang cua kho au cho s bao ve cua Me Maria, ma chung ta khan cau di danh hieu: c Ba la sc manh cua ke om au. c chi tnh yeu gia tang sc manh cho nhng ai dan than tr giup cho cac benh nhan.

 

(ang The Dung)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page