S iep Mua Chay nam 2006

cua c Thanh Cha Beneito XVI

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

S iep Mua Chay nam 2006 cua c Thanh Cha Beneito XVI.

(Radio Veritas Asia 14/02/2006) - Quy v va cac ban than men. S iep Mua Chay 2006 a c TC Beneito XVI an ky ngay 29 thang 9 nam 2005, nhng ch mi c cong bo ngay 31 thang Gieng nam 2006. Noi dung chnh cua S iep noi ve cong cuoc phat trien toan dien ch that cua moi ngi cung nh cua toan the mot dan toc, cua tat ca moi ngi da tren ieu c Thanh Cha goi la Cai Nhn cua Chua, tc chng trnh cu roi cua Chua, tnh thng nhan t cua Chua, oi vi moi ngi va tat ca moi ngi. M au s iep mua chay nam 2006 la cau trch t phuc am theo thanh Matheu, chng 9 cau 36: Chua Giesu nhn thay dan chung keo en va cam thay thng ho (Mt 9,36). Sau ay knh mi quy v va cac ban theo doi ban dch tieng Viet toan van S iep Mua Chay nam 2006 cua c Thanh Cha Beneito XVI.

 

Chua Giesu nhn thay dan chung keo en va cam thay thng ho (Mt 9,36).

Mua Chay la thi gian u tien cho cuoc hanh trnh noi tam en vi ang la nguon mach cua long nhan t. ay la cuoc hanh hng, trong o chnh Chua ong hanh vi chung ta, vt qua sa mac s ngheo hen chung ta, va nang chung ta tren con ng tien ve niem vui bao la cua Le Phuc Sinh. Ca trong thung lung toi tam ma tac gia thanh vnh 23 noi en, khi than cam do gi y cho ta that vong hoac at niem hy vong tam b vao cong viec mnh lam, th Thien Chua van gn gi chung ta va nang chung ta. Phai, ca ngay hom nay na, Thien Chua lang nghe tieng keu cua am ong dan chung ang oi khat niem vui, hoa bnh, va tnh thng. Nh trong moi thi ai, am ong cam thay mnh b bo ri. Tuy nhien, ca trong au buon cua ngheo cung, cua co n, cua bao lc va oi khat, anh vao moi ngi khong phan biet, ke cao nien, ngi ln va tre nho, Thien Chua khong cho phep bong toi cua s khung khiep at ra luat le cho tnh hnh. Nh v tien nhiem ang men cua toi, c Gioan Phaolo II, a viet, co mot gii han than thieng chan lai s d, va gii han o la long nhan t cua Thien Chua (Memoria e identita, trg 29tt). Chnh trong vien tng nay ma toi a muon at vao khi au cua s iep Mua Chay nam nay (2006) li nhan xet cua phuc am, ma theo o Chua Giesu, khi nhn thay am ong en vi ngai, th ngai chanh long thung xot ho (Mt 9,36). Trong anh sang nay, toi muon dng lai va suy ngh ve mot van e rat c ban luan gia nhng ngui ong thi chung ta; o la van e phat trien. Ca ngay hom nay na, cai nhn cam thong xuc ong cua chua Kito khong ngng nhn ve nhng con ngi va nhng dan toc. Chua nhn ho va biet rang d an cua Ngai tien lieu keu goi ho en vi n cu roi. Chua Giesu biet ro nhng thu han chong lai d an nay va Ngai cam thay thng xot oan dan: Ngai nhat nh benh vc ho khoi nhng con soi d va ca vi gia phai tra la chnh mang song Ngai. Vi cai nhn nay, Chua Giesu om tron tng ngi va ca am ong va pho dang tat ca cho Thien Chua Cha, va dang hien chnh mnh lam cua le en toi cho ho.

c soi sang bi s that cua Mau Nhiem Vt Qua, Giao Hoi biet ro rang, e co vo mot cong cuoc phat trien ay u, th ieu can thiet la cai nhn cua chung ta ve con ngi phai c o nh theo cai nhn cua Chua Kito. That vay, khong co cach nao e tach viec ap ng nhng nhu cau vat chat va xa hoi cua con ngi ra khoi viec thoa man nhng nhu cau sau xa cua con tim ho. Ngi ta cang phai nhan manh en ieu nay nhieu hn na trong thi ai chung ta hom nay, thi cua nhng thay oi ln, ma trong o chung ta ghi nhan, mot cach cang ngay cang song ong va khan thiet hn, (ghi nhan) trach nhiem cua chung ta oi vi nhng anh ch em ngheo cung tren the gii. T lau, c Phaolo VI, v tien nhiem ang knh cua toi, a thng nhan nh ro rang nhng tai hai cua s cham tien nh la s thieu mat nhan tnh. Theo ngha nay, trong thong iep cua ngai ve s Phat Trien Cac Dan Toc (Populorum Progressio), ngai a len tieng phi bay nhng thieu thon vat chat cua nhng ke khong co ca ieu toi thieu e song va phi bay nhng thieu sot luan ly cua nhng ai b tnh ch ky cat xen,... to cao nhng c cau ap bc hoac en t nhng lam dung nhng cua cai cung nh t nhng lam dung quyen hanh, hoac en t viec lam dung nhng anh ch em lao ong cung nh t s bat cong trong nhng trao oi kinh te (so 21, T Phat Trien cac dan toc). Nh la phng thuoc cha tr nhng s d noi tren, c Phaolo VI a e ngh khong nhng viec ton trong nhieu hn pham gia cua ke khac, viec hng en tinh than ngheo kho, s cong tac e phuc vu cho cong ch, y muon thc hien Hoa Bnh, ma con gi len viec con ngi phai nhn nhan nhng gia tr cuoi cung va nhn nhan Thien Chua, ang la nguon mach va la cung ch cua nhng gia tr nay (x.Ni a trch). Trong ng hng nay, c Phaolo VI khong do d e ngh trc het c tin, hong an cua Thien Chua, mot hong an can c on nhan bi thien ch cua con ngui va s hiep nhat trong tnh yeu bac ai cua Chua Kito (ni a trch). Nh the, cai nhn cua Chua Kito tren am ong, oi buoc chung ta xac nh nhng iem noi dung ch that cua chu thuyet nhan trien tron ven; chu thuyet nay, theo c Phaolo VI, he tai trong viec phat trien tron ca con ngi va phat trien tat ca moi ngi (x. ni a dan, so 42). V the, s ong gop au tien ma giao hoi cong hien cho cong cuoc phat trien con ngi va cac dan toc, khong ch c cu the hoa bang nhng phng tien vat chat hay bang nhng giai ap ky thuat, nhng bang li rao giang s That Chua Kito, ang huan luyen lng tam con ngi va giang day pham gia ch that cua nhan v va cua lao cong, va co vo viec hnh thanh mot nen van hoa biet that s ap lai tat ca nhng nhu cau cua con ngi. Trc nhng thach thc khung khiep cua s ngheo cung cua biet bao ngi, th s lanh am va s ong kn trong ch ky rieng t cho thay that s co oi nghch khong the chap nhan c vi cai nhn cua Chua Kito. Viec an chay va bo th ma giao hoi e ngh cung vi viec cau nguyen mot cach ac biet trong Mua Chay, la dp thuan tien e lam cho chung ta tr nen phu hp vi cai nhn cua Chua. Nhng mau gng cua cac thanh va nhieu kinh nghiem truyen giao trong lch s cua giao hoi, ket thanh nhng ch dan quy gia ve cach tot nhat e nang cong cuoc phat trien. Ca ngay hom nay na, trong thi ai cua s tuy thuoc toan cau, ngui ta co the ghi nhan rang khong mot d an kinh te, xa hoi hay chnh tr nao thay the cho s hien than cho ke khac; trong s hien than nay, c the hien tnh yeu bac ai. Ai hanh ong theo con ng phuc am, th ngi o song c tin nh la tnh ban vi Thien Chua nhap the, va noi gng Ngai ma lanh lay trach vu cham soc nhng nhu cau vat chat va thieng lieng cua ngi lan can. Ngi o nhn ngi lan can nh la mot mau nhiem khong g sanh bang, xng ang c chu y va cham soc mai mai. Ngi o biet rang ai khong hien dang chnh mnh cho Thien Chua, th ngi o se cho i that t, nh chan phc Me Teresa Calcutta a thng noi nh sau: S ngheo cung au tien cua nhan loai la ngheo cung s hieu biet Chua Kito. V the, can phai lam sao e gap thay Thien Chua trong dung mao nhan t cua Chua Kito: khong co vien tng nay, th nen van minh khong c xay dng tren nhng nen tang vng chac.

Nh nhng con ngi nam n song vang phuc Chua Thanh Than, ma trong giao hoi c phat sinh nhieu cong viec thc hien tnh yeu bac ai, nham co vo cho cong cuoc phat trien: nhng nha thng, nhng ai hoc, nhng trng huan luyen nghe nghiep, nhng tieu cong nghe. o la nhng sang kien a lam chng cho viec quan tam thanh that oi vi con ngi t phia nhng ai c s iep phuc am thoi thuc, trc ca moi sang kien khac cua xa hoi dan s. Nhng cong viec the hien tnh yeu bac ai nay ch cho thay con ng, e hung dan, ca trong ngay hom nay na, (hng dan) the gii tien en viec toan cau hoa biet at ieu thien hao ch that cho con ngi vao ni trung tam, va nh the hng dan en hoa bnh ch thc. Vi cung mot tam long cam thong cua Chua Giesu oi vi dan chung, giao hoi cam thay, ca trong ngay hom nay, nh la trach vu rieng cua mnh, (cam thay) bon phan yeu cau ke co trach nhiem chnh tr va nam gi nhng mau choc cua quyen lc kinh te va tai chanh, hay co vo mot cong cuoc phat trien da tren s ton trong pham gia cua moi ngi. Mot kiem chng quan trong cho co gang nay la s t do that tren bnh dien ton giao, mot s t do khong c hieu mot cach n thuan nh la kha the rao giang va c hanh Chua Kito, nhng con nh la kha the gop phan vao viec xay dng mot the gii c tnh yeu bac ai linh ong. Trong co gang nay, cung co nhan nh thiet thc ve vai tro trung tam ma nhng gia tr ton giao ch that co c trong i song con ngi, nh la mot tra li cho nhng cau hoi sau xa nhat cua con ngi va nh la ly do thoi thuc tren bnh dien luan ly e con ngi lanh lay nhng trach nhiem ca nhan va xa hoi cua mnh. o la nhng tieu chuan ma da tren o nhng ngi kito se phai hoc biet tham nh mot cach khon ngoan nhng chng trnh cua ke nam quyen cai tr.

Chung ta cung khong the che dau rang trong dong lch s , a co nhng sai lam c gay ra do bi nhieu ngi xng mnh la mon e cua Chua Kito. Rat thng, khi ng truc nhng van e tram trong sap en, nhng con ngi nay a ngh rang trc het nen canh tan coi at, roi sau o mi ngh en tri cao. Cam do la cho rang trc nhng nhu cau khan thiet, ngi ta trc het phai lo lieu thay oi nhng c cau ben ngoai. ieu nay co le mang en hau qua la bien kito giao thanh nh mot th chu trng luan ly (moralisme), lay hanh ong thay the cho c tin. V the, v tien nhiem ang ghi nh cua toi, c Gioan Phaolo II, a nhan nh ung nh sau: Cam do cua ngay hom nay la rut gon kito giao thanh nh mot s khon ngoan thuan tuy con ngi, giong nh the ay la khoa day song tot lanh. Trong cach thc that la tran tuc, a xay ra mot s tran tuc hoa t t cua n cu roi, trong o ngi ta tranh au cho con ngi, nhng la mot con ngi b xen mat i phan na. Chung ta trai lai biet ro rang Chua Giesu a en mang n cu roi toan dien (T Redemptoris Missio, so 11). Chnh en vi n cu roi toan ien nay ma Mua Chay muon dan chung ta en, trong vien tng chien thang cua Chua Kito tren moi s d e nang tren con ngi. Khi hng ve V Thay Than Thieng, khi tr ve lai vi Ngai, khi cam nghiem long nhan t cua ngai nh qua b tch Hoa Giai, chung ta se kham pha mot cai nhn ang do thau tan tham tam chung ta, va la cai nhn co the tai linh ong am ong va moi ngi chung ta. Cai Nhn o tra lai tin tng cho tat ca nhng ai khong ong kn chnh mnh trong chu ngha hoai nghi, va m ra trc mat ho vien tng cua coi i i hanh phuc. Nh the, ngay t bay gi, trong lch s, ca khi s thu han xem ra thong tr, Chua khong bao gi e thieu i chng ta sang choi cua tnh yeu Ngai. Toi pho thac cho Me Maria, nguon mach song ong cua niem hy vong (Dante Alighieri, Paradiso, XXXIII, 12), con ng song mua chay cua chung ta, e Me hng dan chung ta en vi Con cua Me. Toi pho thac ac biet cho Me nhng oan ngi, ngay nay b th thach bi s ngheo cung, ang keu gao s tr giup, s nang va cam thong. Vi nhng tam tnh tren, toi chan thanh ban Phep Lanh Toa Thanh cho tat ca.

T ien Vatican ngay 29 thang 9 nam 2005.

(an ky)

Beneito XVI, giao hoang.

 

(Ban dch Viet ng cua ang The Dung)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page