Buoi Tiep Kien TC danh cho

cac Thanh Vien cua Bo Giao Ly c Tin

ang tham d Phien Hop Khoang ai cua Bo

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Buoi Tiep Kien TC danh cho cac Thanh Vien cua Bo Giao Ly c Tin ang tham d Phien Hop Khoang ai cua Bo.

(Radio Veritas Asia 11/02/2006) - Quy v va cac ban than men. Tra th Sau, mung 10 thang 2 nam 2006, c Thanh Cha Beneito XVI a tiep kien nhng cong s vien cua ngai trong vong 24 nam qua, khi ngai con la Hong Y Tong Trng Bo Giao Ly c Tin. Nhng cong s vien nay ang tham d phien hop khoang ai cua Bo. Trong bai dien van danh cho cac ngai, TC trnh bay ve cong viec cua Bo phuc vu cho s that cua Chua, va ve i song kito da tren s That mac khai nay, va ong thi nhac en vai iem noi dung chnh yeu cua Thong iep Thien Chua laTnh Yeu, va c ban hanh. TC a noi nh sau:

 

Knh tha quy c Hong Y,

Tha Ch Huynh ang knh trong hang giam muc va linh muc, Anh ch em than men,

Toi vui mng c gap lai Bo Giao Ly c Tin, vao cuoi Phien Hop Khoang ai cua Bo. ay la Bo ma toi a c vui mng lanh ao trong vong hn hai mi nam, do bo nhiem cua v tien nhiem toi la c Gioan Phaolo II. Ch huynh va anh ch em lam toi nh lai tat ca nhng ai trong nhng nam qua a cong tac lam viec trong bo giao ly c tin nay. Toi xin cam ta va noi len long mo men oi vi tat ca moi ngi. Toi khong the nao khong nh lai thi gian lam viec hang say va hu ch ma toi a trai qua tai Bo Giao Ly c Tin, c quan co trach vu co vo va bao ve giao ly c tin va phong hoa trong toan the giao hoi cong giao.

Trong i song cua giao hoi, c Tin co tam quan trong can ban, bi v hong an Thien Chua trao ban chnh mnh trong mac khai la hong an that can ban. Va con ngi on nhan hong an nay trong c Tin. Chnh ay la tam quan trong cua Bo Giao Ly c Tin, trong viec phuc vu cho toan the giao hoi va cach ac biet cho cac v giam muc, thay day c tin va la muc t. Trong tinh than oan the tnh, Bo Giao Ly c Tin c mi goi co vo va nhac lai tnh cach trung tam cua c Tin cong giao, trong loi dien ta ch thc cua no. Khi yeu i nhan thc ve tnh cach trung tam cua c tin, th i song giao hoi mat i sc song nguyen thuy va b tieu hao xuong cap thanh nh nhng sinh hoat kho khan khong ket qua g, hoac b rut gon thanh nh s khon kheo chnh tr mang mui tran tuc. Neu s that cua c tin c at vao trung tam cua i song kito, mot cach n s va nhat quyet, th i song con ngi c tr nen linh ong bi mot tnh thng khong ngng ngh va khong ranh gii, nh toi a nhac lai trong thong iep mi ay Thien Chua la Tnh Yeu.

Tnh Yeu Bac Ai, t con tim Thien Chua qua con tim cua Chua Giesu Kito, c o tran xuong tren the gian nh Chua Thanh Than, nh la tnh yeu co sc canh tan tat ca. Tnh Yeu nay phat sinh t cuoc gap g vi Chua Kito trong c Tin: Vao khi au cua cuoc song kito, khong co mot quyet nh luan ly hay mot t tng cao ca, nhng co mot cuoc gap g vi mot bien co, vi mot ang ban cho i song con ngi mot chan tri mi va, nh the, mot nh hng vng chac (T Deus Caritas Est, so 1). Chua Giesu Kito la S That nhap the lam Ngi va loi keo the gian ve lai vi Ngi. Anh sang c Chua Giesu chieu soi la anh quang cua s that. Moi s that khac la mot mang cua S That Toan Ven la chnh Ngui va quy hng ve Ngi. Chua Giesu la ngoi sao bac au cho t do con ngi: Khong co Ngi, th t do con ngi b mat hng, bi v neu khong hieu biet s that, th s t do b bien chat, tr nen co lap va b rut gon thanh nh mot s quyet chon kho khan. Vi Chua Kito, s t do gap lai chnh mnh, nhan biet mnh c lam nen e hng en s thien, va c the hien trong nhng hanh ong va nep song cua tnh yeu.

V the Chua Giesu ban cho con ngi s than thien tron ven vi s that, va mi goi con ngi hay lien l song trong s that. ay la s that c trao ban nh la thc tai co sc tai tao con ngi va ong la thc tai thi vt qua con ngi va thong tr con ngi; ay la Mau Nhiem tiep nhan va ong thi vt qua sc lc cua tr nang. Khong g, ngoai tr tnh yeu oi vi s that, co the thanh cong thoi thuc tr nang con ngi en nhng chan tri mi cha c kham pha. Chua Giesu Kito, s that sung man, loi keo en vi mnh moi con tim con ngi, lam cho con tim o c trien n va tran ay niem vui. That vay, ch co s that mi co kha nang xam chiem tr nang va lam cho tr nang c vui tron ven. Chnh niem vui nay mi m rong nhng chieu kch cua tinh than con ngi, va nang day tinh than con ngi thoat ra khoi nhng lo au cua s ch ky va lam cho no co kha nang yeu thng ch that. Chnh kinh nghiem ve niem vui nay mi anh ong, mi loi keo con ngi en s ton th trong t do, ch khong phai mot s tuan phuc no le, nhng lam cho con tim cui mnh kham phuc truc s That ma no a gap.

V the, viec phuc vu cho c tin, mot viec phuc vu c hieu nh la lam chng cho ang la S That tron ven, (viec phuc vu nay) cung la phuc vu cho niem vui; va chnh niem vui nay ma Chua Kito pho bien trong the gian: o la niem vui cua c tin vao Chua, niem vui cua s that c thong truyen nh Chua, niem vui cua n cu roi en t Chua! ay chnh la niem vui ma con tim con ngi cam nghiem c, khi chung ta quy xuong e th lay Chua Giesu trong c tin. Chnh Tnh Thng nay oi vi s that mi co sc linh ng va nh hng con ng song cua ngi kito tien en gap g vi the gii hom nay, mi co sc linh ng va nh hng s dan than cua giao hoi trong cong cuoc rao giang phuc am. ay la chu e ma ch huynh va anh ch em a dng lai e thao luan trong Phien Hop Khoang ai nay. Giao Hoi vui mng on nhan nhng thanh qua at c trong lanh vc kien thc con ngi va nhn nhan rang cong cuoc rao giang phuc am oi buoc viec chap nhan nhng chan tri va nhng thach thc ma nhng kien thc hien ai ang m ra. That ra, nhng tien bo ln trong kien thc khoa hoc, --- ma chung ta a biet c trong the ky va qua, --- a giup hieu tot hn ve mau nhiem cac tao vat, va ghi dau sau xa vao tam thc cua tat ca cac dan nc. Nhng tien bo cua khoa hoc oi khi a xay ra that nhanh, en o lam cho tr nen phc tap viec nhn nhan nh the nao nhng tien bo nay la phu hp vi nhng s that c Thien Chua mac khai ve con ngi va the gii. Vai qua quyet cua kien thc khoa hoc lai i ngc vi nhng s that mac khai nay. ieu nay cach nao o co the gay lan lon cho cac tn hu va ca ket thanh mot kho khan cho viec rao giang va tiep nhan Phuc Am. V the moi nghien cu nham ao sau hieu biet ve cac s that do ly tr kham pha ra, --- trong niem xac tn la khong co s tranh chap nao gia ly tr va c tin (Fides et ratio, 17), --- ( moi nghien cu nh the) la ieu het sc quan trong. Chung ta khong nen lo s khi oi dien vi thanh thc nay: Chua Giesu Kito qua that la Chua cua toan the tao vat va la Chua cua tron ca lch s. Tn hu biet ro rang Tat ca moi s eu a c dng nen nh Ngai va e hng ve Ngai... Tat ca moi s eu hien hu trong Ngai (Col 1,16.17). Nh lien l ao sau s hieu biet ve Chua Kito, trung tam cua vu tru va lch s, chung ta co the chng minh cho moi ngi nam n cua thi ai chung ta rang c tin vao Chua khong phai la khong co anh hng g en so phan cua nhan loai; that ra, c tin la s thanh toan cua tat ca nhng g that s la con ngi. Ch trong vien tng nay ma chung ta co the cong hien nhng tra li ay thuyet phuc cho con ngi ang i tm. Dan than nghien cu nay nay co tam quan trong quyet nh cho li rao giang va cho s thong truyen c tin trong the gii ngay nay. Trach vu rao giang Phuc am ngay nay oi hoi, --- nh la u tien khan cap, --- (oi hoi) mot s dan than nh vay. oi thoai gia c tin va ly tr, gia ton giao va khoa hoc, cong hien khong nhng kha the e ch cho con ngi ngay nay, mot cach hu hieu va co sc thuyet phuc hn, ly le vng chac e tin vao Thien Chua, nhng con ch cho biet rang trong Chua Giesu Kito co s thanh toan vnh vien cua moi khat vong ch that cua con ngi. Theo ngha nay, mot co gang nghiem chnh e rao giang phuc am khong the nao lanh am lam ng trc nhng thao thc phat sinh t nhng kham pha khoa hoc hien nay va t nhng yeu cau cua triet hoc. c muon biet s that thuoc ve ban tnh con ngi va tron ca tao vat la mot li mi goi menh mong hay i tm nhng cau tra li co sc m ra tr khon con ngi on nhan cau tra li cao ca ma tr khon con ngi t muon thu i tm va ch i: S That cua mac khai kito, c gap thay ni Chua Giesu thanh Nazareth, cho phep bat c ai c on nhan mau nhiem cuoc i mnh. Nh la s that toi cao, s that mac khai, du luon ton trong s t lap cua tao vat va ton trong s t do cua no, (s that toi cao) thoi thuc tao vat m rong tam hon on nhan s sieu viet. Chnh tai iem nay, tng quan gia s that va s t do at en chop nh va Li Chua sau ay c hieu cach tron ven: anh em se biet c s that va s that se lam cho anh em uc t do. (Gn 8,32) (Fides et Ratio, 15).

Bo giao ly c Tin gap thay ni ay ly do bien giai cho s dan than cua mnh va gap thay ni ay chan tri cho viec phuc vu cua Bo. Cong viec phuc vu cua ch huynh va anh ch em cho s tron ven cua c tin la phuc vu cho s that, va do do phuc vu cho niem vui, mot niem vui phat sinh t tan con tim va la niem vui phat sinh t coi tham sau cua tnh yeu ma Chua Kito a m ra vi con tim Ngai b am thau qua tren thap gia, va la tnh yeu ma Chua Thanh Than khong ngng o tran tre xuong tren the gian. Nhn t quan iem nay, tha tac vu cua ch huynh va cua anh ch em tren bnh dien tn ly, co the nh ngha cach ung nh la tha tac vu muc vu. Viec phuc vu cua ch huynh va cua anh ch em la phuc vu cho s pho bien tron ven anh sang cua Thien Chua trong the gian. Anh sang c Tin, --- c dien ta trong s tron ay va toan dien cua no, --- co the luon luon soi sang cong viec cua ch huynh va cua anh ch em, va tr thanh ngoi sao hng dan va tr giup, e a con tim moi ngi en vi Chua Kito. ay la mot dan than rat tram trong va cung rat hap dan, mot dan than cua s mang cua ngui ke v thanh Phero, s mang ma ch huynh va anh ch em c mi goi cong tac vao. Xin het long cam n ch huynh va anh ch em. Vi nhng tam tnh tren, toi xin ban cho tat ca phep lanh toa thanh.

 

Quy v va cac ban than men,

Va roi la bai dien van cua c Thanh Cha Beneito XVI cho tat ca tham d vien Phien Hop Khoang ai cua Bo Giao Ly c Tin, giai thch cong viec phuc vu cho s That, e hng con ngi en cung Thien Chua, ang la S That.

Hen gap lai quy v va cac ban.

 

(ang The Dung)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page