c Thanh Cha Beneito XVI

gii thieu Thong iep au tien cua ngai

Thien Chua la Tnh Yeu

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

c Thanh Cha Beneito XVI gii thieu Thong iep au tien cua ngai Thien Chua la Tnh Yeu.

(Radio Veritas Asia 9/02/2006) - Quy v va cac ban than men. Trong bai thi s lan trc, chung ta a theo doi bc th cua c Thanh Cha gi cho cac oc gia cua Tuan Bao Gia nh Kito, xuat ban bang tieng Y, e gii thieu Thong iep au tien cua ngai, noi ve Tnh Yeu Kito. Trong muc thi s lan nay, chung ta tiep tuc theo doi nhng li c Thanh Cha a noi lien quan en Thong iep Thien Chua La Tnh Yeu, ca trc khi thong iep c cong bo vao ngay 25 thang Gieng nam 2006. ay qua that la trng hp ac biet, v chnh c Thanh Cha a nhieu lan, cach nay hay cach khac, noi ve hoac gii thieu chnh thong iep cua ngai.

Theo ky gia Vincenzo Marras, lam viec cho Tuan Bao Gia nh Kito, th c Thanh Cha Beneito XVI a noi trc mot cach kn ao ve iem noi dung chnh yeu cua Thong iep au tien cua ngai Thien Chua la Tnh Yeu, trong lan oc kinh Truyen Tin Tra Chua Nhat Le Trong Knh Thien Chua Ba Ngoi, ngay 22 thang 5 nam 2005. c Thanh Cha luc o a noi ve Mau Nhiem Thien Chua la Tnh Yeu; va Tnh Yeu Thien Chua nay c trao ban cho con ngi qua Chua Kito va Chua Thanh Than. Nh s trao ban nay ma con ngi, hnh anh cua Thien Chua, c mi goi song hiep thong vi Thien Chua va song hiep thong vi nhau. ay la t tng cot loi cua Thong iep Thien Chua la Tnh Yeu, ma gan mot nam sau, tc vao ngay 25 thang Gieng nam 2006, c cong bo cho toan the giao hoi. Chung ta hay nghe lai nhng li c Thanh Cha a noi, trong bai huan c trc khi oc kinh Truyen Tin Tra Chua Nhat 22 thang 5 nam 2005, nh sau:

 

Anh ch em rat than men,

Ngay hom nay, --- tc Chua Nhat ngay 22 thang 5 nam 2005 --- Phung Vu Giao Hoi Mng Knh trong the Le Chua Ba Ngoi. Ngay le nay muon nhan manh rang, nh anh sang cua Mau Nhiem Vt Qua ma mau nhiem cua vu tru va lch s c to bay tron ven, o la: Thien Chua la Tnh Yeu vnh cu va vo bien. Cau noi nay gom tom lai tat ca nhng mac khai noi len "Thien Chua la Tnh Yeu" (1 Gio 4,8.16). Tnh yeu luon luon la mot mau nhiem, mot thc tai vt qua ly tr, tuy khong nghch ly, trai lai con tang cng kha nang tiem an cua ly tr na.

Chua Giesu a mac khai cho chung ta mau nhiem cua Thien Chua. Chnh Ngai, la Chua Con, a lam cho chung ta nhan biet Thien Chua Cha ng tren tri, va a ban cho chung ta Thanh Than, la tnh yeu gia Chua Cha va Chua Con. Than hoc cua Kito giao a tom tat chan ly ve Thien Chua bang cach dien ta qua cong thc: Mot ban the duy nhat trong Ba Ngoi V. Thien Chua khong phai la ang co oc nhng la ang thong hiep tron ven. V ly do nay, con ngi, hnh anh cua Thien Chua, c the hien chnh mnh trong tnh yeu, mot tnh yeu c hieu nh la s chan thanh cho i chnh mnh."

 

Nhng li chung ta va oc lai tren ay, tuy khong nhac g en Thong iep Thien Chua la Tnh Yeu ma c Thanh Cha Beneito XVI se cho cong bo sau nay, vao ngay 25 thang Gieng nam 2006, nhng co the c chung ta hieu nh la li loan bao trc cho noi dung chnh cua Thong iep.

Sau o, trong bai huan c vao tra Chua Nhat ngay 22 thang Gieng nam 2006, trc khi xng kinh truyen tin vi cac tn hu, TC Beneito XVI a noi van tat ve Thong iep sap c cong bo vao ngay 25 thang Gieng nam 2006, ung ngay ket thuc tuan le cau nguyen cho s hiep nhat kito, nh sau:

 

Thien Chua la Tnh Yeu, va ch qua viec an nan tr lai cung Thien Chua va on nhan Li Ngai, ma tat ca chung ta c hiep nhat vi nhau trong Nhiem The Duy Nhat cua Chua Kito. Cum t Thien Chua la Tnh Yeu, ma tieng latinh la: Deus Caritas Est (Thien Chua la Tnh Yeu), la ta e cua Thong iep au tien cua toi, se c cong bo vao ngay th T 25 thang Gieng (nam 2006), ngay le knh Thanh Phaolo Tong o tr lai. Toi vui mng v viec cong bo nay trung vao luc ket thuc Tuan Le Cau Nguyen cho s hiep nhat nhng ngi kito.

 

Trong buoi tiep kien chung vao sang th T ngay 25 thang Gieng nam 2006, ung ngay cong bo Thong iep, c Thanh Cha Beneito XVI a noi ve c Bac Ai (Caritas) vi nhng li nh sau:

 

c Bac Ai la s tron hao cua Le Luat. Ai song thc hanh cac gii ran nh la nhng chieu kch cua Tnh Yeu Bac Ai duy nhat, th that s ho hat len bai ca mi. Tnh Yeu bac ai ket hiep chung ta vi nhng tam tnh cua Chua Kito. Tnh Yeu Bac Ai nay that la bai ca mi cua con ngi mi, co kha nang tao ra mot the gii mi. Thanh Vnh 143 ma chung ta tm hieu hom nay, mi goi chung ta hay hat len, vi con tim mi, vi nhng tam tnh cua Chua Kito, mi goi chung ta hay song thc hanh Mi Gii Ran cua Chua trong chieu kch cua Tnh Thng, va nh the, gop phan xay dng hoa bnh va s hoa hp tren the gii.

 

Nhng ac biet nhat la khi tiep kien cac tham d vien Hoi Ngh Quoc Te ve Thc Thi Viec Bac Ai (Caritas), do Hoi ong Toa Thanh ong Tam (Cor Unum) to chc tai Vatican, vao sang th Hai, ngay 23 thang Gieng nam 2006, --- tc 2 ngay trc khi Thong iep Thien Chua La Tnh Yeu c cong bo, --- TC Beneito XVI a danh tron bai dien van cua ngai e noi ve Thong iep sap c cong bo. Trong bai dien van nay, TC a lc tom noi dung Thong iep au tien cua ngai. TC a noi nh sau:

 

Li noi Tnh Yeu ngay nay a b lam h, b lam dung, en o ngi ta khong con muon dung en no na. That ra, ay la li noi can ban, noi len thc tai can ban; chung ta khong the nao loai bo no cach de dang; nhng chung ta can s dung lai no, thanh luyen no va em no tr ve lai vi tnh trang chieu sang luc ban au, ngo hau no co the soi sang cho i song chung ta va at i song chung ta tren con ng ngay chnh. Chnh y thc nay a a toi en viec chon tnh yeu lam e tai cho thong iep au tien cua toi. Toi a muon noi len cho thi ai chung ta va cho cuoc song chung ta mot vai ieu trong so nhng g ma ai van hao Dante a dien ta mot cach manh dan trong cai nhn cua ong. Ong ke lai mot canh quan c xac nh trong khi ong chiem ngam no va canh quan nay lam cho noi tam ong thay oi (x. Par.,XXXIII, vv. 112-114). o la chnh ieu sau ay: c tin tr thanh cai-nhn va s thong-hieu co sc bien oi chung ta. Toi a muon lam noi bat tnh cach trung tam cua c Tin vao Thien Chua --- vao v Thien Chua a nhan lay mot dung mao con ngi va mot con tim con ngi. c tin khong phai la mot ly thuyet ma ngi ta co the nhan lam cua mnh hoac e qua mot ben. c Tin la mot ieu that cu the: la tieu chuan quyet nh cho nep song cua chung ta. Trong thi ai ma trong o s thu nghch va long tham muon a tr thanh van nang, mot thi ai trong o chung ta nhn thay ton giao b lam dung cho en mc gay ra thu han, th ch nhng ly luan thuan tuy ma thoi th khong u e bao ve chung ta. Chung ta can en Thien Chua hang song, ang a yeu thng chung ta cho en chet. Nh the, trong thong iep cua toi, nhng e tai ve Thien Chua, Chua Kito, Tnh Yeu, c hoa nhap chung lai vi nhau, lam hng dan chnh cho c tin kito. Toi a muon ch cho thay tnh cach nhan loai cua c tin; va tnh yeu Eros la thanh phan cua tnh cach nhan loai nay; tnh yeu Erosnay la li con ngi tha vang chap nhan the xac mnh c Thien Chua tao dng; tnh yeu Eros nay la li tha vang ma trong hon nhan khong the tach la gia ngi nam va ngi n, gap c hnh the cua no an re sau trong tao vat. Va xay ra la tnh yeu Eros nay c bien oi thanh tnh yeu Agape --- mot tnh yeu oi vi ke khac khong con mu tm chnh mnh na, nhng tr thanh quan tam oi vi ke khac, thanh thai o san sang hy sinh cho ke khac va m rong on nhan hong an s song con ngi mi. Tnh yeu Agape cua Kito giao, tnh yeu oi vi ngi lan can khi ta song theo Chua Kito, khong phai la mot cai g xa la, c at ben canh hoac chong lai tnh yeu Eros; ngc lai, trong hy te ma Chua Kito a thc hien khi dang hien chnh mnh cho con ngi, tnh yeu Eros a gap c mot chieu kch mi; trong lch s cua s dan than thc hien viec t thien bac ai cua nhng ngi kito danh cho nhng ke ngheo cung va au kho, chieu kch mi o a luon c phat trien moi ngay mot hn.

Viec oc lan au tien thong iep nay co the khi day cam tng rang thong iep c chia ra lam hai phan t lien he vi nhau: phan I co tnh cach ly thuyet, noi ve tnh cach thiet yeu cua tnh yeu, va phan II ban ve c bac ai trong giao hoi, cua nhng to chc t thien bac ai. Tuy nhien toi xin lu y cach rieng en s lien ket cua hai e tai c hoa hp vi nhau, neu c nhn nh la mot ieu duy nhat. Trc het, can ban en yeu tnh cua tnh yeu nh c trnh bay cho chung ta trong anh sang cua chng t kinh thanh. Khi i t hnh anh kito ve Thien Chua, can phai chng minh nh the nao con ngi c tao dng e song yeu thng, va chng minh cho thay nh the nao tnh thng nay, tnh thng ma vao luc au xuat hien nh tnh yeu Eros gia ngi nam va ngi n, sau o can c bien oi t ben trong e tr thanh tnh yeu Agape, thanh s cho i chnh mnh cho ke khac; va ieu nay la e ap lai ban chat ch that cua tnh yeu theo ngha Eros. Tren nen tang nay, sau o, ngi ta phai lam sang to rang yeu tnh cua tnh yeu oi vi Thien Chua va tnh yeu oi vi tha nhan, nh c mo ta trong Kinh Thanh, yeu tnh o la trung tam cua i song kito, la ket qua cua c tin. Sau o, trong phan th II, can phai lam sang to rang hanh ong cua ca nhan e thc hien tnh yeu Agape, khong bao gi co the dng lai nh la mot cong viec rieng cua ca nhan, nhng ngc lai phai tr thanh hanh ong thiet yeu cua giao hoi nh la mot cong oan: ngha la can en hnh thc to chc co c cau, c the hien trong hanh ong tap the cua giao hoi. To chc t thien cua giao hoi e thc hien c bac ai, khong phai la mot hnh thc tr giup xa hoi, uc gan mot cach hi ht ben ngoai vao thc tai cua giao hoi, khong phai la mot sang kien hanh ong ma ngi ta co the nhng lai cho ke khac. To chc t thien bac ai la thanh phan cua ban chat cua giao hoi. Cung nh li cua con ngi, li cua c tin, can phu hp vi Ngoi Li Thien Chua, th cung the tnh yeu Agape cua giao hoi, hoat ong t thien bac ai cua giao hoi, cung phai phu hp vi Tnh Yeu Agape, la chnh Thien Chua. Hoat ong t thien nay, ngoai y ngha au tien that cu the nh la viec tr giup ngi lan can, con co y ngha thiet yeu nh la viec thong truyen Tnh Yeu Thien Chua cho ke khac, Tnh Yeu ma chnh chung ta a lanh nhan. Hoat ong t thien nay phai lam sao e Thien Chua hang song tr nen cach nao o hu hnh thay c. Thien Chua va Chua Kito trong to chc t thien khong nen la nhng g xa la nhau; Thien Chua va Chua Kito that s la nguon mach nguyen thuy cua c bac ai cua giao hoi. Sc manh cua to chc Caritas tuy thuoc vao sc manh c tin cua tat ca moi thanh vien va cong tac vien.

Canh au kho cua con ngi anh ong con tim chung ta. Nhng s dan than lam viec bac ai co mot y ngha vt xa khoi mot cai g ch la nhan ai. Chnh Thien Chua la ang thoi thuc trong noi tam chung ta, e chung ta dan than lam giam nhe i s ngheo cung. Nh the, mot cach quyet nh, chnh Thien Chua la ang chung ta mang vao trong the gii au kho. Bao lau chung ta y thc va ro rang mang Chua en nh la hong an, th bay lau tnh thng chung ta co sc thay oi the gii mot cach hu hieu hn, va khi day niem hy vong, mot niem hy vong vt qua khoi s chet; ch nh the niem hy vong nay mi la niem hy vong ch thc cho con ngi.

 

Quy v va cac ban than men,

Va roi la nhng oan trch nhng bai gii thieu cua c Thanh Cha Beneito XVI e ghi dau bien co cong bo Thong iep Thien Chua la Tnh Yeu. Hen gap lai quy v va cac ban.

 

(ang The Dung)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page