Bc Th TC gi cho cac oc Gia

cua Tuan Bao Gia nh Kito

e giai thch noi dung chnh yeu

cua Thong iep Thien Chua la Tnh Yeu

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Bc Th c Thanh Cha Beneito XVI gi cho cac oc Gia cua Tuan Bao Gia nh Kito e giai thch noi dung chnh yeu cua Thong iep Thien Chua la Tnh Yeu cua Ngai.

(Radio Veritas Asia 8/02/2006) - Quy v va cac ban than men. Thong iep au tien cua c Thanh Cha Beneito XVI (Thong iep Thien Chua la Tnh Yeu) that la ac biet, bi v c chnh c Thanh Cha gii thieu. Muc Thi s hom nay knh mi quy v va cac ban theo doi Bc Th c Thanh Cha Beneito XVI gi cho cac oc Gia cua Tuan Bao Gia nh Kito e giai thch noi dung chnh yeu cua Thong iep au Tien cua Ngai. c Thanh Cha a viet nh sau:

 

Cac oc gia cua tuan bao Gia nh Kito than men,

Toi vui mng v Tuan bao Gia nh Kito co sang kien gi en tan nha anh ch em Thong iep au tien cua toi. Toi cung vui mng v tuan bao a cho toi dp viet vai li kem theo, e giup cho viec oc Thong iep nay tr nen de dang hn. That vay, luc au, ban van cua Thong iep xem ra hi kho mot chut va co tnh cach ly thuyet. Tuy nhien, cang oc sau vao thong iep, th cang de dang nhan thay rang toi a ch muon tra li cho vai cau hoi that cu the oi vi i song kito.

Cau hoi au tien nh sau: ngi ta co the yeu men Thien Chua that khong? Hay hoi rang: tnh yeu co the c ap at khong? Tnh Yeu Thien Chua khong phai la mot th tnh cam ma chung ta co hay khong co, hay sao? Cau tra li cho cau hoi au tien nay nh sau: Vang, chung ta co the yeu men Thien Chua, xet v Thien Chua a khong trong mot khoang cach khong the vt qua c, nhng Ngai a bc vao va con ang bc vao trong i song chung ta. Ngai en vi chung ta, en vi moi ngi chung ta, trong cac b tch ma qua o Ngai tac ong trong cuoc i chung ta; Ngai en vi chung ta vi c tin cua Giao Hoi ma qua o Ngai ngo li vi chung ta; Ngai en vi chung ta, bang cach lam cho chung ta gap c nhng con ngi ma Ngai a cham en va la nhng con ngi thong truyen anh sang cua Ngai; Ngai en vi chung ta vi nhng hoan canh ma qua o Ngai can thiep vao trong i song chung ta; Ngai en vi chung ta, vi nhng dau ch cua tao vat ma Ngai a trao ban cho chung ta.

Thien Chua khong ch a cong hien cho chung ta tnh yeu, nhng trc tien ngai a song tnh yeu o, va bang rat nhieu cach the, Ngai go ca tam hon chung ta e khi day tnh yeu chung ta ap tra tnh yeu Ngai. Tnh yeu khong ch la mot tnh cam, nhng con co tr khon va y ch trong o. Vi li Ngai, Thien Chua ngo li vi tr khon chung ta, vi y ch chung ta va vi cam tnh chung ta, sao cho chung ta co the hoc cach yeu men Ngai vi het con tim va vi tron ca linh hon. That vay, chung ta khong gap tnh yeu trong tnh trang a tot ep va san sang roi, nhng con tang trng them mai; co the noi rang chung ta co the hoc yeu thng mot cach t t, sao cho cang ngay tnh yeu o cang om lay tat ca moi nang lc chung ta va m ra cho chung ta con ng song ngay chnh.

Cau hoi th hai nh sau: chung ta co the yeu men that s ngi lan can, xa la vi chung ta, hoac khong de thng chut nao, hay khong? Vang, chung ta co the, neu chung ta la nhng ban hu cua Thien Chua. Neu chung ta la ban cua Chua Kito va nh the chung ta cang ngay cang nhn thay ro rang hn rang Chua a va con ang yeu thng chung ta, cho du oi khi chung ta khong nhn ve Ngai va song theo nhng nh hng khac. Tuy nhien, neu tnh bang hu vi Chua, t t tr thanh ieu quan trong va co tnh cach quyet nh cho chung ta, th luc o chung ta se bat au muon ieu tot cho tat ca nhng ai ma Chua yeu thng va la nhng ke can ta tr giup. Chua muon chung ta tr thanh ban cua nhng ngi ban cua Ngai, va chung ta co the lam nh vay, neu trong noi tam chung ta song gan ben Ngai.

Cuoi cung con co cau hoi sau ay: Vi nhng menh lenh va nhng li ngan cam cua mnh, phai chang Giao Hoi a lam cho niem vui cua tnh yeu nam n , --- tnh yeu theo ngha Eros --- tnh yeu thoi thuc ta en vi ke khac, va la tnh yeu hng en s ket hiep, --- tr nen ieu cay ang hay khong? Trong thong iep, toi a co gang chng minh rang li ha sau xa nhat cua tnh yeu theo ngha Eros, ch co the trng thanh, khi chung ta khong tm cach bat lay hanh phuc cach bat ng. Ngc lai, chung ta kien tr kham pha moi ngay mot hn ke khac, kham pha sau xa hn vi tron ca the xac va linh hon, sao cho cuoi cung hanh phuc cua ngi khac tr thanh quan trong hn hanh phuc cua ban than toi. Luc o, ngi ta khong con muon ch lay ve cho mnh, nhng muon cho i; va chnh trong s giai thoat khoi cai toi nay ma ng s gap lai chnh mnh va at en cao iem cua niem vui.

Trong Thong iep, toi noi en con ng thanh luyen va trng thanh, mot con ng can thiet, ngo hau li ha ch that cua tnh yeu theo ngha Eros, co the c hoan thanh. Ngon ng truyen thong a goi con ng nay la s giao duc song khiet tnh; cuoi cung, ieu nay khong co ngha nao khac hn la viec hoc hoi song yeu thng tron ven trong tien trnh kien tr ln len va trng thanh.

Trong phan th hai, Thong iep noi ve tnh yeu bac ai, hieu nh la viec phuc vu v tnh thng cua cong ong Giao Hoi, cho tat ca nhng ai au kho trong the xac cung nh trong tinh than va ang can en hong an tnh yeu. ay, co hai cau hoi c at ra. Cau hoi th nhat nh sau: Giao Hoi khong the nhng viec phuc vu nay cho nhng to chc nhan ai khac, ang co mat trong nhieu hnh thc khac nhau, hay sao? Cau tra li la: Khong, Giao Hoi khong the nao lam nh vay. Giao Hoi phai thc hanh tnh thng bac ai vi ngi lan can, vi t cach mot cong ong, neu khong th giao hoi rao giang ve Thien Chua Tnh Yeu mot cach khong tron ven va khong u.

Cau hoi th hai nh sau: Th hoi khong con can thiet na viec tien en mot trat t xa hoi cong bang trong o khong con nhng ngi ngheo na, va do o tnh yeu bac ai tr thanh ieu d tha, hay sao? Cau tra li nh sau: chac chan rang, muc tieu cua hoat ong chnh tr la tao ra mot trat t cong bang cho xa hoi, trong o moi ngi c nhn nhan phan cua mnh, va khong ai phai au kho v tung thieu. Theo ngha nay, cong bang la muc tieu ch that cua viec chnh tr, cung nh hoa bnh cung la muc tieu cua chnh tr; hoa bnh khong the nao co c, neu khong co s cong bang. T ban chat mnh, Giao Hoi khong ch than lam chnh tr, nhng ton trong s oc lap cua Nha Nc va ton trong trat t to chc Nha Nc.

Viec i tm trat t cua cong bang la ieu co lien he vi ly tr chung, va nh the, viec chnh tr la quan tam chung cua tat ca moi cong dan. Tuy nhien, ly tr thng b mu quang bi nhng li loc va bi c muon co quyen hanh. c Tin co vai tro thanh luyen ly tr ngo hau ly tr co the nhn thay va quyet nh ung an. Luc o, trach vu cua Giao Hoi la cha lanh ly tr va cung co y ch muon lam ieu thien hao. Trong ngha nay --- du khong can lam chnh tr, nhng Giao Hoi hang say tham d vao cuoc tranh au cho cong bang. Vi nhng ngi kito dan than trong nhng cong viec chung, ho co bon phan luon m ra nhng con ng mi tien en s cong bang, khi ho hoat ong chnh tr.

Tuy nhien, ay ch mi la muc tieu th nhat cua phan tra li cho cau hoi chung ta. Muc tieu th hai, ma theo toi, nam ac biet trung tam cua Thong iep, qua quyet rang: s cong bang khong bao gi co the lam cho tnh thng tr nen d tha. Ben kia s cong bang, con ngi se luon can en tnh yeu; ch tnh yeu mi trao cho s cong bang mot linh hon. Trong mot the gii b nhieu thng tch nh chung ta cam thay hom nay, khong con can thiet e chng minh cho ieu va c qua quyet. The gii ang ch i chng ta cua tnh yeu kito, chng ta ma c Tin gi ra cho chung ta. Trong the gii chung ta, mot the gii thng co nhng bong toi, th anh sang cua Thien Chua chieu sang nh tnh yeu kito nh a trnh bay tren ay.

 

(An Ky)

Beneito XVI, giao hoang.

 

(ban dch Viet ng cua ang The Dung)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page