Huan c cua TC Beneto XVI

trc gi Kinh Truyen Tin

Tra Chua Nhat ngay 15/01/2006

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Huan c cua TC Beneto XVI trc gi Kinh Truyen Tin Tra Chua Nhat ngay 15 thang Gieng nam 2006.

(Radio Veritas Asia 16/01/2006) - Quy v va cac ban than men. Chua Nhat, ngay 8 thang Gieng nam 2006, la Chua Nhat Le Chua Giesu chu phep Ra, Chua Nhat th nhat cua mua thng nien trong nam Phung Vu. Trc khi xng kinh Truyen Tin vao Tra Chua Nhat ngay 15 thang Gieng nam 2006 vi cong oan tn hu hien dien tai quang trng Thanh Phero, c Thanh Cha Beneto XVI a noi vai li huan c, giai thch y ngha cua bien co c tng thuat trong oan phuc am theo thanh Gioan cua ngay Chua Nhat II thng nien, 15 thang Gieng nam 2006. o la bien co hai mon e cua Gioan tm en vi Chua Giesu va lai vi Chua. c Thanh Cha nhan manh en viec i Tm va Gap Chua, ma moi tn hu can thc hien trong suot nam mi 2006 nay. c Thanh Cha a noi nh sau:

 

Anh ch em than men,

Mua Thng Nien cua Nam Phung Vu a bat au vi Chua Nhat va qua, Le Chua Giesu chu phep ra. Net ep cua mua thng nien he tai ni viec mua nay mi goi chung ta hay song cuoc i thng ngay nh la mot hanh trnh tien en s thanh thien, ngha la nh mot hanh trnh song c tin va tnh ban hu vi Chua Giesu, luon c kham pha va tai kham pha nh la Thay va la Chua, la ang, la s That va la s Song cua con ngi. o la ieu ma oan phuc am theo thanh Gioan gi len cho chung ta trong phung vu Chua nhat hom nay -- (tc Chua Nhat ngay 15 thang Gieng nam 2006) --; oan phuc am mo ta cho chung ta biet cuoc gap g au tien gia Chua Giesu va vai mon e trong so nhng ke sau nay se la nhng tong o cua Chua. Nhng ngi nay a la mon e cua Gioan Tay Gia; va chnh Gioan Tay gia a hng dan ho en vi Chua Giesu, khi ong ch cho cac mon e biet sau bien co lam phep Ra cho Chua Giesu tai song Giordano rang: ay la Chien Thien Chua (Gn 1,36). Luc o hai mon e cua Gioan lien i theo ang Thien Sai va c hoi: Cac ngi tm g ay? Hai mon e tra li: Tha Thay, Thay song au? Va Chua Giesu ap: Hay en ma xem! Chua Giesu mi ho theo ngai va lai vi ngai trong giay lat. Trong vai gi ngan ngui lai vi Chua Giesu, hai mon e b anh ong en o tiep lien o mot trong hai ngi, la Anre, en noi vi em mnh la Simon nh sau: Chung toi a gap ang Thien Sai. Co hai t ng co y ngha ac biet: Tm kiem va gap g. Chung ta co the rut ra t oan phuc am cua chua nhat hom nay (tc cua ngay 15 thang Gieng nam 2006) hai t nay va lanh hoi t o mot chieu hng can ban cho nam mi ma chung ta muon bien thanh thi gian canh tan con ng thieng lieng cua mnh vi Chua Giesu, trong niem vui khong ngng i tm Chua va gap Chua. That vay, niem vui ch that hn he tai trong tng quan vi Chua ma chung ta a gap c, a song theo, a biet va a yeu men, nh vao viec e cho tam hon va tr khon chung ta luon luon hng ve Chua. Song lam mon e cua Chua Kito: ch nh the la u cho ngui kito roi. Tnh bang hu vi Thay bao am cho linh hon c s bnh an sau xa va s thanh than, ca trong nhng giay phut en toi va trong nhng th thach cam go nhat. Khi c tin ri vao trong nhng em en, trong o ta khong con cam nghiem, khong con thay s hien dien cua Chua na, th tnh ban hu vi Chua Giesu bao am cho chung ta rang that s khong g co the tach ri chung ta ra khoi tnh yeu Chua (x. th Roma 8,39).

Hay tm va gap Chua Kito, nguon mach khong bao gi can cua s that va s song; vao au nam mi, Li Chua mi goi chung ta hay i lai con ng c tin khong bao gi cung. Tha Thay, thay song au? chung ta hay noi vi Chua Giesu nh the; va Chua ap li chung ta nh sau: Hay en ma xem!. oi vi tn hu, ay luon la mot cuoc i tm khong ngng va la mot kham pha mi, bi v Chua Kito luon luon la nh the hom qua, hom nay va mai mai, nhng chung ta, the gii, lch s, chung ta khong bao gi nh vay mai mai; Chua en gap chung ta e trao ban cho chung ta c hiep thong vi ngai va c song sung man. Chung ta hay xin c N ong Trinh Maria giup chung ta song theo Chua Giesu va moi ngay nem hng niem vui, v c moi ngay mot tien sau xa hn vao trong Mau Nhiem cua Chua.

 

Sau nhng li tren, c Thanh Cha xng kinh truyen tin vi cong oan tn hu hien dien.

Sau kinh truyen tin va phep lanh, c Thanh Cha con lai ben ca so e noi them vai li nhac nh va chao chuc.

Trc het, TC nhac rang Chua Nhat 15 thang Gieng (nam 2006), la ngay Quoc Te Di Dan va T Nan. TC a noi nh sau: Nhng cuoc di dan la mot hien tng kha pho bien trong the gii hien nay; ay la dau ch cua thi ai. Hien tng di dan co nhng dung mao khac nhau; cuoc di dan co the la do t y hay b bat buoc, co the la di dan hp phap hay len lut, v ly do lao ong hay hoc hanh. Mot ben ngi ta qua quyet ton trong s khac biet chung toc va van hoa, nhng ang khac van con nhng kho khan ve tiep nhan va hoi nhap ngi di dan va t nan. Giao Hoi mi goi hay on nhan kha canh tch cc ma dau ch cua thi ai nay mang theo, bang cach thang vt moi hnh thc ky th, bat cong, khinh th nhan v, bi v moi ngi la hnh anh cua Thien Chua.

c Thanh Cha cung nhac them rang Chua Nhat 15 thang Gieng (nam 2006) la ngay Giao Phan Roma c hanh Ngay cua Trng Cong Giao. TC gi li chao en quy v lanh ao, quy v thay co, cac bac lam cha me va cac hoc sinh, va khuyen khch tat ca hay dan than cho cong cuoc giao duc toan dien, hay co gang lien ket pham chat cua giao duc vi quan niem kito ve con ngi va ve xa hoi. c Thanh Cha cung mong c co s cong tac gia nha trng va gia nh va cau chuc cho cong viec phuc vu cua cac trng hoc cong giao luon luon c anh gia cao.

Sau khi a chao chuc cac tn hu hanh hng hien dien, bang cac th tieng Phap, Anh, c, BaLan, Tay Ban Nha, c Thanh Cha cung gi li chao chuc tat ca nhng ai theo doi bien co qua ai phat thanh va truyen hnh. c Thanh Cha nhac lai nh sau: Chua Kito mi goi chung ta theo Ngai va loan bao Tin Vui Mng cho the gii. Chung ta hay xin Me Maria ong hanh vi chung ta moi ngay trong cuoc hanh hnh nay. Xin Thien Chua chuc lanh cho anh ch em.

 

(ang The Dung)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page