Huan c cua TC Beneito XVI

trc gi Kinh Truyen Tin

Tra Le Hien Linh tai Roma

vao ngay Th Sau mung 6/01/2006

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Huan c cua TC Beneito XVI trc gi Kinh Truyen Tin Tra Le Hien Linh tai Roma, vao ngay Th Sau mung 6 thang Gieng nam 2006.

(Radio Veritas Asia 7/01/2006) - Quy v va cac ban than men. Sau khi a c hanh trong en Th Thanh Phero Le Hien Linh --- va chung ta a theo doi bai giang cua ngai --- en gi tra, TC Beneito XVI a xuat hien ni ca so phong lam viec cua ngai e oc kinh truyen tin vi dan chung. Trc khi xng kinh Truyen Tin, TC a noi vai li huan c ve y ngha cua le Hien Linh, le Chua to mnh ra cho cac dan toc, le mi goi nhng ngi kito hay en th lay Chua, e roi ra i lam chng cho Chua gia anh ch em. TC cung gi li chao nhng anh ch em thuoc cac giao hoi ong phng theo lch Giuliano mng le Giang Sinh vao ngay mung 6 thang Gieng. Bat au bai huan c, c Thanh Cha a noi nh sau:

 

Anh ch em than men,

Hom nay, chung ta c hanh Le Chua Hien Linh, ngha la c hanh viec Chua to mnh ra cho cac dan toc, c ai dien bi cac ao s, nhng nhan vat huyen b en t Phng ong, ma Phuc am theo thanh Matheu noi en ni chng 2, cau 1 en cau 12. Viec cac ao S ton th Chua Giesu a mau c nhn nhan nh la viec lam cho tron nhng li tien tri trong kinh thanh. Trong sach Tien Tri Isaia co viet nh sau: Cac dan toc se bc i theo anh sang cua ngi, va cac vua chua tien bc theo nguon sang cua ngi ang moc len (Isaia 60,3.6). Anh sang cua Chua Kito, luc xa nh c cha trong hang a Belem, nay c lan toa ra vi tron ca tam mc pho quat cua no. T tng toi ac biet hng en nhng anh ch em yeu dau thuoc cac Giao Hoi ong Phng theo lch Guiliano c hanh vao ngay hom nay le Giang Sinh: toi xin gi en nhng anh ch em nay li cau chuc than tnh nhat ve hoa bnh va phuc loc trong Chua.

Hom nay t nhien toi lai ngh en Ngay Quoc Te Gii Tre. Vao thang 8 nam va qua (2005), Ngay Quoc te Gii Tre a quy tu tai Colonia hn mot trieu ban tre, vi khau hieu lay t nhng li cua cac ao S noi ve Chua Giesu nh sau: Chung toi en ay e th lay Ngai! (Mt 2,2). Biet bao lan chung ta a lang nghe va lap lai nhng li o! Gi ay, chung ta khong the nao lang nghe nhng li o ma khong tr ve trong tinh than vi bien co ang ghi nh Ngay Quoc Te Gii Tre nay, mot bien co bieu lo s hien linh ch thc. That vay, cuoc hanh hng cua nhng ngi tre, trong chieu kch sau xa cua no, co the c xem nh la mot cuoc hanh trnh theo anh sang cua ngoi sao hng dan, theo anh sang cua c tin. Va ngay hom nay, toi muon gi en toan the Giao Hoi s iep ma toi a e ngh cho cac ban tre, luc o quy tu nhau ben b song Rhin. Toi a noi vi cac ban tre va hom nay toi lap lai cho tat ca moi ngi rang: Hay m rong tam hon on nhan Thien Chua! Hay e cho Chua Kito cham en chung con mot cach khong ng trc c! Hay m ra nhng canh ca cua t do cua chung con, e on nhan tnh thng nhan t cua Thien Chua! Hay trnh bay cho Chua Kito nhng niem vui cung nh nhng noi buon cua chung con! Chung con hay e cho Chua soi sang tr khon chung con bang anh sang cua Ngi, va cham en tam hon chung con bang an sung cua Chua (trch Dien van ngay 18 thang 8 nam 2005).

Toi muon sao trong toan the Giao Hoi, ngi ta ht th lai, nh tai Colonia, bau kh cua hien linh va cua s dan than ch thc vao cong cuoc truyen giao, mot s dan than c khi day bi s to mnh cua Chua Kito, anh sang the gian, ang a c Chua Cha sai xuong, e hoa giai va hiep nhat nhan loai bang sc manh cua tnh yeu. Trong tinh than nay, chung ta hay cau nguyen sot sang cho s hiep nhat tron ven cua tat ca moi ngi kito, ngo hau chng ta cua ngi kito tr nen chat men hiep thong cho toan the gii. Chung ta hay khan xin Me Maria Rat Thanh, Me cua Chua Kito va la Me cua Giao Hoi cau bau cho cong viec hiep nhat nay.

 

Sau nhng li tren, c Thanh Cha xung kinh Truyen Tin.

Sau kinh truyen tin va phep lanh, c Thanh Cha con lai ben ca so e chao chuc bang cac th tieng va nhac them vai bien co ac biet. Trc het, TC nhac en Ngay Nhi ong Truyen Giao, do c Giao Hoang Pio XII thanh lap, va c c hanh hang nam dp le Ba Vua. TC a noi nh sau: Vi khau hieu nhi ong giup cho nhi ong, hang ngan sang kien thc hien tnh lien i c nang bi Hoi Giao Hoang Nhi ong Truyen Giao, va giao duc cac thieu nhi ln len vi tinh than m rong cho the gii va biet chu y en nhng kho khan cua nhng tre cung tuoi phai chu canh thiet thoi nhat. Ca cha ay, e thi hanh tac vu, Cha cay da vao li cau nguyen cua cac thieu nhi va da vao s tham gia tch cc cua cac tre nho nay vao s mang cua Giao Hoi.

Roi bang tieng phap, TC a chao chuc nh sau: Trong ngay le Hien Linh nay, Toi mi goi anh ch em en th lay Chua Kito nh cac ao S xa, ngo hau anh ch em e mnh c Chua bien oi va t o ma bat au lai con ng en vi anh ch em e lam chng cho Chua, tren nhng nga ng mi. Cung vi phep lanh toa thanh, toi xin chuc anh ch em nam mi thanh thien.

Bang tieng Anh, TC a noi nh sau: Le Chua Hien Linh la le Chua Giesu bieu lo chnh mnh cho cac dan thuoc moi chung toc moi quoc gia, nh la ang Cu The. c chi nhng ngi Kito khap ni ao sau s ket hiep vi Chua Kito va kien tr lam chng cho Tin Mng cua Tnh Yeu Chua oi vi tat ca moi ngi.

Ket thuc, TC chuc tat ca mot ngay le Hien Linh an lanh!

 

(ang The Dung)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page