c Hong Y Crescenzio Sepe

vieng tham ai Chung vien Ha Noi

chu s thanh le va

noi chuyen vi cac ai chung sinh

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

c Hong Y Crescenzio Sepe vieng tham ai Chung vien Ha Noi: chu s thanh le va noi chuyen vi cac ai chung sinh.

Tin Ha Noi (30/11/2005) - Sang ngay 30 thang 11 nam 2005, le mng knh Thanh Anre Tong o, c Hong Y Crescenzio Sepe a chu s Thanh le tai ai Chung vien Thanh Giuse Ha Noi. Cung ong te vi Ngai co c ong Barnaba Nguyen Van Phng, Cha th k cua c Hong Y, c Tong Giam muc Giuse Ngo Quang Kiet, cha Giam oc ai Chung vien Laurenso Chu Van Minh, cha Tong ai dien Giuse ang c Ngan va nhieu Cha Giao s khac. Thanh le c c hanh bang hai th tieng Viet Nam va Phap. Toan the 235 chung sinh cua ca hai c s cua ai Chung vien a tham d Thanh le.


Sang ngay 30 thang 11 nam 2005, le mng knh Thanh Anre Tong o, c Hong Y Crescenzio Sepe a chu s Thanh le tai ai Chung vien Thanh Giuse Ha Noi. Cung ong te vi Ngai co c ong Barnaba Nguyen Van Phng, Cha th k cua c Hong Y, c Tong Giam muc Giuse Ngo Quang Kiet, cha Giam oc ai Chung vien Laurenso Chu Van Minh, cha Tong ai dien Giuse ang c Ngan va nhieu Cha Giao s khac. Thanh le c c hanh bang hai th tieng Viet Nam va Phap. Toan the 235 chung sinh cua ca hai c s cua ai Chung vien a tham d Thanh le.


Trc thanh le, c Tong Giam muc a han hoan gii thieu c Hong Y va Phai oan Toa Thanh cho cong oan.

Cong oan that vui mng khi nghe c Hong Y m au bai giang bang mot cau tieng Viet: Xin chao qu thay. Ngai bay to niem vui c dang Thanh le cung c Tong Giam muc, cac cha va cac thay ni Nha nguyen ai Chung vien. Thanh le la tot nh va trung tam cua i song Giao hoi. Chung ta cam ta Chua v n lanh to ln Ngai ban cho Giao hoi Viet Nam: 57 tan linh muc cho giao tnh Ha Noi.

c Hong Y tiep: "Hom nay, Giao hoi mng knh Thanh Anre, mot trong nhng v Tong o Chua Giesu goi au tien. Ong a lap tc t bo moi s e theo Chua Giesu khi nghe tieng Ngai goi. Cac Tong o a bo gia nh, cong viec e theo Chua Giesu en cung; cac ong c ao c theo Chua, hieu biet Chua. n goi cua cac con hom nay cung the. Mot ngay nao o, cac con nghe tieng Chua goi va a bo gia nh, ban be, nghe nghiep e theo Ngai. Cac con a san sang va hay luon san sang theo Chua. Thi gian cac con ai Chung vien la thi gian Giao hoi ban cho e cac con song gan Chua va chuan b tr thanh nhng linh muc nh long Chua mong c. Linh muc la mot s vu cao ca. n goi linh muc cac con lanh nhan t Chua va bon phan cua cac con la phat trien chac chan n goi o bang viec cau nguyen, hoc tap va luyen tap cac nhan c nhan ban la nen tang tien ti cac nhan c khac.

Chua mi goi cac con mot cach het sc ac biet. Ban be cac con co the tai gioi hn cac con, the nhng Chua a goi cac con v yeu thng ac biet cac con. Thi gian ai Chung vien la thi gian e cac con c ao luyen va t ao luyen e ngay mot tr nen giong Chua Giesu hien lanh va khiem nhng. Moi ngay, Chua Giesu se hoi cac con: Con co yeu men Thay khong? Va cac con co the t tin tra li: lay Thay, Thay biet con yeu men Thay. Thay biet con a bo moi s e vao chung vien theo thay. Cac con hay the hien long men Chua Giesu bang nhng hanh ong cu the trong i song cua mnh, mot i song chng ta cho tnh yeu cua Thien Chua. Cac con hay song hoa thuan, yeu thng nhau nh anh em trong mot gia nh.

Cac con cung can ra sc hoc cac mon triet hoc, than hoc e co nhng ieu kien thch hp cho viec rao giang c Kito. Cac con phai song trc nhng ieu cac con rao giang.

Thi gian chung vien cung la thi gian e cac con hoc tap yeu men Giao hoi: Giao hoi a phng cung nh Giao hoi hoan vu. Cac con hay luon cau nguyen cho c Thanh Cha, Cac c Giam muc, cac linh muc va ac biet la cac v tha sai ang vat va lao tac, nhieu khi phai o ca mau tren nhng canh ong truyen giao. Chua Giesu a sai cac Tong o i loan bao Tin Mng cho mon dan va o cung la s menh Chua gi ti cac con. Cac con hay chuan b san sang e cung co the ra i rao giang Tin Mng. Thien Chua a sai ai i, Ngai se luon ban u n can thiet cho ho. Cac con ng s. Cac con hay vng tin vao tnh thng cua Chua."

c Hong Y ket thuc bai giang bang Viet ng: "Xin Chua chuc lanh cho tat ca qu cha va qu thay."

Sau Thanh le, c Hong Y, c ong, linh muc th k a cung chup anh lu niem chung vi c Tong Giam muc, cha Tong ai dien, Ban Giam oc, Cha Giao s va chung sinh tai san ai Chung vien. Sau o, c Hong Y a co cuoc noi chuyen vi chung sinh tai Phong Hoi.


Sau Thanh le, c Hong Y, c ong, linh muc th k a cung chup anh lu niem chung vi c Tong Giam muc, cha Tong ai dien, Ban Giam oc, Cha Giao s va chung sinh tai san ai Chung vien.


ung 8 gi sang ngay 30/11/2005, c Hong Y va Phai oan Toa Thanh a bat au cuoc gap g va noi chuyen chnh thc vi chung sinh ai Chung vien Thanh Giuse Ha Noi. Le ai Phong Hoi hom nay noi bat hang ch chao mng bang tieng Y: BENEDETTO COLUI CHE VIENE NEL NOME DEL SIGNORE (Chuc tung ang nhan danh Chua ma en) cung vi bieu tng loan bao Tin Mng cho muon dan.

Toan the 235 chung sinh ai Chung vien han hoan on chao c Hong Y bang nhng trang vo tay vang doi. Anh em a dung nhng lan ieu dan ca quan ho Bac Ninh mt ma am tham e dien ta tnh cam cua mnh qua bai ca: Mi nc mi trau vi nhng ca t tham m ngha tnh:

May khi khach en chi nha

ot than quat nc pha tra ngi xi ...

Trau nay trau tnh trau tnh

Trau tem canh phng, trau mnh trau ta...

Cha Giam oc Laurenso Chu Van Minh oc li chao mng dien ta niem vui sng c on tiep c Hong Y trong bau kh than mat tai gia nh ai Chung vien Thanh Giuse Ha Noi va trong niem hi vong ve moi quan he tot ep gia Viet Nam va Toa Thanh. Roi ngai neu len nhng net chnh cua ai Chung vien, ngai noi: "ai Chung vien a co nhieu oi mi nhng nam gan ay, nhat la t khi c Tong Giam muc Giuse Ngo Quang Kiet lam chu chan Tong Giao phan Ha Noi.

Chung con a mi nhieu giao s ti giang day, trong so o co c cha Anton Vu Huy Chng- Giam muc Giao phan Hng Hoa, c cha Giuse Nguyen Ch Linh- Giam muc Giao phan Thanh Hoa hang tuan en giang day. Hien ai Chung vien co 235 chung sinh bon khoa khac nhau. ai Chung vien Thanh Giuse Ha Noi thc s la mot lien chung vien, nen nhan c nhieu s tr giup t cac Giam muc va s cong tac cua ong ao Cha Giao s. Hang thang, lan lt cac Giam muc co chung sinh theo hoc ve ai Chung vien dang le, chia se vi chung sinh. ai Chung vien a m mot c s mi tai giao x Co Nhue nam va qua.

Ve thi gian ao tao, chung sinh c ao luyen trong 7 nam, trong o co 1 nam thc tap i giup x. Hoc van chung sinh c nang cao. Hau het cac chung sinh a qua ai hoc. ai Chung vien chu tam en bon chieu kch ao tao: nhan ban, tri thc, tam linh va muc vu. Cac chung sinh khi a lam linh muc van tiep tuc tham d nhng lp thng huan hang nam. Ke t nam 1973 en nay, a co hn 200 linh muc c ao tao tai ai Chung vien, trong so o a co ba v lam Giam muc va hn mi v hien ang lam Giao s tai ai Chung vien.

Nhng k ngh he, chung sinh luon san sang giup cac giao x nhng cong viec tong o. He va qua, mot so chung sinh a en giup cac trai phong Mien Bac e chia se va xoa du nhng noi au cua ho. Viec lam ay a e lai dau an kho phai m ni nhng benh nhan.

o la nhng net c ban e c Hong Y co mot cai nhn khai quat ve ai Chung vien chung con.

Xin c Hong Y nhan ni ay tam long biet n sau sac cua chung con ve s giup rong rai ca tinh than lan vat chat cua Ngai. S tr giup ay a va ang giup chung con rat nhieu trong viec ao luyen chung sinh - nhng linh muc tng lai. Tat ca cac Chua nhat au thang, chung luon dang le va cau nguyen cho c Hong Y cung cac an nhan. Chung con yeu men c Hong Y. Chung con se nh mai chuyen vieng tham ac biet nay".

Lien o, anh em chung sinh dang tang c Hong Y, c Tong Giam muc Giuse Ngo Quang Kiet va Phai oan nhng mon qua cung nhng bo hoa ti tham e bay to niem tri an cua mnh.

Tiep theo, c Hong Y ngo li vi chung sinh. Moi ngi qua oi vui mng khi nghe c Hong Y chao bang tieng Viet: Xin chao qu c cha; xin chao qu cha va xin chao qu thay.

c Hong Y tiep: "Toi sung sng c gap g qu cha, qu thay ai Chung vien Thanh Giuse Ha Noi. Cac thay la nhng chung sinh au tien toi gap tren at nc Viet Nam nay. Cac thay ngay trong long Giao hoi va la tng lai cua Giao hoi. Cac thay biet rang: giao duc ao luyen chung sinh luon la u tien hang au cua Thanh Bo Truyen giao tren toan cau. Toi ac biet cam n c Tong Giam muc Giuse Ngo Quang Kiet luon yeu thng, lo lang cho chung sinh. Ngai a tm moi cach e mi cac giao s va lo lam moi viec co the e ai Chung vien ngay mot ln manh ve ca so lng lan chat lng.

Cac thay yeu men, n goi linh muc la mot hong an ln lao nhat ma Thien Chua co the ban cho loai tho tao. Tuy nhien, n goi linh muc hom nay that la kho khan v tng lai cac thay se phai oi dien vi nhng kho khan, nhng thach o mi trong mot the gii phat trien khong ngng. V the, chung ta phai chuan b chu ao e co the ap ng vi nhng tam thc mi cua thi ai, e chung ta co the phuc vu hu hieu nhng ngi nhng ni chung ta c sai en. Moi ngay, chung ta c ao luyen va phai t ao luyen theo tinh than Chua Kito nhap the e thch nghi vi moi trng chung ta phuc vu. Vang theo thanh y Chua, chung ta phai cu the hoa va t bo nhng li ch ca nhan e song theo giao huan cua Tin Mng: vang phuc, ngheo kho, khiet tnh e chung ta co the la nhng chng ta song ong cua Chua.

Chung ta cung can chu tam en ao luyen thieng lieng sao cho co s ket hiep mat thiet vi Chua Giesu Thanh The. Va cung khong sao lang viec huan luyen nhan ban: long knh trong, cong bnh, trung thanh, yeu thng, quang ai va nhat la luyen tap co mot phan oan ung an.

e xay dng Giao hoi, trc het, chung ta phai xay dng chnh ban than mnh, phai vt qua moi chia re, t li. Toi xin nhac lai: tng lai cua Giao hoi thuoc ve anh em va anh em la nhng ngi xay dng Giao hoi.

Co nhng mien at het sc rong ln cha c on nhan hat giong Tin Mng cua Chua, o la nhng vung at chung ta can quan tam. Dan so the gii hien la hn 6 ty ngi, ma so ngi Cong giao ch khoang hn mot ty. Hn mot na dan so the gii tap trung A Chau ma ngi Cong giao ay ch la thieu so. V the, truyen giao la mot viec het sc khan trng tren luc a cua anh em. Moi ngi chung ta phai tha thiet truyen giao en o co the noi nh Thanh Phaolo: "Khon cho toi neu toi khong rao giang Tin Mng". Toi mi goi tat ca anh em hay co mot qua tim truyen giao, mot c muon truyen giao. Ngay luc nay, anh em phai co tam thc, con tim truyen giao nh Chua Giesu muon, Giao hoi muon. Truyen giao ngay nay oi phai co nhng kha nang thch hp va anh em phai hoc tap nhng kha nang ay.

e ket thuc, toi keu mi anh em hay yeu men Giao hoi va Chua Giesu het long, het sc. e roi, anh em tha thiet, khat khao mang chan l, tnh yeu va s cu roi cua Chua Giesu cho moi ngi tren at nc Viet Nam cua anh em.

Toi xin chan thanh cam n cac Cha Giao s v s vu ao luyen cac linh muc tng lai cua cac cha that quan trong. Toi luon cau nguyen e cong viec cua cac cha mang lai nhng ket qua tot ep nh long Chua mong c.

c Hong Y ket thuc bang cau tieng Viet: Xin Chua chuc lanh cho tat ca qu cha va qu thay.

Sau o, c Hong Y va Phai oan i tham cac phong hoc, th vien, phong an, ngu... cua anh em chung sinh.

Tin rang, chuyen vieng tham cua c Hong Y se e lai nhng cam xuc sau nang, nhng dau an kho quen trong long moi chung sinh. Co le, ieu ma chung sinh lam cho c Hong Y va Giao hoi hai long nhat chnh la ghi nh va het long, het sc thc thi nhng ieu ngai can dan trong chuyen vieng tham nay.

 

T.T. (tng thuat t ai Chung Vien Ha Noi)

 

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page