Nhng Li c Thanh Cha Beneito XVI

a noi trong ngay ton phong Chan Phc

cho Ba ay T Chua

hom Chua Nhat, ngay 13/11/2005

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Nhng Li c Thanh Cha Beneito XVI a noi trong ngay ton phong Chan Phc cho Ba ay T Chua, hom Chua Nhat, ngay 13 thang 11 nam 2005.

(Radio Veritas Asia 15/11/2005) - Quy v va cac ban than men. Tra Chua Nhat, ngay 13 thang 11 nam 2005, truc khi xng kinh Truyen Tin vi cac Tn Hu tai quang trung Thanh Phero, TC Beneito XVI a co nhng li huan c ve mau gng cua Ba V Tan Chan Phuc va c ton phong. TC a noi nh sau:

 

Anh ch em than men,

Sang nay, --- (tc sang Chua Nhat, ngay 13 thang 11 nam 2005), --- trong en Th Thanh Phero, giao hoi a cong bo ba ay T Chua len bac Chan Phc. o la cac Tan Chan Phc sau ay:

- Tan Chan Phc Charles de Foucauld, linh muc,

- Tan Chan Phc Maria Pia Mastena, v sang lap Dong cac N Tu cua Thanh Nhan Chua,

Va Tan Chan Phc Maria Cro-ci-fis-so Cur-cio, sang lap vien dong cac N Tu Camelo Truyen Giao cua Thanh Teresa Hai ong Giesu.

Ba v tan chan phc nay gia nhap vao oan cac chan phc ma c Gioan Phaolo II, trong suot trieu giao hoang cua ngai, a e ra cho s ton knh tai cac cong oan giao hoi, trong o cac tan chan phc a sinh song, vi y thc ve tat ca nhng g Cong ong Vaticano II a nhan manh that nhieu, rang tat ca nhng ai a lanh nhan b tch Ra Toi eu c mi goi tien en s tron lanh cua i song kito: linh muc, tu s nam n va giao dan, moi ngi tuy theo n oan sung rieng va n goi chuyen biet cua mnh.

That vay, Cong ong a chu y nhieu en vai tro cua giao dan, va danh rieng mot chng, -- tc chng th t cua Hien Che ve Giao Hoi, Anh Sang Muon Dan, e nh ngha ve n goi va s mang cua giao dan; n goi va s mang nay an re trong b tch Ra Toi va b tch Them Sc va c hng en viec tm kiem Nc Thien Chua trong nhng oi x vi nhng ieu tran the va xep nh chung theo y nh cua Thien Chua (so 31). Ngay 18 thang 11 nam 1965, cac ngh phu a bieu quyet chap nhan mot Sac Lenh chuyen biet ve viec tong o cua giao dan (Apostolicam actuositatem). Sac Lenh nay nhan manh trc het rang s phong phu cua cong viec tong o giao dan, tuy thuoc vao s ket hiep song ong cua ngi tong o vi Chua Kito (so 4), ngha la tuy thuoc vao tinh than tu c kien cng, c nuoi dng bi viec tham d tch cc vao Phung Vu va c bieu lo trong nep song thc hanh cac Moi Phuc That cua Tin Mng. Ngoai ra, oi vi giao dan, ieu co tam quan trong to ln la ky nang chuyen mon, y thc ve gia nh, y thc cong dan va nhng nhan c xa hoi. Qua that moi giao dan c mi goi cach rieng e lam chng; va chng ta ca nhan nay la ieu het sc quy bau, nhat la tai nhng ni ma s t do cua Giao Hoi gap phai nhng can tr; tuy nhien Cong ong nhan manh en tam quan trong cua viec tong o co to chc, can thiet e gay anh hng tren tam thc chung, tren nhng ieu kien xa hoi va tren cac c cau (x. ivi so 18). Tren bnh dien nay, cac ngh phu a khuyen khch nhng hiep hoi khac nhau danh cho giao dan, va nhan manh en viec huan luyen ngui giao dan lam viec tong o. c co giao hoang Gioan Phaolo II ang men, a muon danh rieng Khoa Hop Thng Hoi ong Giam Muc nam 1987, e ban ve chu e n goi va s mang cua giao dan; sau khoa hop nam 1987 o, ngai a cong bo Tong Huan ve Giao Dan.

Ket thuc, toi muon nhac lai rang Chua Nhat tuan qua (6/11/2005), tai Nha Th Chnh Toa cua giao phan Vi-cen-za, mot ngui me gia nh a c phong chan phc; o la Chan Phc Eu-ro-sia Fa-bris, vi ten goi rieng la Mam-Ma Rossa, mot mau gng cho i song kito trong bac giao dan. Chung ta hay pho thac toan the dan Chua cho tat ca nhng v a bc vao que hng tren tri, cho tat ca cac thanh nam n va nhat la cho c Maria rat thanh va cho Thanh Ca Giuse, ngo hau c ln len trong tam hon moi ngi a lanh nhan b tch Ra Toi, cai y thc mnh c goi dan than lam viec hu hieu trong vn nho cua Chua.

 

Quy v va cac ban than men,

Va roi la nhng li huan c cua c Thanh Cha Beneito XVI trc khi xng kinh Truyen Tin Tra Chua Nhat, ngay 13 thang 11 nam 2005, ngay ton phong ba v Tan Chan Phc, trong o co Cha Charles de Foucauld.

Trc o, vao luc cuoi thanh le phong chan phc, c Thanh Cha Beneito XVI, a xuong en Th Thanh Phero e ton knh Thanh Tch cua ba v Tan chan phc va c ton phong. Trong dp nay, c Thanh Cha a noi vai li nh sau:

 

Anh ch em than men,

Chua Nhat th XXXIII Mua Thng, chung ta c vui mng ton knh ba v Tan Chan Phc: Chan Phc Linh Muc Charles de Foucauld, Chan Phc N Tu Maria Pia Mastena, sang lap vien Dong cac N Tu cua Thanh Nhan Chua,va Chan Phc N Tu Maria Crocifisso Curcio, sang lap vien Cac N Tu Carmelo Truyen Giao cua Thanh Teresa Hai ong Giesu; Ba V Tan Chan Phc nay, trong nhng hnh thc khac nhau, a tan hien cuoc i cho Chua Kito va cac ngai e ngh lai cho moi ngi kito hom nay ly tng cao ca song thanh thien. Toi xin chao tat ca anh ch em, en t nhng vung khac nhau tren the gii, e tham d vao cuoc bieu lo c tin long trong nay. Mot cach ac biet, toi chao c Hong Y Jose Saraiva Martins, tong trng bo Phong Thanh; toi cam ta ngai v a chu s buoi c hanh Thanh The, trong o ngai a oc Tong Th cua toi ghi ten Ba V ay T Chua vao So Bo Cac V Chan Phc.

Anh ch em than men trong Chua Kito, Chung ta hay cam ta Thien Chua v chng ta cua Cha Charles de Foucauld. Nh i song chiem niem va an dat tai Nazareth, Cha a gap c s that ve nhan tnh cua Chua Giesu, va mi goi chung ta hay chiem ngam Mau nhiem Nhap The; tai ni ay, Chan phc a hoc biet nhieu ve Chua, ang ma ngai muon song theo vi long khiem ton va s kho ngheo. Ngai a kham pha rang Chua Giesu, ang a en vi con ngi trong nhan tnh, ang mi goi chung ta song tnh huynh e pho quat, tnh huynh e ma chan phc a song sau o trong sa mac Sahara, va mi goi chung ta song yeu thng theo gng Chua. Nh la linh muc, ngai a at Thanh The va Tin Mng vao trung tam cuoc i ngai; Thanh The va Tin Mng, o la hai ban tiec Li Chua va Mnh Chua, nguon mach cho i song kito va cho s mang.

Toi cung xin chao tat ca nhng ai en ay e ton vinh Chan Phc Maria Pia Mastena. Toi chao ac biet anh ch em hanh hng en t que hng cua chan phc, t ni con lu gi than xac cua chan phc, va t cac giao phan khap ni Italia, t Ba-Tay va t Indonesia. That la thi s biet chng nao, n oan sung cua chan phc Maria Pia, ang a c Thanh Nhan Chua chiem tron, va a mac lay nhng tam tnh du dang cua Con Thien Chua oi vi nhan loai b bien dang h i v toi loi, a cu the hoa nhng hanh ong nhan t va sau o a d tnh thanh lap mot Dong Tu vi muc ch pho bien, en bu, tai tao hnh anh Chua Giesu du hien trong cac tam hon. Nguyen xin Tan Chan Phc cau cung Chua ban cho tat ca nhng ai het long yeu men va sot sang ton knh ngai, c hong an luon khao khat hung en s Thanh Thien.

Gi ay toi cung chao anh ch em hanh hng en t khap ni Italia va tren the gii, e ton vinh N Chan Phc Maria Crocifissa Curcio. Toi xin gi li chao than tnh en tat ca va tng ngi, nhat la nhng ai thuoc ve gia nh thieng lieng cua Cac N Tu Camelo Truyen Giao cua Thanh N Teresa Hai ong Giesu. Ni trung tam cuoc i ngai, Tan Chan Phc a at s hien dien cua Chua Giesu nhan t, ang c gap g va ton th trong b tch Thanh The. Long say me ch thc oi vi cac linh hon, o la ac iem cua cuoc i cua Me Maria Crocifissa. Me sot sang thc hien viec en bu thieng lieng e ap lai tnh thng cua Chua Giesu oi vi chung ta. Cuoc i cua Chan Phc la li cau nguyen lien tuc, ca khi Me phai lo viec phuc vu dan chung, nhat la nhng co thieu n ngheo va can c tr giup. c g tan chan phc Maria Crocifissa Curcio, t tri cao tiep tuc canh phong tren cong oan a c chnh Me sang lap va tren tat ca moi ngi ton knh Me.

Anh ch em than men,

Chung ta hay cam ta Chua v hong an Ba V Tan Chan Phc, va chung ta hay co gang noi gng thanh thien cua cac ngai. c chi cac ngai cau cung Chua ban cho chung ta n c song trung thanh vi Chua Kito va vi giao hoi. Cung vi nhng nguyen uc tren va vi li bao am chan thanh nh en moi ngi trong li cau nguyen, Toi ban phep lanh Toa Thanh cho tat ca anh ch em hien dien ni ay va cho nhng ke than yeu cua anh ch em.

 

Quy v va cac ban than men, va roi la nhng li TC Beneito XVI a noi, trong ngay Chua Nhat, 13 thang 11 nam 2005, ngay phong chan phc cho ba ay T Chua... Hen gap lai quy v va cac ban.

 

(ang The Dung)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page