TC noi ve s hiep thong vi cac thanh

va y ngha viec cau nguyen

cho cac ang linh hon

trong gi kinh Truyen Tin tra ngay 1/11/2005

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia

 

TC Beneito XVI noi ve s hiep thong vi cac thanh tren tri va y ngha viec cau nguyen cho cac ang linh hon trong gi kinh Truyen Tin tra ngay mung 1 thang 11 nam 2005.

Tin Vatican (Vat 1/11/2005) - Ngay 1 thang 11 nam 2005 la ngay le Cac Thanh Nam N. Ngay nay la ngay le ngh cua hau het cac nc Au Chau. Ngay le nay nhac nh moi ngi tng nh en tat ca nhng anh hung hien triet, qua moi thi ai, t co xa en hien ai, nhng ngi than trong gia nh a qua i, va a c nen thanh. Nh vao nhng gng sang ma ho a e lai cho chung ta, giup chung ta i theo con ng nen thanh giong nh ho. Ngay 2 thang 11 la ngay cau nguyen cho cac ang linh hon. Ngay nay cung la ngay le ngh cua nhieu quoc gia Au Chau. Ngay nay tng t nh ngay le Thanh Minh (Ngay Tao Mo) trong van hoa A ong. La ngay nhac nh moi ngi cau nguyen cho cac linh hon a qua i, ac biet la nhng than nhan cua chung ta nhng ngi a khuat, e xin Chua nhan t sm cho ho c hng phuc tren Thien ang.

Vao tra ngay 1 thang 11 nam 2005, tuy bau tri Roma may en che kn, vi mot vai tran ma nho o xuong, nhng nhng ngi hanh hng va dan chung Roma van tap trung ong ao, (khoang hn 10,000 ngi), tai quang trng Thanh Phero, e ch i oc kinh truyen tin vi c Thanh Cha. Bai huan c cua c Thanh Cha Beneito XVI trc gi kinh Truyen Tin tuy khong dai lam, nhng noi dung rat phong phu. Ngoai nhng li chao tham, ngai nhac en s hiep thong vi cac thanh tren tri trong ngay le cac thanh Nam N mung 1 thang 11 va y ngha cua viec cau nguyen cho cac linh hon trong ngay le cac ang vao mung 2 thang 11.

c Thanh Cha noi nh sau: "Ngay hom nay chung ta mng le cac Thanh Nam N. Ngay le nay giup chung ta nhan ra niem vui mng c tr thanh nhng thanh vien trong ai gia nh Dan Chua, nh li thanh Phaolo a viet trong th gi cac tn hu Coloxe: "Anh em hay vui mng cam ta Chua Cha, a lam cho anh em tr nen xng ang chung hng phan gia nghiep cua cac thanh trong coi ay anh sang." (Col 1,12). Ngay le hom nay cung nhac lai niem vui mng hn h trong th cua thanh Gioan Tong o khi ngai viet: "Anh em hay xem, Chua Cha yeu chung ta dng nao, en noi chung ta c goi la con Thien Chua, ma thc s chung ta la con Thien Chua." (1Gio 3,1). ung vay, chung ta c nang len bac lam con cua Thien Chua, va t o chung ta co c hoi e tr nen thanh. (xem Eph 1,5; Rom 8,14-17).

c Thanh Cha noi tiep: "Thien Chua muon Con Mot cua Ngai xuong the lam ngi, chu chet va song lai, e cho nhan loai c oi mi va c chia se vi s song i i. Ai tin vao c Giesu Kito, th ngi o c tai sinh, ngi o c sinh ra trong n Chua Thanh Than. (xem Gio 3,1-8). Mau nhiem nay a c hien thc nh vao b tch Ra Toi. Qua b tch Ra Toi, giao hoi a sinh ra cac v thanh."

c Thanh Cha a giai thch viec tai sinh trong b tch Ra Toi nh sau: "Qua b tch Ra Toi, chung ta c tai sinh trong mot cuoc song mi, khong con b gii han trong quyen lc cua s chet hay cua h nat. oi vi nhng ngi song trong c Kito, cai chet ch nh la mot cuoc l hanh e i t cuoc song hien nay bc qua mot cuoc song mi tren Thien ang ma thoi, o, Thien Chua Cha se tiep on moi ngi, khong phan biet quoc gia, chung toc, ngon ng, ta nh trong chng 7 Sach Khai Huyen ma chung ta a oc. Bi the, sau khi chung ta mng knh cac thanh Nam N trong ngay hom nay, th ngay mai chung ta se c hanh le cau nguyen cho cac ang linh hon, ieu nay la mot ieu rat co y ngha, va co tng quan vi nhau.

c Thanh Cha giai thch y ngha cua viec cau nguyen cho nhng ngi a qua i nh sau: "Cac thanh thong cong, nh chung ta a tuyen xng trong Kinh Tin Knh, ngay nay cac ngai thc s a tr nen thanh. Con chung ta, khi chung ta c dien kien vi Thien Chua trong i song mai sau, th luc o chung ta cung se c thien toan. ieu nay noi len mot s thc la, s hiep thong trong mot ai gia nh, lam cho nhng ngi a qua i cung luon hien dien trong cuoc l hanh cua chung ta i nay va tat ca ket hiep vi nhau. S ket hiep nay la mot than b, va cung la mot s that, qua s cau nguyen va viec tham gia Mau Nhiem B Tch Thanh The. Trong Nhiem The cua Chua Kito, cac linh hon cua cac tn hu luon lien i vi nhau, ket hiep vi nhau, trong mau nhiem yeu thng thong cong vi nhau. Trong i song c tin, cung vi nhng hy sinh dang hien, nhng hiep y cau nguyen, ac biet la viec c hanh va tham d thanh le tng niem mau nhiem Vt Qua cua Chua Kito, cac tn hu ang m ca thong cong vi i song vnh hang".

c Thanh Cha cung noi vi tat ca nhng ngi hien dien tai quang trng nh sau: "Tam hon cua cha cung hiep nhat vi tat ca cac tn hu ang i vieng cac phan mo cua cac ngi than tai cac ngha trang, e cau nguyen cho tat ca nhng ngi a qua i. Chieu ngay mai, cha cung se i xuong di tang ham cua en Thanh Phero, e cau nguyen trc cac phan mo cua cac v Giao Hoang. Phan mo cua cac ngai nam chung quanh phan mo cua Thanh Phero. Cha cung se ac biet tng niem en c co giao hoang than yeu Gioan Phaolo II cua chung ta".

Cuoi cung, c Thanh Cha keu goi moi ngi rang: "Anh ch em than men, hy vong trong nhng ngay nay, theo truyen thong quen thuoc, khi chung ta i vieng mo va cau nguyen cho cac ngi a qua i, th cung giup chung ta khong con s hai vi cai chet, va giup chung ta luon co thai o tnh thc, chuan b san sang vi tron tam hon e oi dien, moi mot khi gi chet en vi chung ta. Bay gi, tat ca chung ta, vi tam tnh la nhng ngi con cua c Trinh N Maria, chung ta hay cau nguyen, nguyen xin c Me phu ho chung ta trong gi lam t. Amen."

 

(Joseph Trng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page