Phong Van N Tu Hong Kong Hoang Tnh Ngha

d thnh vien khoa hop THGM The Gii

ve B Tch Thanh The

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia

 

Phong Van N Tu ngi Hong Kong, Hoang Tnh Ngha, d thnh vien khoa hop Thng Hoi ong Giam Muc The Gii ve B Tch Thanh The.

Tin Vatican (Vat 26/10/2005) - Trong khoa hop thong thng lan th 11 cua Thng Hoi ong Giam muc The Gii ve B Tch Thanh The vao thang 10 nam 2005, co s tham d vi tnh cach d thnh vien cua N Tu ngi Hong Kong, N Tu Hoang Tnh Ngha. Sau khi ket thuc khoa hop, ai Phat Thanh Vatican co mot bai phong van vi N Tu Hoang Tnh Ngha ve thanh qua cua Thng Hoi ong Giam Muc, Sau ay la bai phong van:

Hoi 1: Tha N Tu, xin hoi tham n tu, la n tu a tham d Khoa hop Thng Hoi ong Giam Muc The Gii vi t cach nao, va lam sao ma n tu lai co the c mi tham d khoa hop ky nay?

ap: Lan nay toi tham d khoa hop Thng Hoi ong Giam Muc vi t cach la d thnh vien. Thng Hoi ong Giam Muc cung mong muon co s hien dien cua nhng thanh phan ai dien pha giao dan va nhng ngi lien quan en viec tham d chau Thanh The. Toi ai dien cho nhng anh ch em thng tat va khuyet tat e noi len nhng kinh nghiem cua toi khi lam viec muc vu vi nhng thanh phan thng tat hay khuyet tat nay.

Hoi 2: Tha n tu, trong khoa hop, n tu a phat bieu va thao luan nhng g?

ap: Trong khoa hop, toi a phat bieu cung hoi ngh ve cong viec muc vu cua toi cho nhng ngi thng tat va khuyet tat tai Hong Kong. Trc ay, tai Hong Kong, v thieu s chu y en phng dien nay, nen co nhieu thanh ng vi nhng kien truc khong thch hp cho nhng anh ch em thng tat hay khuyet tat en tham d. T ngay Giao Phan Hong Kong thiet lap nen Trung Tam Muc Vu cho nhng anh ch em Thng Tat va Khuyet Tat, th a co nhieu Thanh ng mi c xay sau nay eu co nhng thiet b thuan tien e phuc vu cho nhng anh ch em thng tat va khuyet tat, lam cho ho co c hoi en tham d cac chng trnh phung vu tai nha th. Khong nhng the, giao phan Hong Kong chung toi con chu y quan tam en nhng anh ch em khac vi nhieu kho khan khac nhau ve the ly cung nh tinh than luon co c nhng moi trng thch hp e de dang song cau nguyen va tham d cac chng trnh phung vu. Chung toi cung a to chc nhieu buoi cau nguyen ac biet cho nhng thanh phan benh nhan, nhng ngi b thng hay khuyet tat. Ngoai ra, nhng anh ch em thng tat hay khuyet tat nay lai cung rat hay say tham gia cac hoat ong phuc vu lai cho nhng anh thng tat va khuyet tat khac...

Trc ay, nhieu ngi c ngh rang, nhng thanh phan thng tat hay khuyet tat ch la nhng ngi thu ong, chung ta ch can en tham vieng ho ma thoi. Thc ra, nhng anh ch em nay cung la nhng thanh phan rat tch cc va rat hang say tham gia cac hoat ong va sinh hoat phung vu c to chc cho ho. Ho cung a co the tham gia ong gop rat nhieu trong cac cong viec muc vu xa hoi bac ai cach tch cc, nh nang nhau e trong i song c tin va song ao, hiep nhat cau nguyen va an ui cho nhng ngi ang phai chu nhng au n ve the ly cung nh tam ly, dung i song cau nguyen va suy niem, song vi Chua Kito chu ong anh, e giup them sc manh chu ng nhng cn au ve the ly, tam ly hay benh tat...

Hoi 3: Khoa hop Thng Hoi ong Giam Muc lan nay lay e tai chnh e thao luan la B Tch Thanh The. Nh vay, vi t cach la ngi phu trach trung tam muc vu cho nhng ngi thng tat va khuyet tat tai Hong Kong, N tu co the cho chung toi biet s qua ve nhng kinh nghiem muc vu cua n tu khi lam viec vi nhng anh ch em nay c khong?

ap: Chung toi to chc thanh mot oan the. Chung toi tin chac rang, moi mot ngi chung ta eu c keu goi e song nen thanh. Tat ca cac anh ch em thng that va khuyet tat cung c keu goi e song nh the. Nhng anh ch em thng tat va khuyet tat, ke ca nhng ngi gap phai nhng noi au n ve the ly hay tam ly, benh tat... neu ho co c nhng gi phut chau trc Thanh The, suy niem ve mau nhiem thanh gia, thanh hien s kho au cua ho va hiep nhat vi cuoc t nan cua Chua Kito cu the, va qua cong viec phuc vu, an ui hoac giup nhau chu ng nhng noi n au nay, biet s dung nhng noi au n nay nh mot con ng e nen thanh, bien kho au tr thanh mot n phuc, giup chung ta biet khiem ton e ganh vac Thanh Gia ma Thien Chua a trao cho chung ta.

Hoi 4: Giao phan Hong Kong a thiet lap oan the nhng anh ch em thng tat va khuyet tat nay. Nh vay, Hong Kong chac co rat nhieu anh ch em ang gap phai nhng hoan canh ang thng nay. N tu co the cho chung toi biet mot cach cu the ve nhng anh ch em nay c khong?

ap: Nhieu ngi hieu lam oan the thng tat va khuyet tat ch la nhng ngi ngoi xe lan, i chong gay, tay chan b khuyet tat hay b thng, tam tr thieu phat trien,... oan the chung toi bao gom luon ca nhng ngi b thng ton ve tinh than, thieu lac quan (song bi quan), nhng ngi yeu uoi... Co rat nhieu ngi ang b khuyet tat tren phng dien tinh than va tam ly, nh nhng ngi ang song trong au lo s hai, b benh tam than, tinh than yeu uoi, b bo ri, tat ca nhng ngi nay ang b khuyet tat ve tinh than, nhng ngi nay ang b gia nh hay xa hoi bo ri, b ky th. Nhieu ngi cho rang ho la nhng thanh phan vo dung, gay roi loan cho xa hoi. Nhng Thien Chua lai ac biet yeu thng ho. Qua Thanh The cua Chua Giesu, chung ta co the nhn thay c nguyen cua Chua Giesu b ong inh la cu o nhan loai ang au kho. Chung toi cung c muon c ong hanh cung vi nhng ngi ang gap phai au kho nay, nhng chung toi con thieu sc lc, bi vay chung toi can nh en viec Chau Thanh The e boi bo them sc manh cho chnh mnh.

Hoi 5: Cac n tu to chc viec Chau Thanh The e nang ui an nhng ngi ang song trong au kho. N tu co the cho chung toi biet mot cach cu the ve nhng phng thc to chc cac buoi chau Thanh The nay nh the nao c khong?

ap: Chung toi chang co phng thc nao cu the ca, ieu chung toi co, ch la Chau Thanh The. Luc ban au, chung toi ch co phien chau 12 gi trc Thanh The cho moi ngay. Ve sau, chung toi thay cang ngay cang co nhieu ngi thng tat va khuyet tat cung en vi Thanh The. Hn na, cang ngay chung toi lai co them nhieu anh ch em tnh nguyen en lam viec thien nguyen. Tat ca moi ngi eu cam thay cang co nhieu gi chau Thanh The cang them nhieu sc manh cho tam hon, cang giup cho chnh mnh biet chap nhan nhng anh ch em khac, cho du ho co nhng thai o gay kho chu hay phien toai. Viec Chau Thanh The giup chung toi i theo con ng Yeu Thng e at en muc ch tr nen thanh. T o, thi gian chau Thanh The cua chung toi a tang len thanh 24 gi cho moi ngay. en nay, chung toi a co hai trung tam "thay phien chau Thanh The 24 gi" nh vay.

Khong nhng the, chung toi con mi goi s tham gia cua nhieu thanh thieu nien, co nhieu tre em cung en thay phien chau Thanh The vi chung toi. Rat nhieu ngi trong nhng thanh thieu nien nay en t nhng gia nh ang gap nhng tan ra bat hanh. Chung toi keu goi nhng ngi tre nay cung chung toi cau nguyen cho cac gia nh, cho xa hoi, cho toan the giao hoi, va cho viec thanh hoa cac linh muc... Bi v khi co c nhng linh muc thanh thien, ao c, se giup cung co them sc manh cho nhieu tn hu, cho giao hoi va toan the xa hoi. Ngoai viec chung toi co moi ngay 3 lan cau nguyen cho cac linh muc, chung toi con co moi ngay th T  va th Nam hang tuan gi chay, ch an banh m va uong nc la, e cau nguyen cho viec thanh hoa cac linh muc. Moi thang chung toi con co mot buoi chau Thanh The vao ban em lien tuc 6 gi ong ho khong ngh ngi khong ngu e ac biet cau nguyen cho cac linh muc. Ngoai ra, moi ngay chung toi con co hai gi chau vao ban tra e cau nguyen cho cac benh nhan, cho cac gia nh. Chung toi keu goi nhieu ngi tham gia cung chung toi trong nhng gi chau cau nguyen ac biet nay. Chung toi cung thng xuyen to chc nhng thanh le xin n cha benh cho cac benh nhan, cau xin Thanh The han gan lai nhng vet ran nt trong cac gia nh thieu hanh phuc, giup xay dng lai nhng chia cach gia tnh ngi vi ngi. Hang ngay co rat nhieu ngi goi ien thoai hay gi th ti cho chung toi xin cau nguyen. Chung toi cung thng ti nhieu nha th, co ong phong trao chau Thanh The e cau nguyen theo nhng cach thc nay.

Hoi 6: Tha n tu, xin n tu co the chia se cho chung toi mot vai cam ngh cua n tu khi tham d khoa hop Thng Hoi ong Giam Muc lan nay khong?

ap: Toi co rat nhieu ieu e cam ta, biet n. Va co the noi c la rat cam ong. Nh viec thay co nhieu giam muc va linh muc en sot sang tham d cac gi chau Thanh The, bieu lo s yeu men Thanh The. ac biet vi nhng thai o bai quy cung knh cua cac v nay trc Thanh The. Chnh toi cung a nhn thay cac giam muc bay to niem yeu thng cua ho oi vi cac linh muc, cac ngai biet thong cam va hieu ro nhng noi kho khan cua cac linh muc trong cong viec muc vu. Cac Giam muc trong hoi ngh cung a bay to y muon san sang giup cac linh muc. Giao hoi co c nhng v muc t tot lanh nay lam toi rat cam ong. ac biet ieu lam toi cam ong na la Hoi ngh cung a bay to s rat quan tam cua mnh vi cac gia nh, vi thanh thieu nien, vi nhng ngi ang can giup , vi nhng ai ang gap rac roi ve van e hon nhan gia nh. Ngoai ra, qua khoa hop lan nay lam cho toi nhn thay c ac tnh pho quat cua giao hoi hoan vu. en t nhieu ni khac nhau tren a cau, nhng cac ngai khong ch quan tam khu vc rieng cua mnh ma con quan tam en moi ni tren khap the gii. Khoa hop lan nay cung a mi cac thanh vien en t cac giao hoi Chnh Thong ong Phng, cac giao hoi Tin Lanh, ieu nay noi len tam long m rong cua giao hoi ngay nay oi vi nhng anh em khac ngoai giao hoi. Tuy m rong tam long e tiep on cac anh em khac, nhng cung van tuan gi cac nguyen tac can ban cua giao hoi. Cac giam muc a noi trong khoa hop rang: Chung toi bat au t Thanh The va t Thanh The tien ti.

Hoi 7: Sau khi khoa hop ket thuc, n tu se ve lai Hong Kong. Nh vay, n tu co ieu g muon mang ve Hong Kong chia se vi giao dan khong?

ap: Khi toi ve ti Hong Kong, toi se noi vi cac tn hu Hong Kong rang: Giao hoi cua chung ta, cac v muc t cua chung ta rat yeu thng anh ch em. Toi cung se noi vi ho rang: Chung ta co Thanh The cua Chua Giesu luon hien dien gia chung ta, tng gi tng khac Thanh The luon ong hanh vi chung ta, ay la mot hong an ban tang cho chung ta mot cach vo ieu kien. Bi vay, toi se noi vi cac tn hu rang: anh ch em ng s hai, cho du co xay ra s viec g, tat ca eu nam trong ban tay quan phong va yeu thng cua Thien Chua. Chung ta co the vui mng hoan hy, hay song trong hy vong. Chung ta cung hay loan bao tin vui nay cho tat ca nhng ngi ang yeu uoi hay benh tat hoac ang b xa hoi bac ai, bo ri.

 

(Joseph Trng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page