Bai Giang cua TC Beneito XVI

trong thanh le Be Mac Khoa Hop

Thng Hoi ong Giam Muc The Gii

ve B Tch Thanh The

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Bai Giang cua c Thanh Cha Beneito XVI trong thanh le Be Mac Khoa Hop Thng Hoi ong Giam Muc The Gii ve B Tch Thanh The.

(Radio Veritas Asia - 24/10/2005) - Quy v va Cac ban than men. Luc 9 gi 30 phut sang Chua Nhat, 23 thang 10 nam 2005, Chua Nhat Truyen Giao, c Thanh Cha Beneito XVI a chu te Thanh Le Be Mac Khoa Hop Thng Hoi ong Giam Muc The Gii ve B Tch Thanh The, cung vi cac ngh phu ong te, tai Quang Trng Thanh Phero. ay cung la Thanh Le Be Mac Nam Thanh The, nh a quy nh trc. Trong Thanh Le, c Thanh Cha a tuyen phong Nam V Tan Hien Thanh, gom co hai v ngui Ukraine, goc BaLan, hai v ngi Y, va mot v ngi Chi-le.

- Hai v ngi Ukraine, goc BaLan, la c Cha Josef Bilczewski, qua i nam 1932; va linh muc Zygmunt Gorazdowski, qua i nam 1920, sang lap dong cac N Tu cua Thanh Giuse.

- Hai v ngui Italia, la Linh Muc Gaetano Catanoso, qua i nam 1963, sang lap dong cac N Tu Veronica cua Thanh Nhan Chua; va Tu S Felice da Nicosia, qua i nam 1787, thuoc dong anh em hen mon capucino.

- Mot V ngui ChiLe la Linh Muc Alberto Hurtado Cruchaga, qua i nam 1952, tu s dong ten.

Nam V Tan Hien Thanh nay la nhng v a c c co giao hoang Gioan Phaolo II phong chan phc; va gi ay, cac ngai la nhng v hien thanh au tien c c Beneito XVI ton phong. Ngoai cac ly do c hanh Thanh Le nh: Be Mac Thng Hoi ong Giam Muc, Be Mac Nam Thanh The, Ton Phong nam v Tan Hien Thanh, Thanh Le sang Chua Nhat ngay 23 thang 10 nam 2005 con la Thanh Le Chua Nhat Truyen Giao, c c hanh hang nam vao Chua Nhat ap Chua Nhat Cuoi Cung cua thang 10. V the, a co that ong tn hu en tham d, ng chat ca quang trng thanh Phero. Giang trong Thanh Le, c Thanh Cha Beneito XVI, a noi nh sau:

 

Anh ch em than men,

Trong Chua Nhat th XXX Mua Thng nay, viec c hanh Thanh The cua chung ta c phong phu bi nhieu ly do e cam ta va cau khan Thien Chua. Giao Hoi ket thuc Nam Thanh The va Khoa Hop Thong Thng cua Thng Hoi ong Giam Muc danh rieng cho mau nhiem Thanh The trong i song va trong s mang cua Giao Hoi; va trong giay lat se ton phong hien thanh cho nam v chan phc. o la nam v sau ay: Thanh Giam Muc Josef Bilczewski, thanh linh muc Gaetano Catanoso, thanh linh muc Zugmunt Garazdowski va thanh linh muc Albereto Hurtado Cruchaga, va thanh tu s dong capucino Felice da Nicosia. Ngoai ra, Chua Nhat hom nay c hanh Ngay Quoc Te Truyen Giao, mot cuoc c hanh hang nam khi day trong cong oan giao hoi sc hang say cho s mang truyen giao. Vi niem vui, toi xin chao tat ca moi ngi hien dien; trc het la chao quy ngh phu va sau o la quy anh ch em tn hu hanh hng en t nhieu quoc gia, cung vi nhng v chu chan, e mng cac v Tan Hien Thanh. Phung vu hom nay mi goi chung ta hay chiem ngam Thanh The nh la nguon mach s thanh thien va la cua an thieng lieng cho s mang truyen giao cua chung ta trong the gii: ay la hong an sung man va s mang bieu lo va thong truyen cho chung ta tnh thng ay tran cua Thien Chua.

Li Chua, va vang len trong bai Phuc Am, a nhac chung ta nh rang tron ca luat Chua c tom gon trong tnh thng. Hai menh lenh yeu thng oi vi Thien Chua va oi vi anh ch em, bao gom hai kha canh cua mot sc linh ong duy nhat cua con tim va cua i song. Nh the Chua Giesu lam cho mac khai xa c nen tron, khong phai bang cach them vao mot menh lenh cha tng co, nhng bang cach thc hien ni chnh ban than cung nh trong trong hanh ong cu roi cua ngai, mot tong hp song ong cua hai li cao ca cua Cu c nh sau: Con hay yeu men Chua, la Thien Chua cua con vi het tam hon va con hay yeu thng ngi lan can nh chnh mnh con (x. NL 6, 5 va sach Dan So 19,18). Trong Thanh The, chung ta chiem ngam B Tch cua s Tong Hp song ong cac le luat: ni chnh Ngai, Chua Kito trao ban cho chung ta tron ven tnh yeu thng oi vi Thien Chua va tnh yeu thng oi vi anh ch em. Chua thong truyen cho chung ta chnh tnh yeu thung nay, khi nuoi song chung ta bang Mnh va Mau Ngai. Luc o c thc hien trong chung ta ieu ma thanh Phaolo viet cho cac tn hu Thessalonica, c trch lai trong bai oc th hai cua thanh le Chua Nhat hom nay nh sau: Anh em a an nan hoi cai, bang viec tranh xa cac than tng, e phuc vu Thien Chua hang song va chan that (1 Ts 1,9). S hoan cai nay la nguyen ly cua cuoc hanh trnh en s thanh thien ma moi ngi kito eu c keu goi thc hien trong chnh cuoc song mnh. V thanh la ke a say me ve ep cua Thien Chua va say me chan ly tron ven cua ngai, en noi e cho mnh uc t t bien oi bi s that va ve ep nay. V s that va ve ep nay, ma v thanh san sang t bo tat ca, ke ca mang song mnh. Ch tnh yeu Chua la u, mot tnh yeu ma v thanh cam nghiem uc trong viec khiem ton phuc vu cach vo v li cho ngi lan can, nhat la cho nhng ai khong co kha nang tra lai. Trong vien tng nay, ieu quan phong la ngay hom nay giao hoi ghi them nam v hien thanh vao so tat ca nhng v thanh cua mnh. c nuoi song bang chnh Chua Kito, Banh hang song, nam v tan hien thanh nay a tr lai vi tnh thng va a gan chat tron ca cuoc i cac ngai vao tnh thng nay. Trong nhng hoan canh khac nhau va vi nhng n oan sung khac nhau, cac ngai a yeu men Chua het long, va yeu thng anh ch em nh chnh mnh, en o tr nen mau gng cho tat ca moi tn hu (I Ts 1, 6-7).

Sau nhng li tren, TC nhac en mau gng cua tng v tan hien thanh. Roi sau o nhac en y ngha cua ngay Chua Nhat Truyen Giao. Chung toi se oc tiep trong chng trnh phat thanh lan sau. Mong quy v va cac ban se theo doi.

 

(ban dch Viet ng cua ang The Dung)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page