S iep Gi Dan Chua

cua Thng Hoi ong Giam Muc

ve B Tch Thanh The

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

S iep Gi Dan Chua cua Khoa Hop Thng Hoi ong Giam Muc ve B Tch Thanh The.

(Radio Veritas Asia - 23/10/2005) - Quy v va cac ban than men. Trong phien hop chung lan th 20 vao sang th Sau, ngay 21 thang 10 nam 2005, cac ngh phu a bo phieu chap nhan S iep gi Dan Chua cua Thng Hoi ong Giam Muc. Va nh chung toi a noi trong muc thi s hom th Bay, ngay 22 thang 10 nam 2005, rang khong ke oan ket luan, toan than s iep gom co 25 oan, co ghi so t 1 en 25. Chung toi cung c biet rang, trong Phien hop Chung th 22, vao sang th Bay, ngay 22 thang 10 nam 2005, cac ngh phu a bo phieu chap nhan ban van Nhng e Ngh, va a trnh nhng e Ngh nay len c Thanh Cha trong Ba Cm Huynh e, vao Tra Th Bay, ngay 22 thang 10 nam 2005. c biet ban van Nhng e Ngh cua Khoa Hop Thng Hoi ong Giam Muc c viet bang tieng latinh. Va c Thanh Cha Beneito XVI a ong y cho Van Phong Trung ng Thng Hoi ong Giam Muc dung ban dch bang tieng Y, e pho bien cach ban chnh thc. Nh the, vao luc ket thuc Khoa Hop Thng Hoi ong Giam Muc, chung ta co c hai Van Kien, nhng trong hai bac khac nhau: mot cach chnh thc va mot cach ban chnh thc.

Mot cach chnh thc, chung ta co S iep Gi Dan Chua; va mot cach ban chnh thc, chung ta co Ban Nhng e Ngh, an ban bang tieng Y, mot cach ban chnh thc. ay la lan au tien trong lch s 40 nam Thng Hoi ong Giam Muc, ban Nhng e Ngh c pho bien, du vi tnh cach ban chnh thc. Chung toi se lan lt chuyen dch ca hai Van Kien nay, e chia se vi quy v va cac ban, qua cac chng trnh phat thanh cua ban Viet Ng, ai Chan Ly A Chau.

Ta e cua S iep Gi Dan Chua nh sau:

B Tch Thanh The : Banh Hang Song cho the gian c Hoa Bnh.

Chung ta nen lu y cach noi : Banh hang song cho the gian c Hoa Bnh. Cum t cho the gian c hoa bnh, thay the cho cum t quen thuoc: cho the gian c song.

Chung ta bat au oc s iep nh sau:

 

Anh em giam muc than men,

Cac Linh Muc va cac thay pho te than men,

Anh ch em than men,

1. Bnh an cho anh em! Nhan danh Chua, la ang vao chieu Le Vt Qua a hien ra trong Phong Tiec Ly tai Gierusalem, chung toi lap lai li chuc: Bnh an cho anh em! (Gn 20,21). c chi mau nhiem chet va song lai cua Chua an ui anh ch em, va mang en y ngha cho tron ca cuoc song cua anh em va gn gi anh em trong niem Vui cua hy vong! Chua Kito hien song trong Giao Hoi cua Ngi; theo nh li a ha (x. Mt 28,20) Chua lai vi chung ta tat ca moi ngay cho en tan the. Trong b tch Thanh The, chnh Ngi trao ban chnh mnh cho chung ta, chnh Ngi trao ban cho chung ta niem vui e song yeu thng nh Ngi, va truyen lenh cho chung ta hay chia se tnh thng chien thang cua Ngi vi anh ch em chung ta khap ni tren the gii. Tha anh ch em rat than men, o la s iep Vui Mng ma chung toi loan bao cho anh ch em, vao luc ket thuc Thng Hoi ong Giam Muc ve B Tch Thanh The.

Xin chuc tung Thien Chua, Cha cua Chua Giesu Kito chung ta, ang a quy tu chung ta lai lan na, nh trong Phong Tiec Ly, cung vi Me Maria, Me Thien Chua va la Me chung ta, e ghi nh hong an cao ca B Tch Thanh The rat thanh.

2. c trieu tap ve Roma bi c Gioan Phaolo II muon i ang ghi nh, va c xac nhan bi c Thanh Cha Beneito XVI, chung toi t khap nam ai luc a en ay, e cau nguyen va cung nhau suy ngh ve B Tch Thanh The, nguon mach va chop nh cua i song va s mang cua Giao Hoi. Muc tieu cua Thng Hoi ong Giam Muc la dang len c Thanh Cha nhng e Ngh co the giup ngai tai hoach nh sinh hoat muc vu thanh the cua Giao Hoi. Chung toi a co the cam nghiem ieu ma b tch Thanh The a noi len ngay t khi au: o la mot c tin, mot giao hoi, c nuoi song bi cung mot Tam Banh duy nhat ban s song va s hiep thong hu hnh vi ngi ke v Thanh Phero.

3. S chia se huynh e gia cac giam muc, cac d thnh vien nam n, cung vi nhng v ai dien ai ket, a canh tan niem xac tn cua chung toi rang B Tch Thanh The linh ong va bien oi i song cua cac giao hoi a phung chung toi tai ong va Tay Phng, cung nh linh ong va bien oi nhng hoat ong nhan ban khac nhau trong nhng hoan canh khac biet nhat, trong o chung ta sinh song. Chung toi cam thay mot niem vui sau xa khi nhan thay s hiep nhat cua c tin chung ta vao b tch Thanh The, du gia nhng khac biet ve nghi thc, van hoa va hoan canh muc vu. S hien dien cua biet bao giam muc anh em a cho phep chung toi cam nghiem mot cach trc tiep hn s phong phu cua nhng truyen thong khac nhau cua chung ta, lam noi bat chieu sau cua mau nhiem thanh the duy nhat.

Tha anh ch em kito thuoc ve cac giao hoi kito khong cong giao, chung toi mi goi anh ch em hay cau nguyen sot sang hn, e c mau en ngay hoa giai va hiep nhat hu hnh tron ven cua Giao Hoi, trong viec c hanh Thanh The, ung theo li cau nguyen cua Chua vao buoi toi trc khi chu chet nh sau: Xin cho tat ca c nen mot. Lay Cha, nh Cha trong Con va Con trong Cha, c g ho cung nen mot trong chung ta, e the gian tin rang Cha a sai Con ( Gn 17,21).

4. Vi long biet n sau xa oi vi Chua v trieu giao hoang cua c Gioan Phaolo II, va v thong iep cuoi cung cua ngai ve B Tch Thanh The co ta e la: Giao Hoi song nh B Tch Thanh The, cung vi tong th ke tiep Lay Chua, xin hay lai vi chung con, e khai mac Nam Thanh The, chung toi cau xin Chua hay nhan len nhng hoa trai cua chng ta va giao huan cua ngai giao hoang Gioan Phaolo II. Long biet n cua chung toi cung hng en toan the Dan Chua ma chung toi a cam nghiem c s gan gui va tnh lien i trong thi gian ba tuan le cau nguyen va suy t. Cac giao hoi a phng tai Trung Quoc va cac giam muc cua giao hoi a phng nay, a khong the tham d vao cong viec vi chung toi, tat ca eu co mot cho ac biet trong t tng va li cau nguyen chung toi.

Tha tat ca anh em, quy giam muc, linh muc, pho te, cac nha truyen giao tren the gii,

Tha anh ch em nhng ngi tan hien nam n, cac tn hu giao dan, va tha anh ch em, nhng ngi thien ch nam n, chung toi xin gi en tat ca bnh an va niem vui trong Chua Thanh Than, nhan danh Chua Kito Phuc Sinh!

Phan I cua S iep: Lang nghe noi kho au cua the gii.

5. Khoa Hop Thng Hoi ong Giam Muc la thi gian cao iem e trao oi va noi len nhng chng ta ve i song cua giao hoi, tai nhng ai luc khac nhau. Chung toi a y thc ve nhng hoan canh bi tham va ve nhng au kho gay ra do bi chien tranh, nan oi, nhng hnh thc khac nhau cua nan khung bo va cua nhng bat cong, ang gay thng tch cho sinh hoat hang ngay cua hang tram trieu ngi. Nhng lo la bao lc khac tai Trung ong va tai Phi Chau, a anh ong chung toi cach sau xa, va lam cho chung toi tr nen nhay cam hn na trc s lang quen ai luc nay trong cong luan the gii. Nhng thien tai xem ra gia tang va thng xay ra nhieu hn, bat buoc chung toi nhn ve thien nhien vi long ton trong nhieu hn va oi chung toi that chat nhng moi giay lien i vi cac dan toc nan nhan.

Chung toi nhn thay nhng hau qua cua viec tran tuc hoa co mat nhat la tai Au Chau, nhng hau qua dan a en s lanh am ton giao va nhng the hien khac nhau cua chu thuyet tng oi hoa. Chung toi a nh va len tieng to cao nhng hoan canh bat cong va ngheo cung tot o, co mat khap ni, nhng nhat la tai My Chau La Tinh, Phi Chau va A Chau. Tat ca nhng au kho nay keu vang en Thien Chua va anh thc lng tam nhan loai. Tieng keu nay thc tnh chung ta. That vay, th hoi ieu g ang xay ra cho ngoi lang toan the gii chung ta ang gap nguy hiem b t huy diet v s ham doa e nang xuong tren moi sinh hay khong? Can phai lam g ngo hau trong thi ai toan cau hoa nay, tnh lien i co the chien thang tren s au kho va ngheo cung? T tng chung ta ngh en tat ca nhng ai co quyen ieu khien cac quoc gia, ngo hau xin ho chu y gn gi ieu thien hao cho tat ca moi ngi, va xin ho tr thanh nhng ke co vo cho pham gia ay u cua moi mot ngi, ngay t giay phut c thu thai cho en luc ket thuc t nhien. Chung toi yeu cau cac v hay co vo nhng bo luat biet ton trong quyen li t nhien ve hon nhan va gia nh. Ve phan mnh, chung toi se tiep tuc tham d tch cc vao dan than chung trong viec tao ra nhng ieu kien ben vng cho cong cuoc phat trien ch thc cua toan the gia nh nhan loai, trong o khong ai b b thieu cm banh hang ngay.

6. Chung toi a mang nhng au kho nay va nhng van e nay vao trong giay phut c hanh va ton th thanh the. Trong nhng buoi thao luan, chung toi cham chu lang nghe nhau, chung toi b anh ong bi chng ta t ao van con xay ra trong thi ai chung ta, cung nh trong toan lch s giao hoi, tai nhieu ni tren the gii. Cac ngh phu a nhac lai rang cac v t ao a gap c sc manh e chien thang s thu ghet bang tnh thng, chien thang bao lc bang s tha th, nh qua b tch Thanh The.

Phan II cua S iep: Hay lam viec nay ma nh en Thay

7. Vao chieu ap cuoc Thng Kho, Chua Giesu cam lay banh va, sau khi oc li chuc tung, Ngi be ra va trao cho cac mon e va noi: Chung con hay cam lay ma an: nay la Mnh Ta. Roi Ngi cam lay chen ru va, sau khi oc li chuc tung, trao cho cac mon e va noi: Chung con tat ca hay uong v ay la Mau Ta, Mau cua giao c, c o ra cho nhieu ngi, e ban n tha toi (Mt 26,25-28); Chung con hay lam viec nay ma nh en Ta (Lc 22,19; 1Co 11,24-25). Ngay t luc khi au, Giao Hoi tng nh en cai chet va s song lai cua Chua Giesu, bang chnh nhng li noi va viec lam cua Chua trong ba tiec ly, va khan cau xin Chua Thanh Than hay bien banh va ru thanh Mnh va Mau cua Chua Kito. Chung ta tin vng vang va luon giang day theo truyen thong cua giao hoi rang nhng li cua Chua Giesu, ma v linh muc noi len trong Thanh Le, nh quyen nang cua Chua ThanhThan, (rang nhng li o) tac ong hu hieu ieu ma nhng li o noi len. Nhng li o thc hien s hien dien that cua Chua Kito Phuc Sinh (c. CCC 1366). Giao Hoi song nh hong an tuyet vi cao ca nay, hong an quy tu giao hoi lai, thanh tay giao hoi va bien giao hoi thanh Nhiem The duy nhat cua Chua Kito, mot nhiem the c linh ong bi mot Chua Thanh Than.

B Tch Thanh The la hong an cua tnh yeu, tnh yeu cua Thien Chua Cha, ang a sai xuong Con Mot mnh, ngo hau the gian c cu roi (x. Gn 3,17); tnh yeu cua Chua Kito, ang a yeu thng chung ta cho en cung (x. Gn 13, 1); tnh yeu cua Thien Chua c o xuong trong tam hon chung ta nh qua Chua Thanh Than (x. Roma 5,5), ang thot len trong chung ta: Abba, Lay Cha (Gn 4,6). Khi c hanh Hy Te Thanh, chung ta vui mng loan bao s cu roi the gian va chung ta tuyen xng cai chet chien thang cua Chua, cho en khi Chua lai en. Khi thong hiep vao Mnh Chua, chung ta lanh nhan phan bao am cho chnh s song lai cua chung ta.

8. Bon mi nam sau Cong ong Vaticano II, chung ta c thoi thuc thc hien cuoc kiem iem ve y thc muc vu, e xet xem en mc o nao c tin c dien ta va c c hanh mot cach an khp vi nhau trong nhng lan chung ta hop nhau c hanh phung vu. Thng Hoi ong Giam Muc tai qua quyet rang Cong ong Vaticano II a at nhng nen tang can thiet cho cong cuoc canh tan phung vu ch thc. Do o, can thiet phai vun trong nhng hoa trai tch cc va sa lai nhng lam dung a c a vao trong thc hanh. Chung toi xac tn rang viec ton trong ac tnh thieng thanh cua phung vu i qua con ng trung thanh tuan gi nhng quy nh phung vu do tham quyen hp phap at ra. Khong ai c t phong cho mnh quyen lam chu phung vu cua giao hoi. c Tin song ong tiep nhan s hien dien cua Chua va ket thanh ieu kien au tien e thc hien ve ep cua nhng c hanh va hoan tat nhng c hanh o trong li tha Amen, e lam vinh danh Thien Chua.

Phan III cua S iep: Nhng anh sang trong sinh hoat Thanh The cua Giao Hoi

9. Cac cong viec cua Thng Hoi ong Giam Muc a c dien ra trong mot bau kh vui ti va huynh e, c nuoi dng bi cuoc thao luan ci m ve nhng van e va bi viec chia se t phat nhng hoa trai cua Nam Thanh The. Viec c Thanh Cha Beneito XVI en hien dien e lang nghe va phat bieu, a la mot mau gng va la mot s tr giup quy bau cho tat ca moi ngi chung toi. Nhieu chng ta a nhac en nhng s kien tch cc ay sc an ui; chang han nh y thc c canh tan ve tam quan trong cua Thanh Le Chua Nhat, s gia tang nhng n goi linh muc va i tan hien tai nhieu quoc gia tren the gii, kinh nghiem manh me ve nhng Ngay Quoc Te Gii Tre, ma cuoi cung la ngay Quoc Te gii tre tai Koln, ben c Quoc, viec phat trien cua nhieu sang kien ton th Thanh The tren khap the gii, viec canh tan viec giang day giao ly ve b tch Ra Toi va ve B Tch Thanh The theo anh sang cua quyen Sach Giao Ly cua Giao Hoi Cong Giao, viec gia tang nhng phong trao va cong oan co tnh cach huan luyen nhng nha truyen giao cho cong cuoc tai rao giang Tin Mng, viec gia tang nhieu nhom giup le, ni vun trong nhng n goi mi, va biet bao nhng kinh nghiem khac na hng chung ta en viec chan thanh cam ta Chua.

Cuoi cung, cac ngh phu cau chuc Nam Thanh The c tr nen khi au va la iem quy chieu cho cong cuoc tai rao giang phuc am cho nhan loai, mot nhan loai ang tren ng toan cau hoa; va cong cuoc tai rao giang phuc am nay bat au t b tch Thanh The.

10. Chung toi c ao rang s kinh ngac truc Mau Nhiem Thanh The thc tnh cac tn hu co mot i song c tin moi ngay mot manh me hn. e at c muc tieu nay, nhng truyen thong ong phng chnh thong va cong giao c hanh Phung Vu Thanh, thc hanh li cau nguyen cua Chua Giesu va viec gi chay tnh truc khi rc le, trong khi truyen thong latinh th e ngh mot tu c thanh the hng ve iem chop nh la c hanh Thanh The va ton th B Tch Cc Thanh ben ngoai Thanh Le, nhng Buoi Chau Mnh Thanh Chua va Phep Lanh, nhng cuoc Kieu Rc Mnh Thanh Chua, va nhng thc hanh lanh manh cua long ao c bnh dan. Mot tu c nh the chac chan se rat phong phu trong viec nang sinh hoat hang ngay cua Giao Hoi va trong viec cung co chng ta cuachgung ta.

11. Chung toi cam ta Thien Chua v tai nhieu quoc gia, ni ma trc ay cac linh muc a b vang bong hoac b bat buoc phai song trong canh an tron, th ngay nay giao hoi co the c hanh t do cac Mau Nhiem thanh. S t do rao giang Phuc Am va nhng chng ta vi long sot sang mi, ang t t gay dng lai c tin tai nhng vung a b tran tuc hoa cach sau xa. Chung toi gi li chao than ai va khuyen khch tat ca nhng ai con phai chu au kho v s bach hai. Ngoai ra, chung toi yeu cau sao cho au nhng ngui kito la thieu so, th o ho co the c hanh Ngay Chua Nhat, ngay cua Chua, trong s t do ay u.

Phan IV cua S iep: Nhng thach thc cho cong cuoc canh tan thanh the

12. Sinh hoat cua nhng giao hoi chung ta b ghi dau bi nhng bong toi va van e ma chung ta a khong tranh i c. Trc het, chung toi ngh en viec mat y thc ve toi loi va en cuoc khung hoang con keo dai ve viec thc hanh b tch giai toi. Can kham pha lai y ngha sau xa cua b tch giai toi: ay la mot viec tr lai va la mot phng thuoc quy gia do Chua Kito Phuc Sinh ban cho, e tha th moi toi loi (x. Gn 20,23) va e ln len trong tnh thng oi vi Chua va vi anh ch em.

Chung toi cung ghi nhan ieu nay: khi c day giao ly cach ung an, th luon co nhng ngi tre tuoi hn thc hanh viec xng toi ca nhan va cho thay co mot s nhay cam oi vi viec hoa giai, ieu kien e rc le cach xng ang.

13. Chung toi that s quan tam en viec thieu cac linh muc e c hanh b tch Thanh The vao ngay Chua Nhat; va ieu nay mi goi chung ta hay cau nguyen va co vo cach tch cc hn viec muc vu n goi linh muc. Nhieu linh muc gap phai kho khan, b bat buoc phai c hanh nhieu Thanh Le va phai di chuyen t cho nay sang cho khac, e co the ap lai mot cach tot nhat co the nhng nhu cau cua cac tn hu, vi gia phai tra la chu nhieu cc nhoc. Cac linh muc nay ang c chung ta ne phuc va can en tnh lien i chung ta nang . Mot tam tnh biet n cung c gi en nhieu nha truyen giao ma long hang say rao giang Phuc am gn gi cac ngai cho en hom nay c luon trung thanh vi menh lenh cua Chua ra i khap ni tren the gii va ra toi nhan danh Ngai (x. Mt 28,19).

14. ang khac, chung toi ban tam lo lang viec thieu linh muc ngan can viec c hanh Thanh Le vao Ngay cua Chua. a co nhieu cach thc khac nhau e c hanh Ngay cua Chua, tai nhng ai luc phai chu canh thieu linh muc. Viec thc hanh viec rc le thieng lieng, --- mot viec ao c het sc than thiet cua truyen thong kito, --- co the va can c co vo va giai thch, ngo hau giup cho cac tn hu trong ca hai trng hp hoac e ho rc le that sau o hoac e c an ui trong trng hp khong the c rc Mnh va Mau Thanh Chua Kito v nhieu ly do. Chung toi tin rang viec thc hanh ao c nay co the giup cho nhng ngi co n, nhat la nhng anh ch em tat nguyen, nhng v cao nien, nhng ke b tu va nhng ngi t nan.

15. Chung toi biet ro noi buon cua nhng ai khong the c rc le that v hoan canh gia nh khong phu hp vi menh lenh cua Chua (x. Mt 19,3-9). Vai anh ch em ly d va ket hon lai vi ngi khac, phai anh au kho v khong c ruc le va dang au kho o cho Chua. Vai anh ch em khac th khong hieu c viec gii han nay va cam thay thiet thoi ben trong. Chung toi gi lap trng rang, cho du chung toi khong the ong y vi s chon la cua ho (x. CCC 2384), nhng chung toi xac nhan mot lan na rang nhng anh ch em trong hoan canh va noi, khong b loai tr ra khoi i song cua giao hoi. Chung toi xin nhng anh ch em nay tham d Thanh Le Chua Nhat va hay sieng nang lang nghe Li Chua, bi v Li Chua co the nuoi dng i song c tin, c bac ai va viec tr lai. Chung toi muon noi rang chung toi gan gui ben canh nhng anh ch em nay bang li cau nguyen va s cham soc muc vu; tat ca chung ta hay cung nhau cau xin Chua ban cho chung ta c n trung thanh vang phuc thanh y ngai.

16. Chung toi cung a nhan thay rang, tai vai ni, viec giam thieu y thc ve s thieng thanh khong nhng co anh hng tren s tham d tch cc va quang ai cua cac tn hu vao Thanh Le, ma con anh hung tren cach thc c hanh va tren pham chat cua chng ta cong khai ve i song ma cac ngi kito c mi goi thc hien. Nh qua b tch Thanh The, chung toi co gang lam song lai y thc va niem vui c thuoc ve cong oan giao hoi, bi v tai vai quoc gia ang gia tang viec ri bo giao hoi. S kien mat c tin oi hoi chung ta phai co viec huan luyen tot hn ve i song kito trong cac gia nh, sao cho viec thc hanh cac b tch c canh tan va ien ta that s noi dung c tin. V the, chung toi mi goi nhng bac lam cha me, cac v chu chan, cac giao ly vien, hay van dung nhng kha nang cua mnh e m ra mot ng hng cho cong cuoc rao giang phuc am va huan luyen c tin vao khi au ngan nam mi nay.

17. Trc nhan Chua cua lch s va cua tng lai the gii, nhng anh ch em ngheo cung theo ngha thong thng t trc en nay, va nhng anh ch em ngheo theo ngha mi, nhng nan nhan cang ngay cang nhieu hn cua nhng bat cong va tat ca nhng ai b lang quen tren mat at nay, ang chat van chung ta. Nhng anh ch em nay gi lai trong tam tr chung ta cuoc hap hoi cua Chua Kito van con keo dai cho en tan cung the gian. Nhng au kho nay khong the nao xa la vi viec c hanh mau nhiem thanh the, mot c hanh mi goi tat ca chung ta dan than hoat ong cho cong bang va cho s bien oi the gii, mot cach tch cc va ay y thc, vi hieu biet ro rang ve giao huan xa hoi cua giao hoi, mot giao huan co vo tnh cach trung tam cua nhan v va nhan pham.

Chung ta khong the e mnh b lam lan c na: chnh t tnh yeu thng lan nhau va mot cach ac biet, t s quan tam cham soc cho nhng ai can c giup , ma chung ta se c nhan biet nh la nhng o e ch thc cua Chua Kito (x. Gn 13,35; Mt 25,31-46). ay la tieu chuan ma da tren o se c chng minh tnh cach ch thc cua nhng c hanh thanh the cua chung ta (Mane nobiscum Domine, so 28).

Phan V cua S iep: Chung con hay la nhng chng nhan cua Ta

18. Chua Giesu, sau khi a yeu thng nhng ke thuoc ve Ngi con lai the gian, Ngi yeu thng ho cho en cung. Thanh Gioan mac khai y ngha cua viec thiet lap b tch Thanh The vi bai tng thuat bien co Ra Chan (x. Gn 13, 1-20). Chua cui mnh xuong e ra chan cho cac mon e nh la dau ch cua tnh yeu cua Ngi cho en mc o cuoi cung. C ch tien tri nay loan bao trc viec ci bo chnh mnh cho en cai chet tren thap gia, e cat i toi loi the gian va ra sach linh hon chung ta khoi moi vet nh toi loi. B Tch Thanh The la hong an cua tnh thng, la cuoc gap g vi Thien Chua ang yeu thng ta, va la nguon mach tuon chay s song i i. Chung toi, cac giam muc, linh muc va pho te, chung toi la nhng chng nhan au tien va la nhng ke phuc vu cho tnh thng nay.

19. Tha cac linh muc than men, trong nhng ngay nay, chung toi ngh nhieu en anh em; chung toi biet ro long quang ai va s tan tu cua anh em. Trong s hiep thong vi chung toi, anh em hay mang lay ganh nang cua cong viec phuc vu muc vu hang ngay gia dan Chua. Anh em hay rao giang mot cach manh me Li Chua, va co gang dan a cac tn hu vao mau nhiem Thanh The. Tha tac vu cua anh em la mot an sung cao ca biet la chng nao! Chung toi cau nguyen vi anh em va cho anh em, ngo hau cung chung vi nhau, chung ta co the lai trung thanh vi tnh yeu cua Chua Kito. Cung vi chung toi va theo gng cua c Thanh Cha Beneito XVI, chung toi xin anh em hay la nhng ngi th khiem ton trong vn nho Chua, vi mot i song linh muc an khp. c chi bnh an cua Chua Kito, bnh an ma anh em trao ban cho nhng toi nhan biet an nan va cho nhng cong oan c hanh Thanh The, c chieu toa tren anh em va tren nhng cong oan song nh chng ta cua anh em.

Vi long biet n, chung toi nh en s dan than cua cac pho te vnh vien, cua cac giao ly vien, cua nhng tac vien muc vu va cua nhieu tn hu giao dan e phuc vu cho cong oan. c g viec phuc vu cua anh ch em luon luon c tro sinh nhieu hoa trai va quang ai, c nang bi s hiep thong tron ven trong y nh va trong viec lam vi nhng v chu chan cua cong oan.

20. Tha anh ch em rat than men, bat c thuoc bac song nao trong o chung ta a c goi song n goi cua b tch Ra Toi a lanh nhan, chung ta hay mac lay nhng tam tnh cua Chua Giesu Kito (x. Phil 2,2); va noi theo gng Chua, chung ta hay song hoa hp vi nhau trong s khiem ton. Tnh thng bac ai chung ta co oi vi nhau, khong ch la mot s bat chc Chua, nhng la mot bang chng song ong cho s hien dien cua Chua ang tac ong gia chung ta. Chung toi knh chao va chung toi cam ta tat ca moi ngi song i tan hien, thanh phan u tuyen cua vn nho Chua; trong s cho i hoan toan nhng khong, anh ch em tan hien lam chng cho Tin vui cua V Hon Quan ang en (x. Kh 22, 17-20). Chng ta thanh the cua anh ch em trong viec theo Chua la tieng ho ln cua tnh yeu trong em toi cua tran gian, mot tieng vong cua li kinh Me ng Ben Thap Gia (Stabat Mater), va cua li Kinh Linh Hon Toi Chuc Tung Chua (Magnificat). Nguyen xin ngi n thanh the tuyet vi, au oi trieu thien cac ngoi sao va het sc phong phu, la c N ong Trinh Hon Xac Len Tri va la ang Vo Nhiem Nguyen toi, --- (nguyen xin Me) bao ve anh ch em trong bnh an va trong niem vui Phuc Sinh, e mang niem hy vong en cho the gii, trong viec phuc vu ma anh ch em thc hien cho Thien Chua va cho ngi ngheo.

21. Cac ban tre than men, c Thanh Cha Beneito XVI a noi vi cac ban, va ngai con lap lai rang khi hien dang chnh mnh cho Chua Kito, chung con khong b thiet mat chi ca. Chung toi s dung lai nhng li manh me cua c Thanh Cha, va ong thi cung la nhng li nhe nhang, c noi len trong Thanh Le vao khi au tha tac vu cua ngai, nhng li hng chung ta en hanh phuc that, trong s ton trong to ln hn oi vi s t do cua anh em, nh sau: Chung con ng s Chua Kito; Ngi khong lay mat ieu g ca, nhng cho i tat ca. Ai hien than cho Chua, th nhan lai c gap tram. Phai, chung con hay m ra, hay m rong cac canh ca cho Chua Kito va chung con se gap c s song that. Chung toi tin tng vao nhng kha nang cua anh ch em va tin tng vao nguyen c cua chung con muon phat trien nhng gia tr tch cc cua the gian va muon thay oi tat ca nhng g la bat cong va ay bao lc. Chung con hay tin tng vao s ung ho cua chung toi, va tin vao kinh nguyen cua chung toi, e cung lanh nhan nhng thach thc xay dng mot tng lai cung vi Chua Kito. Chung con la nhng ngi lnh canh chng bnh minh va la nhng ke kham pha tng lai. Chung con ng bo i viec muc lay t nguon sc manh than thieng cua b Tch Thanh The, e thc hien nhng bien oi can thiet.

Vi nhng chung sinh tre, ang chuan b cho tha tac vu linh muc va cung vi cac ban cung tuoi chung con ang chia se nhng niem hy vong cho tng lai, chung toi muon gi en mot t tng ac biet, ngo hau i song thu huan chung con c tham nhuan trong tu c thanh the ch thc.

22. Tha cac oi ban kito cung vi gia nh, n goi chung con song thanh thien, nh la giao hoi tai gia, c nuoi dng ni ban tiec thanh cua B Tch Thanh The. c tin cua chung con vao b tch hon phoi, bien oi s ket hiep hon nhan thanh en th cua Chua Thanh Than, thanh nguon mach phong phu phat sinh s song mi, trong viec sinh san con cai, hoa trai cua tnh thng hon nhan cua anh ch em. Trong Thng Hoi ong Giam Muc, chung toi a thng noi en anh ch em, ngo hau anh ch em c y thc ve nhng mong don va khong chac chan cua the gii hien nay. Anh ch em hay can am trong co gang giao duc con cai trong c tin. Anh ch em hay la mam mong phat sinh nhng n goi linh muc va i tan hien; anh ch em ng quen rang Chua Kito hien dien trong s ket hiep cua anh ch em, va chuc lanh cho s ket hiep nay vi moi an sung ma anh ch em can en, e song cach thanh thien n goi cua anh ch em. Chung toi khuyen khch anh ch em hay duy tr thoi quen tham d Thanh Le Ngay Chua Nhat cung chung moi thanh phan gia nh. Nh the, anh ch em lam vui long Chua Giesu, ang a noi: Hay e cho con tre en vi Ta (Mc 10,14).

23. Chung toi muon ngo li vi nhng ai ang au kho, mot cach ac biet vi anh ch em benh nhan va nhng ai tat nguyen, rang vi nhng au kho cua mnh, anh ch em c ket hiep vi Hy Te cua Chua Kito (x. Rom 12,2). Nh au kho ma anh ch em mang ni than xac va trong tam hon, anh ch em tham d mot cach ac biet vao hy te thanh the va anh ch em la nhng chng nhan u tuyen cua tnh yeu, ma hy te thanh the noi len. Chung toi chac chan rang trong giay phut trong o chung ta cam nghiem s yeu uoi va nhng gii han cua ban than, th luc o sc manh cua b tch Thanh The co the la mot tr lc to ln. Ket hiep vi mau nhiem Vt Qua cua Chua Kito, chung ta gap c cau tra li cho nhng van nan ay lo au ve au kho va s chet, nhat la khi benh tat giang xuong tren nhng tre em vo toi. Chung toi gan gui vi tat ca anh ch em, nhat la vi nhng anh ch em ang hap hoi va lanh nhan Mnh Thanh Chua Kito lam cua an ang, e thc hien bc cuoi cung vao Nc Chua.

Phan VI cua S iep: c chi tat ca c nen mot

24. c Thanh Cha Beneito XVI a tai xac nhan s dan than long trong cua giao hoi cho cong cuoc ai ket. Tat ca chung ta eu co trach nhiem ve s hiep nhat nay (x. Gn 17,21), bi v, qua b tch Ra Toi, chung ta la thanh phan cua ai gia nh cua Thien Chua, co cung mot pham gia can ban va chia se hong an vo gia cua b tch ban s song cua Thien Chua. Tat ca chung ta eu cam nghiem noi au cua viec chia re, mot ngan tr khong cho phep chung ta cung c hanh Thanh The chung vi nhau. Chung toi muon gia tang trong nhng cong oan chung ta li cau nguyen cho s hiep nhat, s trao oi nhng hong an gia cac giao hoi va cong ong giao hoi, cung nh gia tang nhng tng quan ton trong nhau va ay tnh huynh e, ngo hau hieu biet nhau ro hn va yeu thng nhau, va ton trong va anh gia cao nhng khac biet cung nh nhng gia tr chung. Nhng quy nh ro rang cua Giao Hoi thiet lap nhng ieu kien e i en viec rc le chung vi nhng anh ch em cha hiep thong tron ven vi chung ta. Mot ky luat lanh manh ngan chan c s lan lon va nhng c ch t y sang che bat ng, la nhng c ch co the lam hai cho s hiep thong ch that.

25. Nh la ngi kito, chung ta gan gui vi nhng anh ch em con chau cua to phu Abraham: vi nhng anh ch em do thai, nhng ke tha t cua giao c th nhat, va vi nhng anh ch em hoi giao. Khi c hanh Thanh The, chung ta ngh, nh thanh Agostino noi, mnh la b tch cua nhan loai (x. De civ.Dei, 10,6), la tieng noi cua tat ca moi li cau nguyen va khan xin t mat at nay vang len Thien Chua chan that.

Ket luan cua s iep: Bnh an tran ay hy vong

26. Anh ch em rat than men,

Chung toi cam ta Thien Chua v Khoa Hop thong thng lan th XI cua Thng Hoi ong Giam Muc, a cho phep chung toi tr ve vi nguon mach cua mau nhiem Giao Hoi, 40 nam sau Cong ong Vaticano II. Chung ta ket thuc tot ep Nam Thanh The, va c cung co trong s hiep nhat va c canh tan trong s hang say tong o va truyen giao.

Vao khi au the ky th t cua kito giao, luc o viec phung t Kito giao con b cac hoang e cam oan. Vai ngi kito mien Bac Phi, gan bo vi viec c hanh Ngay cua Chua, a bat tuan lenh cam. ang luc chu hnh kho t ao, nhng ngi kito o tuyen bo rang ho khong the song ma khong c hanh Thanh The ngay Chua Nhat. Nguyen xin bon mi chn (49) v t ai tai Abitene, cung vi biet bao v thanh va a thanh a at b tch Thanh The ni trung tam i song cua ho, khan cau cho chung ta vao khi au ngan nam mi. Xin cac ngai day chung ta biet trung thanh vi viec c hanh Thanh The, cuoc gap g cua Giao c Mi vi Chua Kito Phuc Sinh.

Vao luc ket thuc Thng Hoi ong Giam Muc nay, chung toi cam nghiem niem an bnh tran ay hy vong ma cac mon e tren ng Emmau a lanh nhan t Chua phuc sinh, vi tam hon nong sot len. Cac ngai ng len va tc toc tr lai Gierusalem, e chia se niem vui vi anh ch em trong c tin. Chung toi cau chuc cho anh ch em co the ra i vi long tran ngap niem vui v c gap g vi B Tch Thanh The, va co the c cham ti s that cua Li Chua: Thay cung chung con moi ngay cho en tan the (Mt 28,20).

Anh ch em rat than men, nguyen chuc Bnh An cho anh ch em!

 

Quy v va cac ban than men, tren ay la ban dch tieng Viet toan van S iep Gi Dan Chua cua Khoa Hop Thng Hoi ong Giam Muc ve B Tch Thanh The vao thang 10 nam 2005.

Hen gap lai quy v va cac ban.

 

(ban dch Viet ng cua ang The Dung)

 

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page