Cac Ngh Phu cung vi c Thanh Cha

chau Thanh The

trong en Th Thanh Phero

vao chieu th Hai 17 thang 10 nam 2005

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Cac Ngh Phu cung vi c Thanh Cha chau Thanh The trong en Th Thanh Phero vao chieu th Hai 17 thang 10 nam 2005.

Tin Vatican (Vat 17/10/2005) - Nh a loan tin trc ay, luc 5 gi chieu ngay th Hai 17 thang 10 nam 2005, TC Beneito XVI va cac Ngh Phu Khoa Hop Thng Hoi ong Giam Muc ve B Tch Thanh The, a quay quan ben nhau trong en Th Thanh Phero, quanh Ban Th chnh, --- hay con c goi la Ban Th Tuyen Xng c Tin ngay tren Mo cua Thanh Tong o Phero --- e Chau Thanh The.

ay la bien co ac biet va that cam ong cua Khoa Hop Thng Hoi ong Giam Muc ve B Tch Thanh The, bien co c to chc trong Nam Thanh The. Gi Chau Thanh The c at di s chu toa cua c Hong Y Francis Arinze, Tong Trng Bo Phung T va Ky Luat B Tch, mot trong ba v chu tch tha uy cua Khoa Hop.

Gi Chau Thanh The gom co nhng giay phut Thinh Lang suy niem, nhng luc lang nghe Li Chua, xen ke vi nhng bai hat, nhng li Tuyen Xng c Tin va Cam Ta Thien Chua. Tham d Gi Chau Thanh The, con co cac thanh vien cua Giao Trieu Roma va cac tn hu.

Thong cao bao ch cua Toa Thanh co oan viet nh sau: Vi viec Chau Thanh The trong ngay giao hoi knh nh thanh Ignaxio thanh Antiochia, chng nhan c tin cua nhng ngi kito au tien, cac giam muc cung chung vi cac tn hu tuyen xng rang trong B Tch Thanh The, co hien dien that s Chua Kito, ang Cu Roi nhan loai, ang a chu kho hnh v nhng toi loi cua chung ta, va a c Thien Chua Cha phuc sinh.

Bien Co Chau Thanh The a dien ra vao luc 17 gi chieu ngay th Hai, 17 thang 10 nam 2005.

 

(ang The Dung)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page