c Beneito XVI noi ve c Gioan Phaolo II

nhan dp ky niem 27 nam

ngay c chon len ke v Thanh Phero

(16/10/1978-16/10/2005)

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Nhng Li cua c Beneito XVI noi ve c co giao hoang Gioan Phaolo II, nhan dp ky niem 27 nam ngay c Gioan Phaolo II c chon len ke v Thanh Phero tai ngai toa Roma (16/10/1978-16/10/2005).

(Radio Veritas Asia 17/10/2005) - Quy v va cac ban than men. Chua Nhat ngay 16 thang 10 nam 2005, la ngay ky niem 27 nam c Co Giao Hoang Gioan Phaolo II c chon len ke v Thanh Phero tai ngai toa Roma (16/10/1978-16/10/2005). Trc khi xng kinh Truyen Tin vao Tra Chua Nhat, tai quang trng Thanh Phero Roma, c Thanh Cha Beneito XVI a noi ve c Gioan Phaolo II vi nhng li nh sau:

 

Anh ch em than men,

Cach ay 27 nam, ung ngay 16 thang 10, Chua a goi c Hong Y Karol Woityla, tong giam muc Cracovia, len ke nhiem c Gioan Phaolo I, mi qua i sau va hn mot thang c chon. Vi c Gioan Phaolo II, a bat au mot trong nhng trieu giao hoang dai nhat trong lch s giao hoi, trong o mot v giao hoang en t at nc xa xoi a c nhn nhan nh la mot v co uy tn tinh than, ca bi nhng ngi khong kito va khong tin, nh a c chng minh bi nhng bieu lo tam tnh that cam ong khi c Gioan Phaolo II lam trong benh, va bi nhng li chia buon that anh ong khi ngai qua i. Ni phan mo cua ngai di Ham en Th Thanh Phero, van con tiep tuc khong ngng nhng oan ngi xep hang vi biet bao tn hu hanh hng en knh vieng; ieu nay la dau ch hung hon cho thay c Gioan Phaolo II ang men, a i sau vao tam hon dan chung biet la chng nao, nhat la v chng ta cua ngai cho tnh thng yeu va cho s dan than phuc vu trong khi gap au kho. Ni ngai, chung ta co the chiem ngam sc manh cua c Tin va cua li cau nguyen, va chiem ngam long tn thac hoan toan vao Me Maria rat thanh, ang a luon ong hanh vi ngai va bao ve ngai, nhat la trong nhng giay phut kho khan nhat va bi tham nhat cua i ngai.

Chung ta co the xac nh c Gioan Phaolo II la mot v giao hoang hoan toan tan hien cho Chua Giesu qua Me Maria, nh c lam noi bat ni khau hieu song cua ngai: Totus Tuus, Tron ca con thuoc ve Me. Ngai a c chon len ke v Thanh Phero tai ngai toa Roma, ung vao gia thang Man Coi, va xau chuoi ngai thng cam trong tay a tr thanh mot trong nhng bieu hieu cho trieu giao hoang cua ngai, mot trieu giao hoang c c N ong Trinh canh phong cham soc vi het long hien mau. Qua cac phng tien truyen thanh va truyen hnh, cac tn hu tren toan the gii a co the hiep y vi ngai biet bao lan trong li kinh Man Coi nay; nh mau gung va cac giao huan cua ngai, cac tn hu a co the kham pha lai y ngha ch thc cua kinh Man Coi, y ngha chiem niem va kito hoc. That vay, Kinh Man Coi khong nghch lai viec suy niem Li Chua va khong nghch lai li cau nguyen phung vu; trai lai, kinh Man Coi la mot bo tuc t nhien va ly tung cho Li Chua, nhat la cho viec chuan b cung nh cho viec cam ta sau khi c hanh Thanh The. Chung ta chiem ngam Chua Kito trong Phuc am va trong B tch Thanh The, cung vi Me Maria, trong nhieu giay phut khac nhau cua cuoc i Chua, nh qua cac mau nhiem Vui, Sang, Thng, Mng. Ni trng hoc cua Me Maria, chung ta hoc c cach song giong nh Con Me va hoc c cach thc rao giang Chua bang chnh i song chung ta. oi vi ngi kito, neu b tch Thanh The la trung tam cua ngay song, th Kinh Man Coi gop phan ac biet lam phat trien s hiep thong vi Chua Kito, va giao duc tn hu song hng cai nhn cua con tim ve Chua, e chieu toa tnh yeu thng nhan t cua Chua tren tat ca moi ngi va moi s.

c Gioan Phaolo II ang men yeu la nha chiem niem va la nha truyen giao, nh s ket hiep sau xa vi Chua, mot s ket hiep c nuoi dng hang ngay bi b tch Thanh The va bi nhieu gi cau nguyen dai lau.

Trong gi nguyen kinh Truyen Tin nay, --- mot viec ao c ma ngai rat quy men, --- chung ta vui mng va cam thay co bon phan nh en ngai trong dp ky niem ngai c chon len ke v Thanh Phero, va dang li cam ta Thien Chua, v a ban cho Giao Hoi va the gii mot ang ke v xng ang cua Thanh tong o Phero. Nguyen xin c N ong Trinh Maria giup chung ta biet quy trong phan gia tai ang gia cac giao huan cua c Gioan Phaolo II.

 

Quy v va cac ban than men,

Va roi la nhng li cua c Beneito XVI noi ve c Gioan Phaolo II, dp ky niem 27 nam, ngay ngai c chon len ke v thanh Phero tai ngai toa Roma, ngay 16 thang 10 nam 1978.

 

(ang The Dung)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page