Tng thuat tong quat ve Khoa Hop

Thng Hoi ong Giam Muc tai Roma

trong hai ngay th Nam 13

va th Sau 14 thang 10 nam 2005

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Tng thuat tong quat ve Khoa Hop Thng Hoi ong Giam Muc tai Roma trong hai ngay th Nam 13 va th Sau 14 thang 10 nam 2005.

(Radio Veritas Asia 15/10/2005) - Quy v va cac ban than men. Sang th Th Bay, ngay 15 thang 10 nam 2005, Cac ngh phu hop phien hop chung th 18 e thao luan ve S iep cua Khoa Hop Thng Hoi ong Giam Muc gi toan the Dan Chua vao luc ket thuc Thng Hoi ong Giam Muc. Ngoai ra, cac ngh phu cung se chon ra nhng thanh vien cua mot Uy Ban c goi la Hoi ong Khoa Hop Th XI cua Thng Hoi ong Giam Muc, e roi trong thi gian Hau Thng Hoi ong Giam Muc, Hoi ong se hop nhau theo nh ky e theo doi viec ap dung nhng thanh qua cua Khoa Hop trong toan the Giao Hoi.

Vao ban chieu cua ngay th Bay, ngay 15 thang 10 nam 2005, khong co phien hop nao, nhng co mot bien co ac biet; o la cuoc gap g cua c Thanh Cha Beneito XVI vi 100,000 tre em rc le lan au trong Nam Thanh The 2004-2005 cua vung Roma va quanh Roma, va t khap cac quoc gia tren the gii na. ay la bien co ac biet, e ghi dau Nam Thanh The va Khoa Hop Thng Hoi ong Giam Muc ve B Tch Thanh The. Chung toi se tng thuat ve bien co nay, trong cac chng trnh phat thanh sau nay. Va cung bat au t chieu th Bay, ngay 15 thang 10 nam 2005, v Tong Tng Trnh Vien, cung vi V Th Ky cua Khoa Hop va nhng tng trnh vien cua tng nhom ngon ng, se hop nhau, cho en het ngay th Hai 17 thang 10 nam 2005, e uc ket tat ca nhng phat bieu cua cac ngh phu thanh mot Van Ban Thong Nhat, c goi la Nhng e Ngh cua Khoa Hop Thng Hoi ong Giam Muc.

Ban nhng e Ngh nay se c a ra thao luan trong Phien Hop Chung th 19, vao sang th Ba ngay 18 thang 10 nam 2005, e roi c bieu quyet va c trnh len cho c Thanh Cha.

Nh the, chung ta thay rang Khoa Hop Thong Thng lan th XI cua Thng Hoi ong Giam Muc, ang ket thuc tuan le th hai, va cung la giai oan th II cua khoa hop.

Giai oan th III se bat au vao th Ba, ngay 18 thang 10 nam 2005, khi cac ngh phu hop chung lai, trong Phien Hop Chung th 19, e thao luan BanVan Chung Ket ve Nhng e Ngh cua Khoa Hop Thng Ho ong Giam Muc lan nay. Gi ay trong phan con lai cua bai thi s hom nay, chung ta hay nhn lai cach tong quat nhng sinh hoat trong hai ngay th Nam 14 va th Sau 15 thang 10 nam 2005.

Th Nam 13 thang 10 nam 2005, a khong co phien hop chung nao; nhng toan bo sinh hoat cua ngay c danh cho hai phien hop theo nhom ngon ng, vao sang va chieu th Nam 13 thang 10 nam 2005. Tuy nhien, co mot bien co ac biet trong ngay Th Nam nay, o la cuoc hop bao chnh thc lan th II cua Khoa Hop Thng Hoi ong Giam Muc. Chung toi se noi ve cuoc hop bao nay trong chng trnh sau.

Bc sang ngay th Sau, 14 thang 10 nam 2005, buoi sang tiep tuc phien hop theo nhom ngon ng, va buoi chieu la phien hop chung lan th 17, e nghe cac phuc trnh cua 12 nhom ngon ng. Sau o, cac phuc trnh cua cac nhom ngon ng nay c trao cho V Th Ky cua Khoa Hop Thng Hoi ong Giam Muc lan nay, e c uc ket trong van ban chung, c goi la Nhng e Ngh cua khoa hop Thng Hoi ong Giam Muc.

Trong cuoc hop bao chnh thc lan th hai cua Khoa Hop Thng Hoi ong Giam Muc vao luc 12 gi 45 phut tra th Nam 13 thang 10 nam 2005. Ca ba v Chu Tch Tha Uy cua Khoa Hop cung co mat chu toa cuoc Hop Bao. Ngoai ra con co c Tong Giam Muc Foley, chu tch Hoi ong Toa Thanh ve cac Phng Tien Truyen Thong xa hoi, ng nhien chu tch cua Uy Ban Truyen Thong cua Khoa Hop Thng Hoi ong Giam Muc. Noi dung chnh cua cuoc hop bao la nhng sinh hoat cua Khoa Hop trong nhng ngay qua.

 

(ang The Dung)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page