Bai phat bieu cua

c Cha Phero Tran nh T

giam muc Giao Phan Phu Cng

trong Khoa Hop TH Giam Muc The Gii

vao chieu Th T mung 5/10/2005

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Tng Thuat Phien Hop Chung lan th V cua Khoa Hop Thng Hoi ong Giam Muc The Gii vao chieu Th T mung 5 thang 10 nam 2005: Bai phat bieu cua c Cha Phero Tran nh T, giam muc Giao Phan Phu Cng.

(Radio Veritas Asia 7/10/2005) - Quy v va cac ban than men. M au Phien Hop Chung lan th V, vao luc 16:30 chieu th T mung 5 thang 10 nam 2005, V Tong Th Ky cua Thng Hoi ong Giam Muc, a oc danh sach cua nhng v trng cac nhom ngon ng, va nhng v tng trnh vien cua nhom. Sau co cac ngh phu tiep tuc phat bieu y kien.


c Cha Phero Tran nh T, giam muc Phu Cng.


Va mot trong so 13 ngh phu phat bieu hom chieu th T mung 5 thang 10 nam 2005, co c Cha Phero Tran nh T, giam muc Giao Phan Phu Cng, phat bieu bang tieng Phap; c Cha a nhac en cac so t so 6 en so 8 cua Tai Lieu Lam Viec.

c Cha Phero Tran nh T cho biet: C hanh nam Thanh The a truyen mot luong sinh kh mi vao Giao Hoi Viet Nam. Giao dan thc s thc hanh c Tin.

Bai phat bieu cua c Cha a c cac ngh phu. tren the gii ac biet theo doi. Chung toi xin tom tat bai phat bieu cua c Cha nh sau:

Ngi Cong giao Viet nam thc hanh ao. oi vi ho, viec c hanh Thanh The, co tam quan trong ac biet. Ty le tn hu tham d thanh le Chua Nhat len en 80%, va ty le cac tn hu tham d thanh le ngay thng len en 15%. Vao nhng dp le trong, nh Giang Sinh va Phuc Sinh, con so tn hu tham d thanh le, len en 95%. Ly do giai thch cho hien tng ty le cao tham d thanh le, co the c gap thay ni viec giang day giao ly va viec giao duc con cai trong gia nh.

c Giam muc Phu Cng phat bieu tiep nh sau: Trong nam Thanh The, moi giao phan a chuan b nhng chng trnh ac biet. Giao dan c thong bao va c mi goi hoc hoi tai lieu giao huan cua Giao Hoi ve Phep Thanh The. Hoi ong Giam Muc a to chc ai Hoi Thanh The Toan Quoc tai Trung Tam Thanh Mau La Vang vi so ngi tham d len en 500 ngan ngi.

c Giam Muc Phu Cng con cho biet them nh sau: Khong phai ch cac Giao Phan mi to chc nhng chng trnh ac biet ma ngay tai cac Giao X, giao dan c mi goi xay them nhng phong ben ngoai nha th e chau Thanh The hoac to chc viec Chau Thanh The vai gi ong ho moi ngay.

c Cha Phero Tran nh T ket luat: Viec sung knh Phep Thanh The tai Viet Nam a lai nhng anh hng tch cc. i song ao c gia tang. Cong ong sinh hoat song ong hn. Tnh ngha huynh e va tinh than tng tr nhay cam hn. Nhng iem tch cc o tr nen thng xuyen va t nhien gia cac gia nh vi nhau. Tom lai, ngi ta co quyen hy vong rang viec sung knh Phep Thanh The se mang lai nhieu ket qua tot lanh cho at nc Viet Nam cua chung toi.

 

(ang The Dung)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page