Tng Thuat Phien Hop Chung lan th V

cua Khoa Hop TH Giam Muc The Gii

vao chieu Th T mung 5/10/2005

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Tng Thuat Phien Hop Chung lan th V cua Khoa Hop Thng Hoi ong Giam Muc The Gii vao chieu Th T mung 5 thang 10 nam 2005.

(Radio Veritas Asia 7/10/2005) - Quy v va cac ban than men. Chung toi xin noi cach tong quat ve hai Phien Hop cua ngay th T mung 5 thang 10 nam 2005.

Sang th T ngay 5 thang 10 nam 2005, v co buoi tiep kien chung cua TC danh cho cac tn hu vao moi sang th T hang tuan, nen khong co Phien hop chung. Tuy nhien a co 238 ngh phu hop e chon nhng v ng au cac nhom theo ngon ng va chon v tng trnh vien cua nhom, e phuc trnh lai y kien cua nhom, trong cac phien hop chung cua giai oan II.


c Cha Phero Tran nh T, giam muc Phu Cng.


Trong buoi hop sang th T mung 5 thang 10 nam 2005, cac ngh phu a chia ra thanh 12 nhom ngon ng nh sau: 3 nhom tieng Anh, 3 nhom tieng Phap, 3 nhom tieng Tay Ban Nha, 2 nhom tieng Y, va 1 nhom tieng c. Moi nhom ngon ng eu a chon xong mot V Trng Nhom va mot v lam tng trnh vien cua nhom. (Chung toi se liet ke danh sach cac nhom trong mot bai khac).

Phien hop buoi chieu th T mung 5 thang 10 nam 2005, la Phien Hop Chung lan th V, vi s hien dien cua TC, va di s chu toa cua c Hong Y Telesphoro Placidus Toppo, Tong Giam Muc Ranchi, An o, mot trong ba v chu tch tha uy, a c TC ch nh.

M au Phien Hop Chung lan th V, vao luc 16:30 chieu th T mung 5 thang 10 nam 2005, V Tong Th Ky cua Thng Hoi ong Giam Muc, a oc danh sach cua nhng v trng cac nhom ngon ng, va nhng v tng trnh vien cua nhom. Sau co cac ngh phu tiep tuc phat bieu y kien.

Va mot trong so 13 ngh phu phat bieu hom chieu th T mung 5 thang 10 nam 2005, co c Cha Phero Tran nh T, giam muc Phu Cng, phat bieu bang tieng Phap; c Cha a nhac en cac so t so 6 en so 8 cua Tai Lieu Lam Viec. c Cha a noi nh sau:

Ngi Cong giao Viet nam thc hanh ao. oi vi ho, viec c hanh Thanh The, co tam quan trong ac biet. Ty le tn hu tham d thanh le Chua Nhat len en 80%, va ty le cac tn hu tham d thanh le ngay thng len en 15%. Vao nhng dp le trong, nh Giang Sinh va Phuc Sinh, con so tn hu tham d thanh le, len en 95%. Ly do giai thch cho hien tng ty le cao tham d thanh le, co the c gap thay ni viec giang day giao ly va viec giao duc con cai trong gia nh. (Chung toi se ke tiep trong nhng bai sau).

 

(ang The Dung)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page