TC Benedito XVI noi ve

Thng Hoi ong Giam Muc The Gii

trc khi xng  kinh truyen tin

Tra Chua Nhat mung 2/10/2005

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

TC Benedito XVI noi ve Thng Hoi ong Giam Muc The Gii trc khi xng kinh truyen tin Tra Chua Nhat mung 2 thang 10 nam 2005, ngay khai mac Thng Hoi ong Giam Muc The Gii.

(Radio Veritas Asia 3/10/2005) - Quy v va cac ban than men. Sau khi a c hanh Thanh Le Khai Mac Thng Hoi ong Giam Muc The Gii trong en th Thanh Phero, va en gi Tra, trc khi xng kinh Truyen Tin vi cac tn hu tai Quang Trung Thanh Phero, TC Beneito XVI a noi ve Khoa Hop Thng Hoi ong Giam Muc vi nhng li nh sau:

 

Anh ch em than men,

Mi va ket thuc trong en Th Thanh Phero Thanh le khai mac Khoa Hop Thong Thng cua Thng Hoi ong Giam Muc. Cac ngh phu, en t khap ni tren the gii, cung vi nhng chuyen vien va nhng v thuoc cac phai oan khac na, trong ba tuan le ti ay, se cung vi ang Ke V Thanh Phero ma trai qua thi gian u tuyen e cau nguyen, va suy ngh ve e tai: B Tch Thanh The, nguon mach va chop nh cua i song va s mang cua Giao Hoi.

Th hoi tai sao lai chon chu e nay? Th hoi B Tch Thanh The khong phai la van e a c giai quyet roi hay sao? Khong phai la van e a c hoan toan lnh hoi roi hay sao? That vay, giao huan cong giao ve B Tch Thanh The, mot giao huan a c nh tn bi Cong ong Tridentino, (giao huan nay) muon c con ngi lanh nhan, muon c em ra song thc hanh va c thong truyen bi cong oan giao hoi, mot cach luon mi me va phu hp vi thi ai. B Tch Thanh The co the c xem nh la Lang Knh qua o ngi ta lien tuc kiem chng dung mao va con ng cua Giao Hoi, ma Chua Kito a thiet lap, ngo hau moi ngi co the biet c tnh yeu Thien Chua va gap thay ni moi ngi s sung man i song. V the, c Gioan Phaolo II ang men a muon danh mot nam cho B Tch Thanh The; va Nam Thanh The nay se ket thuc vao luc be mac Thng Hoi ong Giam Muc, ngay 23 thang 10 nam 2005, ngay Chua Nhat Truyen Giao.

S trung hp nay giup chung ta chiem ngam Mau Nhiem Thanh The trong vien tng truyen giao. That vay, B Tch Thanh The la trung tam linh hoat cua toan bo cong cuoc rao giang Phuc Am cua Giao Hoi, giong nh vai tro cua qua tim trong c the con ngi. Nhng cong oan kito nao khong co viec c hanh Thanh The, --- mot c hanh trong o ngi tn hu nuoi dng chnh mnh bang hai ban tiec, ban tiec Li Chua va ban tiec Mnh Thanh Chua Kito --- th se anh mat i ban chat ch thc cua mnh: ch trong mc o cong ong tr nen cong ong Thanh The, th cong ong o mi co the thong truyen Chua Kito cho con ngi, ch khong phai thong truyen nhng t tng hoac nhng gia tr, cho du nhng t tng va gia tr o co cao thng va quan trong en the nao i na. B Tch Thanh The a nhao nan nhng nha truyen giao noi tieng, thuoc u moi bac song nh: giam muc, linh muc, tu s, giao dan; nhng v thanh cua i hoat ong va chiem niem. Mot ang chung ta ngh en thanh Phanxico Xavie, ma tnh yeu oi vi Chua Kito a a ngai i en Vien ong e rao giang Phuc am; ang khac, chung ta cung ngh en thanh n Teresa thanh Lisieux, mot n tu tre tuoi thuoc dong kn Carmelo, ma chung ta va mng le ngay 1 thang 10. Trong an vien kn, Thanh n a song tinh than tong o nhiet thanh, va ang c tuyen bo cung vi Thanh Phanxico Xavie, quan thay cua hoat ong truyen giao cua Giao Hoi.

Chung ta hay khan xin cac ngai bao ve cong viec cua Thng Hoi ong Giam Muc, cung nh khan xin s bao ve cua cac Thien Than Ho Thu ma chung ta mng le vao ngay 2 thang 10. Nhat la vi long tin tng, chung ta khan xin c N ong Trinh Maria, ma vao ngay mung 7 thang 10, chung ta se ton knh di tc hieu c ba Man Coi. Thang 10 la thang c danh cho Kinh Man Coi, mot li kinh chiem niem ac biet; vi li kinh chiem niem nay va nh Me Maria ang ng tren tri hng dan, chung ta cham chu nhn ve dung mao cua ang cu the, e c tr nen giong nh Ngi trong mau nhiem Vui, Sang, Thng va Mng. Nh Chua Quan Phong, li Kinh co xa nay ang c tro sinh lai, nh vao mau gung va giao huan cua c Gioan Phaolo II ang men. Toi mi goi anh ch em hay oc lai tong th Kinh Man Coi cua c Trinh N Maria, va hay thc hanh nhng ieu trnh bay trong o tren bnh dien ca nhan, gia nh va cong oan. Chung ta hay pho thac cho Me nhng cong viec cua Thng Hoi ong Giam Muc: Chnh Me la ang hung dan toan the Giao Hoi en y thc moi ngay mot ro rang hn ve chnh s mang cua mnh e phuc vu cho ang cu the, ang that s hien dien trong b tch Thanh The.

 

Quy v va cac ban than men, va roi la nhng li TC Beneito XVI noi ve Thng Hoi ong Giam Muc c ngai khai mac vao sang Chua Nhat mung 2 thang 10 nam 2005. Hen gap lai quy v va cac ban.

 

(ang The Dung)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page