Huan c cua TC Beneito XVI

trc khi oc Kinh Truyen Tin

Tra Chua Nhat 14/08/2005

trc khi TC len ng i Koln

e tham d Ngay Quoc Te Gii Tre

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Huan c cua TC Beneito XVI, trc khi oc Kinh Truyen Tin Tra Chua Nhat 14 thang 8 nam 2005, trc khi TC len ng i Koln, e tham d Ngay Quoc Te Gii Tre.

(Radio Veritas Asia 15/08/2005) - Truc khi len ng en Koln, c Quoc, e tham d ngay Quoc te Gii Tre, c Thanh Cha Beneito XVI a noi nhng li keu goi sau ay, trc khi xng kinh Truyen Tin vi cac tn hu vao Tra Chua Nhat 14 thang 8 nam 2005.

 

Anh ch em rat than men,

Vao Chua nhat th XX mua thng, phung vu trnh bay cho chung ta mau gung ac biet ve c tin: ngi phu n x Canaan en xin Chua Giesu cha lanh con gai ba ang b quy d hanh ha. Chua co thai o nghch lai nhng li van xin cua ba, va xem ra nh khong chap nhan ca khi cac mon e can thiep phu vi ba, nh Phuc am theo thanh Matheu ke lai cho chung ta. Tuy nhien cuoi cung, truc s kien tr va long khiem ton cua ngi an ba vo danh nay, Chua Giesu chap thuan: Hi ba, c tin cua ba that to ln. Ba muon sao th c nh vay (x. Mt 15, 21-28).

Hi ba, c tin cua ba that to ln! Ngi an ba khiem ton nay a c Chua Giesu e cao nh la mau gng cua c tin khong lay chuyen. Thai o kien tr khan xin Chua Kito can thiep la mot khch le cho chung ta ng bao gi nga long va cung ng bao gi that vong gia nhng th thach kho khan nhat cua cuoc i. Chua khong nham mat lam ng trc nhng nhu cau cua cac con cai Ngai; va s d Ngai to ra nh khong quan tam en nhng nhng li khan xin cua ho, th o la e th thach ho va khi day c tin cua ho. o la chng ta cua cac v thanh, nhat la chng ta cua cac v t ao, c lien ket mot cach chat che hn vi hy te cu roi cua Chua Kito. Trong nhng ngay tuan qua, chung ta a tung nh nhieu v thanh nh: thanh giao hoang Ponxiano va Sixto II, thanh linh muc Hippolito, thanh pho te Lorenzo va nhng v t ao Roma. Ngoai ra chung ta cung a knh nh v n t ao cua thi ai chung ta, thanh n Teresa Benedetta cua Thap Gia, tc thanh n Edith Stein, ong quan thay Au Chau, b giet chet trong trai tap trung; va chnh chua nhat hom nay (14 thang 8 nam 2005) phung vu trnh bay cho chung ta v t ao cua tnh bac ai, thanh Masimiliano Kolbe, v a lam chng cho tnh thng cua mnh oi vi Chua Kito, trong phong giam b bo oi trai Auschwitz; ngai a t nguyen hy sinh thay the cho cua mot ngi cha gia nh.

Cha mi goi moi ngi a lanh nhan b tch Ra Toi, va ac biet nhng ban tre tham d ngay quoc te gii tre, hay nhn ve nhng mau gng sang choi song phuc am cach anh hung nay. Cha khan xin cac ngai bao ve tat ca moi ngi va ac biet xin thanh n Teresa Benedetta cua Thap Gia, ang a song vai nam tai an vien Camelo Koln. c g Me Maria, n vng cac thanh t ao, ma ngay mai, (tc ngay 15 thang 8 nam 2005), chung ta se chiem ngng trong bien co Hon Xac Len Tri, canh phong cho tat ca moi ngi.

 

Sau nhng li tren, TC xng kinh Truyen Tin va ban phep lanh cho tat ca moi ngi.

Sau o, bang tieng Phap, TC cau chuc cho moi ngi biet dung thi gian ngh he ma hung ve Chua, e phat trien them c tin. TC cung mi goi hay cau nguyen cho cac ban tre ang tren ng tien ve Koln, e tham d ngay quoc te gii tre.

Bang tieng Anh, TC chuc cho cac khach hanh hng Roma c canh tan the xac va tinh than, e roi tr ve nha c vng manh trong c tin va trong tnh thng kito. TC mi goi moi ngi hay hiep y vi ngai e cau nguyen cho ngay Quoc te Gii Tre tai Koln c nhng ket qua tot. ac biet, TC a chao nhom nhng ngui BaLan, nhan dp mng le Me Len Tri. Ngai pho thac cho Me bao ve tat ca moi ngui, nhat la nhng ngui tre tu hop nhau tai Koln. Cuoi cung, TC cau chuc moi ngi mot ngay Chua Nhat an lanh.

 

(ang The Dung)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page