Dien Van cua TC Beneito XVI

cho cac Giam Muc c

vao tra Chua Nhat 21/08/2005

trc khi len ng tr ve lai Roma

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Dien Van cua TC Beneito cho cac Giam Muc c vao tra Chua Nhat 21 thang 8 nam 2005, trc khi len ng tr ve lai Roma.

(Radio Veritas Asia 22/08/2005) - Tra Chua Nhat 21 thang 8 nam 2005, trc khi len ng tr ve lai Roma, TC Beneito XVI a gi cho cac Giam Muc c mot bai dien van. Trong bai dien van nay, c Thanh Cha trnh bay hien trang cua Giao Hoi Cong Giao Tai c (phan I) va noi len nhng nhan nh cua ngai ve Ngay Quoc Te Gii Tre va ket thuc ( Phan II). Sau ay la ban dch tieng Viet nguyen van bai dien van cua c Thanh Cha:

 

Ch Huynh ang knh trong hang giam muc,

Toi dang li chuc tung Chua v a ban cho toi niem vui c gap ch huynh ni ay, tren at nc c, vao luc ket thuc Ngay Quoc te Gii Tre lan th XX. Toi ngh ngi ta co the noi rang Chua Quan Phong, qua nhng an bay ma chung ta co the nhn thay c trong nhng ngay qua, a muon khong nhng khuyen khch toi, ngi ke v Thanh Phero, nhng con cong hien mot dau ch hy vong cho giao hoi tai at nc nay va nhat la cho ch huynh, nhng chu chan cua giao hoi. Toi xin lap lai vi tat ca ch huynh li cam n nong nhiet nhat cua toi, v ch huynh a dan than chuan b cho bien co; mot cach ac biet toi cam n c Hong Y Joachim Meisner va cac v giam muc phu ta cua ngai, va cam n c Hong Y Karl Lehmann chu tch Hoi ong Giam Muc c va tat ca nhng cong tac vien.

Nh toi a noi sang nay vao luc ket thuc cuoc c hanh Thanh The cach long trong tai canh ong Marienfeld, Nc c a nhn thay c thc hien trong nhng ngay nay mot cuoc hanh hng v ai, va khong phai bat c cuoc hanh hng nao o, ma la cuoc hanh hng cua ngi tre! Bien co nay, ma Tong Giao Phan Koln va tat ca ch huynh a gop phan vao, va vi nhieu cc nhoc e chuan b, c dien ra trc mat chung ta: chung ta qua that co ly do e cam ta Thien Chua, e suy ngh, e canh tan s dan than! c giao hoang ang yeu men Gioan Phaolo II, ngi a co sang kien to chc nhng Ngay Quoc Te Gii Tre, a thng thch qua quyet rang trong cuoc hanh hng thuoc loai nay, nhng ngi tre la ke chu ong, va c Giao Hoang, cach nao o, i theo cac ban tre. Co mot nhan nh vui nhng noi len mot s that sau xa; o la nhng ngi tre, khi i tm mot cuoc song sung man, du vi s mong don va nhng thieu sot cua ho, lam cho cac chu chan lang nghe nhng oi hoi cua ho va dan than lam sao ngo hau cau tra li duy nhat, cau tra li cua Chua Kito, c cac ban tre hieu c. V the chung ta co bon phan lam cho sinh li hong an ma Thien Chua a ban cho giao hoi tai c, va on nhan thach thc va lam cho sac ben nhng kha nang.

ieu quan trong la nhan manh rang bien co va qua, du co tnh cach ngoai thng, nhng khong phai la bien co rieng re. Nha Th Chnh Toa Koln --- nh ngi ta thung noi --- khong phai la nha th chnh toa trong sa mac. Toi ngh en nhng qua dang ma Giao Hoi tai c a nhan c nhieu. Toi muon cung vi ch huynh nhn qua danh sach, trong tinh than chuc tung va biet n, la tinh than a linh ong nhng ngay ay an sung nay. Nhieu ngi, trong at nc nay, song c tin mot cach neu gng, vi tnh yeu to ln oi vi giao hoi, oi vi cac v chu chan, va oi vi ngi ke v Thanh Phero. Nhieu tn hu t nguyen lanh lay nhng trach nhiem, ca nhng trach nhiem rat oi hoi, trong sinh hoat cua giao phan va giao x, trong nhng hiep hoi va phong trao, nhat la e phuc vu cho gii tre. Biet bao linh muc, tu s va giao dan chu toan cach trung thanh viec phuc vu cua ho trong nhng hoan canh muc vu thng rat kho khan. Long quang ai cua ngi cong giao c rat to ln oi vi nhng anh ch em ngheo nhat. Nhieu linh muc thuoc to chc Fidei Donum (Hong an c tin) va nhng nha truyen giao c ang dan than lam viec nhng vung at xa xoi. Qua nhieu to chc, Giao Hoi Cong Giao hien dien trong sinh hoat cong. Noi bat la cong viec cua nhieu to chc t thien, cua Misereor, Adveniat, Missio, Renovabis, va cua nhng Caritas giao phan va giao x. That la rong ln cong viec giao duc cua cac trng cong giao va cua nhng c che va to chc cong giao, nham phuc vu cho gii tre. o la nhng mo ta tong quat, tuy khong ay u, nhng co y ngha, e ve ra, --- neu co the noi nh vay --- dung mao cua mot giao hoi song ong, mot giao hoi a sinh chung ta ra trong c tin, mot giao hoi ma chung ta lay lam hanh dien va vui mng phuc vu cho.

Chung ta biet rang tren dung mao cua Giao Hoi nay, buon thay, khong thieu nhng vet nhan, nhng bong toi che khuat ve ep cua giao hoi. V tnh thng va vi tnh thng, chung ta muon nhac lai nhng ieu o, trong giay phut cua Le Hoi va cua viec cam ta. S tran tuc hoa va s lac mat kito giao khong ngng pho bien. Anh hng cua luan ly cong giao tr nen t i. Nhieu ngi a t bo Giao Hoi, hoac neu ho con lai trong giao hoi, th ho ch chap nhan mot phan cua giao huan cong giao. Hoan canh ton giao vung ong c ang lo ngai; tai vung nay, a so dan chung cha c ra toi va khong co bat c s tiep xuc nao vi giao hoi. Chung ta nhan ra nhng thach thc trong nhng thc tai nay, va chnh Ch huynh th y thc ve nhng thach thc nay nhieu hn na, nh chung ta thay c trong Th Muc Vu ngay 21 thang 9 nam 2004, nhan dp ky niem 1,250 nam cuoc t ao cua thanh Bonifazio. Trong th muc vu nay, trch dan linh muc dong tren Alfred Delp, ch huynh qua quyet rang rang: Chung toi a tr thanh ni truyen giao. Xuat than t at Nc rat than yeu nay, toi cam thay mnh co lien he ac biet vi nhng van e cua at nc nay; va hom nay, toi muon chia se vi ch huynh tam tnh mo men va tnh lien i cua toi, cung nh cua toan the giam muc oan, va khuyen khch ch huynh hay kien tr trong s mang cua mnh, trong s hiep nhat va trong niem tin tng. Giao Hoi tai c phai luon tr thanh mot giao hoi truyen giao nhieu hn, va dan than tm gap nhng con ng mi e thong truyen c tin cho nhng the he tng lai.

 

Sau khi a trnh bay ve hien trang chung cua Giao Hoi cong giao tai c quoc, c Thanh Cha Beneito XVI chia se vi cac giam muc c nhng nhan nh cua ngai ve Ngay Quoc Te Gii Tre va ket thuc, vi nhng li nh sau:

 

Va roi la tnh huong ma Ngay Quoc Te Gii Tre m ra truc mat chung ta: ngay nay mi goi chung ta hay a mat nhn ve tng lai. Nhng ngui tre gi en, cho giao hoi va ac biet cho cac v chu chan, cho cac bac lam cha me va cac nha giao duc, mot li mi goi song ong hay vng tin va hy vong. V tien nhiem cua Toi, khi chon chu e cho Ngay Quoc Te Gii Tre lan th XX: Chung toi en e th lay Ngui ( Mt 2,2) --- a mac nhien xac nhan li mi goi nay. Ngai a vach ra mot nh hung ro rang cho cuoc hanh trnh cua ngui tre. Ngai a khuyen khch ho i tm Chua Kito, noi theo mau gung cua cac ao S; ngai a mi goi cac ban tre hay i theo anh sao, phan chieu cua Chua Kito trong vom tri cuoc i moi ngi va xa hoi. Vi mau gng du dang nhng manh me cua ngai, c Gioan Phaolo II giao duc ho biet quy goi trc Thien Chua lam ngi, trc ngi Con cua c n ong trinh Maria, va nhn nhan ni ngi Con nay ang cu chuoc con ngui. Mau gng song nh the, c ngai ch cho cac ban tre, c Gioan Phaolo II cung a cong hien cho cac v chu chan, e nh hng cong viec phuc vu cua ho gia nhng the he mi va trong toan the ai gia nh giao hoi. That vay, Con ng, S That va S Song ma moi ngi, va nhat la ngi tre, ang i tm, a c chnh Chua Kito trao pho cho chung ta, nhng v chu chan; Chua Kito a bien chung ta thanh nhng chng nhan va tha tac vien cua Phuc am ngai (x, Mt 28, 18-20). V the, chung ta khong nen gay kho cho cuoc i tm, va cung khong chon dau s That, nhng duy tr s thu hut hu ch gia hai cc; ay la mot s thu hut ap ng cach sau xa vi ac tnh cua con ngi ngay nay. Vi anh sang va sc manh cua hong an nay, ngha la cua Phuc am ma Chua Thanh Than a khong ngng lam cho song ong va hp thi, chung ta co the tuyen xng Chua Kito ma khong lo s, va chung ta co the mi tat ca moi ngi ng s m ca tam hon cho Chua, bi v chung ta xac tn rang Ngai la s song sung man va la hanh phuc tran ay.

ieu nay co ngha la hay la mot giao hoi ci m vi tng lai, phong phu nhng li ha cho nhng the he mi. That vay, nhng ngi tre khong i tm mot giao hoi duy ngi tre, nhng mot giao hoi tre trung trong tinh than; mot giao hoi trong sang trc nhan Chua Kito, Con Ngi mi. ay chnh la an than ma chung ta muon lanh lay ngay hom nay, trong giay phut that ac biet nay, bi v ay la giay phut ket thuc mot bien co v ai cua ngi tre, mot bien co thoi thuc chung ta oi dien vi tng lai cua giao hoi va cua xa hoi. Chnh trong anh sanh tch cc va ay hy vong nay ma chung ta co the tin tng ng au vi nhng van e kho khan nhat ang chat van Cong oan Giao Hoi tai c Quoc. Mot lan na, cac ban tre lam cho chung ta, nhng chu chan, nhn thay c li thach thc hu ch, bi v cac ban tre yeu cau chung ta song an khp vi giao huan c Tin, song hiep nhat, song can am. Ve phan mnh, chung ta can huan luyen cac ban tre biet song kien nhan, biet phan biet, biet song theo thuyet duy thc lanh manh. Nhng khong dung hoa cach gia tao, e khong lam giam bt sc manh cua Tin Mng.

Ch huynh than men,

Kinh nghiem cua 20 nam qua a day chung ta rang moi ngay Quoc Te Gii Tre, mot cach nao o, la mot khi au mi cho muc vu gii tre cua at nc ng ra to chc Ngay quoc te nay. Viec chuan b bien co van dung nhng nhan s va nhieu tai nguyen, va viec c hanh mang theo vi no mot luong gio hang say can c ho tr mot cach tot nhat. ay la mot nguon nang lc to ln, co the gia tang them sau o khap ni tren at nc c nay. Toi ngh en cac giao x, cac hiep hoi, cac phong trao; toi ngh en cac linh muc, cac tu s, cac giao ly vien, cac linh ong vien dan than ni gii tre. Toi ngh rang tai c Quoc co rat nhieu ngi a dan than vao bien co Ngay Quoc Te Gii Tre. Toi cau nguyen sao cho moi ngi co the c ln len trong tnh thng oi vi Chua Kito va giao hoi, va toi khuyen khch tat ca hay cung nhau tien ti, vi tinh than phuc vu a c canh tan, trong hoat ong muc vu gia cac the he mi.

a so cac ban tre c song trong nhng ieu kien xa hoi va kinh te mc o tot; tuy nhien khong thieu nhng hoan canh kho khan. Gia tang trong moi giai cap xa hoi con so nhng ngi tre en t nhng gia nh b phan re. Nan thieu viec lam cho ngi tre tai c a gia tang. Ngoai ta, nhieu ngi tre nam n cam thay mnh b lan lon, thieu nhng tra li vng chac cho nhng cau hoi ve y ngha cua s song, s chet, hien tai va tng lai. Nhieu e ngh cua xa hoi tan tien dan en s trong rong, va biet bao ngui tre b ri vao vung cat lun cua ru che va thuoc phien, hoac trong nhng vong lan quan cua cac nhom cc oan. Mot phan nhng ngi tre c, nhat la t ong c, a khong bao gi c ch than biet Tin Mng cua Chua Giesu Kito. Trong chnh nhng vung truyen thong cong giao, th viec giang day mon ton giao va viec day giao ly khong luon luon thanh cong khi day nhng s gan bo lau dai gia ngui tre va cong oan giao hoi. V the, giao hoi tai c dan than i tm nhng con ng mi e en vi cac ban tre va e rao giang Chua Kito cho ho. Ngay Quoc Te Gii Tre luon ket thanh, --- noi theo ngon ng cua c Gioan Phaolo II, --- mot phong th nghiem ac biet, theo vien tng va noi. Mot phong th nghiem n goi, bi v trong nhng ngay nay Chua se khong bo qua dp lam cho nhieu ngi tre cam nghiem cach manh me li keu goi cua Ngi trong tam hon ho. Mot li mi goi, d nhien, oi c on nhan va noi tam hoa, e an re sau va nh the tro sinh nhng hoa trai tot va ton tai lau. Biet bao chng ta cua cac ban tre va cua cac oi ban ang cho thay rang kinh nghiem cua nhng Gap G Quoc Te nay, --- khi dien ra trong hanh trnh cua c tin, cua s phan bien va cua viec phuc vu giao hoi, --- th se lam tro sinh nhng chon la chn mui ve cac bac song gia nh, bac song tu tr, linh muc, va truyen giao. Y thc ve tnh trang thieu linh muc va tu s tai c quoc, --- mot tnh trang a tr thanh bi at, --- tha ch huynh than men, toi mi goi ch huynh, vi sc hang say mi, hay co vo muc vu n goi ni cac giao x, cac trung tam giao duc, cac gia nh. Muc vu cho gii tre va muc vu n goi c lien ket khong the tranh c vi muc vu gia nh. Toi khong noi g mi me, khi nhan nh rang gia nh ngay nay ang phai ng au vi biet bao van e va kho khan. Toi het long khuyen khch ch huynh ng nga long, nhng hay tin tng tiep tuc dan than trong viec phuc vu cho gia nh kito. Muc tieu ma chung ta nham en, la lam sao ngo hau cac oi ban co kha nang chu toan s mang cua ho, nhat la trong viec rao giang phuc am cho cac tre nho va cho lp ngi tre.

Trong the gii ngi tre, nhng hiep hoi va nhng phong trao co vai tro quan trong; cac hiep hoi va phong trao nay la s phong phu khong choi cai c. Giao Hoi can anh gia cao nhng thc tai nay, va ong thi can hng dan nhng phong trao va hiep hoi nay theo s khon ngoan muc vu, ngo hau cac phong trao va hiep hoi gop phan cach tot ep hn, --- bang nhng hong an khac nhau, --- vao viec xay dng cong oan, ma khong bao gi canh tranh vi nhau, nhng ton trong nhau va cong tac vi nhau, e khi day ni ngi tre niem vui c Tin, tnh yeu oi vi Giao Hoi, va s say me phuc vu Nuc Chua. e thc hien muc tieu va noi, th ieu can thiet la tat ca nhng ai dan than vi va cho ngi tre, phai tr nen nhng chng nhan xac tn ve Chua Kito va trung thanh vi giao huan cua Giao Hoi. Cung co the noi tng t nh vay trong lanh vc giao duc cong giao va giang day giao ly: toi chac chan rang Ch huynh chu y nhieu e lam sao chon c nhng con ngi a c chuan b va trung thanh vi quyen giao huan cua giao hoi, e thi hanh trach vu cua ngi day mon ton giao va day giao ly. Mot tr giup co gia tr trong dan than huan luyen kito cho cac the he tre chac chan co the tm thay ni cuon Toat Yeu Giao Ly cua Giao Hoi Cong Giao, trong o co tong hp tat ca nhng yeu to thiet yeu cua c tin va luan ly cong giao, c trnh bay trong nhng cong thc ro rang va de hieu cho tat ca moi ngi.

Tha ch huynh than men trong hang giam muc, neu Chua muon, th chung ta se con co nhieu dp khac na e ao sau nhieu van e ang chat van cong viec cham soc muc vu cua ch huynh va cua chnh toi. Trong dp nay, toi muon cung vi ch huynh on nhan s iep ma cuoc hanh hng v ai cua cac ban tre e lai. Vao luc ket thuc kinh nghiem nay, toi ngh rang cac ban tre noi vi chung ta cach chung nh the nay: Chung con a en e th lay Chua. Chung con a gap Chua. Gi ay xin hay giup chung con c tr nen nhng o e va chng nhan cua Chua. ay la li yeu cau khan thiet, nhng ay sc an ui biet chng nao cho tam hon cua mot Chu Chan! c chi viec nh lai nhng ngay a trai qua tai Koln nay, theo dau ch cua niem hy vong, nang cho tha tac vu cua ch huynh, cho tha tac vu cua chung ta. Toi e lai cho ch huynh li khch le than tnh, ma cung va la li yeu cau tha thiet va ay tnh huynh e, la xin ch huynh hay tien bc va hoat ong trong hiep nhat vi nhau, da tren nen tang cua s hiep thong ma chop nh va nguon mach khong bao gi can cua no la trong B Tch Thanh The. Toi pho thac tat ca ch huynh cho Me Maria rat thanh, Me cua Chua Kito va la Me cua Giao Hoi. Vi long chan thanh toi trao ban cho tng ch huynh va cong oan cua ch huynh Phep Lanh Toa Thanh cach ac biet.

 

(ban dch Viet ng cua ang The Dung)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page