Huan c cua TC Beneito XVI

trc gi Kinh Truyen Tin

tiep lien vi Thanh Le Be Mac

Ngay Quoc Te Gii Tre tai Koln

Tra Chua Nhat 21 thang 8 nam 2005

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Huan c cua c Thanh Cha Beneito XVI trc gi Kinh Truyen Tin tiep lien vi Thanh Le Be Mac Ngay Quoc Te Gii Tre tai Koln Tra Chua Nhat 21 thang 8 nam 2005.

(Radio Veritas Asia 22/08/2005) - Quy v va cac ban than men. Tiep lien vi Thanh Le Be Mac Ngay Quoc Te Gii Tre tai Koln Tra Chua Nhat 21 thang 8 nam 2005, c Thanh Cha Beneito XVI a oc Kinh Truyen Tin vi cac ban tre. Trc khi oc Kinh Truyen Tin, c Thanh Cha a noi nhng li Huan c nh sau:

 

Cac ban tre than men. en luc chung ta ket thuc buoi c hanh ky dieu va ket thuc Ngay Quoc Te Gii Tre lan th XX. Trong tam hon, Cha cam thay vang len hai tieng Cam n. Cha tin chac la hai tieng Cam n nay cung ong vang len trong tam hon moi ngi chung con. Chnh Thien Chua a khac ghi li cam n nay trong tam hon chung ta va a ghi dau no bang B Tch Thanh The, b tch cua viec Cam Ta. Phai, cac ban tre than men, li cam n phat sinh t c tin, c the hien trong bai ca chuc tung dang len Thien Chua Cha, Con, va Thanh Than, ang a ban cho chung ta chng ta cuoi cung cua tnh yeu bao la cua Ngai.

Li Cam n cua chung ta vang len en Thien Chua, v hong an cuoc Gap G khong the quen c nay; Li Cam n o cung c gi en tat ca nhng ai a to chc va thc hien Ngay Quoc Te Gii Tre. Toi xin lap lai cach ac biet li cam n Hoi ong Toa Thanh ac trach giao dan, do c Tong Giam Muc Stanislaw Rylko lam chu tch, vi s tr giup hu hieu cua v Tong Th Ky, c Cha Josef Clemens, va cam n quy Ch Huynh thuoc Hoi ong Giam Muc c, trc het la c Tong Giam Muc Koln, c Hong Y Joachim Meisner. Toi xin cam n cac Tham Quyen chnh tr va hanh chanh, trong nhng ngay nay, a lam cho moi s viec c dien ra cach an lanh; toi cam n biet bao thien nguyen vien en t cac gao phan c va t nhng quoc gia khac nhau. Mot li cam n chan thanh xin c gi en biet bao an Vien song i chiem niem, v a dang li cau nguyen cho Ngay Quoc Te Gii Tre.

Trong giay phut nay, trong o s hien dien song ong cua Chua Kito phuc sinh gia chung ta nuoi dng c tin va niem hy vong, toi vui mng loan bao rang Cuoc Gap G The Gii cua Gii Tre lan ti, se dien ra tai Sydney, Uc Chau, vao nam 2008. Chung ta hay pho thac cho s hng dan t mau va ay cham soc cua Me Maria rat thanh con ng tng lai cua cac ban tre tren the gii.

 

Sau nhng li tren, TC xng kinh truyen tin...

Sau Kinh Truyen Tin, TC chao chuc bang nhieu th tieng khac nhau.

Bang tieng Phap, TC a noi nh sau:

Cha chan thanh chao cac ban tre noi tieng Phap. Cha cam n chung con, cac ban tre than men, v a en tham d, va cha cau chuc chung con tr lai at nc chung con, mang theo mnh, nh cac v ao S ngay xa, niem vui v a c gap Chua Kito, Con Thien Chua hang song.

Bang tieng Anh, TC noi nh sau:

Vi cac ban tre noi tieng Anh, en t khap ni tren the gii, Cha nong nhiet chao chung con, vao luc ket thuc nhng ngay khong the quen c nay. Nguyen xin anh sang cua Chua Kito, ma chung con a i theo e en Koln nay, c chieu toa ro rang hn va manh me hn trong i song chung con!

Bang tieng Tay Ban Nha, TC noi:

Cac ban tre than men noi tieng Tay Ban Nha, Chung con a en e th lay Chua Kito. Gi ay chung con a gap c Ngai, chung con hay tiep tuc ton th ngai trong tam hon, luon san sang tra le ve ly do cua niem hy vong trong chung con. Chuc cac con len ng tr ve que nha an toan.

Bang tieng Y, TC noi nh sau:

Cac ban tre than men noi tieng Y, gi ay a ket thuc Ngay Quoc Te Gii Tre lan th XX, nhng c chi viec c hanh b tch Thanh The van tiep tuc trong i song chung con: chung con hay mang en cho tat ca niem Vui cua Chua Kito, ma chung con a gap c ni ay.

Bang tieng Balan, TC a noi nh sau:

Cac ban tre BaLan than men, cha om tron cac con vao long. Nh c Gioan Phaolo II v ai co le se noi vi chung con, chung con hay gi ngon la c Tin chay sang trong i song chung con, va trong sinh hoat cua dan toc chung con. Nguyen xin Me Maria, Me Chua Kito, luon hng dan nhng bc ng chung con i.

Bang tieng Bo ao Nha, TC noi:

Cha chan thanh chao cac ban tre noi tieng Bo ao nha. Cac ban tre than men, cha cau chuc chung con luon song trong tnh ban hu vi Chua Giesu, e cam nghiem niem vui chan that va thong truyen niem vui o cho tat ca, nhat la cho cac ban ong tuoi gap kho khan.

Bang tieng Phi luat tan, TC chao tat ca cac ban tre A Chau, nh sau:

Cac ban tre than men noi tieng Phi Luat Tan, va tat ca chung con, nhng ngi tre Chau A than men, nh cac ao S, chung con en t phng ong, e th lay Chua Kito. Gi ay chung con a gap c Chua, chung con hay tr ve lai at nc chung con mang trong tam hon anh sang cua tnh yeu Chua.

Bang tieng Swahili, TC chao tat ca cac ban tre Chau Phi nh sau:

Cac ban tre Phi Chau than men, cha than chao chung con. Tai ai luc to ln va than yeu cua chung con, chung con hay mang lay niem hy vong ma Chua Kito a trao ban cho chung con. Chung con hay la nhng ke gieo vai hoa bnh va tnh huynh e.

Cuoi cung bang tieng c, TC noi:

Cac ban than men la nhng ngi hieu tieng c cua Cha, Cha cam n chung con v long men thng ma chung con chng to e nang cha trong nhng ngay nay. Chung con hay gan gui ben cha vi li cau nguyen. Chung con hay bc i hiep nhat vi nhau. Chung con hay luon trung thanh vi Chua Kito va vi Giao Hoi. Nguyen chuc bnh an va niem vui cua Chua Kito luon vi chung con!

 

Quy v va cac ban than men, tren ay la nhng li Huan c cua c Thanh Cha Beneito XVI trc gi Kinh Truyen Tin tiep lien vi Thanh Le Be Mac Ngay Quoc Te Gii Tre tai Koln Tra Chua Nhat 21 thang 8 nam 2005. Knh chao quy v va cac ban, va xin hen gap lai trong chng trnh phat thanh lan ti.

 

(ang The Dung)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page