Huan c cua TC Benedito XVI

trc gi Kinh Truyen Tin

Tra Chua Nhat 31/07/2005

tai Castel Gandolfo

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Huan c cua TC Benedito XVI trc gi Kinh Truyen Tin Tra Chua Nhat 31 thang 7 nam 2005, tai Castel Gandolfo.

(Radio Veritas Asia 1/08/2005) - Quy v va cac ban than men. Th Nam 28 thang 7 nam 2005, TC Beneito XVI a ket thuc nhng ngay ngh he vung nui Valle d'Aosta, bac Italia, va a en c ngu tai Nha Ngh Mat Castel Gandolfo. V the, buoi oc kinh truyen tin Tra Chua Nhat, ngay 31 thang 7 nam 2005, la lan oc kinh Truyen Tin au tien cua c Benedito XVI  tai Castel Gandolfo. V the, trong bai huan c trc khi xng kinh truyen tin, TC a  chao chuc moi gii lanh ao ton giao va dan s cua Castel Gandolfo. TC a noi nh sau:

Anh ch em tai Castel Gandolfo than men,

Sau nhng ngay ngh tai mien nui Valle d'Aosta, hom nay Toi vui mng c hien dien gia anh ch em, v anh ch em luon tiep on tot c Giao Hoang. Toi xin chao tat ca anh ch em, trc het la chao c Giam Muc giao phan Albano, chao cha x va tat ca nhng linh muc khac na tai Castel Gandolfo. Toi xin chao Ong Th Trng, Ban Hanh Chanh Th Xa va nhng tham quyen khac na ang hien dien ni ay; Toi cung chan thanh chao V  Giam oc va cac nhan vien ac trach cac Dinh Th Giao Hoang, cung nh chao toan the dan chung cua th xa an bnh va vui ti nay. Toi cung xin chao tat ca anh ch em hanh hng en t khap ni vieng tham toi. ay la lan au tien toi ngh he ni ay, tai Castel Gandolfo: Toi xin cam n s on tiep nong nhiet a danh cho toi hom th Nam, ngay 28/07/2005, va lap lai hom nay na.

V sap en Ngay Quoc Te Gii Tre, nen TC len tieng mi moi cac ban tre hay thc hien cuoc hanh hng c tin tr ve nhng nguon mach c Tin, TC a noi nh sau:

 

Ngay Quoc Te Gioi Tre lan th XX sap en va chung ta a bat au len ng. Nh chung ta biet, Ngay nay se dien ra tai Colonia; va neu Chua muon, th toi cung se en tham d --- du toi khong con tre na xet ve tuoi tac, nhng tam hon van con tre --- toi se en tham d t ngay th Nam 18 cho en chua nhat 21 thang 8 nam 2005. T khap ni Au Chau va t khap the gii, trong nhng ngay ti ay, se len ng tien ve c Quoc tng oan ngi tre nam n, theo gng cua cac ao S xa, nh chu e cua ngay Quoc Te Gii Tre gi len cho chung ta: Chung toi en e th lay Ngi (Mt 2,2). Toi muon mi goi cac ban tre co niem tin tren khap the gii, va ca nhng ai khong the tham d vao bien co giao hoi ngoai thng  nay, hay hiep y vi nhau trong mot cuoc hanh hung thieng lieng tr ve nhng nguon mach cua c tin chung ta. Theo trc giac cua v giao hoang ang yeu men cua chung ta, c Gioan Phaolo II, th Ngay Quoc Te Gioi Tre la mot cuoc gap g u tien vi Chua Kito, trong y thc vng chac rang ch mot mnh Ngi mi cong hien cho con ngui  c tran ay s song, niem vui va tnh thng yeu. Moi ngi kito eu c mi goi bc vao trong s hiep thong sau xa vi Chua, ang a chu ong inh va a song lai, va ton th ngai trong viec cau nguyen, suy niem va nhat la trong viec tham d sot sang vao B Tch Thanh The, t nha la vao ngay Chua Nhat, mot le Vt Qua nho. Nh the, ngi ta tr thanh nhng o e ch thc cua Chua, san sang rao giang va lam chng moi luc cho ve ep va sc manh canh tan cua Tin Mng. Nguyen xin Me ong Trinh cua ang cu chuoc, ma chung ta mng le Me Len Tri trong thang 8 nay, canh phong tren tat ca nhng ai ang chuan b tham d vao Ngay Quoc Te Gioi Tre. Me la ang luon i trc chung ta trong cuoc hanh hng c  tin, xin Me hay hung dan cach ac biet nhng ngui tre trong cong cuoc i tm ieu thien hao chan chnh va niem vui ch that.

 

Sau nhng li tren TC xng kinh truyen tin va ban phep lanh cho dan chung. Sau Phep lanh, TC len tieng ung ho tuyen bo chnh thc cua to chc ban quan s IRA (Quan oi Cong Hoa Ai Len) t bo con ng chien tranh, va nhat quyet tranh au bang nhng phng tien on hoa. ay la tin vui mng ma cac bao ch eu a loan tin.

 

(ang The Dung)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page