Chng II Phan I cua Tai Lieu Lam Viec

cua Thng Hoi ong Giam Muc The Gii

Vao Thang 10 nam 2005

B Tch Thanh The

va S Hiep Thong Giao Hoi

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Chng II Phan I cua Tai Lieu Lam Viec cua Thng Hoi ong Giam Muc The Gii Vao Thang 10 nam 2005: B Tch Thanh The va S Hiep Thong Giao Hoi.

(Radio Veritas Asia 1/08/2005) - Quy v va cac ban than men, e tiep tuc oc Tai Lieu Lam Viec cua Thng Hoi ong Giam Muc The Gii Vao Thang 10 nam 2005, trong muc thi s hom nay, chung ta cung oc Chng II Phan I cua Tai Lieu Lam Viec: B Tch Thanh The va S Hiep Thong Giao Hoi:

 

Bi v ch co mot Banh, nen chung ta, tuy la nhieu, nhng ch la mot than the: that vay, tat ca chung ta eu tham d vao mot tam banh duy nhat (1 Co 10,17).

11. Mau Nhiem Thanh The dien ta s hiep nhat giao hoi.

Khi khuyen khch cac tn hu hay tranh viec th ngau tng, tranh an tht a dang cung cho cac than, thanh Phaolo a lam noi bat s viec nhng ngi kito rc lay Mnh va Mau thanh Chua Kito, e ket thanh mot cong oan duy nhat, giao hoi duy nhat, t nhieu thanh phan tn hu (x. I Co 8,1-10).

Chu e ve s hiep thong giao hoi a c chu y ac biet bi Cong ong Vaticano II. (16) Qua that e tai a c lam noi bat nhat la trong bai tng thuat tong ket cuoi cung cua Khoa Hop Ngoai Thng lan th II cua Thng Hoi ong Giam Muc The Gii, e ky niem 25 nam Cong ong (17), cung nh trong Van Kien cua Bo Giao Ly c Tin gi cho cac giam muc cua Giao Hoi cong giao. (18) Ngoai ra, chu e cung a c ban en cach rong rai ni chng VI cua Tong Huan Hau Thng Hoi ong Giam Muc noi ve Cac Giam Muc, nhng Chu Chan cua oan Chien, (Pastores Gregis), do c Gioan Phaolo II cong bo, sau Khoa Hop thong thng lan th X Thng Hoi ong Giam Muc. Thu gop suy t cua cac ngh phu ve e tai va noi, Van Kien lam noi bat s hiep thong cua cac giam muc vi ang Ke V Thanh Phero, dau ch cua s hiep nhat gia giao hoi pho quat va nhng giao giao hoi a phng; s hiep thong c the hien trong hnh thc cao nhat, la viec c hanh b tch Thanh The cua cac giam muc vi c Thanh Cha, trong nhng lan cac giam muc ve vieng mo hai thanh tong o Phero va Phaolo. Buoi c hanh Thanh The do c Thanh Cha chu te va cac giam muc chu chan cac giao hoi a phng ong te,  dien ta cach tuyet vi s hiep nhat cua Giao Hoi. Thanh Le ong Te nay cho ta thay c cach ro rang hn rang moi Thanh The... eu c c hanh trong s hiep thong vi v giam muc, vi c Thanh Cha va vi giam muc oan, va qua cac ngai, vi cac tn hu cua giao hoi a phng cung nh cua toan the giao hoi, en o ngi ta co the noi rang giao hoi pho quat hien dien trong giao hoi a phng, va giao hoi a phng, cung chung vi nhng giao hoi a phng khac, c hoi nhap vao trong s hiep thong cua Giao Hoi pho quat. (19)

Lien quan en chu e: B Tch Thanh The noi len s hiep thong giao hoi, nhng tra li cho Tai Lieu Tong Quat cho ta thay nhng e tai sau ay ang c chu y cach ac biet: tng quan gia Thanh The va Giao Hoi; tng quan gia Thanh The va nhng B Tch khac, nhat la B Tch Hoa Giai; tng quan gia Thanh The va cac tn hu; nhng iem toi cua viec c hanh Thanh The.

12. Tng quan gia b tch Thanh The va Giao Hoi, Hien The va Nhiem The cua Chua Kito:

B tch Thanh The la con tim cua s hiep thong giao hoi. Gia bao hnh anh noi ve Giao Hoi, Cong ong Vaticano II a chon mot hnh anh noi len tron ca thc the cua giao hoi: o la hnh anh Mau Nhiem. Trc nhat, Giao Hoi la mau nhiem cua s gap g gia Thien Chua va nhan loai. V the, giao hoi la V Hon The va la Nhiem The cua Chua Kito, la Dan Chua va la Ngi Me. Tng quan ho tng gia Thanh The va Giao Hoi cho phep ta ap dung cho ca hai ben, nhng ac iem cua Kinh Tin Knh: duy nhat, thanh thien, cong giao va tong truyen. Thong iep ve B Tch Thanh The a giai thch them ve iem nay ni so 26.

B Tch Thanh The xay dng Giao Hoi va Giao Hoi la ni e thc hien s hiep thong vi Thien Chua va gia moi ngi vi nhau. Giao Hoi y thc rang B Tch Thanh The la b tch cua s hiep nhat, s thanh thien, la b tch cua ac tnh cong giao va tong truyen, la b tch thiet yeu cua Giao hoi Hien The cua Chua Kito va cua Giao Hoi Nhiem The cua Chua. Nhng ac iem cua Giao Hoi ong thi la nhng giay lien ket cua s hiep thong cong giao cho phep c hanh Thanh The cach hp phap.

c Gioan Phaolo II a thng nhac rang Giao Hoi la Nhiem The cua Chua Kito: tn hu  ong hanh vi Chua Kito, trong mc o tn hu o song trong tng quan vi NhiemThe Chua (21) Chnh tai iem nay ma ngi ta thay c y ngha ro rang cua viec tuan gi nhng quy luat va nhng trang hoan cho viec c hanh Thanh The: ay la viec Giao Hoi, Hien The cua Chua, bay to long vang phuc Chua Kito.

13. Giao Hoi lam nen B Tch Thanh The va B Tch Thanh The lam nen Giao Hoi. Cho du ca hai a c Chua Kito thiet lap trong tng quan vi nhau, nhng  hai ve cua cau noi tren khong tng ong vi nhau. Neu b tch Thanh The lam cho giao hoi tang trng, bi v trong b tch, co Chua Giesu Kito song ong, nhng trc o Chua a muon co giao hoi, e giao hoi c hanh Thanh The. Nhng ngi kito ong phng nhan manh ac biet rang ngay t luc tao dng, giao hoi hien hu trc giay phut giao hoi c thiet lap tren tran gian. S thuoc ve Giao Hoi la iem can co trc tien, e co the  en lanh nhan cac b tch: ngi ta khong the en vi B Tch Thanh The, neu trc o a khong lanh nhan b tch Ra Toi; hoac ngi ta khong the tr lai vi B Tch Thanh The, neu trc o a khong lanh nhan b tch  en toi, v nhng toi nang a pham. T  khi au cua Giao Hoi, e noi len s khan thiet phai chuan b, giao hoi a thiet lap thi gian d tong e dan a vao c tin, va thiet lap con ng en toi e dan en hoa giai. Hn na, se khong co b tch Thanh The thanh s va hp phap, neu khong co b Tch Chc Thanh.

V nhng ly do noi tren, thong iep ve B Tch Thanh The noi ve anh hng nguyen nhan cua B Tch Thanh The vao luc khi au cua Giao Hoi (22) va ve moi giay lien ket chat che gia B Tch Thanh The va Giao Hoi. Vi nhng giai thch tren, ngi ta hieu ro hn cau qua quyet rang viec c hanh Thanh The khong the la iem khi au cua hiep thong, nhng gia thiet a co s hiep thong trc, e roi sau o cung co s hiep thong nay va lam cho s hiep thong c tron hao. B Tch dien ta moi giay hiep thong ca trong chieu kch vo hnh... lan trong chieu kch hu hnh... Tng quan chat che gia nhng yeu to vo hnh va nhng yeu to hu hnh cua s hiep thong giao hoi, la tng quan ket thanh giao hoi nh la b tch cu roi. Ch trong khung canh nay, ma ngi ta co c viec c hanh b tch Thanh The cach hp phap, va co c s tham d ch that vao b tch Thanh The... (24) Noi ve giao hoi hoc thanh the, khong co ngha la trong giao hoi, tat ca eu co the c rut ra t b tch Thanh The, cho du b tch Thanh The van luon la nguon mach va chop nh cua i song giao hoi. That vay, nh cong ong Vaticano II a qua quyet: Phung Vu Thanh khong lam can het moi hanh ong cua giao hoi. Qua that, trc khi con ngi co the en vi phung vu, th ho can phai c goi en vi c tin va c mi goi thc hien s tr lai. (25)

Ni e cho sinh hoat cua giao hoi c dien ra cach t nhien la giao x. Giao X, mot khi a c canh tan va linh ong, phai la ni thch hp e huan luyen va e thc hien viec phung th thanh the, xet v , --- nh c co giao hoang Gioan Phaolo II a day, --- giao x la cong oan nhng ke a lanh nhan b tch Ra Toi, e noi len can cc cua mnh, nhat la qua viec c hanh Hy Te Thanh The (26) Giao X can co kinh nghiem va s ong gop cua nhng phong trao va nhng cong oan mi; di s hng dan cua Chua Thanh Than, va tuy theo n oan sung rieng, nhng phong trao va cong oan mi nay biet anh gia nhng yeu to cua viec khai tam kito. Nh the cac phong trao va cong oan nay co the tr giup cho cac tn hu kham pha lai ve ep cua n goi kito, ma trung tam cua n goi o la b tch Thanh The danh cho tat ca moi ngi trong cong oan giao x.

14. S the hien phung vu cua giao hoi hoc cong giao c gap thay trong li cau nguyen Anafora, qua nhng cau nhac lai chieu kch thanh the cua s ng au cua c Giao Hoang, giam muc cua Roma, nh la yeu to noi tai cua Giao Hoi pho quat; va cung giong nh the oi vi cho ng cua giam muc trong giao hoi a phng. (27) Ch co mot b tch ThanhThe duy nhat quy tu Giao Hoi trong s hiep nhat, chong lai moi phan re. Giao Hoi duy nhat c Chua Kito mong muon, luon hng ve mot B Tch Thanh The c thc hien trong s hiep thong vi tong o oan, ma thu lanh la ang ke v Thanh Phero. o la moi giay lien ket lam cho b tch Thanh The c hp phap. Mot s hiep thong theo chieu ngang gia nhng giao hoi anh em ma thoi, la ieu khong phu hp vi s hiep nhat thanh the ung theo y muon cua Chua Kito. S hiep thong vi ang Ke v Thanh Phero, --- ngai la nguyen ly cua s hiep nhat giao hoi va la ke gn gi n oan sung cua s hiep nhat va pho quat, tc  n oan sung cua thanh Phero, --- s hiep thong vi ang ke v Thanh Phero la yeu to noi tai cua B Tch Thanh The. Nh the, s hiep nhat giao hoi c the hien trong s  duy nhat b tch va trong s hiep nhat thanh the gia nhng ngi kito.

15. Co mot tng quan ac biet gia b tch Thanh The va tat ca nhng b tch khac. Ve van e nay, can lu y rang theo Cong ong Trientino, cac b tch tch cha an sung ma chung noi len va trao ban an sung o qua viec c hanh. (28) Nhng, ang khac, tat ca moi b tch cung nh tat ca cac tha tac vien cua giao hoi va nhng cong viec tong o, tat ca eu c lien ket chat che vi b tch Thanh The va c hng ve b tch Thanh Thanh The nay (29). V the, B Tch Thanh The la s tron hao cua nhng tron hao (30).

Tng quan vi b tch Thanh The khong ch tren bnh dien c hanh phung vu ma thoi, nhng nhat la co lien he en iem thiet yeu cua moi b tch. B tch Ra Toi la can thiet e bc vao trong s hiep thong giao hoi; va s hiep thong giao hoi nay c cung co bi nhng b tch khac, ban cho tn hu t n nay en n khac (Gn 1,16). Ngi ta biet ro tng quan can ban gia b tch Ra Toi va B Tch Thanh The, xet nh la nguon mach cua i song kito. Trong nhng giao hoi theo truyen thong ong Phng, khi lanh nhan b tch Ra Toi, tn hu cung c rc le na, trong khi tai nhng giao hoi theo truyen thong Latinh, tn hu lanh nhan b tch Thanh The khi en tuoi khon va ch sau khi a lanh nhan b tch Ra Toi.

Nhng cau tra li cho Tai Lieu Tong Quat e ngh hay lam sang to tng quan than hoc gia b tch Ra Toi va B Tch Thanh The nh la chop nh cua viec khai tam kito, ca khi ieu nay khong nhat thiet a en viec c hanh b tch Ra Toi luon trong Thanh Le. Ngi ta cung noi len quan tam oi vi pham chat cua viec day giao ly thch hp.

16. Co tng quan than hoc gia b tch Them Sc va B Tch Thanh The, bi v Chua Thanh Than hng dan con ngi en viec tin vao Chua Giesu Kito. e lam noi bat hn moi tng quan nay tai vai giao hoi a phng, ngi ta a lay lai thc hanh ban b tch Them Sc trc khi cho Rc Le.

B Tch Thanh The la chop nh cua con ng khai tam kito. Song i kito co ngha la hien thc hoa hong an cua b tch Ra Toi, c linh ong lai bi b tch Them Sc, va nuoi song hong an B Tch Ra Toi o bang viec tham d Thanh Le vao ngay Chua Nhat va nhng ngay le buoc. Ngi ta lu y rang viec ban b tch Them Sc thng c uy quyen cho cac linh muc, vi hau qua la at vao hang th yeu viec Giam Muc la tha tac vien thong thng cua b tch Them sc nay. Va nh vay, ngi ta lam cho nhng ke lanh nhan b tch them sc mat dp gap ngi Cha va la thu lanh hu hnh cua giao hoi a phng.

17. Vai tra li a ra cau hoi ve han tuoi thch hp nhat e c nhan vao c hanh b tch trong giao hoi theo truyen thong latinh, xet v nhng ket qua thieng lieng va muc vu at c do viec cho Rc Le trong giai oan au cua tuoi th. Tng cung nen nhac lai ay nhan nh cua c Gioan Phaolo II, trong tap sach cua ngai, co ta e la: Hay ng day, chung ta cung i! (31); ngai a nhac lai rang cac tre nho la hien tai va tng lai cua Giao Hoi... Cac tre nho co vai tro tch cc trong viec rao giang Phuc am cho the gii, va vi nhng li cau nguyen, cac tre nho gop phan vao viec cu roi the gii va lam cho the gii c tot ep hn. (32)

Trong qua kh, ve van e nay, co sac lenh (Quam Singulari) cho phep c Rc Le nhng tre nho t 7 tuoi tr len, tuoi c xem nh la biet dung tr khon, khi cac em biet phan biet banh Thanh The khac vi banh thong thng; va viec biet s dung tr khon la ieu kien e c xng toi lan au. (33)

Hng hanh ong va noi tren, xem ra con can thiet hn na, xet v viec s dung tr khon, cung nh nhng nguy hiem va nhng cam do, lai en sm hn. Vi cach thc hanh tren, ngi ta tuyen xng a v th nhat cua an sung a mang en cho giao hoi nhieu li ch to ln, va co vo cho nhng n goi lam linh muc.

18. Tng quan gia b tch Chc Thanh va b tch Thanh The c nhn thay ro trong thanh le do c Giam Muc chu te, hoac do linh muc chu te, nhan danh Chua Kito thu lanh. Giao Ly cua Giao Hoi at Chc Thanh nh la ieu kien khong the bo qua c, e c hanh thanh s b tch Thanh The.

V the, can lam noi bat vai tro t te cua chc linh muc tha tac, trong viec c hanh Thanh The; chc linh muc tha tac khac biet han vi chc linh muc chung cua moi tn hu, khac biet trong yeu tnh cua no, ch khong phai ch khac trong cap bac ma thoi. (34) V the, that la ung khi e ngh cac linh muc nen hanh ong trong b tch Thanh The nh la ngi c hanh, va nh the chu toan vai tro theo bac chc thanh a lanh nhan. (35)

19. Moi ngi eu biet rang thong thng B Tch Hon Phoi c c hanh trong khi c hanh b tch Thanh The, trong cac giao hoi thuoc truyen thong latinh, khac vi nhng g c thc hanh trong cac Giao Hoi ong Phng.

Khi b tch Hon Phoi c c hanh trong Thanh Le, tnh thng kito co c mau mc cua no ni tnh thng cua Chua Giesu Kito, ang trong b Tch Thanh The yeu thng giao hoi nh la hien the cua mnh, cho en mc o hy sinh manh song mnh cho giao hoi. Tnh yeu phu the nay c nhan manh ca trong trng hp b tch Hon phoi c c hanh ngoai Thanh Le. (36) Tuy nhien, Thanh The van la nguon mach khong bao gi can cho s hiep nhat va tnh thng khong the phan chia cua hon nhan va tr thanh lng thc  cua toan the gia nh, trong viec xay dng to am kito.

20. Tng quan gia B Tch Thanh The va B Tch Xc Dau cho Benh nhan co nguon goc cua no, nh moi b tch khac, ni chnh Chua Kito. Trong viec cham soc cho cac benh nhan, Chua chng to cho ta thay y ngha cua s mang Chua cha lanh benh tat va cu roi con ngi.

Hn na, trong nhng cau tra li cho Tai Lieu Tong Quat, ngi ta e ngh trnh bay moi tng quan gia b tch Xc Dau va B Tch Thanh The nh la tng quan mang en s an ui va niem hy vong trong cn benh hoan, trc khi c hieu nh la Cua an ang lan cuoi. Ngi ta mong muon cac tac vien ngoai le cho Rc Le hay chu y en nhng benh nhan nang va nhng ngi cao nien, khong the ch than tham d viec c hanh Thanh Le tai nha th. Theo vai e ngh gi ve, e lam ch cho ho, tng cung nen s dung nhng phng tien truyen thong xa hoi, e truyen i cac Thanh Le va nhng c hanh khac na. Khi s dung ky thuat tan tien, nhng ai dan than vao cong viec nay, nen c huan luyen tng xng ve than hoc, s pham va van hoa.

21. Ve viec a cac b tch vao trong Thanh Le, nhng quy luat phung vu cua cac giao hoi ong phng khong co ieu khoan nao ve van e nay, mac du o ay co nhng luat tr danh cho b tch Ra Toi va b tch Hon phoi. Ve viec thc hanh nay, cac giao hoi a phng nen at ra nhng quy nh thch hp. oi vi nhng giao hoi a phng theo nghi thc latinh, nhng tra li cho thay rang viec a cac b tch vao trong thanh le, a c thc hien theo nhng thong le khac nhau tuy theo tng quoc gia. Co nhng giao phan at ra nhng quy nh cho viec c hanh cac b tch va cac phu b tch trong Thanh Le, nhat la oi vi trng hp nhng hon nhan khac ton giao va le an tang cho cac tn hu khong thc hanh ao.

Theo thng cac nghi thc c phan ra theo hai cach c hanh, nh trong trng hp B Tch Ra Toi va B Tch Giai Toi, cach c hanh rieng cho ca nhan va cach c hanh chung cho mot cong ong. Cho du, tren bnh dien muc vu, ngi ta thch theo cach c hanh chung cho mot cong ong, nhng khong nen ri vao mot th chu trng duy cong ong, v hai ly do, hoac bi v b tch luon la hong an cho ca nhan, hoac bi v tn hu co quyen, trong hoan canh cu the, c hng nh b tch cach ca nhan.

22. Ve Moi giay lien ket chat che gia b tchThanh The va B Tch en Toi, Van Kien viet nh sau:

B Tch Giai Toi thiet lap lai moi giay hiep thong a b cat t v toi trong (37). V the, can chu y ac biet en tng quan gia b tch Thanh The va b tch Giai Toi. Nhng cau tra li cho thay nhu cau can at tng quan nay trong khung canh tng quan gia b tch Thanh The va giao hoi, va nh la ieu kien e gap g va ton th Chua, ang rat thanh, trong s thanh thien va vi tam hon trong sach. Chua a ra chan cho cac Tong o, e lam noi bat s thanh thien cua mau nhiem. Nh  thanh Phaolo qua quyet, toi loi gay ra mot s o ue, giong nh mot s dam o, bi v than the chung ta la chi the cua Chua Kito (x. 1 Co 6,15-17). Chang han nh thanh Xe-sa-rio thanh Arles, a noi nh sau: Moi lan chung ta en nha th, chung ta hay thu xep trat t lai tam hon chung ta, dng nh the chung ta en en th cua Thien Chua. Ban co muon gap c mot en Th huy hoang hay khong? Vay xin ban ng lam ban nh linh hon ban, bi nhng toi loi (38).

Tng quan gia b tch Thanh The va b tch Giai Toi trong xa hoi ngay nay tuy thuoc rat nhieu vao y thc toi loi va y thc ve Thien Chua. S phan biet gia ieu thien va ieu ac thng tr nen chu quan. Con ngui ngay nay, v ch mot chieu nhan manh en phan oan cua lng tam ca nhan, nen de ao lon y thc ve toi loi.

23. Co nhieu cau tra li gi ve nhac en moi tng quan gia b tch Thanh The va s Hoa Giai. Tai nhieu quoc gia, cac tn hu a anh mat hay ang anh mat y thc ve nhu cau phai hoan cai trc khi lanh nhan b tch Thanh The. B tch Giai Toi khong luon luon c nhn nh la s can thiet e song trong tnh trang an sung, trc khi len rc le; do o ngi ta l la vi bon phan phai xng nhng toi trong. (39) T tng ve s rc le nh la cua an i ang a dan en viec ha thap s can thiet cua tnh trang an sung. Ngc lai, cung nh cua an gia thiet phai co c phan song ong va lanh manh, th cung the , b Tch Thanh The oi buoc tnh trang an sung e cung co s dan than cua b tch Ra Toi: tn hu khong the nao song trong tnh trang toi trong, e tiep nhan ang la phng thuoc trng sinh va la lieu cha tr e khoi phai chet. (40).

Nhieu tn hu biet ro rang ngi ta khong the rc le trong tnh trang mac toi trong, nhng ho lai khong biet ro the nao la toi trong. Nhng ngi khac th khong at ra cho mnh nhng cau hoi ve van e nay na. Ngi ta tao ra mot vong lan quan nh sau: toi khong rc le bi v toi khong xng toi; va toi a khong xng toi, bi v toi khong thay mnh pham toi nao ca. Co the co nhieu nguyen do khac nhau, nhng mot trong nhng nguyen do chnh, la s thieu giang day giao ly ve iem nay.

Mot hien tng khac kha pho bien he tai trong viec khong tao ieu kien thuan li, bang nhng thi khoa bieu thch hp, cho viec en vi b tch Hoa Giai. Tai vai quoc gia, b tch giai toi khong con c trao ban cho ca nhan na; toi a, hai lan trong nam, ngi ta c hanh  nghi thc giai toi chung, vi mot cong thc mi tong hp na chng gia cong thc II va cong thc III trong sach Nghi Thc c hanh b tch Giai Toi.

Chac chan ngi ta nhan thay s bat quan bnh to ln gia nhieu ngi Rc Le va rat t ngi i xng toi. Rat thng khi cac tn hu len Rc le, ma khong quan tam g  en tnh trang toi  trong co the cua ho. V the, viec nhan cho Rc Le nhng ngi a ly d roi ket hon dan s lai, la hien tng kha thng xay ra tai nhieu quoc gia. Khi tham d Thanh Le an tang, hoac Le ci hay nhng Le ac biet khac, nhieu ngi len rc le, ch v mot xac tn m ho la ho tham d Thanh le khong thanh, neu khong len rc le.

24. Trc nhng thc tai muc vu nh the, nhieu cau tra li gi ve cho thay mot cung giong khch le hn. Nhng cau tra li o c mong lam sao e tr giup cho nhng ngi trong trng hp neu tren, c y thc ve nhng ieu kien Rc Le va ve s can thiet cua b Tch Giai Toi, sau khi a xet mnh, e chuan b tam hon qua viec thanh tay khoi toi loi. V the, trong bai giang v chu s nen thng noi ve moi giay lien ket gia b tch Thanh The va b tch Giai Toi.

Co c muon ro rang ve viec nghiem chnh thiet lap lai khap ni viec gi chay rc le, hien van con ton tai ni nhng Giao Hoi ong Phng. (41) That vay, viec gi chay, xet nh la viec lam e to ra mnh lam chu lay mnh, oi hoi s cong tac cua y ch va dan en viec thanh tay tam tr. Thanh A-na-ta-si-o noi nh sau: Ban co muon biet the nao la an chay hay khong? Viec  an chay uoi xa ma quy va giai thoat ta khoi nhng t tng xau, lam cho tinh than vui len va thanh luyen con tim (42). Trong phung vu Mua Chay, ngi ta thng nhac en viec thanh tay con tim, nh qua viec chay tnh va thinh lang, nh thanh Ba-si-li-o a khuyen khch (43). Trong vai cau tra li cho Tai Lieu Tong Quat, ngi ta at ra cau hoi ve viec co nen thiet lap lai s bat buoc gi chay trc khi rc le ba tieng ong ho hay khong. Ngi ta c mong co nhng co gang e gia tang nhng dp e cac ca nhan hoa giai vi nhau, nh qua viec cong tac lien giao x trong ngay th Bay va Chua nhat, va nhat la mot cach sau xa hn trong Mua Vong va Mua Chay. Ngi ta con co the lam nhieu ieu hn na trong cac bai giang va trong viec day giao ly, e tai lap  y thc ve toi va ve viec thc hanh b tch Giai Toi, vt qua nhng kho khan do tam thc tran tuc gay ra. Can cung cap kha the  e tn hu  en vi b tch Giai Toi trc Thanh le, bang cach thch ng thi gi phu hp vi hoan canh cua cac hoi nhan, va ca trong khi c hanh b tch Thanh The, nh c khuyen khch trong tong th ve Long Nhan T cua Chua. (44)

Can khuyen khch cac Linh Muc ban b tch Giai Toi, nh la dp u tuyen e cac ngai tr nen dau ch va phng tien cua long nhan t Chua. Giao Hoi biet n sau xa nhng linh muc sot sang ban b tch Giai Toi, e chuan b tn hu gap g va lanh nhan Chua Kito trong B Tch Thanh The. Cac tn hu thay mnh c khuyen khch xng toi, nhat la khi thay linh muc thi hanh tha tac vu  ni Toa Giai Toi, nh bao chng ta cua cac thanh thi ai chung ta, nh thanh Le-o-pol-o, Thanh Pio Nam Dau va biet bao v chu chan thanh thien khac.

25. Cac Tn Hu Giao Dan, thanh phan thiet yeu cua Giao Hoi Hiep Thong --- mot s hiep thong c to chc cach pham trat, nh Cong ong Vaticano II va nhng Van Kien khac cua Quyen Giao Huan trnh bay (45), --- (cac giao dan) c quy tu lai trong cong oan e tham d vao viec c hanh b tch Thanh The.

Thien Chua Cha a tr nen hu hnh trong viec viec nhap the cua Chua Con. Viec nhap the nay a khai m viec Phung Th thieng lieng, phu hp vi ly tr va trong Chua Thanh Than. Viec phung th nay khong the nao la mot hon hp nhng thc hanh cua con ngi (Is 29,13). Viec Phung Th Kito co mot he luan kito hoc va nhan hoc: v the viec tham d cua tn hu vao Phung Vu, nhat la vao viec c hanh b tch Thanh The, he tai cach thiet yeu trong viec i vao trong viec phung th nay, trong o Thien Chua xuong vi con ngi va con ngi i len cung Thien Chua. B Tch Thanh The, cuoc tng niem cua Chua Con, la viec Phung Vu e ton th Thien Chua Cha trong Chua Thanh Than; ieu nay la nen tang cua cong cuoc canh tan phung vu do cong ong Vaticano II mong muon.

Nhng nhieu ngi quan sat thay rang viec tham d nay thng b rut gon vao nhng kha canh ben ngoai. Khong phai tat ca hieu c y ngha that, phat sinh t c tin vao Chua Giesu Kito, Con Mot Thien Chua. Viec tham d vao b tch Thanh The c xem mot cach ung nh la hanh ong u tien cua i song giao hoi, mot s hiep thong vao i song cua Ba ngoi Thien Chua,  hiep thong vi Chua Cha, ang la nguon mach cua moi hong an, hiep thong vi Chua Con, ang a nhap the va song lai, va hiep thong vi Chua Thanh Than, ang bien oi va than thieng hoa i song con ngi.

Nhng cau tra li cho Tai Lieu lam Viec eu nhan thay s can thiet phai giup cho cac tn hu c hieu ban chat cua Thanh The va s lien he vi viec nhap the cua Ngoi Li, va t o tham d vao trong mau nhiem thanh the vi con tim va tr hieu nhat la bang viec hien dang chnh mnh, trc khi tham d bang nhng hanh vi ben ngoai. Nhng cau tra li cung gi y hay lam noi bat tng quan tnh thng giong nh tnh thng phu the cua b tch Thanh The va cua Giao c mi, nh la mau gng cua nhng n goi cua ngi kito: n goi song i hon nhan, n gi song khiet tnh, n goi linh muc. Tat ca ieu nay nham en muc tieu huan luyen con ngi va nhng cong ong thanh the, biet yeu men va phuc vu Chua Giesu trong b tch Thanh The.

26. Ngoai ra, nen cung co cac phng tien truyen thong hien co, nhat la e lam cho de dang viec tham d cua cac tn hu nao v nhieu ly do b ngan tr khong the ch than tham d nhng c hanh thanh the tai cac nha th, nh cong ong Vaticano II a khuyen khch (46). Co nhng e ngh lien quan en nhng phng tien truyen thong (mass media) cua Toa Thanh; nh van dung tot hn co the nhng s cong tac, cac phng tien nay co the cung cap lien ngay va mot cach chuyen nghiep nhng viec phuc vu cho giao hoi pho quat, va ca e phan ng lien ngay oi vi viec pho bien nhng nguyen tac chong kito giao. Trong cong cuoc chung nay, cac phng tien truyen thong theo tinh than kito co vai tro to ln. Sc manh ky thuat cua nhng phng tien nay tr thanh can thiet e trnh bay, mot cach quan bnh va tch cc, s iep kito, e soi sang cho lng tam cua nhng con ngui thien ch ve nhng van e luan ly co tam quan trong ln oi vi sinh hoat cua Giao Hoi va cua  xa hoi.

27. Nhng bong toi cua viec c hanh Thanh The.

Viec hiep thong giao hoi b xao tron va ton thng tram trong bi nhng bong toi trong viec c hanh b tch Thanh The. Nhng iem toi nay cung a c nhac en trong nhng cau tra li a c gi ve. Van e a c c Gioan Phaolo II ban en trong thong iep ve B Tch Thanh The (47) va nhat la c ban mot cach ac biet rieng trong Huan Th cua bo Phung T va ky luat b tch (48); Van e nay mi goi chung ta hay cham chu va bnh tnh nhn vao cach Giao Hoi c hanh b tch Thanh The, nguon mach va chop nh cua i song va s mang cua Giao Hoi. Cham chu va bnh tnh, nhng khong v o ma thieu tinh than phe phan.

Chnh s viec noi len li keu goi tren trong giay phut lch s nay, --- khi Giao Hoi cang ngay cang dan than oi thoai vi cac ton giao va vi the gii, --- khong phai la g khac hn la mot linh ng ay quan phong cua ngi ke v thanh Phero; s linh ng nay lam cho ta hieu c nh the nao Giao Hoi can luon nhn ve chnh mnh, e oi thoai tot hn vi nhng ke khac, ma khong anh mat chnh can cc cua mnh, nh la b tch pho quat cua n cu roi.

Trong Tai Lieu Lam Viec nay, c ghi ra nhieu iem toi ma ta nhan ra c t viec phan tch nhng cau tra li cho Tai Lieu Pho Quat. Nhng iem toi o khong nen c hieu ch nh la nhng loi pham luat phung vu va loi pham trong viec thc hanh phung vu, nhng ung hn nh la nhng bieu lo cho nhng thai o sau xa hn.

Ngi ta ghi nhan mot s giam thieu mc tham d vao viec c hanh Ngay cua Chua, vao ngay chua nhat va trong nhng ngay le buoc, v thieu hieu biet ve noi dung va y ngha cua mau nhiem thanh the, v chu trng lanh am nhat la tai nhng quoc gia ang dien ra hien tng tran tuc hoa; tai nhng quoc gia nay, ngay chua nhat thng c bien thanh ca nh ngay lam viec.

Ngi ta ghi nhan s  pho bien cua dong suy t cho rang chnh cong ong tao ra s hien dien cua Chua Kito, thay v Chua Kito la nguon mach va la trung tam cua s hiep thong chung ta, la thu lanh cua Nhiem The Ngi la Giao Hoi.

Ngi ta lam sai lac y ngha cua s Thieng Thanh trong tng quan vi B Tch Cao Ca nay, do hau qua cua viec giam sut cau nguyen, giam sut viec chiem niem va ton th Mau Nhiem Thanh The.

Ngi ta lieu lam h s that ve tn ieu cong giao noi ve s bien oi banh va ru thanh Mnh va Mau Thanh Chua Giesu Kito; s bien oi nay thng c giai thch bang t s bien the. T o, lam h s that ve s hien dien that cua Chua Kito trong b tch Thanh The, trong khung canh nhng y niem co gang giai thch mau nhiem thanh the, khong phai do theo ni chnh no, nhng giai thch mau nhiem trong vien tng cua chu the ma b tch thanh the co tng quan, th du nh khi giai thch vi nhng cum t  noi ve viec bien oi y hng va viec bien oi y ngha. Ngi ta ghi nhan mot s chenh lech gia c tin c tuyen xng vao B Tch va chieu kch luan ly trong lanh vc i song ca nhan, cung nh trong lanh vc rong ln hn cua sinh hoat van hoa va cua i song xa hoi.

Ngi ta rat t biet en nhng van kien cua Giao Hoi, va nhat la t biet en Cong ong Vaticano II, nhng thong iep noi tieng ve B TchThanh The, ke ca nhng thong iep mi ay ve B Tch Thanh The, tong th ve Nam Thanh The, va nhng van kien khac na.

Roi en viec thieu mot s quan bnh ung an trong viec c hanh: ngi ta i t thai o tuy thuoc nghi thc mot cach thu ong en mot thai o bien che thai qua en o dung nhng kieu cach e cao v c hanh B Tch Thanh The, vi nhng ac tnh nh noi nhieu, giai thch dong dai va nhieu lan, khong e cho chnh Mau Nhiem c noi len ngon ng cua no qua nghi thc va nhng cong thc cua phung vu.

 

(ang The Dung chuyen dch Viet ng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page