Tng thuat ve Thanh Le

c Thanh Cha Benedito XVI

c hanh tai en Th Thanh Phero

e mng knh hai thanh Tong o

Phero va Phaolo

 

TC trao day choang Pallium, cho 32 V Tong Giam Muc

ng au cac Tong Giao Phan tren the gii

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Tng thuat ve Thanh Le c Thanh Cha Benedito XVI c hanh tai en Th Thanh Phero e mng knh hai thanh Tong o Phero va Phaolo.

(Radio Veritas Asia 30/06/2005) - Quy v va cac ban than men. Luc 9 gi 30 phut sang th T, ngay 29 thang 6 nam 2005, c Thanh Cha Beneito XVI a chu te Thanh Le Mng Knh Trong The Hai Thanh Tong o Phero va Phaolo, ben trong en Th Thanh Phero, Roma, vi s hien dien ac biet cua Phai oan Giao Hoi Chnh Thong Costantinopoli en mng le hai thanh Quan Thay Phero va Phaolo cua Giao Hoi Cong Giao Roma. Trong Thanh Le, c Thanh Cha Beneito XVI cung a trao day choang Pallium, cho c Hong Y Angelo Sodano, Tan Nien Trng Hong Y oan, va cho 32 V Tong Giam Muc, ng au cac Tong Giao Phan tren the gii, va c bo nhiem trong nam qua, trong so nay co c Tan Tong Giam Muc Ha Noi, Giuse Ngo Quang Kiet. Sau ay, knh mi quy v va cac ban theo doi ban dch tieng Viet nguyen van bai giang nay.

TC Benedito trnh bay mot cai nhn ve Giao Hoi trong nhng ac tnh, duy nhat, thanh thien, cong giao va tong truyen. TC a noi nh sau:

 

Le Mng Hai Thanh Tong o Phero va Phaolo va la mot s tng nh ay long biet n oi vi hai chng nhan v ai cua Chua Giesu Kito, va ong thi la mot li tuyen xng long trong ve mot Giao Hoi duy nhat, thanh thien, cong giao, va tong truyen. Trc het, ay la mot le mng, noi len ac tnh cong giao pho quat. Dau ch cua Le Hien Xuong --- mot cong oan mi, noi u moi th tieng va hiep nhat tat ca moi dan nc thanh mot Dan duy nhat, trong mot gia nh cua Thien Chua --- (dau ch cua Le Hien Xuong nay) a tr thanh thc tai. Cong oan phung vu chung ta ay, --- trong o c quy tu nhng v giam muc en t khap ni tren the gii, nhng con ngi thuoc ve nhieu nen van hoa va t nhng quoc gia khac nhau, --- la mot hnh anh cua gia nh giao hoi c pho bien tren toan the gii. Nhng con ngi xa la nay tr thanh ban hu; va vt qua moi gii han, chung ta nhn nhau nh nhng anh em. Nh the, c nen tron s mang cua Thanh Phaolo, ang biet ro mnh la cong s vien cua Chua Giesu Kito gia dan ngoai... la le dang ep long Thien Chua, c Chua Thanh Than thanh hoa (th Roma 15, 16). Muc tieu cua s mang la mot nhan loai c bien oi thanh li ton vinh Thien Chua, thanh le ton th ch thc ma Thien Chua mong muon: o la y ngha sau xa cua ac tnh cong giao pho quat, mot ac tnh a c trao ban cho chung ta, nhng cung la mot muc tieu ma chung ta phai luon tien bc hng ve o. ac tnh cong giao pho quat khong phai ch dien ta theo chieu ngang, nh mot cuoc tap hop nhieu ngi trong s hiep nhat; nhng con dien ta chieu cao na: ch khi chung ta hng nhn ve Thien Chua, ch khi chung ta m rong tam hon on nhan Thien Chua, th chung ta mi co the thc s tr thanh mot cong oan duy nhat. Cung nh thanh Phaolo, Thanh Phero cung a en Roma, thanh pho a tr nen ni hoi tu cua tat ca moi dan nc va v the ma Roma a co the tr thanh li dien ta ac tnh pho quat cua Phuc am, trc moi thanh pho khac. Thc hien chuyen i t Gierusalem en Roma, chac chan thanh Phaolo biet ro mnh c hng dan bi nhng li cua cac ngon s, bi c tin va li cau nguyen cua Israel. S mang hng en toan the gii cung la thanh phan cua li rao giang Cu c: Dan toc Israel a c mi goi tr nen anh sang cho cac dan nc. Thanh Vnh 21, thanh vnh cua cuoc Thng Kho, --- ma cau au tien: Lay Chua toi, Lay Chua toi, tai sao Ngai bo ri toi? a c Chua Giesu thot len t tren Thap Gia, --- Thanh Vnh 21 nay ket thuc vi cai nhn c noi len bang nhng li nh sau: Tat ca moi ni se tr ve cung Chua, tat ca moi gia nh cac dan toc se phu phuc trc nhan Ngai (Tv 21, 28). Khi Thanh Phero va Thanh Phaolo en Roma, th Chua Giesu, ang a bat au thanh vnh 21 nay t tren Thap Gia, a phuc sinh roi; chien thang cua Thien Chua gi ay phai c cong bo cho tat ca moi dan toc, va nh the thc hien xong li ha ma thanh vnh noi len ni cau ket.

ac tnh cong giao co ngha la pho quat, --- s a biet tr thanh s hiep nhat; va s hiep nhat van con la s a biet. T Li cua Thanh Phaolo ve ac tnh pho quat cua Giao Hoi, chung ta a c nhn thay truc rang: cung thuoc ve s hiep nhat nay, la kha nang cua cac dan toc vt qua c chnh mnh, e nhn ve Thien Chua duy nhat. Thanh Irene thanh Ly-on, v sang lap that s cua nen than hoc cong giao, a dien ta moi day lien he gia ac tnh cong giao pho quat va s hiep nhat, mot cach tot ep nh sau: Giao Ly nay, c tin nay uc Giao Hoi tren khap the gii gn gi ky lng, dng nh the ket thanh mot gia nh duy nhat: chnh mot c tin, cung vi mot tam hon, cung mot li rao giang, cung mot giao huan, cung mot truyen thong, dng nh the phat xuat t cung mot moi mieng. Nhng ngon ng cua cac vung tren the gii la that khac nhau, nhng sc manh cua truyen thong la duy nhat va nh nhau. Nhng cong oan giao hoi tai c khong co mot c tin hay truyen thong khac; cung giong nh vay nhng giao hoi a phng tai Tay Ban Nha, tai Phap, tai Ai Cap, tai Lybia, tai ong Phng, tai trung tam mat at; cung nh mat tri, tao vat cua Thien Chua, la duy nhat va giong y nh vay tren khap moi ni, th cung the anh sang cua li giang chan that chieu sang khap ni va soi sang cho tat ca moi ngi muon biet c s that. (Adv. haereses, I, 10,2). S hiep nhat con ngi trong s a biet, tr nen la ieu co the, bi v Thien Chua, ang Duy Nhat cua Tri va at, a mac khai chnh mnh ngai cho chung ta; bi v s that thiet yeu ve s song chung ta, ve nguon goc chung ta, t au en va i ve au, a tr thanh hu hnh khi Thien Chua to mnh ra cho chung ta; trong Chua Giesu Kito, Thien Chua a lam cho chung ta nhn thay c dung nhan Ngai, nhn thay c chnh Ngai. S that nay ve iem thiet yeu cua hu the chung ta, ve s song va cai chet cua chung ta, mot s that t Thien Chua a tr nen hu hnh, s that o hiep nhat chung ta, lam cho chung ta tr thanh anh ch em vi nhau. ac tnh cong giao va ac tnh hiep nhat, cung i oi vi nhau. Va s hiep nhat co mot noi dung: o la c tin ma cac tong o a truyen lai cho chung ta t Chua Kito. Toi sung sng vui mng, v hom qua, trong ngay le knh thanh Irene va trong buoi chieu ap ngay le trong knh Thanh Phero va Thanh Phaolo --- toi a co the trao cho Giao Hoi mot hng dan mi e thong truyen c tin; tap hng dan nay giup chung ta hieu biet ro rang hn va, do o, song tot ep hn c tin ang hiep nhat chung ta: o la tap sach Toat Yeu Giao Ly cua Giao Hoi Cong Giao. Giao Ly, trc ay a c trnh bay mot cach ay u chi tiet trong Sach Giao Ly Ln (--- tc sach Giao Ly mi nam 1992) --- nh qua nhng chng ta cua cac v thanh trong cac the ky va vi nhng suy t chnh mui trong than hoc, th gi ay c tom gon trong nhng iem chnh yeu; tap Toat Yeu Giao Ly nay se c chuyen dch sang ngon ng thng ngay va can c cu the hoa luon luon. Tap Toat Yeu c trnh bay theo hnh thc oi thoai hoi-tha; tap sach co in them 14 bc hnh hoa, dien ta nhng lanh vc khac nhau cua c tin; nhng bc hnh nay mi goi ngi oc chiem niem va suy gam. Co the noi nhng bc hnh hoa nay dien ta lai cach hu hnh ieu ma li noi khai trien chi tiet. Vao au cua Tap Toat Yeu, co hien anh cua Chua Kito vao the ky th VI; hien anh nay hien c cat gi trong tu vien nui Athos va trnh bay Chua Kito nh la Chua cua Trai at nay, va ong thi la v anh hung cua Phuc am ma Chua cam trong tay. Ta la ang Ta La --- danh goi mau nhiem ve Thien Chua nh c mac khai trong Cu c --- gi ay c dung nh la danh goi cua Chua Kito: tat ca nhng g hien hu, eu en t Ngi; Chua Kito la nguon mach nguyen thuy cua moi s. o la bi v Chua Kito la ang duy nhat, la ang luon luon hien dien, luon luon gan ben chung ta va ong thi luon i trc chung ta, nh la Bia Ch ng tren ng i chung ta, v chnh that ra Ngi la Con ng. Ngi ta khong the oc cuon Toat Yeu Giao Ly nay, nh oc mot tieu thuyet. Can phai suy niem tng iem trong thinh lang, va cho phep noi dung cua tap sach, qua cac bc hnh in trong o, tham nhap sau xa vao trong tam hon chung ta. Toi hy vong la Tap Toat Yeu Giao Ly nay c tiep nhan trong cach thc nh va noi tren va co the tr thanh mot tap hng dan tot trong viec thong truyen c Tin.

Chung ta a noi rang ac tnh cong giao va s hiep nhat cua giao hoi i oi vi nhau. S viec ca hai chieu kch nay c tr nen hu hnh cho chung ta nhn thay c, ni dung mao cua hai thanh tong o, noi len cho chung ta biet ve ac tnh ke tiep cua Giao Hoi: o la ac tnh tong truyen. Th hoi ac tnh Tong Truyen nay co ngha g? Chua a thiet lap 12 tong o, nh Ong Giacop co 12 ngi con; va nh the, Chua at cac ngai nh la nhng ke ng au cua Dan Chua, mot dan a tr nen pho quat, va t o ve sau bao gom tat ca moi dan toc. Thanh s Marco noi cho chung ta biet rang Chua Giesu a goi 12 v tong o, e ho vi ngai va e roi Ngi sai ho ra i (Mc 3,14). ay xem ra nh la mot ieu mau thuan. Co le chung ta ly luan nh sau: hoac lai vi Ngi hoac ho c sai i va ho len ng. Co mot li cua c Thanh Giao Hoang Gregorio Ca noi ve cac thien than, e giup chung ta giai quyet mau thuan va noi. Thanh Giao Hoang noi rang cac thien than luon c sai i va ong thi luon hien dien trc nhan Thien Chua: Cac thien than c sai en khap ni; cac ngai i khap ni; cac ngai luon len ng trong cung long Thien Chua (Omelia 34,13). Sach Khai Huyen a goi cac v giam muc nh la nhng thien than cua Giao Hoi, va do o chung ta co the ap dung nh sau: cac tong o va nhng ai ke v cac ngai can phai luon lai vi Chua, va nh the, bat c i en ni nao, cac ngai luon ket hiep vi Chua va song nh s ket hiep nay.

Giao Hoi la tong truyen, bi v giao hoi tuyen xng c tin cua cac Tong o va co gang song c tin nay. Co mot s duy nhat, ac iem cua nhom 12 tong o c Chua keu goi, nhng ong thi cung co s lien tuc trong s mang tong o. Thanh Phero, trong th th nhat cua ngai, a nh ngha chnh mnh nh la ong-trng lao vi cac v trng lao ma ngai gi th cho (5,1). Va nh the, thanh Phero dien ta nguyen tac ve viec ke tuc tong o: cung mot tha tac vu ma ngai a lanh nhan t Chua, gi ay tiep tuc trong Giao Hoi nh qua viec truyen chc linh muc. Li Chua khong nhng a c viet ra, nhng, nh qua nhng chng nhan ma trong b tch chc thanh, Chua a a vao trong tha tac vu tong o, th Li Chua con la Li song ong na. Nh the, gi ay toi ngo li vi anh em, tha anh em giam muc than men. Toi than ai chao anh em, cung vi nhng ngi than trong gia nh cua anh em va nhng tn hu hanh hng thuoc giao phan cua anh em. Anh em sap lanh nhan day choang Pallium t tay ngi ke v Thanh Phero. Chung ta a lam phep nhng day choang nay, nh the la chnh Thanh Phero lam phep chung, bang cach at nhng day choang nay tren Mo cua Thanh Phero. Gi ay, day choang nay dien ta trach nhiem chung cua chung ta trc v tong chu chan la Chua Giesu Kito, ma Thanh Phero noi en ni chng 5 cau 1 cua th th nhat Phero. Day choang Pallium nay la bieu lo cho s mang tong o cua chung ta. La bieu lo cho s hiep thong cua chung ta, mot s hiep thong c bao am mot cach hu hnh, trong tha tac vu Phero. Cong viec phuc vu cua tha tac vu Phero c lien ket vi s hiep nhat, cung nh vi ac tnh tong truyen; cong viec phuc vu nay hiep nhat, mot cach hu hnh, giao hoi khap moi ni va thuoc moi thi ai, va bao ve moi ngi chung ta khoi ri vao nhng s t lap gia hieu, de ang c bien thanh nhng iem tach rieng trong cua giao hoi, va nh the, co the gay thiet hai s oc lap noi bo. Nh the, chung ta khong c quen rang y ngha cua tat ca moi vai tro va moi tha tac vu, tu trung iem nay, la chung ta tat ca at en s hiep nhat c tin va hiep nhat trong s hieu biet Con Thien Chua, nh la con ngi tron ven, trong mc o phu hp vi s trng thanh tron hao cua Chua Kito, ngo hau nhiem the Chua Kito c ln len e xay dng chnh mnh trong tnh bac ai (th Epheso 4, 13.16).

Trong vien tng cua s hiep nhat giao hoi, t trong tam hon va vi tam tnh biet n, toi xin chao phai oan cua Giao Hoi Chnh Thong Giao Costantinopoli, a c c Thng Phu ai ket Bartolomeo I, gi en tham d Thanh Le nay; Toi xin gi en c Thng Phu dong suy t chan thanh sau ay.

c c Tong Giam Muc Joannis hng dan, phai oan a en tham d Le Mng hai thanh tong o Phero va Phaolo va tham d vao viec c hanh thanh the cua chung ta. Mac du chung ta cha ong y trong van e giai thch va van e tam quan trong cua tha tac vu Phero, tuy nhien chung ta cung ng chung vi nhau trong viec tiep noi truyen thong cac tong o, chung ta hiep nhat sau xa vi nhau ve tha tac vu giam muc, ve b tch chc thanh, va chung ta cung tuyen xng c tin cua cac Tong o, nh a c trao ban cho chung ta trong Kinh Thanh va nh c giai thch trong nhng ai Cong ong. Trong gi phut nay cua the gii, gi phut ay chu ngha hoai nghi va ay nhng nghi ng, mac du cung la gi phut ay c ao hng ve Thien Chua, --- chung ta nhn nhan lai mot lan na s mang chung cua chung ta, s mang lam chng cho Chua Kito, va tren nen tang cua s hiep nhat a c ban cho, chung ta cung nhn nhan lai s mang giup cho the gian c chap nhan knh tin. Chung ta het long khan cau Chua, xin Ngai hng dan chung ta en s hiep nhat tron ven, sao cho anh sang s that, --- la anh sang duy nhat co the sang tao s hiep nhat, --- c tr nen hu hnh trong the gii.

Phuc am cua Ngay Le nay noi cho chung ta biet ve li Tuyen Xng cua Thanh Phero, ma t o Giao Hoi a bat au; li tuyen xng nh sau: Thay la c Kito, Con Thien Chua hang song (Mt 16, 16). Ngay hom nay, khi noi ve Giao Hoi Duy Nhat, cong giao, va tong truyen, --- va cha noi ve Giao Hoi Thanh Thien, --- chung ta muon nhac lai ni ay, trong giay phut nay, li tuyen xng khac na cua Thanh Phero, c tuyen xng nhan danh 12 tong o, trong giay phut tn thac cao o, nh sau: Chung toi a tin va biet rang Thay la ang Thanh cua Thien Chua (Gn 6,69). Th hoi ieu nay co ngha la g? Chua Giesu, trong li cau nguyen t te, noi rang ngai thanh hoa chnh mnh cho cac mon e, va am ch en cai chet hy te cua ngai (Gn 17,19). Nh the, Chua Giesu noi len cach mac nhien vai tro cua ngai nh la V Thng Te thc hien mau nhiem cua Ngay Hoa Giai, khong phai ch trong nhng nghi thc thay the, nhng cach that s bang chnh Mnh va Mau Thanh ngai. Cum t ang Thanh cua Thien Chua trong Cu c am ch en ong Aron, nh la v Thng Te co trach vu hoan tat viec thanh hoa dan Israel (Tv 105, 16; x. Sir, 45,6). Li Tuyen Xng cua Phero ve Chua Kito, ma thanh nhan goi la ang Thanh cua Thien Chua, nam trong khung canh cua bai dien van cua Chua Giesu ve B Tch Thanh The, trong o Chua Giesu cong bo Ngay V ai cua S Hoa Giai, nh qua viec dang hien chnh mnh ngai trong Hy te; Chua noi nh sau: Banh ma Ta se ban cho la Tht mnh Ta, cho the gian c song (Gn 6,51). Nh the, tren nen tang cua li tuyen xng nay, chung ta nhn thay Mau Nhiem T Te cua Chua Giesu, nhn thay hy te cua Ngai cho tat ca chung ta. Giao Hoi khong thanh thien do t chnh mnh; giao hoi that ra bao gom nhng ke toi loi --- tat ca chung ta eu biet ieu nay va eu nhn thay nh the. Nhng, giao hoi luon luon c thanh hoa lai do bi tnh thng thanh luyen cua Chua Kito. Thien Chua a khong ch noi ma thoi; Ngai con a yeu thng chung ta mot cach that s cu the; Ngai a yeu thng chung ta cho en cai chet cua Con Mot Ngai. Chnh t ay ma Thien Chua ch cho chung ta nhn thay tron ca s cao ca cua mac khai, en o ngai dng nh a khac ghi nhng vet thng vao trong con tim cua Thien Chua. Nh the, moi ngi trong chung ta co the ch than noi nh thanh Phaolo Tong o rang: Toi song trong c tin vao Con Thien Chua, ang a yeu thng toi va da trao ban chnh mnh cho toi (Gal 2,20). Chung ta hay cau xin Chua cho s that cua li noi tren c the hien cach sau xa trong tam hon chung ta, cung vi niem vui va trach nhiem ma s that cua li o mang en. Chung ta hay cau nguyen cho s that cua li nay, nh chieu toa t viec c hanh b tch Thanh The, ma moi ngay moi tr nen co sc manh nhieu hn, e uon nan i song chung ta.

 

(ang The Dung)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page