c Hong Y Camillo Ruini

chnh thc m an phong chan phc

va phong thanh cho

c Co Giao Hoang Gioan Phaolo II

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

c Hong Y Camillo Ruini chnh thc m an phong chan phc va phong thanh cho c Co Giao Hoang Gioan Phaolo II vao chieu th Ba 28 thang 6 nam 2005.

(Radio Veritas Asia 29/06/2005) - Quy V va cac ban than men. Vao luc 7 gi chieu hom th Ba, ngay 28 thang 6 nam 2005, ben trong en Th Thanh Gioan Laterano, Nha Th Chnh Toa cua Giao Phan Roma, c Hong Y Camillo Ruini a chnh thc m an phong chan phc va phong thanh cho c Co Giao Hoang Gioan Phaolo II. V ben trong en Th khong con cho trong, nen cac tn hu ng ben ngoai cung co the theo doi nghi thc qua cac man anh ln.

Nghi thc c dien ra trong Gi Kinh Chieu Ap Ngay Le Trong Knh Hai Thanh Tong o Phero va Phaolo, do chnh c Hong Y Ruini chu s. Sau khi a oc kinh chieu, v Cao Thnh Vien cua an phong chan phc va phong thanh, c Ong  Slawomir Oder, ng ra trnh len c Hong Y va cho cac V thuoc Toa An giao phan Roma, van th xac nhan mnh la Cao Thnh Vien a c bo nhiem va nhng tai lieu ma mnh a thu thap c ve c Gioan Phaolo II.

Tiep o, c Hong Y Ruini kiem nhan van th va tai lieu, va chnh thc cong bo tnh cach hp phap va ch that cua nhng van kien c trnh len va truyen cho v Chng An ghi gi nhng van kien nay. c Hong Y Ruini cung cong bo danh tanh cua tat ca nhng v a c chnh  ngai bo nhiem tham d vao cac hoat ong cua an phong chan phc va phong thanh cho c co Giao Hoang Gioan Phaolo II. Cac v nay tuyen bo tuan nhan va san sang bat au cong viec.

c Hong Y va tat ca thanh vien cua Toa An tuyen the trung thanh va sieng nang thc hien trach vu c trao pho cho, the gi b mat ve nhng li khai cua cac nhan chng va ch noi ve nhng li khai nay cho nhng ke co trach nhiem trong An Phong Chan Phc va Phong Thanh nay ma thoi, va cuoi cung, the khong nhan bat c qua tang nao. Li tuyen the c moi ngi ky ten cong khai trong nghi thc. V cong ly vien cua toa an cong bo chng trnh nhng buoi hop e nghe cac li chng, va v cao thnh vien cong bo danh sach nhng chng nhan cua vu an, va cho biet them rang danh sach nay co the c tang them trong tng lai. Sau o, tat ca moi ngi cung oc li Kinh e Khan Xin Nhng n Lanh nh li bau c cua Toi T Chua c Gioan Phaolo II. Li kinh nay a c pho bien vao ngay th Nam 23/06/2005. Roi c Hong Y noi vai li ve net noi bat trong cuoc i cua c Gioan Phaolo II.

Ket thuc nghi thc, moi ngi cung hat bai ca lay y t khau hieu giam muc cua c Gioan Phaolo II: Tron ca con thuoc ve Me (Totus Tuus).

o la vai iem chnh cua nghi thc chnh thc m an phong chan phc va phong thanh cho c Gioan Phaolo II, vao luc 7 gi chieu th Ba, 28 thang 6 nam 2005, tai en Th Thanh Gioan Laterano, Nha Th Chnh Toa cua Giao Phan Roma.

c biet, trong thang va qua, Toa An Giao Phan Roma va V Cao Thnh Vien nhan moi ngay vai tram ien th gi vao a ch E-mail: potulazione.giovannipaoloII@VicariatusUrbis.org cua an phong chan phc va phong thanh cho c Gioan Phaolo II. Noi dung chnh cua nhng ien th nay la ung ho viec phong chan phc va ke lai nhng an lanh a nhan c, hoac xin cau nguyen cho nhng y ch rieng. Xet ve nguon goc, th a so cac ien th nay en t Chau My Latinh, roi ke en la t Au Chau, nhat la t  Italia, roi t BaLan va cac quoc gia khac.

c biet ngoai a ch E-mail e nhan ien th, V cao thnh vien con m Trang ien T vi a ch: http://www.vicariatusurbis.org/Beatificazione, e trnh bay nhng chng ta ve c Gioan Phaolo II. Trang ien T nay, trong khoang thi gian t ngay 19 en 25 thang 6 nam 2005, a nhan c 21,386 khach vao tham, trong so nay co 12,561 t Au Chau. Rieng t BaLan, moi ngay co khoang 4,000 khach vao tham trang ien T nay. Knh xin quy v va cac ban cung hp tac pho bien nhng a ch nay cho nhieu ngi khac na.

Ket thuc muc thi s hom nay, chung toi xin nhac lai chi tiet nay: trong trieu giao hoang cua ngai, c Gioan Phaolo II a ch than phong chan phc cho 1,342 v, trong so nay co 1,036 v chan phc t ao, va 306 v chan phc hien tu. Ngoai ra, c Gioan Phaolo II cung a phong thanh cho 483 v, trong so nay co 402 v thanh t ao, va 81 v thanh hien tu. ay la con so ky luc, vt hn con so tong cong cac v chan phc va hien thanh a c cac v giao hoang trc ngai phong len, t nam 1,588 en nam 1978, nam khi au trieu giao hoang cua c Gioan Phaolo II.

Con so tong cong o la 302 v hien thanh va 1,201 v chan phc, so vi con so tong cong cua c Gioan Phaolo II la: 483 v hien thanh va 1,342 v chan phc.

 

(ang The Dung)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page